KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Brukers lisensieringsautorisasjon


Her er noen vanlige spørsmål om Autodesks overgang til lisensiering med navngitte brukere og Autodesk. Hvis du vil ha informasjon om datasikkerhet og personvern, kan du se Datasikkerhet ved brukerlisensiering.

Brukergodkjenning og -autorisasjon (vanlige spørsmål)

Hvordan autoriserer jeg programvaren min?

Navngitte brukere logger på med Autodesk-ID eller firma-ID (hvis enkel pålogging er aktivert) for å få identiteten sin godkjent og autorisere bruk av programvare.

Må jeg være koblet til Internett første gang jeg starter produktet?

Ja. Lisensieringstjenesten må koble til Internett når du bruker produktet for første gang for å sikre at du er autorisert.

Når jeg har logget på, hvor ofte må jeg autorisere på nytt?

Produktet ser etter autorisasjon hver gang du er tilkoblet, og når produktet starter på nytt. Hvis produktet forblir åpent og kjører, sjekker det for lisensieringsautorisasjon en gang hvert døgn. Dette bekrefter at du fortsatt er tilordnet produktet, at abonnementet fortsatt er gyldig og at rapporteringsdataene for lisensbruk oppdateres.

Hvor ofte må jeg logge på hvis jeg forblir online med produktet åpent?

Hvis du logger på og holder deg tilkoblet med produktet åpent, oppdateres den hurtigbufrede legitimasjonen automatisk hver dag.

Hva skjer hvis jeg ikke er koblet til Internett mens produktet er åpent?

Når du åpner en navngitt brukerlisens som er inkludert i et abonnement med enkeltbrukertilgang, kan du være frakoblet i opptil 30 dager uten avbrudd. Når du er frakoblet, registreres ikke bruksdata for bruksrapportering.

Hvordan vet jeg at jeg nærmer meg 30-dagersgrensen?

Du mottar meldinger i produktet i løpet av de 30 dagene som angir hvor mange dager du kan være frakoblet. I de siste tre dagene vises en annen melding når du starter programvaren. Dette er en advarsel om at du har mindre enn tre dager igjen til å koble til Internett, ellers slutter produktet å fungere.

Hva skjer hvis jeg er logget på mer enn én enhet samtidig?

Du kan installere programvaren som er inkludert i abonnementet, med enkeltbrukertilgang på opptil tre enheter, men du kan bare kjøre én aktiv økt om gangen. Mer enn én aktiv, samtidig økt på forskjellige enheter er ikke tillatt og anses som et brudd på våre vilkår for bruk (engelsk).


Protokoller for strømbrudd

Lisensiering med navngitte brukere er avhengig av Autodesks identitets- og lisensieringstjenester for å gi brukerne tilgang til programvaren. Vi er forpliktet til å begrense ulempene for kundene ved tjenesteavbrudd eller ytelse ved å opprettholde høy tilgjengelighet (engelsk).

 

Hva skjer hvis jeg ikke får tilgang til identitetstjenesten på grunn av et teknisk problem med Autodesk? 
Hvis identitetstjenesten er nede og det ikke er noe gyldig tilgangstoken (som varer opptil en time), kan du ikke godkjennes og få tilgang til produktet.

 

Hva skjer hvis jeg ikke får tilgang til lisenstjenesten på grunn av et teknisk problem med Autodesk?

  • Hvis du starter produktet for første autorisasjon, mottar du en midlertidig lisens som kan brukes i opptil fire timer. Hvis problemet ikke er løst innen fire timer, får du utstedt en ny midlertidig lisens. Når lisensieringstjenesten er oppe og går igjen, får du automatisk tildelt lisensen. 

  • Hvis du allerede har produktet åpent, kan du fortsette å bruke produktet i opptil 24 timer. Hvis problemet ikke er løst innen 24 timer, får du utstedt en midlertidig lisens. Når lisensieringstjenesten er oppe og går igjen, får du automatisk tildelt lisensen.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support