TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Tuotteen käyttöoikeuksien määrittäminen


Järjestelmänvalvojat voivat määrittää ja poistaa tuotteiden ja palveluiden käyttöoikeuksia Autodesk-tilillä niin usein kuin on tarpeen.

 

Huomautus: Ostamasi tuotteen näkymiseen Autodesk-tilillä voi kulua kaksi tuntia maksusta. Jos tuote ei ole näkyvissä kahden tunnin jälkeen, ota yhteyttä Autodeskin tukeen.

 

Määritykset voidaan tehdä kolmella tavalla:

 • Tuotteen mukaan. Järjestelmänvalvojat valitsevat tuotteet ja määrittävät niiden käyttäjät.
 • Käyttäjän mukaan. Järjestelmänvalvojat määrittävät tuotteita valitsemilleen käyttäjille.
 • Ryhmän mukaan. Järjestelmänvalvojat luovat ryhmiä ja määrittävät tuotteita koko ryhmälle.
  Huomautus: Perinteistä käyttäjähallintaa käyttävät järjestelmänvalvojat voivat määrittää ja poistaa tuotteiden sekä palveluiden käyttöoikeuksia vain käyttäjän mukaan. Katso Tuotteiden ja palveluiden käyttöoikeuden määrittäminen ja poistaminen perinteisessä käyttäjähallinnassa.

Huomautus: Ensisijaiset, toissijaiset ja kertakirjautumisen järjestelmänvalvojat voivat määrittää ja poistaa käyttöoikeuksia. Lisää tietoa järjestelmänvalvojien rooleista on kohdassa Käyttäjähallinnan järjestelmänvalvojan roolit.


Käyttäjien määrittäminen ja poistaminen tuotteen mukaan

Kutsutut käyttäjät näkyvät By Product -kohdassa. Voit määrittää käyttäjät yksitellen tai joukkona CSV-tiedoston avulla.

Yksittäisten käyttäjien määrittäminen tai määrityksen poistaminen

 1. Kirjaudu sisään Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com.
 2. Valitse User Management > By Product.
 3. Valitse tuote, jonka määritettyjä käyttäjiä haluat tarkastella.
 4. Jos haluat määrittää käyttäjiä, valitse Assign Users.
  1. Lisää käyttäjien sähköpostiosoitteet.
  2. Jos haluat määrittää kaikki tuotenimikkeet, valitse Assign. Jos haluat valita yksittäisiä tuotteita, napsauta Customize-kohtaa.
 5. Jos haluat poistaa tuotteen ja kaikkien palveluiden käyttöoikeuden, napsauta poistettavan käyttäjän vieressä olevaa Unassign-kohtaa.
  Voit valita tuotenimikkeet, joiden käyttöoikeus poistetaan. Napsauta käyttäjän oikealla puolella olevaa nuolta, poista palveluiden valinnat ruuduista ja napsauta Save Changes -painiketta.

Käyttäjien määrittäminen joukkona

 1. Laadi CSV-tiedosto, jossa luetellaan tuotavat ja määritettävät käyttäjät.
  • Lisää yksi rivi kullekin käyttäjälle.
  • Lisää kolme saraketta: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.
  • Jos käyttäjällä on jo kyseisen tuotteen käyttöoikeus, hän ei saa toista käyttöoikeutta.
 2. Kirjaudu sisään Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com.
 3. Valitse User Management > By Product.
 4. Valitse tiimi ja tuote.
 5. Napsauta Assign Users -kohtaa.
 6. Jos et halua määrittää kaikkia nimikkeitä, napsauta Customize-kohtaa. Sen jälkeen voit valita yksittäisiä tuotteita tai poistaa niiden valinnan.
 7. Valitse Import To Assign -välilehti ja napsauta Upload CSV File -kohtaa. Voit jatkaa työskentelyä, kun tiedosto ladataan palveluun. Näet ilmoituksen, kun tuonti on valmis.

Tuotteiden käyttöoikeuksien määrittäminen ja poistaminen käyttäjän mukaan

 1. Kirjaudu sisään Autodesk-tilille osoitteessa manage.autodesk.com.
 2. Valitse User Management > By User.
 3. Valitse käyttäjä, jolle määritettävissä olevia tuotteita haluat tarkastella.
 4. Valitse tuote.
 5. Tuotteen käyttöoikeuden määrittäminen:
  • Napsauta Assign-kohtaa, jos haluat määrittää kaikki tuotepalvelut.
  • Valitse määritettävät tuotteet napsauttamalla Assign-kohdan vieressä olevaa nuolta. Valitse haluamasi kohteet ja napsauta Save Changes -kohtaa.
 6. Tuotteen käyttöoikeuden poistaminen:
  • Napsauta Unassign-kohtaa, jos haluat poistaa tuotteen ja kaikkien siihen liittyvien kohteiden käyttöoikeuden.
   Huomautus: Oletusarvoisesti tai ryhmän mukaan määritettyjen tuotteiden käyttöoikeutta ei voi poistaa käyttäjän tai tuotteen mukaan.
  • Voit mukauttaa tuotenimikkeiden käyttöoikeuden poistamista napsauttamalla Unassign-kohdan vieressä olevaa nuolta. Poista haluamiesi kohteiden valinta ja napsauta Save Changes -kohtaa.

Tuotteiden käyttöoikeuden määrittäminen ja poistaminen ryhmän mukaan

Ryhmien avulla voidaan järjestää ja määrittää tuotteita useille käyttäjille yhtä aikaa. Tuotteiden käyttäjiä ei tarvitse määrittää yksitellen, vaan käyttäjät voidaan järjestää ryhmiin tuotteiden käyttöoikeuksien määrittämistä varten. Voit esimerkiksi määrittää arkkitehtiryhmälle AutoCAD-tuotteen. Yhdyskuntasuunnittelun insinööriryhmälle voidaan määrittää Civil 3D ja Navisworks Manage. Katso lisää tietoa ryhmien luomisesta ja hallinnasta Ryhmien hallinta -kohdasta.

 

Tuotteiden käyttöoikeuden määrittäminen ja poistaminen ryhmäkohtaisesti:

 1. Kirjaudu sisään Autodesk-tilille osoitteessa manage.autodesk.com.
 2. Valitse User Management > By Group.
 3. Valitse ryhmä.
 4. Napsauta View Assignments -kohtaa.
 5. Jos haluat määrittää tuotteen käyttöoikeuden, valitse Assign.
 6. Jos haluat poistaa tuotteen käyttöoikeuden, valitse Unassign.

Huomautus: Kun määrität tuotteita ryhmälle, käyttöoikeuksia on oltava riittävästi kaikille ryhmän jäsenille.


Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot