Virheellisestä käytöstä ilmoittaminen

Täytä tämä lomake, jos haluat ilmoittaa Autodesk-ohjelmiston virheellisestä käytöstä. Kaikki tiedot ovat anonyymeja ja luottamuksellisia, ja niitä käyttävät vain Autodeskin lisenssiehtojen noudattamisesta vastaava osasto ja lakiosasto.

Jos haluat ilmoittaa valtuuttamattomasta myyjästä, siirry tälle sivulle.

Virheellisestä käytöstä ilmoittaminen

Vaiheet:

1
2
3
4


Kenttä on pakollinen.
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Syötä kelvollinen puhelinnumero.
Valitse vaihtoehto.