Denetimler

Lisanslama ortamınızı tanıyın ve olası güvenlik risklerini tespit edin.

Denetimlerin genel görünümü

Genel görünüm

Autodesk Kullanım Şartları'nın uygulanmasından sorumlu olan Lisans Uygunluğu Ekibi, yazılımların uygunsuz şekilde yüklenip kullanılması halinde oluşacak sorunların çözümü konusunda müşterilere yardımcı olur. Tüm müşterilerimize yazılımlarını optimize etme ve mevzuat açısından daha az riske maruz kalma konusunda destek olmak istiyoruz. Bundan dolayı, zaman zaman bazı şirketler seçilerek Yazılım Lisansı İncelemesi de denen bir denetime tabi tutulabilir. 
 
Bu durum, herhangi bir Autodesk ürününe sahip olan tüm müşteriler için geçerlidir ve Autodesk’in uygunsuz kullanım konusunda şirketinizden şüphelendiği anlamına gelmez. Şirketinizin seçilmesi halinde, süreci açıklayan bir e-posta veya mektup alırsınız.

Denetimde tespit edilebilecek ihlal çeşitleri

Bir denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesi sırasında tespit edilebilecek ihlal çeşitleri kabaca 4’e ayrılır. Herhangi biri tespit edilirse Autodesk'in Kullanım Şartları uyarınca uygunluk sorunlarını çözmek sizin sorumluluğunuzda olur. 

Geçersiz yazılımlar

Geçersiz yazılımlar ifadesi, Autodesk tarafından üretilmemiş ya da yetkisiz kişilerin üzerinde oynama yaptığı veya şifresini kırdığı yazılımları belirtir. Geçersiz yazılımların yüklenip kullanılması kurallara aykırıdır ve kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, kimlik avı saldırıları ve yazılım tabanlı diğer saldırılar açısından şirketiniz için tehlikelidir.

Kalıcı lisansların amacını aşan şekillerde kullanılması

Kalıcı Autodesk lisansları, ilgili ürünü kaç cihaz için kalıcı lisans satın aldıysanız yalnızca o kadar cihazda kullanma şartıyla sunulur.

Abonelik lisanslarının amacının dışında şekillerde kullanılması

Tek kullanıcı erişimli bir Autodesk aboneliği, tek bir kullanıcının ilgili Autodesk ürününü aynı anda en fazla üç cihaza yüklemesine olanak tanır ancak ürünün yalnızca bu kullanıcı tarafından ve aynı anda tek bir cihazda kullanılması gerekir. Her kullanıcı için ayrı bir tek kullanıcılı abonelik lisansı gerekir. Her kullanıcı kendine ait bir Autodesk kullanıcı kimliğine sahip olmalı ve oturum açma bilgilerini başka bir kullanıcıyla paylaşmamalıdır.

Ticari olmayan lisanslar - eğitim amaçlı

Autodesk, yalnızca şartlara uygun eğitim kurumlarının öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından, eğitim kurumlarında ve öğrencilere ait donanımlarda kullanılması amaçlanan özel lisanslar düzenler. Bu eğitim lisansları ticari çıkar amacıyla kullanılamaz.

Daha fazla gör

Denetim süreci nasıl ilerler?

1. Adım

Autodesk'ten bir mektup veya e-posta alırsınız

 

2. Adım

AIT'yi yükleyip çalıştırarak ortamınızda tarama yaparsınız.

 

3. Adım

Envanter raporunuzu Autodesk'e gönderirsiniz.

 

4. Adım

Uygunsuz kullanım tespit edilirse Lisans Uygunluğu temsilcinizle soruna çözüm bulursunuz.

 

Autodesk Inventory Tool’u Kullanma

Autodesk Inventory Tool (AIT), denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesi sırasında cihazlarınızın taranması için kullanılan Autodesk onaylı bir araçtır. AIT'nin nasıl kullanılacağıyla ilgili sorularınız için lütfen Lisans Uygunluğu temsilcinize ulaşın.

Envanter raporunuzu yükleme

Denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesi sürecindeki 3. Adım, envanter raporunuzu göndermektir. Raporunuzu buraya yükleyebilmeniz için Lisans Uygunluğu temsilcinizin onayı gerekir. Genellikle, küçük işletmeler bu portalı kullanır.