TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Perinteinen käyttäjähallinta


Kirjauduttuasi sisään Autodesk-tilille saatat nähdä Classic User Management -vaihtoehdon kohdassa User Management. Jos näin on, joitakin tuotteista hallitaan perinteisellä prosessilla. Saatat nähdä myös vaihtoehdot By User, By Product ja By Group. Jos näin on, jotkin tuotteista ovat tavallisen käyttäjähallinnan prosessin mukaisia. Niiden välillä on muutamia eroja.

 • Perinteinen käyttäjähallinta:
  • Tilaukset ostetaan yleensä Autodesk-myynnin tai -jälleenmyyjän kautta.
  • Hallinnasta vastaa yksi sopimuspäällikkö ja yksi ohjelmistokoordinaattori. Tilauksen ostaja asetetaan aluksi sopimuspäälliköksi, mutta rooli voidaan määrittää myöhemmin uudelleen. Sopimuspäällikkö määrittää ohjelmistokoordinaattorin auttamaan käyttäjien hallinnassa.
  • Järjestelmänvalvojat määrittävät tuotteita vain käyttäjän mukaan.
 • Käyttäjähallinta:
  • Hallinnoijia ovat ensisijainen, toissijainen ja kertakirjautumisen järjestelmänvalvoja.
  • Järjestelmänvalvojat määrittävät tuotteita käyttäjän, tuotteen tai ryhmän mukaan.

Perinteiset järjestelmänvalvojan roolit

Perinteiset käyttäjähallinnan järjestelmänvalvojat määrittävät ohjelmistojen ja palveluiden käyttäjät Autodesk-tilillä. Perinteisen käyttäjähallinnan järjestelmänvalvojan rooleja on kaksi – sopimuspäällikkö ja ohjelmistokoordinaattori:

 • Sopimuspäällikkö. Kun uusi lisenssi ostetaan, sopimuspäällikkö asetetaan automaattisesti ensisijaiseksi järjestelmänvalvojaksi. Sopimuspäälliköitä voi olla vain yksi, mutta sama sopimuspäällikkö voidaan määrittää useammalle kuin yhdelle sopimukselle.
  Sopimuspäällikkö:
  • Vahvistussähköpostin vastaanottaja
  • Hallinnoi sopimusten uusimista ja laskutusta.
  • Määritetään aluksi myös ohjelmistokoordinaattoriksi.
  • Voi määrittää toisen henkilön ohjelmistokoordinaattoriksi.
  • Voidaan muuttaa (katso Käyttäjähallinnan järjestelmänvalvojan roolit).
 • Ohjelmistokoordinaattori. Ohjelmistokoordinaattori on toissijainen järjestelmänvalvoja, joka auttaa hallitsemaan käyttäjiä ja uusien julkaisujen ilmoituksia. Kullakin sopimuksella voi olla vain yksi ohjelmistokoordinaattori, mutta sama ohjelmistokoordinaattori voi hallita useampaa kuin yhtä sopimusta.
  Ohjelmistokoordinaattori:
  • Sopimuspäällikön määrittämä
  • Näkee käyttäjät ja tuotteet vain kunkin määritetyn sopimuksen osalta.
  • Vastaanottaa uusien julkaisujen ja päivitysten lataamista koskevia sähköpostiviestejä.
  • Ohjelmistokoordinaattorin voi muuttaa vain sopimuspäällikkö, jonka on otettava yhteyttä Autodesk-tukeen muutoksen tekemiseksi.

Käyttäjien lisääminen ja poistaminen perinteisessä käyttäjähallinnassa

Järjestelmänvalvojat voivat lisätä ja poistaa käyttäjiä Autodesk-tilillä. Autodesk-tuotteiden ja -palveluiden käyttöoikeudet myönnetään joko kutsumalla käyttäjät yksitellen tai tuomalla käyttäjät joukkona. Kutsutut käyttäjät saavat vahvistussähköpostin, jossa on linkki tilin luomiseen omalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Käyttäjät voivat ladata tuotteita ja käyttää tukea tilinsä kautta.

 

Käyttäjien lisäämis- ja poistamismenettelyt ovat erilaisia perinteisessä käyttäjähallinnassa ja käyttäjähallinnassa. Jos et käytä perinteistä käyttäjähallintaa, katso Käyttäjien lisääminen ja poistaminen -kohta.

 

Kirjaudu seuraavia toimenpiteitä varten ensin Autodesk-tilille osoitteessa manage.autodesk.com.

Yksittäisten käyttäjien lisääminen

 1. Valitse siirtymisvalikosta User Management > Classic User Management.
 2. Valitse +Add. Add Users -valintaikkuna aukeaa. Kirjoita käyttäjän etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.
 3. Valitse I'd like to add access to the user(s) now.
 4. Valitse Save & Continue.
 5. Käyttäjän tilin tila odottaa muutosta, kunnes käyttäjä hyväksyy kutsun. Tuotteita ja palveluita ei ole mahdollista käyttää, ennen kuin järjestelmänvalvoja on määrittänyt niiden käyttäjät. Jos käyttäjä ei hyväksy kutsua seitsemän päivän kuluessa, lähetä kutsu uudelleen.

Käyttäjäluettelon tuonti

 1. Valitse siirtymisvalikosta User Management > Classic User Management.
 2. Valitse Bulk Add.
 3. Valitse I'd like to add access to the user(s) now.
 4. Valitse Save & Continue.

Käyttäjien poistaminen

Vain järjestelmänvalvojat voivat poistaa käyttäjiä Autodesk-tilillä. Käyttäjän poistaminen estää käyttäjän pääsyn tuotteisiin ja palveluihin, mutta se ei poista käyttäjän henkilökohtaista Autodesk-tiliä.

 1. Valitse siirtymisvalikosta User Management > Classic User Management.
 2. Etsi käyttäjä ja poista käyttäjän valinta.
 3. Vahvista napsauttamalla Remove-painiketta.

Huomautus: Sopimuspäälliköitä ja ohjelmistokoordinaattoreita ei voi poistaa, ennen kuin heidän roolinsa on määritetty muille käyttäjille.


Tuotteiden ja palveluiden määrittäminen ja määritysten poistaminen perinteisessä käyttäjähallinnassa

Perinteisessä käyttäjähallinnassa vain sopimuspäälliköt ja ohjelmistokoordinaattorit hallitsevat tuotteiden, palveluiden ja tukietujen käyttöoikeuksia. Vaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, joten katso luettelo käytettävissä olevista palveluista tuotteen dokumentaatiosta.

 

Kun tuote ostetaan, sopimuspäällikkö asetetaan oletusarvoisesti. Jos sopimuspäällikkö ei käytä tuotetta, poista määritys, jotta käyttöoikeus voidaan myöntää toiselle käyttäjälle.

 

Huomautus: Jos et käytä perinteistä käyttäjähallintaa, katso Tuotteen käyttöoikeuksien määrittäminen.

 

Kirjaudu seuraavia toimenpiteitä varten ensin Autodesk-tilille osoitteessa manage.autodesk.com.

Tuotteiden ja palveluiden määrittäminen

Voit määrittää enintään kolme käyttäjää tilaukseen sisältyvään pilvipalveluun.

 1. Valitse siirtymisvalikosta User Management > Classic User Management.
 2. Valitse toinen seuraavista sen mukaan, määritätkö tuotteita ja palveluita yhdelle vai usealle käyttäjälle:
  • Yksittäinen käyttäjä– Napsauta käyttäjän nimen oikealla puolella olevaa Edit Access -linkkiä.
  • Useita käyttäjiä– Napsauta kunkin nimen kohdalla olevaa valintaruutua ja valitse Actions-valikosta Edit Access.
 3. Valitse yksittäisiä palveluita napsauttamalla Products and Services -välilehteä ja sopimuksen vieressä olevaa nuolta.
 4. Valitse yksittäiset palvelut tai napsauta yläreunassa olevaa Assign All -painiketta.
 5. Kun olet valmis, napsauta Save-painiketta.

Tuotteiden ja palveluiden määritysten poistaminen

 1. Valitse User Management > Classic user management.
 2. Napsauta käyttäjän nimen oikealla puolella olevaa Edit Access -linkkiä.
 3. Valitse yksittäisiä palveluita napsauttamalla Products and Services -välilehteä ja sopimuksen vieressä olevaa nuolta.
 4. Poista oikealla oleva Assign-valinta ja napsauta Save-painiketta.

Tukietujen määrittäminen

Voit määrittää tukietujen (sähköpostin ja keskustelun) käyttöoikeuden enintään kuudelle käyttäjälle jokaista ostettua käyttöoikeutta kohden.

 1. Valitse User Management > Classic User Management.
 2. Katso saatavilla olevat tukiedut valitsemalla Benefits-välilehti ja sopimuksen vieressä oleva nuoli.
 3. Valitse toinen seuraavista sen mukaan, määritätkö verkkotukea yhdelle vai usealle käyttäjälle:
  • Jos haluat määrittää tukietuja yhdelle käyttäjälle, napsauta käyttäjän nimen oikealla puolella olevaa Edit Access -linkkiä.
  • Jos haluat määrittää tukietuja usealle käyttäjälle, valitse kunkin käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta Actions-valikossa olevaa Edit Access -painiketta.
 4. Valitse joko yksittäiset palvelut tai Assign All.
 5. Napsauta Save-painiketta.

Tukietujen määritysten poistaminen

 1. Valitse User Management > Classic user management.
 2. Katso saatavilla olevat tukiedut valitsemalla Benefits-välilehti ja sopimuksen vieressä oleva nuoli.
 3. Poista yksittäisten palveluiden valinnat valintaruuduista.
 4. Napsauta Save-painiketta.

Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot