TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Flex-käyttöastetietojen hankkiminen


Flex-käyttöasteraporteissa esitetään tiimiesi Flex-pisteiden käytön yhteenveto tuotteen ja käyttäjän mukaan. Ne voivat auttaa järjestelmänvalvojia hallitsemaan pisteiden käyttöä ja ennustamaan tulevia ostoja.

 

Tiedot suojataan Autodeskin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Tietoja käytetään vain niiden alkuperäisiin keräystarkoituksiin. Katso lisää tietoa Autodeskin tietosuojalausunnosta (englanniksi).


Pisteiden käytön tarkastelu

 1. Kirjaudu sisään Autodesk-tilille.

 2. Valitse Reporting (Raportointi) > Token Usage (Pisteiden käyttöaste).

 3. Valitse Token Usage (Pisteiden käyttöaste) -näytössä tiimi avattavasta valikosta.

Huomautus: Voit tarkastella sekä Flex-pisteiden että jaettujen pilvipisteiden reaaliaikaisia saldoja Balances (Saldot) -sivulla. Siirry kohtaan Reporting > Balances.

Lisätietoja pisteiden käyttöasteen yhteenvedosta

Pisteiden käyttöasteen yhteenvedon välilehdessä näytetään kullekin valitulle tiimille seuraavat tiedot:

Yläosa

 • Tokens Used (Käytetyt pisteet). Aktiivisista Flex-tilauksista peräisin olevien sellaisten pisteiden kokonaismäärä, joita kaikki käyttäjät ovat käyttäneet tuotteiden ja palveluiden käyttöön.

  Huomautus: Aktiiviset Flex-tilaukset ovat tilauksia, jotka on ostettu viimeisen 12 kuukauden aikana.

 • Tokens Remaining (Jäljellä olevat pisteet). Tiimin käyttäjien käytettävissä olevien käyttämättömien pisteiden määrä. Vanhentuneista tilauksista peräisin olevia käyttämättömiä pisteitä eikä muiden tiimien käyttämättömiä pisteitä lasketa mukaan.

 • Tokens Added/Removed (Lisätyt/poistetut pisteet). Edeltävän seitsemän päivän aikana lisättyjen tai poistettujen pisteiden määrä. Ne voivat olla peräisin uusista ostoista, pistesiirroista ja/tai tiimien yhdistystapahtumista.

  Huomautus: Tämä luku näyttää vain edeltävän seitsemän päivän ajan tiedot.

 • Tokens Used By Day (Käytetyt pisteet päiväkohtaisesti). Viivakaavio käytetyistä Flex-pisteistä päiväkohtaisesti esitettynä edeltävän 365 päivän ajalta. Kaaviossa näytetään sekä aktiivisista että vanhentuneista Flex-tilauksista peräisin olevat pisteet.

Alaosa
Näytä valitsemalla aikaväli (katso jäljempänä kohta Aikavälit):

 • Total tokens used (Käytettyjen pisteiden kokonaismäärä). Aikavälillä käytettyjen Flex-pisteiden määrä.

 • Products used (Käytetyt tuotteet). Flexin avulla käytettyjen yksilöllisten tuotteiden määrä aikavälillä.

 • Total users (Käyttäjien kokonaismäärä). Niiden käyttäjien määrä, jotka ovat käyttäneet vähintään yhtä tuotetta tai palvelua Flexin avulla aikavälillä.

  Huomautus: Käyttötiedot sisältävät sekä aktiiviset että vanhentuneet Flex-tilaukset.


  Aikavälit
  Tiedot vaihtelevat valitun aikavälin mukaan:

 •  
  • Past 30 days (Edelliset 30 päivää). Edellisen 30 päivän muodostama aikaväli.
  • Past three months (Edelliset kolme kuukautta). Kolme edellistä kokonaan kulunutta kuukautta.
  • Past six months (Edelliset kuusi kuukautta). Kuusi edellistä kokonaan kulunutta kuukautta.
  • Past nine months (Edelliset yhdeksän kuukautta). Yhdeksän edellistä kokonaan kulunutta kuukautta.
  • Past 12 months (Edelliset 12 kuukautta). 12 edellistä kokonaan kulunutta kuukautta.

Lisätietoja pisteiden tuotekohtaisesta käyttöasteesta

Pisteiden tuotekohtaisen käyttöasteen välilehdessä näytetään kullekin valitulle tiimille ja aikavälille seuraavat tiedot:

Yläosa

 • Total tokens (Pisteiden kokonaismäärä). Kaikkien tuotteiden ja palveluiden käyttöön käytettyjen pisteiden kokonaismäärä valitulla aikavälillä.

 • Products used (Käytetyt tuotteet). Flexin avulla käytettyjen yksilöllisten tuotteiden määrä valitulla aikavälillä.

Alaosa

 • Product name (Tuotteen nim). Flexin avulla käytetyn tuotteen nimi.

 • Total users (Käyttäjien kokonaismäärä). Tuotetta tai palvelua valitulla aikavälillä käyttäneiden tiimin käyttäjien määrä.

 • Total tokens used (Käytettyjen pisteiden kokonaismäärä). Kaikkien käyttäjien tämän tuotteen tai palvelun käyttöön käyttämien pisteiden lukumäärä valitulla aikavälillä.

 • Average tokens used each month (Käytettyjen pisteiden kuukausittainen keskiarvo). Tuotteen tai palvelun käyttämiseen käytettyjen pisteiden kuukausittainen keskimääräinen määrä. Keskiarvo lasketaan jakamalla käytettyjen pisteiden kokonaismäärä valitun aikavälin kuukausien määrällä (myös jos valittu aikaväli ei ole vielä kulunut).


  Näytä lisätietoja raportin kustakin tuotteesta tai palvelusta napsauttamalla mitä tahansa riviä (View details (Näytä tiedot)):


  • Token distribution (Pistejakauma). Jakauman pylväskaaviossa esitetään käyttäjien lukumäärät pisteiden eri käyttöluokissa. Kaaviosta voi esimerkiksi nähdä, että seitsemän käyttäjää käytti 0–100 pistettä ja kolme käyttäjää käytti 101–500 pistettä. Tietojen avulla käyttäjät voidaan luokitella ryhmiin keskimääräisen kulutuksen perusteella.

  • Users by version (Versiokohtaiset käyttäjät). Niiden käyttäjien määrä, jotka käyttivät tuoteversioita valitulla aikavälillä.

  • User name (Käyttäjänimi). Valittua tuotetta käyttäneet käyttäjät, kunkin käyttäjän käyttämien pisteiden kokonaismäärä ja käyttäjän käyttämien pisteiden kuukausittainen keskiarvo. Näytä valitun käyttäjän tiedot napsauttamalla riviä (View details (Näytä tiedot)) (samat tiedot näytetään myös Käyttäjän mukaan -välilehdessä).

Lisätietoja pisteiden käyttäjäkohtaisesta käyttöasteesta

Pisteiden käyttäjäkohtaisen käyttöasteen välilehdessä näytetään kullekin valitulle tiimille ja aikavälille seuraavat tiedot:

Yläosa

 • Total users (Käyttäjien kokonaismäärä). Tuotetta tai palvelua valitulla aikavälillä Flexin avulla käyttäneiden käyttäjien kokonaismäärä valitulla aikavälillä.

 • Total tokens (Pisteiden kokonaismäärä). Tiimin kaikkien käyttäjien käyttämien Flex-pisteiden kokonaismäärä valitulla aikavälillä.

 • Products used (Käytetyt tuotteet). Flexin avulla käytettyjen yksilöllisten tuotteiden määrä valitulla aikavälillä.

Alaosa

 • Name (Nimi). Sen käyttäjän nimi, joka on käyttänyt vähintään yhtä tuotetta tai palvelua Flexin avulla.

 • Products used (Käytetyt tuotteet). Niiden tuotteiden tai palveluiden nimet, joita kyseinen käyttäjä on käyttänyt Flexin avulla.

 • Total tokens used (Käytettyjen pisteiden kokonaismäärä). Kyseisen käyttäjän Flex-tuotteiden ja -palveluiden käyttöön käyttämien pisteiden kokonaismäärä valitulla aikavälillä.


  Näytä lisätietoja valitusta käyttäjästä napsauttamalla mitä tahansa nimeä:

  • Tokens used (Käytetyt pisteet). Kaikkien tuotteiden käyttöön käytettyjen Flex-pisteiden kokonaismäärä valitulla aikavälillä.

  • Days used (Käyttöpäivät). Niiden päivien kokonaismäärä, joina tämä käyttäjä käytti Flex-tuotetta tai -palvelua suhteessa valitun aikavälin päivien kokonaismäärään.

  • Products used (Käytetyt tuotteet). Flexin avulla käytettyjen yksilöllisten tuotteiden määrä valitulla aikavälillä.


  Huomautus: Voit näyttää viikkokohtaisen käyttömäärän päivinä valitun käyttäjän kullekin tuotteelle siirtämällä osoittimen kaavion kohdalle. Voit myös tarkastella palkkikaaviota, jossa esitetään tuoteversiokohtaiset määrät.

Käyttäjänimien ja sähköpostiosoitteiden näyttäminen tai hajauttaminen

Järjestelmänvalvojana voit hallita sitä, sisällytetäänkö käyttäjänimet raportointiin vai hajautetaanko ne sekä Autodesk-tilissä että käyttöasteen vientitiedostossa.

 1. Valitse asetusten rataskuvake.

 2. Valitse Personal Data (Henkilötiedot) -kohdan valintaruutu, jos haluat sisällyttää käyttäjänimet pisteiden ja käyttäjäpaikkojen käyttöasteen raportointiin. Poista valintaruudun valinta, jos haluat hajauttaa käyttäjänimet.

Pisteiden käyttö-, käyttäjä- ja tilaustietojen vienti

Voit ladata laskentataulukon, jossa luetellaan käytettävissä olevat käyttöpaikka- ja pistetiedot.

 1. Kirjaudu sisään Autodesk-tilille.

 2. Valitse Reporting > Token Usage.

 3. Katso asetukset valitsemalla Export.

 4. Valitse tiedostomuoto ja tiimi.

 5. Valitse vähintään yksi seuraavista raporttityypeistä:

  • Subscriptions (Tilaukset)
  • Users (Käyttäjät)
  • Usage (Käyttöaste) (valitse aikaväli)
 6. Napsauta Export (Vie) -painiketta.

Lisätietoa viedyistä tiedoista saat kohdasta Käyttöasteraportoinnin datakenttien vienti.Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot