Podmínky používání

Moxion

Bez ohledu na jakákoliv rozdílná ujednání ve Všeobecných podmínkách, typech předplatného nebo v jakékoli jiné části těchto Podmínek, jsou níže uvedené nabídky produktů Moxion poskytovány podle následujícího rámce a podmínek nabídky. S výjimkou případů výslovně upravených těmito Zvláštními podmínkami zůstávají Podmínky používání společnosti Autodesk s ohledem na vaše předplatné Moxion a další nabídky v plné platnosti a účinnosti.

Moxion Dailies:

Nabídky Moxion Dailies jsou nabízeny v rozpočtové úrovni na základě produkce a měsíce* a zahrnují neomezený počet Oprávněných uživatelů, 2 TB úložiště a jednu (1) Místnost. Každá Místnost má limit 25 souběžných účastníků. Součástí Dailies je také přístup k nabídkám Immediates. Používání nabídek Immediates vyžaduje licenci Qtake, kterou je nutné zakoupit přímo od třetí strany, společnosti IN2CORE. Společnost Autodesk nebude mít v souvislosti s vaší licencí Qtake žádné závazky ani jakoukoli jinou odpovědnost.

* Měsíční poplatky jsou založeny na roční hodnotě SKU, poměrně za požadovaný počet měsíců.

„Produkcí“ se rozumí jeden celovečerní film nebo televizní seriál.

Rozpočtové úrovně na základě produkce jsou zobrazeny v tabulce níže:   

Rozpočtové úrovně na základě produkce**

<5 milionů $

>5 milionů $, ale <10 milionů $

>10 milionů $, ale <20 milionů $

>20 milionů $, ale <40 milionů $

>40 milionů $, ale <60 milionů $

>60 milionů $, ale <80 milionů $

>80 milionů $

** Je vaší povinností oznámit společnosti Autodesk jakékoliv navýšení rozpočtu na Produkci, které by Produkci zařadilo do vyšší rozpočtové úrovně. Společnost Autodesk vám bude účtovat příslušné dodatečné částky splatné za novou rozpočtovou úroveň.

Moxion SDR a HDR/Dolby Vision:

Nabídky Moxion SDR a HDR/Dolby Vision jsou poskytovány na bázi Produkce a měsíce.

Místnosti Moxion:

Každá Místnost má limit 25 souběžných účastníků.

Doplňky Moxion:

Následující nabídky jsou dostupné jako doplňky za dodatečný poplatek:

Doplněk

Jednotka

Úložiště

2 TB měsíčně

Forenzní vodoznaky

10 000 minut ročně

Mx Production Success***

měsíčně

Další Místnost

měsíčně

Pokud překročíte množství zakoupeného Úložiště nebo Forenzních vodoznaků, jste povinni zaplatit za všechny další použité Jednotky těchto Doplňků.

***Doplněk Mx Production Success zahrnuje následující:

      (i)   Vyhrazený manažer Moxion Production Success;

      (ii)   Hybridní nastavení a podpora AWS;

      (iii)   Instance s brandingem zákazníka;

      (iv)   Zákaznická doména, integrace a údržba;

      (v)   Nastavení zabezpečení standardizovaná pro společnost;

      (vi)   Možnosti správce: reporty na úrovni společnosti, šablony, oprávnění ke složkám a samostatná správa na úrovni společnosti;

      (vii)   Průběžné školení a podpora; a

      (viii)   Nonstop zákaznická podpora.