TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Tiimien hallinta


Autodesk-tilillä on oletusarvoisesti tiimi, johon kaikki hallinnoimasi käyttäjät ja Autodesk-tilaukset lisätään. Voit luoda halutessasi lisää tiimejä. Lisätiimien luomisesta voi olla hyötyä, jos yritykseesi sisältyy useita yrityksiä tai organisaatioita, jotka eivät liity toisiinsa, mutta tilauksia halutetaan ostaa keskitetysti koko organisaatiolle. Kun eri yksiköille luodaan omat tiimit, niiden järjestelmänvalvojat hallitsevat vain oman yksikkönsä maksamia tilauksia organisaation kaikkien tilausten sijaan. Voit myös siirtää tilauksia ryhmien välillä. Ensisijainen järjestelmänvalvoja hallitsee tilauksia myös siirron jälkeen.

 

Tiimien ominaisuuksia:

 • Tiimien nimet näkyvät tilisi Contract Details -osiossa. Kun uusit tai ostat tilauksia, voit nähdä, mitkä tilaukset on liitetty eri tiimeihin. Se helpottaa uusintojen seurantaa.
 • Voit valtuuttaa järjestelmänvalvojia hallitsemaan yhtä tai useampaa tiimiä. Järjestelmänvalvojat voivat nimetä tiimejä uudelleen, kutsua käyttäjiä ja määrittää tuotteiden käyttöoikeuksia käyttäjille.
 • Voit suodattaa käyttöraportteja tiimin mukaan nähdäksesi, kuinka montaa käyttöoikeutta tiimissä käytetään. Käytön raportoinnin avulla voit selvittää, kuinka hyvin tietylle tiimille tekemäsi käyttäjämääritykset ja liiketoimintapäätökset toimivat.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että tiimit ovat erilaisia kuin Autodesk-tilin käytettävissä olevat ryhmät. Ryhmien avulla voidaan järjestää ja määrittää tuotteiden käyttöoikeuksia käyttäjille. Tuotteita ei tarvitse määrittää käyttäjille yksitellen, vaan käyttäjät voidaan järjestää ryhmiin, joita hallitaan niiden roolin mukaan siten, että tiettyyn ryhmään kuuluville myönnetään samojen tuotteiden käyttöoikeudet. Voit esimerkiksi luoda ryhmän arkkitehdeille, jotka käyttävät AutoCAD-ohjelmistoa. Lue lisää kohdasta Ryhmien hallinta.

 

Huomautus: Tiimejä ei tueta perinteisessä käyttäjähallinnassa.

 

Kirjaudu seuraavia toimenpiteitä varten ensin Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com.


Tiimin luominen

Kun ostat tilauksen ensimmäisen kerran, uusi tiimi luodaan automaattisesti. Voit luoda uusia tiimejä milloin haluat ja siirtää tilauksen myös toiselle tiimille.

 

Uuden tiimin luominen

 1. Siirry kohtaan User Management > By User tai By Product.
 2. Avaa Team settings -valikko napsauttamalla rataskuvaketta.
 3. Valitse Actions-valikosta Create Team -kohta.
 4. Anna tiimille nimi ja napsauta Create Team -painiketta.

Huomautus: Jos hallitset pilvipohjaista BIM- tai ACC-yhteistyötuotetta, katso lisätietoa kohdasta Autodesk Account -tiimien BIM 360 -tilausten hallinta (englanniksi).


Tiimin nimeäminen uudelleen

Tiimin nimessä käytetään oletusarvoisesti tilin luonnin yhteydessä määritetyn alkuperäisen ensisijaisen järjestelmänvalvojan nimeä. Voit antaa tiimille halutessasi merkityksellisemmän nimen.

 1. Siirry kohtaan User Management > By User tai By Product.
 2. Valitse tiimi.
 3. Avaa Team settings -valikko napsauttamalla rataskuvaketta.
 4. Napsauta Rename-kohtaa.
 5. Kirjoita uusi nimi ja napsauta Save Changes -painiketta.

Tiimin poistaminen

Tiimin poistaminen tilin Team settings -kohdassa ei ole tällä hetkellä mahdollista. Ensisijaisen järjestelmänvalvojan on sen sijaan siirrettävä kaikki tilaukset muille tiimille. Ota sen jälkeen yhteyttä Autodesk-tukeen, jotta tiimi voidaan poistaa.


Henkilötietojen tarkasteleminen raporteissa

Käyttäjätunnukset ja muut henkilötiedot sisällytetään raportteihin ja vietyihin tietoihin, jos henkilötiedot on otettu käyttöön ryhmän asetuksissa. Voit määrittää henkilötietojen raportoinnin tiimin osalta.

 1. Siirry kohtaan User Management > By User tai By Product.
 2. Valitse tiimi.
 3. Avaa Team settings -valikko napsauttamalla rataskuvaketta.
 4. Merkitse Personal Data -kohdassa valintaruutu, jos haluat sisällyttää henkilötiedot raportteihisi.

Jos henkilötiedot ovat pois käytöstä yhden tai useamman tiimin osalta, kaikille tiimeille näytetään hajautetut data-arvot.


Tiimin järjestelmänvalvojien määrittäminen

Voit määrittää tiimille yhden ensisijaisen järjestelmänvalvojan ja useita toissijaisia järjestelmänvalvojia. Jokainen järjestelmänvalvoja voidaan määrittää useampaan kuin yhteen tiimiin. Tilauksen omistaja (ostaja) asetetaan aluksi oletusarvoisesti ensisijaiseksi järjestelmänvalvojaksi.

 

Tiimin ensisijaisen järjestelmänvalvojan muuttaminen

Huomautus: Vain toissijaisesta järjestelmänvalvojasta voi tulla ensisijainen järjestelmänvalvoja.

 1. Siirry kohtaan User Management > By User.
 2. Valitse tiimi.
 3. Valitse käyttäjä, jonka haluat määrittää ensisijaiseksi järjestelmänvalvojaksi.
 4. Valitse Change Role.
 5. Valitse Primary Admin ja napsauta Save-painiketta.
 6. Vahvista muutos valitsemalla Reassign Primary Admin. Nykyisestä ensisijaisesta järjestelmänvalvojasta tulee toissijainen järjestelmänvalvoja. Katso lisää tietoa kohdasta Käyttäjähallinnan järjestelmänvalvojan roolit.

 

Toissijaisen järjestelmänvalvojan määrittäminen tiimille

 1. Siirry kohtaan User Management > By User.
 2. Valitse tiimi.
 3. Valitse käyttäjä, joka määritetään toissijaiseksi järjestelmänvalvojaksi.
 4. Valitse Change Role.
 5. Valitse Secondary Admin ja napsauta Save-painiketta.

Käyttäjien lisääminen tiimiin

Voit lisätä tiimiin niin monta käyttäjää kuin haluat. Käyttäjien lisääminen yhteen tiimiin ei poista heitä muista tiimeistä.

 

Huomautus: Voit lisätä käyttäjiä tiimiin myös joukkotuonnin tai kertakirjautumisen kautta.

 1. Siirry kohtaan User Management > By User tai By Product.
 2. Valitse tiimi.
 3. Valitse Invite Users.
 4. Lisää ja määritä käyttäjiä. Katso lisää tietoa kohdasta Käyttäjien lisääminen ja poistaminen.

Tuotteiden ja tilausten lisääminen tiimiin

 • Jos ostaja ei ole minkään tiimin järjestelmänvalvoja, tilaukselle luodaan automaattisesti uusi tiimi.
 • Jos ostaja on yksittäisen tiimin järjestelmänvalvoja, tilaus osoitetaan kyseiselle tiimille.
 • Jos ostaja on useamman kuin yhden tiimin järjestelmänvalvoja, ostajan on määritettävä tilaukselle tiimi Autodesk Account -tililtä seuraavasti:
  • Kirjaudu osoitteessa manage.autodesk.com
  • Siirry jollekin seuraavista sivuista:
   • Etusivu
   • User Management > By User
   • User Management > By Product
   • User Management > By Group
   • Billing and Orders > Subscriptions and Contracts
  • Valitse tilaukselle Assign – joko olemassa olevalle tiimille tai luo uusi tiimi.
  • Suorita toiminto napsauttamalla Assign

Voit siirtää tilauksen tarvittaessa toiselle tiimille. Jos lisäät käyttäjäpaikkoja olemassa olevaan tilaukseen, kyseiset käyttäjäpaikat pysyvät samassa tiimissä tilauksen muiden oikeuksien kanssa. Tilauksen omistajalle myönnetään automaattisesti käyttäjäpaikka. Jos omistaja ei käytä tuotetta, voit siirtää käyttäjäpaikan tiimille.


Tilauksen siirtäminen toiselle tiimille

Vain tilauksen omistaja voi siirtää tilauksen toiselle tiimille. Tilauksen siirtäminen ei siirrä käyttäjiä tai määritettyjä käyttöoikeuksia. Edellisessä tiimissä määritettyjä tuotteen käyttäjiä ei siirretä automaattisesti tilauksen mukana. Lisää tietoa käyttäjien määrittämisestä ja määrityksen poistamisesta on kohdassa Tuotteen käyttöoikeuksien määrittäminen.

 

Huomautus: Vain määrittämättömät käyttäjäpaikat voidaan siirtää toiselle tiimille.

 

Tilauksen siirtäminen

 1. Siirry kohtaan User Management > By User tai By Product.
 2. Valitse tiimi.
 3. Avaa Team settings -valikko napsauttamalla rataskuvaketta.
 4. Valitse Actions-valikosta Move Subscriptions To This Team.
 5. Etsi tilaus, jonka haluat siirtää, ja valitse Select. Huomautus: Jos käyttöoikeuksien määrä ei riitä tilausta siirrettäessä, Select-painike näkyy himmennettynä. Viemällä hiiren osoittimen Select-painikkeen kohdalle näet, kuinka monen käyttäjäpaikan määritys on poistettava.
 6. Tarkista valinta ja napsauta Submit-painiketta.
 7. Sulje ikkuna valitsemalla Done.

 

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä tukeen tilauksen siirtämistä varten?

Ota seuraavissa tapauksissa yhteyttä Autodesk-tukeen, jotta tilaus voidaan siirtää toiselle tiimille:

 • Et ole tilauksen omistaja.
 • Tilaus laskutetaan käytön mukaan.
 • Kyseessä on Premium-tilaus, ja kertakirjautuminen on käytössä.
 • Jos haluat siirtää pilvituotteen (ACC tai Flow Production Tracking) tilauksen.

Määritä, mille tiimille tilaus kuuluu

 1. Siirry kohtaan Billing and Orders > Contracts.
 2. Valitse tuote. Tiimin nimi näkyy Teams-sarakkeessa sivun alareunassa.

Tietoa Flex-pisteistä ja tiimeistä

Kun ostat Flex-pisteitä, Flex lisätään tiimiin samalla tavalla kuin tilauksen yhteydessä seuraavasti:

 • Jos ostaja ei ole minkään tiimin järjestelmänvalvoja, tilaukselle luodaan automaattisesti uusi tiimi.
 • Jos ostaja on yksittäisen tiimin järjestelmänvalvoja, tilaus osoitetaan kyseiselle tiimille.
 • Jos ostaja on useamman kuin yhden tiimin järjestelmänvalvoja, ostajan on määritettävä tilaukselle tiimi Autodesk-tililtä seuraavasti:
  • Kirjaudu osoitteessa manage.autodesk.com
  • Siirry jollekin seuraavista sivuista:
   • Etusivu
   • User Management > By User
   • User Management > By Product
   • User Management > By Group
   • Billing and Orders > Subscriptions and Contracts
  • Valitse tilaukselle Assign – joko olemassa olevalle tiimille tai luo uusi tiimi.
  • Suorita toiminto napsauttamalla Assign

Ostetut pisteet lisätään tiimin pistesaldoon. Seuraavaksi vanhenemassa olevat Flex-pisteet käytetään ensin.

 

Jos hallitset useita tiimejä, tarkista jokaisen oston jälkeen, että Flex-pisteet on lisätty oikeaan tiimiin. Jos näin ei ole, siirrä Flex-pisteet haluamaasi tiimiin. Kun siirrät Flex-pisteitä, kaikki jäljellä olevat pisteet, joilla on sama tilaustunnus, siirretään uuteen tiimiin. Määrityksiä ja käyttäjiä ei siirretä Flex-tilauksen yhteydessä.


Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot