You have been detected as being from . Indien van toepassing, kunt u landspecifieke productinformatie, aanbiedingen en prijzen bekijken.

Land/taal wijzigen X

  • United States

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Bijzondere voorwaarden

Voorwaarden die met hoofdletters zijn geschreven en die hieronder niet op andere wijze zijn vastgelegd, hebben de betekenis zoals in de Algemene voorwaarden is vermeld. De Bijzondere voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden geüpdatet. Vermeldingen van updates zijn in te zien onder de 'Ingangsdatum/Update'-link bovenaan deze pagina.

Producten met eigen Servicevoorwaarden

Op de volgende producten zijn specifieke Servicevoorwaarden van toepassing:

BIM 360 Glue Service (Gebruikerspakketten)

Indien U zich heeft geabonneerd op een Autodesk BIM 360 Glue Service, bent U gemachtigd Bevoegde gebruikers van die Service het recht te verlenen om door Autodesk aan U beschikbaar gestelde Autodesk Navisworks Manage-software en Autodesk Point Layout-software te installeren en hierbij in te loggen; dit voor gebruik gelijktijdig met deze Service en gedurende de looptijd van Uw abonnement. Een Bevoegde gebruiker kan deze Producten installeren en/of inloggen vanaf een computer of meerdere computers, mits toegang en/of gebruik door die Bevoegde gebruiker altijd beperkt blijft tot slechts een kopie van elk Product.

Het aantal licenties voor individuele gebruikers van Autodesk Navisworks Manage-software en Autodesk Point Layout-software waarvoor U toegang mag verlenen aan Bevoegde gebruikers, is beperkt tot de Autodesk BIM 360 Services-gebruikerspakketten die U zijn verstrekt. Dit betreft de volgende pakketten:

Gebruikerspakketten

Aantal licenties van Autodesk Navisworks Manage Software en Autodesk Point Layout Software

1 Gebruikerspakket

0

25 Gebruikerspakketten

Tot vijf (5)

100 Gebruikerspakketten

Tot twintig (20)

1000 Gebruikerspakketten

Tot honderd (100)

8000 Gebruikerspakketten (Enterprise)

Tot achthonderd (800)

Locatiegebaseerde service BIM 360 Ops

Toegang op locatie-basis tot (een) Autodesk BIM 360 Ops Service(s) ("Service(s) op Locatie-basis") geeft U en Uw Bevoegde Gebruikers het recht op toegang en/of gebruik van de Service(s) op Locatie-basis, gedurende de looptijd van Uw abonnement op die/deze service(s) voor een (1) Locatie. Tenzij anders bepaald volgens het niveau van uw service op Locatie-basis, hebt U het recht om een onbeperkt* aantal Tickets te maken of gebruiken binnen de Service(s) op Locatie-basis, deze tickets te exporteren naar een Airtable-basis en gebruik te maken van plattegronden tijdens Uw abonnement voor die service(s) voor één (1) Locatie. Voor deze paragraaf betekent 'Locatie' de specifieke faciliteit, infrastructuur, structuur of ander gebied (i) door U aangewezen binnen het Locatie-basis Aanbod en (ii) vanwaaruit lopende activiteiten door U worden beheerd en "Ticket" betekent een enkel toegewezen event dat door U binnen de kaders van de Service werd aangemaakt.

*Onderhevig aan redelijke technische beperkingen.

Door te besluiten uw Tickets te exporteren naar Airtable-basis, begrijpt U en gaat U ermee akkoord dat U onderworpen bent aan en moet instemmen met de algemene voorwaarden van Airtable die van toepassing zullen zijn op een dergelijke toegang en gebruik door U. Autodesk is niet verantwoordelijk voor en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot Uw gebruik van Airtable, gegevens verzonden of ontvangen tussen U en Airtable of voor informatie, rapporten, resultaten of andere materialen dan ook die Airtable zou kunnen leveren of van U verzamelen op of via dergelijke services.

Fusion lifecycle

Indien U op de Autodesk Fusion Lifecycle Enterprise-services bent geabonneerd, kunt u hiermee (i) toegang krijgen tot en gebruik maken van de Fusion Lifecycle Enterprise-service tijdens de looptijd van Uw abonnement en (ii) een onbeperkt* aantal gebruikers van Externe gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) de toegang tot Uw Fusion Lifecycle Enterprise Service-account verlenen. 'Externe gebruikers' zijn Uw Bevoegde Gebruikers die (i) niet uw Werknemers of contractanten op locatie zijn en (ii) zich op de Fusion Lifecycle Enterprise Service hebben geabonneerd. U moet met de aan Uw aangewezen account uitvoerende (zoals op Uw bestelformulier vermeld) overleggen op het moment dat aan een extra Externe gebruiker toegang wordt verleend.

*Onderhevig aan redelijke technische beperkingen.

Live Map-gegevens

Bij toegang tot of gebruik van Autodesk Live Map Data, begrijpt U en bent u het ermee eens dat U onderworpen bent, hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze extra gebruiksvoorwaarden voor Derden en het privacybeleid zoals daarin naar wordt verwezen:

Autodesk is niet verantwoordelijk voor en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze services aan Derden of welke gegevens, informatie, rapporten, resultaten of andere materialen dan ook die deze Derden zouden kunnen leveren of van U verzamelen op of via dergelijke services.

Downloads uit de Apple App Store

Wanneer u een product uit de Apple App Store heeft gedownload of u toegang tot een product verschaft via een Apple-product, is uw gebruik van het product onderhevig aan de Aanvullende Apple App Store Voorwaarden.

Creatieve afwerkingstools

Als het product een Autodesk-compositie-, kleuring-, bewerkings- en/of afwerkingstool betreft, inclusief, zonder beperkingen, Autodesk Flame Premium, Autodesk Flame, Autodesk Flame Assist, Autodesk Flare, Autodesk Lustre of Autodesk Backdraft Conform (samen: Creatieve-afwerkingstools), zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot de Autodesk Wiretap API: U mag een dergelijke Wiretap API installeren en deze openen op een computer, zelfs als een kopie van de Creatieve-afwerkingstools niet geïnstalleerd is; verder hoeft het gebruik van een dergelijke Wiretap API niet alleen verband te houden met Uw gebruik van de Creatieve-afwerkingstools.

Downloadtechnologie

De downloadtechnologie van Autodesk kan mogelijk gebruik maken van de Akamai Netsession Interface; deze gebruikt mogelijk maar een beperkt deel van Uw bandbreedte en computerbronnen om u aan een peernetwerk te koppelen en de snelheid en de betrouwbaarheid van de levering van webinhoud te verbeteren. De Akamai Netsession Interface is veilige, client-side netwerktechnologie, die van het vermogen van uw computer gebruikmaakt om software en beschikbare media aan het Akamai-netwerk te leveren. Uw Akamai Netsession Interface werkt in combinatie met andere Akamai Netsession Interfaces samen met duizenden Akamia-edgeservers en draait als een netwerkservice gebruikmakend van een beperkte hoeveelheid beschikbare bronnen van Uw computer. Raadpleeg de Akamai NetSession Interface voor meer informatie. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en gebruik te maken van de Autodesk-downloadtechnologie, accepteert U de Akamai-licentieovereenkomst welke leidend is voor de Akamai NetSession Interface.

Onderwijs

Op onderwijslicenties en -abonnementen zijn de standaard abonnementsvoordelen niet van toepassing. Voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Onderwijsproducten, kunt u de Onderwijsvoorwaarden bekijken.

Assemblageservice(s)

Als u bent geabonneerd op een assemblageservice voor Autodesk, hebt u het recht geautoriseerde gebruikers van die service toegangsrechten te verlenen voor de assemblagesoftware van Autodesk die aan u beschikbaar wordt gesteld door Autodesk gedurende uw abonnement. De geautoriseerde gebruikers aan wie u toegang verleent, worden als volgt beperkt volgens de aanbieding van de assemblageservice van Autodesk die u hebt gekocht:

Aanbieding voor assemblageservice

Geautoriseerd gebruik

Aanbieding voor assemblageproject

Geeft u en een onbeperkt aantal van uw geautoriseerde gebruikers toegang tot en/of gebruik van de assemblageservice gedurende uw abonnement voor het van toepassing zijnde aantal "Projecten" dat u hebt gekocht. "Project" betekent maximaal acht (8) aparte gebouwen op één locatie.

Aanbieding voor assemblagekantoor

Geeft u en een onbeperkt aantal van uw geautoriseerde gebruikers toegang tot en/of gebruik van de assemblageservice gedurende uw abonnement voor een project binnen een straal van 160 kilometer van het fysieke adres waar de aankoop heeft plaatsgevonden.

Aanbieding voor assemblageregio

Geeft u en een onbeperkt aantal van uw geautoriseerde gebruikers toegang tot en/of gebruik van de assemblageservice gedurende uw abonnement voor een project binnen een straal van 1200 kilometer van het fysieke adres waar de aankoop heeft plaatsgevonden.