Warunki Użytkowania

Moxion

Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień zawartych w Warunkach Ogólnych, Typach Subskrypcji lub jakiejkolwiek innej części niniejszych Warunków, oferty produktów Moxion wymienione poniżej są dostarczane na podstawie poniższych założeń i warunków oferty.  Z wyjątkiem postanowień wyraźnie zmodyfikowanych przez niniejsze Warunki Specjalne Warunki Użytkowania Autodesk pozostają w mocy w odniesieniu do subskrypcji i innych ofert Moxion Subskrybenta.

Moxion Dailies:

Usługa Moxion Dailies jest oferowana w formie na Warstwę Budżetu Na Produkcję, na Produkcję, na miesiąc* i obejmuje nieograniczoną liczbę Upoważnionych Użytkowników oraz 2 TB przestrzeni dyskowej i jeden (1) Pokój. Każdy Pokój ma limit 25 jednoczesnych uczestników.    Usługa Dailies obejmuje również dostęp do usługi Immediates.  Korzystanie z usługi Immediates wymaga licencji na oprogramowanie Qtake, którą Subskrybent musi nabyć bezpośrednio od strony trzeciej IN2CORE.  Autodesk nie będzie mieć żadnych zobowiązań ani innych obowiązków w odniesieniu do licencji Qtake Subskrybenta.

* Opłaty miesięczne są oparte na cenie rocznej jednostki SKU, podzielonej proporcjonalnie na żądaną liczbę miesięcy.

„Produkcja” oznacza pojedynczy film pełnometrażowy lub serial telewizyjny.

Warstwy Budżetu Na Produkcję przedstawiono w następującej tabeli:   

Warstwy Budżetu Na Produkcję**

<5 mln USD

>5 mln USD, ale <10 mln USD

>10 mln USD, ale <20 mln USD

>20 mln USD, ale <40 mln USD

>40 mln USD, ale <60 mln USD

>60 mln USD, ale <80 mln USD

>80 mln USD

** Obowiązkiem Subskrybenta jest powiadomienie Autodesk o każdym zwiększeniu Budżetu Na Produkcję, które spowoduje przeniesienie Produkcji do wyższej Warstwy Budżetu. Autodesk obciąży Subskrybenta odpowiednimi dodatkowymi kwotami należnymi z tytułu nowej Warstwy Budżetu.

Moxion SDR oraz HDR/Dolby Vision:

Oferty Moxion SDR oraz HDR/Dolby Vision są udostępniane w formie na Produkcję, na miesiąc.

Moxion Rooms:

Każdy Pokój ma limit 25 jednoczesnych uczestników.

Moxion Add-Ons:

Następujące oferty są dostępne jako dodatki za dodatkową opłatą:

Dodatek

Jednostka

Storage

2 TB na miesiąc

Forensic Watermarking

10 000 minut na rok

Mx Production Success***

na miesiąc

Additional Room

na miesiąc

W przypadku przekroczenia zakupionej ilości Storage lub Forensic Watermarking Subskrybent jest zobowiązany do zapłaty za wszelkie dodatkowe Jednostki tych Dodatków.

*** Mx Production Success obejmuje następujące elementy:

      (i)   dedykowany menedżer Moxion Production Success;

      (ii)   konfiguracja i wsparcie hybrydowego środowiska AWS;

      (iii)   instancja z brandowaniem klienta;

      (iv)   domena klienta, integracja i obsługa;

      (v)   standardowe ustawienia zabezpieczeń firmy;

      (vi)   możliwości związane z administracją: raporty, szablony i uprawnienia do folderów dla całej firmy oraz samodzielnie zarządzana administracja w całej firmie;

      (vii)   bieżące szkolenia i wsparcie; oraz

      (viii)   obsługa klienta w trybie 24/7.