You have been detected as being from . Megtekintheti az adott országra érvényes termékinformációkat, ajánlatokat és árakat, amennyiben van ilyen.

Ország/nyelv módosítása X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Ön Autodesk felhasználói fiókjára és az Ajánlatainkra vonatkoznak, és kötelező erővel bíró szerződésnek minősülnek.

1. Elfogadás

A jelen Általános Szerződési Feltételeknek a felhasználói fiók regisztrációs vagy előfizetési folyamat során történő, illetve az Ajánlatainkhoz való hozzáférés vagy azok használata által történő elfogadásával Ön megerősíti a jelen Általános Szerződési Feltételek és egyéb vonatkozó Feltételek elfogadását, továbbá ezen kötelező erővel bíró szerződés részesévé válásának elfogadását. Amennyiben ezeket nem fogadja el, úgy Ön nem jogosult az Ajánlatainkhoz hozzáférni vagy azokat használni.

Ön annak a társaságnak vagy egyéb jogi személynek a nevében fogadja el ezen Feltételeket, amelynek a képviseletét ellátja (például munkavállalóként vagy megbízottként). Amennyiben nem valamely társaság vagy jogi személy nevében jár el, úgy magánszemélyként, a saját nevében fogadja el ezeket (minden esetben, “Ön”). Ön kijelenti és szavatolja, hogy a képviselt jogi személy nevében (ha van ilyen) vagy a saját nevében történő eljárásra és kötelezettségvállalásra megfelelő jogosultsággal és felhatalmazással (továbbá képességgel—például megfelelő életkorral) rendelkezik.

A további nagy kezdőbetűvel szereplő kifejezések a jelen Feltételekben kerülnek meghatározásra, beleértve a lenti „Fogalom-meghatározások” elnevezésű pontot (22. Pont) is.

2. Visszatérítéshez való jog

Az előfizetésének megvásárlását vagy megújítását követő meghatározott időtartam alatt (“Visszatérítési Időszak”), (i) ha Ön tiltakozik a jelen Feltételekben meghatározott bármely kikötés ellen, vagy (ii) ha Ön tiltakozik az előfizetésének megvásárlására vagy megújítására vonatkozó Autodesk vásárlási feltételek vagy automatikus megújítás (ha van ilyen) ellen, vagy (iii) ha Ön (bármely okból) elégedetlen azon Ajánlattal, amelyre előfizetett, úgy visszaküldheti az Ajánlatot, és visszatérítésre lehet jogosult.

A közvetlenül az Autodesk-nél leadott megrendelések esetén az Autodesk teljes körűen visszatéríti az előfizetési díjakat, amennyiben Ön a lent meghatározott Visszatérítési Időszak alatt felhagy az Ajánlat használatával és visszaküldi azt részünkre. A valamely viszonteladón vagy harmadik személyen keresztül leadott megrendelések visszatérítésével kapcsolatban kérjük, ellenőrizze az adott harmadik személy vonatkozó visszaküldési és visszatérítési szabályzatát.

Típus

Előfizetési időszak

Visszatérítési Időszak (a vásárlás vagy megújítás napjától számítva)

Új előfizetés, Meglévő előfizetés megújítása, Felhasználók hozzáadása egy meglévő előfizetéshez, Az előfizetési számlázási vagy megújítási dátumok összehangolása

Havinál hosszabb előfizetések (például éves)

30 nap

Havi előfizetések

15 nap

Az Ön visszatérítésre való jogosultsága nem minden megrendelésre vonatkozik, beleértve a felhőpontokra, a fogyasztási alapú díjakra, a tanácsadásra, a kiemelt tanácsadásra, a tagságra, a platform előfizetésekre vagy díjakra, a területen kívüli jogokra és a vállalati megállapodásokra vonatkozó megrendeléseket. További információért kérjük, nézze meg Visszatérítési Szabályzatunkat.

3. További Megállapodások, Speciális Feltételek

Lehetséges, hogy Önnek egy vagy több Autodesk gazdálkodó egységgel közvetlenül megkötött további szerződése van hatályban, amely kiegészíti vagy módosítja a jelen Feltételeket (például egy vállalati üzleti megállapodás) (“További Megállapodás”). Az Ajánlatokra továbbá speciális feltételek (“Speciális Feltételek”) is vonatkozhatnak, beleértve például különleges jogosultságokat vagy a felhasználási módokra vonatkozó korlátozásokat. A Speciális Feltételek vonatkozhatnak egy meghatározott Ajánlatra vagy egy meghatározott felhasználói kategóriára (például diákok) is. A Speciális Feltételek a Speciális Feltételekben vagy az Ajánlat Dokumentációjában kerülnek meghatározásra.

Ön elfogadja minden olyan Ajánlat Speciális Feltételeit, ha van ilyen, amelyre előfizet, amelyhez hozzáfér, amelyet megszerez vagy használ. Ha Ön nem fogadja el ezen Speciális Feltételeket, úgy nem fizethet elő, szerezheti meg, férhet hozzá vagy használhatja az Ajánlatot. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a További Megállapodás vagy Speciális Feltételek közötti bármely eltérés esetén a További Megállapodás vagy a Speciális Feltételek az irányadó. A További Megállapodás és a Speciális Feltételek közötti bármely eltérés esetén a További Megállapodás az irányadó. Az Ajánlatokra vonatkozó bármely megállapodásnak minden esetben kifejezett feltétele a jelen Feltételek Ön általi elfogadása, amelyhez fűzött minden további vagy eltérő feltételt elutasítunk.

4. Felhasználói fiók

4.1 A felhasználói fiókkal kapcsolatos felelősség

Az Ajánlatokra történő előfizetéshez Önnek szüksége lehet egy felhasználói fiókra. Ön felelősséggel tartozik mindazokért, akik Önön vagy az Ön felhasználói fiókján keresztül férnek hozzá vagy használják az Ajánlatokat, vagy szerzik meg azokat (beleértve a Jogosult Felhasználókat is). Ez (többek között) azt jelenti, hogy Ön úgy felelős a Jogosult Felhasználók jelen Feltételeknek való megfeleléséért, beleértve a felhasználói fiókjaik használatát is, mintha saját maga járt volna el. Bizonyos esetekben a Jogosult Felhasználók az Ajánlat megszerzése, használata vagy az ahhoz való hozzáférés érdekében kötelesek lehetnek egyéni felhasználói fiók létrehozására, vagy a vonatkozó feltételek egyéb módon történő elfogadására, azonban ez a követelmény nincs hatással az Ön Jogosult Felhasználókért fennálló felelősségére.

Ön továbbá felelős a felhasználói fiókja biztonságáért, valamint a felhasználói fiókjával kapcsolatos minden tevékenységért. Ez (többek között) azt jelenti, hogy Ön köteles (i) meggyőződni arról, hogy kizárólag a Jogosult Felhasználók használják a felhasználói fiókjával kapcsolatos Ajánlatokat, és (ii) biztosítani a felhasználói azonosítók és jelszavak biztonságát, illetve nem megosztani azokat (kivéve a felhatalmazott fiókkezelőket). Amennyiben azt gyanítja, hogy valaki jogosulatlanul használja az Ön felhasználói fiókját, úgy kérjük lépjen kapcsolatba a www.autodesk.com/trust/report-an-issue.

Ön köteles biztosítani, hogy a felhasználói fiókjával kapcsolatos minden információ (beleértve minden információt, amit valamely Ajánlatra vonatkozó regisztrációjával kapcsolatban Ön vagy a Jogosult Felhasználók bocsátanak rendelkezésre) valós és teljes legyen, és a jövőben is az maradjon.

4.2 A felhasználói fiók előnyei

Felhasználói fiókját arra terveztük, hogy felületet biztosítson Önnek a felhasználói fiókjával kapcsolatos információkhoz való hozzáférésre és azok kezelésére, valamint, hogy Szoftverre, Webes Szolgáltatásokra és egyéb Előnyökre vonatkozó jogosultságokat szerezhessen általa, beleértve ingyenes előnyöket is. Felhasználói fiókját úgy terveztük meg, hogy ahhoz az accounts.autodesk.com weboldalon vagy más utód vagy alternatív Autodesk weboldalon keresztül bárhol, bármikor virtuálisan hozzáférhessen.

Felhasználói fiókja az alábbi funkciókat tartalmazhatja:

 • Egyszeri bejelentkezés az Autodesk oldalakra és szolgáltatásokba
 • Profiljának, biztonsági beállításainak, csatolt fiókjainak és preferenciáinak kezelése
 • Előfizetéseinek kezelése
 • Ajánlatokhoz való hozzáférés
 • Letöltésekhez és próbaverziókhoz való hozzáférés
 • Technikai segítségnyújtáshoz, oktatási anyagokhoz és előfizetési hírekhez való hozzáférés
 • Az előfizetéseivel, felhőpontjaival és analitikával kapcsolatos használati információk

5. Az Ön munkája az Ön tulajdona

Ön marad a tulajdonosa azon fájloknak, terveknek, modelleknek, adathalmazoknak, képeknek, dokumentumoknak vagy hasonló anyagoknak, amelyeket Ön vagy valamely Jogosult Felhasználó hoz létre, illetve amelyeket Ön vagy valamely Jogosult Felhasználó beküld vagy feltölt bármely Ajánlatra.

6. Adatvédelem

Az Autodesk elkötelezett az Ön adatainak védelme, valamint az iránt, hogy tájékoztatssa Önt arról, hogy az Autodesk miként kezeli az Ön személyes adatait. Az Autodesk Adatvédelmi Nyilatkozata meghatározza (i) az Ön személyes adatai vagy az Önhöz kapcsolódó személyes adatok Autodesk általi gyűjtését, használatát, tárolását és feldolgozását, illetve (ii) azt, hogy Ön miként kérhet hozzáférést az Ön személyes adataihoz, miként kérheti ezek törlését, vagy hogyan gyakorolhatja a további adatvédelmi jogait. Ön kijelenti, hogy elolvasta és megértette az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

7. Előfizetések

Az Ön előfizetése Szoftvereket vagy Webes szolgáltatásokat, vagy Szoftverek és a Webes szolgáltatások kombinációját tartalmazhatja. Előfizetése ezen kívül további Előnyöket is tartalmazhat.

7.1 Előfizetői Előnyök

Ön jogosult azon előfizetői Előnyökre, amelyeket az Autodesk általános jelleggel biztosít mindazon előfizetői számára, akik az Önével megegyező előfizetéssel rendelkeznek (beleértve a szintet, földrajzi elhelyezkedést és egyéb jellemzőket). Az előfizetői Előnyök például az alábbiakat tartalmazhatják:

 • Technikai segítségnyújtás
 • Globális utazási előnyök
 • Otthoni használatra vonatkozó előnyök
 • Korábbi verziókhoz való jogosultságok
 • Fórumokhoz, oktatási eseményekhez, hírlevelekhez, webináriumokhoz, galériákhoz és más oktatási anyagokhoz való hozzáférés
 • Próbaverziókhoz és API-khoz való hozzáféré
 • Újításokra, Frissítésekre és egyéb kiegészítő Szoftverekre való jogosultság
 • Webes szolgáltatásokra való jogosultság

Az előfizetői Előnyökkel kapcsolatos további általános információt az Előfizetői Előny page

7.2 Ajánlatra történő előfizetés

Amennyiben Ön előfizet valamely Ajánlatra, az Autodesk általában a felhasználói fiókján keresztül, egyes esetekben valamely erre felhatalmazott harmadik személy útján vagy egyéb módon biztosít hozzáférést Önnek az Ajánlathoz. Egyes Ajánlatok megkövetelhetik Öntől kiegészítő információk megadását az adott Ajánlat megfelelő beállítása és az Ajánlathoz való hozzáférés érdekében. Ön hozzájárul ezen információk megadásához.

7.3 Az előfizetés időtartama

Egy adott Ajánlatra vonatkozó előfizetése határozott idejű korlátozott időtartamra jön létre. Az előfizetés időtartamát a vásárlás időpontjában jelezzük Önnek, illetve azt a vásárlás megerősítése vagy egyéb Ajánlat Azonosító is tartalmazza. Amennyiben az előbbiek mégsem tartalmazzák az előfizetés időtartamát, úgy kérjük lépjen velünk kapcsolatba a https://knowledge.autodesk.com/contact-support, és mi meghatározzuk, illetve megerősítjük előfizetésének időtartamát.

7.4 Az előfizetés megújítása

Egy adott Ajánlatra vonatkozó előfizetési időszak végén Ön jogosult előfizetése megújítására. Az előfizetését olyan mértékben, és olyan feltételekkel újíthatja meg, mint amelyeket az Autodesk a megújítás időpontjában az Önével megegyező földrajzi területen elhelyezkedő Ajánlatokra kínál. Egyes Ajánlatok esetén lehetőség van az előfizetés automatikus megújítására is. Amennyiben le szeretné mondani az automatikus megújítást, kérjük, látogassa meg az Előfizetések amutomatikus megújításának lemondása oldalt.

7.5 Kapcsolt előfizetések

Amennyiben az előfizetését egy utód vagy helyettesítő előfizetés váltja fel, úgy az új előfizetés kapcsolt előfizetésnek fog minősülni, és ezért vonatkozni fognak rá a Kapcsolt előfizetési feltételek.

8. Hatály, korábbi feltételek, karbantartási feltételek

A jelen Feltételek nem vonatkoznak (i) a 2018. május 18. napja előtt vásárolt előfizetésekre, kivéve az ezen a napon vagy ezt követően megújított előfizetéseket vagy (ii) azon Autodesk által elfogadott feltételekre, amelyek alapján az Autodesk olyan Szoftverek karbantartását végzi, amelyekre Önnek korábban állandó jelleggel licencet biztosított. Ezekre az előfizetésekre és karbantartási megállapodásokra továbbra is a fennálló feltételek vonatkoznak, amelyeket a Korábbi előfizetési feltételek, karbantartási feltétele.

9. Szoftver

Amennyiben Ön kézbesítésre rendel Szoftvert vagy olyan Ajánlatot rendel, amely Szoftvert is tartalmaz (például, ha egy Webes Szolgáltatási Ajánlathoz kliens Szoftver szükséges), úgy az Autodesk, saját döntése alapján, az Ön felhasználói fiókján keresztül vagy egyéb elektronikus úton teszi letöltésre elérhetővé a Szoftvert, vagy saját hatáskörében, illetve valamely felhatalmazott harmadik személy útján kézbesíti azt Önnek. Fizikai adathordozó vagy a Szoftver egyéb tárgyi megtestesítésének kézbesítése esetén további díjak merülhetnek fel. Függetlenül a kézbesítés módjától, az Autodesk semmilyen, Önnél vagy másoknál a késedelmes kézbesítésből vagy helytelen kézbesítési cím megadásából származó kárért vagy egyéb felmerült kötelezettségért nem tartozik felelősséggel.

Az Autodesk az előfizetése időtartamára minden Szoftvert tartalmazó Ajánlatára nézve, amelyet az Autodesk tesz hozzáférhetővé vagy kézbesít Önnek, és amelyekre vonatkoznak a jelen Feltételek és minden fizetési kötelezettség, nem kizárólagos, nem engedményezhető és nem átruházható licencet biztosít Önnek a Szoftver telepítésére és használatára (illetve arra, hogy a Jogosult felhasználóknak engedélyezze a Szoftver telepítését és használatát), de kizárólag (i) az Ajánlat Dokumentációjában és bármely egyéb vonatkozó Speciális Feltételekben meghatározottakkal összhangban, ha van ilyen, és (ii) az előfizetése típusának megfelelően, beleértve az engedélyezett darabszámot, Licenctípust, Területet, illetve az Ön által az Ajánlatra történő előfizetés során kiválasztott típusra és szintre vonatkozó egyéb jellemzőket. Ha az Ön Ajánlat Azonosítója vagy az Autodesk-től az előfizetésére vonatkozóan kapott egyéb visszaigazolás nem tartalmaz egyet vagy többet ezen jellemzők közül, akkor a licenc (a) egy Próbaverzióra vonatkozik, (b) Önre mint magánszemélyre, vagy amennyiben Ön egy társaság vagy egyéb jogi személy, úgy egy meghatározott munkavállalóra vonatkozik, és (c) kizárólag azon országra vagy joghatóságra vonatkozik, amelyben Ön megvásárolta az Ajánlatot. Ön a Szoftvereket kizárólag a licencben és a jelen Feltételekben meghatározottak szerint telepítheti, használhatja vagy férhet hozzá azokhoz. Minden egyéb használat, hozzáférés vagy telepítés jogosulatlannak minősül.

Az előfizetésének időtartama alatt az Autodesk a Szoftverrel kapcsolatos Újításokat vagy Frissítéseket tehet elérhetővé vagy kézbesíthet Önnek. Ezekre az Újításokra vagy Frissítésekre ugyan azon licenc és egyéb feltételek érvényesek, mint arra a Szoftverre, amelyre az Újítások vagy Frissítések vonatkoznak. Javasoljuk, hogy a rendelkezésére bocsátott minden ilyen Újítást vagy Frissítést késedelem nélkül telepítsen és használjon az előfizetési időszak alatt. Ha valamely Szoftverre vonatkozó Újítást vagy Frissítést kap, Ön maximum 120 napon keresztül (amely az új verzió telepítésének első napján kezdődik) tesztelés és átállás céljából egyszerre telepítheti és használhatja a Szoftver korábbi és új verzióját is, feltéve, hogy ezen 120 napos periódus alatt nem használja a két verziót egyidejűleg gazdasági célból. A 120 nap lejártát követően (i) a Szoftver korábbi verziójához való hozzáférési és használati joga (beleértve a Jogosult Felhasználókat is) megszűnik, és (ii) Ön köteles a korábbi verzióhoz való hozzáférését és annak használatát megszüntetni (beleértve a Jogosult Felhasználók általi hozzáférést és használatot is), törölni a korábbi verzió minden példányát, továbbá (az Autodesk ilyen irányú kérelme esetén) megsemmisíteni minden ilyen példányt vagy visszaküldeni azokat az Autodesk vagy annak a viszonteladónak a részére, akitől Ön az Ajánlatot megvásárolta. Bizonyos Ajánlatok esetén (az Ajánlatra vonatkozó Speciális Feltételek vagy az Autodesk által meghatározott körülményekre tekintettel biztosított kivételek miatt) Önnek jogosultsága lehet arra, hogy a 120 nap leteltét követően továbbra is használjon korábbi verziókat és hozzáférjen azokhoz. Ezen jogosultságokat, ha vannak ilyenek, a Korábbi Verziókra Vonatkozó Jogosultságok (lásd Előfizetői Előnyök) oldal tartalmazza.

Az előfizetésének időtartama alatt, kizárólag saját biztonsági másolat készítése és archiválás céljából, Ön jogosult egy darab másolatot készíteni a Szoftverről.

Az Autodesk az Ön részére elérhetővé tett vagy kézbesített minden Szoftverre vonatkozóan (beleértve az Újításokat és a Frissítéseket is) kizárólag az előfizetési időszakra korlátozott licencet biztosít Önnek, tehát a Szoftver nem kerül az Ön tulajdonába. Ön nem jogosult a licencet átruházni, kivéve, ha erre az irányadó jog kifejezetten lehetőséget biztosít (függetlenül az ezzel ellentétes szerződéses kikötésektől) vagy az Autodesk ehhez írásban kifejezetten hozzájárult. Valamely Webes Szolgáltatásra vonatkozó előfizetés nem biztosít licencet Önnek az ezen Webes Szolgáltatás nyújtásához szükséges mögöttes Szoftverre vonatkozóan.

10. Webes Szolgáltatások

Amennyiben Ön előfizet valamely Webes Szolgáltatásra, az Autodesk az előfizetés időtartama alatt szolgáltatja Önnek ezen Webes Szolgáltatásokat, feltéve, hogy Ön betartja a jelen Feltételeket és teljesíti minden fizetési kötelezettségét. Ön hozzáférhet a Webes Szolgáltatásokhoz és használhatja azokat, de kizárólag (i) az Ajánlat Dokumentációjában és bármely egyéb vonatkozó Speciális Feltételekben (ha van ilyen) meghatározottakkal összhangban, (ii) saját belső üzleti céljaira, az Autodesk által hozzáférhetővé tett és/vagy biztosított formában és (ii) az előfizetése típusának megfelelően, beleértve az engedélyezett darabszámot, Licenctípust, Területet, illetve az Ön által az Ajánlatra történő előfizetés során kiválasztott típusra és szintre vonatkozó egyéb jellemzőket. Ha az Ön Ajánlat Azonosítója vagy az Autodesk-től az előfizetésére vonatkozóan kapott egyéb visszaigazolás nem tartalmaz egyet vagy többet ezen jellemzők közül, akkor a Webes Szolgáltatás (a) egy Próbaverzió, (b) Ön mint magánszemély általi felhasználásra, vagy amennyiben Ön egy társaság vagy egyéb jogi személy, úgy egy meghatározott munkavállaló általi felhasználásra vonatkozik, és (c) kizárólag azon országra vagy joghatóságra vonatkozik, amelyben Ön megvásárolta az Ajánlatot. Ön a Webes Szolgáltatásokat kizárólag a jelen Feltételekben meghatározottak szerint használhatja vagy férhet hozzá azokhoz (vagy engedélyezheti azok használatát vagy az azokhoz való hozzáférést). Minden egyéb használat és hozzáférés jogosulatlannak minősül.

Az Autodesk ugyan olyan módon teszi elérhetővé Önnek a Webes Szolgáltatásokat, mint azon előfizetők számára, akik az Önével megegyező előfizetéssel rendelkeznek (beleértve a szintet, földrajzi elhelyezkedést és egyéb jellemzőket).

A Webes Szolgáltatások nyújtása olyan eljárások és biztosítékok használatával történik, amelyeket az Ön Tartalmai védelmének fenntartására terveztek. Az Autodesk időről időre megbízhat külső ellenőröket azzal, hogy jelentést készítsenek az Autodesk előfizetői részére az Autodesk bizonyos szolgáltatásaival kapcsolatos biztonsági intézkedéseinek megfelelőségéről. Ön jogosult az Autodesk-től azon Webes Szolgáltatásokról szóló jelentések másolati példányát igényelni, amelyeknek előfizetője, feltéve, hogy a riportokra vonatkozó titoktartási, valamint korlátozott felhasználási kötelezettséget vállal az Autodesk felé. Az Autodesk várhatóan legfeljebb évente egy alkalommal teszi elérhetővé ezen riportokat.

11. Az Ajánlatokhoz való hozzáférés és azok használata

11.1 Általános hozzáférés és felhasználási feltételek

Az adott Ajánlattól függően az Ajánlat aktiválásához, használatához vagy az Ajánlathoz való hozzáféréshez (vagy a használat vagy hozzáférés folytatásához) szükséges lehet, hogy bejelentkezzen felhasználói fiókjába. Kizárólag Ön (beleértve a Jogosult Felhasználókat is) jogosult az Ajánlathoz hozzáférni és használni azt. Az Ön Ajánlatokhoz való hozzáférési és használati jogosultsága minden Ajánlat esetén az összes vonatkozó fizetési kötelezettség megfelelő időben történő megfizetésétől függ (egyebek mellett), beleértve minden adót és egyéb díjat is, a jelen Feltételekkel összhangban.

Néhány Ajánlat automatikusan csatlakoztathatja az Ön Elektronikus Eszközét az internetre (alkalmanként vagy rendszeresen)—például azért, hogy hitelesítse az előfizetését, hozzáférést biztosítson Önnek szolgáltatásokhoz (beleértve harmadik személyek szolgáltatásait is) vagy Újításokat vagy Frissítéseket töltsön le és installáljon, mindezt az Ön további tájékoztatása nélkül. Ön hozzájárul ezen kapcsolat létesítéséhez, előfizetése hitelesítéséhez és az Újítások vagy Frissítések automatikus letöltéséhez és telepítéséhez. Bizonyos Ajánlatok esetében Ön képes az Újítások vagy Frissítések beállításainak módosítására (ez nem elérhető egyes Ajánlatok esetén, beleértve például azokat amelyek működéséhez vagy biztonságához az automatikus Újítások vagy Frissítések szükségesek).

Az Ajánlatok nem tartalmaznak hozzáférést az internethez, egyéb hálózathoz, kommunikációs szolgáltatáshoz vagy bármely hardverhez, szoftverhez, tárhelyhez, biztonsági vagy egyéb erőforráshoz, amelyek szükségesek az Ajánlathoz való hozzáféréshez vagy annak használatához. Ön, beszállítói és szolgáltatói felelősek minden ilyen eszköz beszerzéséért, továbbá azok megbízhatóságáért, biztonságáért és teljesítményéért. Nem minden Ajánlat, valamint egyes Ajánlatok nem minden funkciója (beleértve a Speciális Feltételekben vagy Dokumentációkban meghatározottakat) érhető el minden országban és nyelven.

11.2 Autodesk API-k

Amikor Ön előfizet egy Ajánlatra, az Autodesk kifejezetten ezen Ajánlat használatához hozzáférést biztosíthat Önnek applikáció programozási felületekhez, szoftverfejlesztő készletekhez, eszközökhöz, könyvtárakhoz, szkriptekhez, forráskód mintákhoz és hasonló fejlesztői anyagokhoz (együttesen, “API-k”). Az Autodesk az előfizetése időtartamára minden API-ra nézve, amelyet az Autodesk tesz hozzáférhetővé vagy kézbesít Önnek, és amelyekre vonatkoznak a jelen Feltételek és minden fizetési kötelezettség, nem kizárólagos, al-licenciába nem adhatóés nem átruházható licencet biztosít az API-k (i) belső használatára, kizárólag az Ön Ajánlattal kapcsolatos azon engedélyezett belső felhasználásával összhangban, amelyre tekintettel azokat a rendelkezésére bocsátottuk, és (ii) az API-k Dokumentációjában meghatározottakkal összhangban. Néhány API-ra, illetve az Ön API-kra vonatkozó licencére is Speciális Feltételek vonatkoznak. Minden API bizalmas és az Autodesk tulajdonát képezi. Az API-k nem terjeszthetők, nem oszthatók meg harmadik személyekkel, továbbá nem használhatók az API-kra vonatkozó Dokumentációban és a jelen Feltételek egyéb rendelkezéseiben foglaltaktól eltérő célra (Minden ilyen egyéb felhasználás jogosulatlan). Ha Ön az API-k vagy azok egy részének felhasználásával fejleszt ki bármely applikációt, szolgáltatást, modult vagy komponenst (együttesen, “Fejlesztés”), úgy Ön használhatja a Fejlesztést harmadik személyek szoftverjeivel vagy hardverjeivel együtt (beleértve a Fejlesztés csatlakoztatását harmadik személyek platformjaira), de csak abban az esetben, ha a Fejlesztésről eltávolítja az API-k minden elemét (beleértve az API-kra alapuló minden elemet), és a Fejlesztés (a) nem teszi közzé, hozza nyilvánosságra, foglalja magába vagy testesíti meg az API-k bármely elemét, és (b) nem foglalja magába vagy testesíti meg az Ajánlatot vagy az Autodesk bármely egyéb szellemi tulajdonát. Amennyiben Ön az Ajánlattal együtt történő saját belső használatától eltérő célja kívánja használni a Fejlesztést, úgy be kell szereznie egy különálló Fejlesztői Licenciaet.

11.3 Harmadik felek anyagainak és szolgáltatásainak használata

Az Autodesk az Ajánlatokkal kapcsolatosan hozzáférést biztosíthat Önnek harmadik személyek tartalmaihoz, dizájnjaihoz, modelljeihez, adatbázisaihoz, project információihoz, dokumentumaihoz, könyvtáraihoz, felvételeihez, linkjeihez, adataihoz, applikációihoz és egyéb szoftvereihez, szolgáltatásaihoz vagy hasonló anyagaihoz (együttesen, “Harmadik Felek Anyagai/Szolgáltatásai”). Minden ilyen Harmadik Felek Anyagaira/Szolgáltatásaira eltérő feltételek vonatkozhatnak, amelyeket ezen Harmadik Felek Anyagaiban/Szolgáltatásaiban (például a “Rólunk” fül alatt, vagy egy .txt fájlban), egy Autodesk által megnevezett weboldalon vagy azon Ajánlat Speciális Feltételeiben vagy Dokumentációjában találhat, amelyhez a Harmadik Felek Anyagait/Szolgáltatásait biztosítottuk (együttesen, “Harmadik Felek Feltételek”). Amennyiben nincsenek ilyen Harmadik Felek Feltételek, úgy (i) az Ön felhasználásának azon Ajánlat feltételeivel megegyezőnek kell lennie, amelyhez a Harmadik Felek Anyagait/Szolgáltatásait biztosítottuk, és (ii) Ön azokat kizárólag az Ajánlattal kapcsolatban használhatja. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a Harmadik Felek Feltételek beazonosításáért, megszerzéséért és az azoknak való megfelelésért. Az Autodesk nem vállal felelősséget és szavatosságot (a) a Harmadik Felek Anyagaiért/Szolgáltatásaiért vagy azok Ön által történő használatáért, és (b) a Harmadik Felek Feltételekért vagy azok Ön általi betartásáért.

11.4 Az Ön Tartalmainak felhasználása

Ahhoz, hogy Ön hozzáférjen bizonyos Ajánlatokhoz vagy használhassa azokat, illetve, hogy az Autodesk bizonyos szolgáltatásokat nyújthasson Önnek, elképzelhető, hogy fel szeretné töltenie vagy egyéb módon meg szeretné osztani a Tartalmait. Az Autodesk alkalmazottai nem használják az Ön Tartalmait, kivéve (i) az Ön kérésére, vagy hozzájárulásával—például, mikor segítséget nyújtanak Önnek vagy egy technikai vagy más jellegű kérést oldanak meg, (ii) az Ajánlatok szolgáltatásával és fejlesztésével kapcsolatosan (beleértve az Ajánlatok karbantartását, biztosítását, frissítését vagy egyéb módon történő módosítását), vagy (iii) jogi kötelezettségekkel, igényérvényesítésekkel, nyomozásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatban (például egy érvényes idézésre való válaszadás során). Főszabály szerint az Autodesk nem figyeli meg vagy vizsgálja az Autodesk által biztosított Ajánlatokon, weboldalakon, szolgáltatásokban vagy egyéb módon közzétett tartalmakat. Az Autodesk ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy megfigyelje vagy megvizsgálja az Ön Tartalmait, és bármely okból, beleértve a jelen Feltételek megszegését is (például illegális, offenzív, adathalász vagy levélszemét tartalmak), blokkoljon vagy eltávolítson tartalmakat. Amikor Ön a rendelkezésünkre bocsátja vagy hozzáférhetővé teszi a Tartalmait, azzal felhatalmazza az Autodesket és meghatalmazottait arra, hogy az Ajánlatok szolgáltatásával vagy kötelezettségei teljesítésével összefüggésben, vagy a jelen Feltételek által egyébként megengedett mértékben használja, többszörözze, módosítsa, terjessze és nyilvánossághoz közvetítse az Ön Tartalmait.

Ön (a) felelősséggel tartozik az összes Tartalmáért, valamint azért, hogy a Tartalmai és azok használata megfeleljen minden jogszabálynak, előírásnak és a jelen Feltételeknek, továbbá (b) szavatolja, hogy a Tartalmai nem sértik vagy használják jogosulatlanul valamely személy szellemi tulajdonhoz fűződő vagy tulajdonjogait, továbbá nem sértenek semmilyen alkalmazandó jogszabályt vagy előírást. Az Autodesk azt javasolja, hogy megfelelő titkosítási és biztonsági technológia alkalmazása révén biztosítsa és védje a Tartalmait. Ön tudomásul veszi, hogy az online szolgáltatásokban alkalmanként üzemzavarok léphetnek fel, amely következtében előfordulhat, hogy nem képes letölteni a Tartalmait. Az Autodesk javasolja Önnek, hogy saját tárhelyére rendszeresen készítsen biztonsági mentést a Tartalmairól. Minden esetben Ön felelős ezen biztonsági másolatok tárolásáért és fenntartásáért.

11.5 Együttműködés és az Ön Tartalmainak megosztása

Néhány Ajánlat lehetővé teszi, hogy együttműködjön másokkal, beleértve Tartalmainak megosztását vagy közzétételét is—például egy fórumon vagy más szolgáltatásban. Ha Ön úgy dönt, hogy megosztja vagy közzéteszi Tartalmait (akár egy projekt során történő együttműködés vagy fájlmegosztás, e-mailezés, linkmegosztás, más applikációkkal vagy szolgáltatásokkal történő fájlmegosztás, egy fórumon vagy galériában történő posztolás útján vagy egyéb más módon), úgy mások (néhány esetben beleértve a nyilvánosságot is) képesek lehetnek Tartalmainak használatára, értékesítésére, többszörözésére, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésésre, megjelenítésére, továbbítására és kommunikálására. A fórumok és galériák lehetnek nyilvánosak, míg a megosztások általában nyilvánosak. Amennyiben megosztja vagy közzéteszi Tartalmait, úgy a hozzáférés felfüggesztése vagy megszüntetése nem eredményezi azon Tartalmainak törlését vagy az azokhoz való hozzáférés megakadályozását, amelyeket ezt megelőzően lemásoltak, továbbítottak, más módon megosztottak vagy közzétettek. Ha nem akarja, hogy bárki más ilyen hozzáféréssel vagy jogosultságokkal rendelkezzen, ne használja az Ajánlatok megosztási, közzétételi vagy egyéb együttműködési funkcióit, és a jogosultságokat is ennek megfelelően állítsa be.

Egyes Ajánlatok harmadik személyek által kínált szolgáltatásokra, szoftverekre, vagy egyéb, az adott Ajánlatot kiegészítő anyagokra mutató linkeket tartalmazhatnak. Az Autodesk ezen linkeket az Ön kényelme érdekében biztosítja. Az Autodesk nem követi nyomon vagy ellenőrzi, hogy harmadik személyek mit tesznek az Ön Tartalmaival. A Tartalmaihoz bármely harmadik fél általi hozzáférés szintjének meghatározásáért Ön felelős. Ha Ön engedélyezi bármely információjának vagy Tartalmának harmadik személyekkel történő megosztását, úgy az Autodesk hozzáférhetővé teheti az információit vagy Tartalmait ezen harmadik személyek részére. Az Autodesk ugyanakkor nem tartozik kötelezettséggel és nem vállal felelősséget ezen harmadik személyek tevékenységéért, továbbá minden alkalmazandó felhasználási feltétel, beleértve az adatvédelmi feltételeket is, Ön és a harmadik személy között áll fennekért.

12. Próbaverziók

Az Autodesk elérhetővé tehet vagy kézbesíthet olyan Ajánlatokat (vagy Ajánlatok egyes funkcióit), amelyek a “nem értékesíthető”, “ingyenes”, “értékelés”, “próba”, “kiadás előtti”, “béta” vagy egyéb hasonló megnevezéssel (együttesen, “Próbaverziók”) vannak ellátva vagy felkínálva. Ön kizárólag az Autodesk által engedélyezett időtartam alatt és célból töltheti le, telepítheti, férhet hozzá vagy használhatja a Próbaverziókat. Amennyiben az adott Próbaverzióra vonatkozó online vagy egyéb Dokumentációban, vagy a vonatkozó Speciális Feltételekben nem kerül másként meghatározásra, úgy (i) a Próbaverzióra vonatkozó előfizetés 30 napos határozott időtartamra szól, (ii) Ön kizárólag a Próbaverzió értékelési célú nem kereskedelmi használatára jogosult, azzal, hogy azt nem közvetítheti a nyilvánossághoz vagy terjesztheti harmadik személyek részére, és (iii) a Próbaverziót kizárólag Ön, mint magánszemély, vagy amennyiben Ön egy társaság vagy egyéb jogi személy, úgy valamely meghatározott alkalmazottja jogosult használni. A jelen Feltételekben foglaltak ellenére, (a) az Autodesk nem vállal semmilyen kötelezettséget a Próbaverziók funkcióival, szolgáltatási szintjeivel vagy adataival kapcsolatban, és nem vállal semmilyen szavatosságot a Próbaverziók vonatkozásában, (b) az Autodesk dönthet úgy, hogy valamely Próbaverziót nem tesz mindenki számára elérhetővé, vagy valamely Próbaverziót termékajánlattá minősíti át, (c) a Próbaverziók tartalmazhatnak olyan kódokat, amelyek nem lettek teljes körűen tesztelve, beleértve olyan hibákat is, amelyek teljes adatvesztést vagy rendszermeghibásodást okozhatnak. A Próbaverziók előfizetései nem tartalmaznak Előfizetői Előnyöket. Az Autodesk fenntartja magának a jogot arra, hogy további értesítés nélkül bármikor megszüntessen bármely Próbaverziót.

13. Weboldalak

Az Autodesk az Ajánlatoktól elkülönülten is biztosíthat információt az általános weboldalain keresztül. Ön vállalja, hogy a Weboldal felhasználási feltételeinknek megfelelően használja ezen Autodesk weboldalakat.

14. Visszajelzés

Önnek nincs semmiféle kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy a Próbaverziókra vagy egyebekre vonatkozó fejlesztési ötleteket, javaslatokat vagy egyéb visszajelzéseket (együttesen, “Visszajelzés”) szolgáltasson az Autodesknek, kivéve, ha valamely Ajánlatra vonatkozó Speciális Feltételek másként rendelkeznek. Ugyanakkor, amennyiben mégis ilyen Visszajelzést szolgáltat az Autodesk számára, úgy Ön ezennel nem kizárólagos, átruházható, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő és jogdíj mentes licencet (al-licenciába adáslehetőségével) biztosít az Autodesk részére ahhoz, hogy a Visszajelzést vagy a Visszajelzést használó bármely Ajánlatot felhasználja, értékesítse, értékesítésre felkínálja, töbsszörözze, módosítsa, terjessze, nyilvánossághoz közvetítse, nyilvánosan megjelenítse és bemutassa, nyilvánosságra hozza vagy egyéb módon felhasználja.

15. A felhasználás korlátai

15.1 Az Ajánlatok mint eszközök

Az Ajánlatok eszközök, amelyek kizárólag arra szolgálnak, hogy segítsék Önt dizájn, analízis, szimulációs, becslési, vizsgálati és egyéb tevékenységei során, így az Ajánlatok nem helyettesítik az Ön szakmai döntését, vagy az Ön önálló dizájn, analízis, szimulációs, becslési, vizsgálati és egyéb tevékenységét, beleértve a termék igénybevételére, biztonságára és hasznosságára vonatkozó megítélését is. Figyelembe véve az Ajánlatok széleskörű hasznosítási lehetőségeit, azokat nem valamely meghatározott felhasználási módra terveztük vagy teszteltük, így Önnek kell meggyőződnie arról, hogy egy adott Ajánlat alkalmas-e az Ön által elérni kívánt célra. Az Autodesk semmilyen módon nem vállal felelősséget az Ajánlatok használata során elért eredményekért, beleértve minden Kimenetet is. Ön felelős az Ajánlatok használatáért (beleértve a Jogosult Felhasználók általi használatot is) és az Ajánlatok használata által elért eredményekért, beleértve minden Kimenetet. Az Ön felelőssége korlátozás nélkül kiterjed az Ajánlatok megfelelő használatának megítélésére, továbbá az Ajánlatoknak, egyéb számítógépes programoknak és anyagoknak a saját céljai elérésének megfelelő megválasztására. Szintén Ön felelős azért, hogy bármely Kimenet jogi megfelelősége vagy egyéb jellemzője megbízhatóságának, pontosságának, teljességének, megfelelőségének vizsgálatára vonatkozó független eljárások megfelelőségét megállapítsa, korlátozás nélkül beleértve az Ajánlatok felhasználásával megalkotott minden elemet. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy az Ön dizájnjávalk, analízisével, szimulációjával, becslésével, vizsgálatával és más korlátaival kapcsolatban köszönhetően az Ajánlatok és a Kimenet nem minden esetben érik el az Ön által kívánt célt.

15.2 Az Ajánlatok nem alkalmasak Különleges Személyes Adatok tárolására

Az Ajánlatok adattárolási funkciója NEM alkalmas társadalombiztosítási számok, hitel- vagy bankkártya számok, pénzügyi számlaszámok, vezetői engedély számok, egészségügyi vagy egészségbiztosítási információk; személyes jellemzőire vagy egyéb személyes információira vonatkozó adatok, például faji vagy etnikai hovatartozásának, vallásának vagy filozófiai meggyőződésének, politikai hovatartozásának vagy véleményének, genetikai vagy biometrikus adatainak, szexuális beállítottságának vagy szakszervezeti tagságára vonatkozó információknak; valamint egyéb olyan információknak a tárolására, amelyek jogosulatlan közzétételük vagy felhasználásuk esetén kárt okoznának valamely személynek, vagy veszélyeztetnék valamely személy jogait (együttesen, “Különleges Személyes Adat”). Az Ajánlatok használatával kapcsolatosan Ön nem tölt fel vagy tesz egyéb módon elérhetővé az Autodesk számára semmilyen Különleges Személyes Adatot, beleértve a Különleges Személyes Adatokat tartalmazó fájlokat is, kivéve, ha erre az Autodesk kifejezetten felhívja Önt (például hitelkártya szám megadása egy előfizetés megvásárlásához).

15.3 Az Ajánlatok megfelelő használata

Ön kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak való teljes körű megfelelés (és azok betartása) mellett jogosult hozzáférni és használni (beleértve a hozzáférés vagy használat engedélyezését is) az Ajánlatokat. Kivéve, ha arra a jelen Feltételek kifejezett felhatalmazást adnak, beleértve minden További Megállapodást vagy Speciális Feltételeket is, vagy azt az Autodesk írásban kifejezetten engedélyezte, Ön nem jogosult:

 • az Ajánlatok egészét vagy egy részét többszörözni, , módosítani, átdolgozni, lefordítani, csatlakoztatni vagy származékos művet létrehozni, kivéve, ha az ezzel ellentétes szerződéses kikötés ellenére azt az alkalmazandó jog kifejezetten megengedi;
 • az Ajánlatok egészét vagy egy részét (beleértve egy adott Ajánlat bármely funkcióját is) harmadik személyek részéreal-licenciába adni, terjeszteni, továbbítani, eladni, bérbe adni, haszonkölcsönbe adni vagy egyéb módon nyilvánossághoz közvetíteni, vagy egy Ajánlat bármely funkcióját bármely harmadik személy részére biztosítani (akár szolgáltatóként vagy más módon); és
 • az interneten (az Autodesk általi interneten történő hozzáférhetővé tétel kivételével), bármely nagy kiterjedésű hálózaton (WAN) vagy bármely más nem helyi hálózaton vagy azokon keresztül; bármely virtuális magán hálózaton (VPN) vagy azon keresztül; vagy bármely alkalmazás virtualizációs technológián, távoli virtualizációs technológián, webhosting szolgáltatáson, timesharing szolgáltatáson, szoftver mint szolgáltatáson, platform mint szolgáltatáson, infrastruktúra mint szolgáltatáson, felhőn vagy egyéb hálózat alapú, hostolt vagy hasonló szolgáltatáson vagy azokon keresztül hozzáférni az Ajánlatokhoz vagy használni azokat.

Továbbá, Ön nem jogosult:

 • semmilyen szerzői jogra, védjegyre, titoktartásra vagy egyéb tulajdonosi jogokra utaló figyelmeztetést eltávolítani az Ajánlatokról, Dokumentációkról vagy a kapcsolódó egyéb anyagokról;
 • az Autodesk által (i) az Ajánlatok telepítésének, használatának és az Ajánlatokhoz való hozzáférés kezelésére, megfigyelésére, ellenőrzésére, elemzésére, továbbá (ii) az Autodesk bármely szellemi tulajdonjogának védelmére használt bármely műszaki védelem eltávolítására, hatástalanítására vagy eredményességének egyéb módon történő csökkentésére;
 • az Ajánlatok használata során olyan információt vagy anyagot közzétenni, továbbítani vagy egyéb módon nyilvánossághoz közvetíteni, amely ténylegesen vagy potenciálisan:
  • valótlan, becsületsértő, rágalmazó, csaló, vagy egyéb módon jogellenes vagy károkozó;
  • fenyegető, zaklató, megalázó, gyűlöletkeltő vagy megfélemlítő vagy másképp nem tartja tiszteletben mások jogait és méltóságát;
  • obszcén, illetlen, pornográf vagy egyéb módon kifogásolható;
  • a szerzői jog, a védjegyjog, a formatervezési jogok, üzleti titokhoz való jog, a magánélethez való jog vagy bármely egyéb tulajdonjog által védett, kivéve, ha Ön rendelkezik az érintett jogosult előzetes, kifejezett, írásbeli hozzájárulásával;
  • nemzeti vagy állami titok, minősített információ vagy egyéb olyan információ vagy anyag (beleértve bármely fényképet, rajzot, tervet vagy modellt is), amelyre hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik;
  • titkos kód, ellenjegyzés, kriptovaluta, jelszó vagy más hasonló információ;
  • reklám, levélszemét, áruk vagy szolgáltatások értékesítésére vagy megvételére vonatkozó ajánlat, “lánclevél” vagy bármely egyéb formájú fogyasztásra csábító eszköz; vagy
  • rosszindulatú program (például egy vírus, féreg, Trójai faló, Húsvéti tojás, időzített bomba vagy kémprogram) vagy egyéb olyan számítógépes kód, fájl vagy program, amely bármely hardverre, szoftverre vagy felszerelésre nézve ténylegesen vagy potenciálisan veszélyes, vagy megzavarhatja azok működését, illetve korlátozhatja vagy megfigyelheti azok használatát;
 • az Ajánlatok olyan módon való használatára, amely csalárd vagy egyéb módon jogellenes vagy károkozó, továbbá, amely célját vagy hatását tekintve csalárd vagy egyéb módon jogellenes vagy károkozó;
 • az Ajánlatok vagy az Ajánlatok elérhetővé tételét biztosító szerverek vagy hálózatok működésébe beavatkozni vagy megzavarni azokat, beleértve bármely Ajánlatnak vagy egy részének meghackelését vagy károsítását;
 • az Ajánlatok sebezhetőségét próbára tenni, vizsgálni vagy tesztelni, továbbá az Ajánlatok bármely biztonsági vagy hitelesítési intézkedését feltörni vagy megkerülni;
 • az Ajánlatokat valamely más weboldalhoz vagy internetes forráshoz “távoli betöltés” céljára tároló helyként, “ajtóként” vagy “útjelzőként” használni, akár azon a weboldalon belül vagy azon kívül, amelyen keresztül az Ajánlatot szolgáltatjuk;
 • Más személy vagy entitás megtestesítése az adott személy Autodesk-azonosítójának használata céljából vagy egyéb módon, vagy az Ön adott személyhez vagy entitáshoz fűződő kapcsolatának hamis színben való feltüntetése vagy félrevezető módon történő bemutatása;
 • az Ajánlatokat bármely eredendően veszélyes felhasználási móddal összefüggésben használni, beleértve bármely felhasználási módot, amely halállal, személyi sérüléssel, katasztrofális károkozással vagy tömegpusztítással végződhet;
 • bármely Ajánlatból vagy annak segítségével automatizált módszerek útján tartalmat vagy információt gyűjteni (például robot, pók, weboldal keresési / visszakeresési alkalmazások, vagy egyéb „index”, „scrape” vagy „adatbányász” eszközök);
 • az Ajánlatokat vagy azok kimenetét neurális hálózati, gépi tanulási, “deep learning” vagy mesterséges intelligencia rendszerek vagy szoftverek tanításával összefüggésben használni;
 • az Ajánlatok alkotórészeit azok egymástól elkülönített vagy más elektronikus eszközön történő használatának céljából szétválasztani (kivéve, ha ehhez az Autodesk írásban kifejezetten hozzájárult); vagy
 • a Szoftvereket azon Webes Szolgáltatástól elkülönítve használni vagy ahhoz elkülönítve hozzáférni, amelynek részeként az adott Webes Szolgáltatást elérhetővé tettük az Ön részére.

16. Titoktartás

A jelen Feltételekkel összefüggésben akár Ön akár az Autodesk (mint “Átadó fél”) Bizalmas Információkat adhat át vagy tehet hozzáférhetővé a másik fél (mint „Átvevő fél”) számára. Az Átadó fél Bizalmas Információival kapcsolatban az Átvevő fél köteles ugyan olyan gondossággal eljárni, mint ahogyan azt saját hasonló jellegű bizalmas információi védelmében tenné (de minden esetben legalább az elvárható gondossággal), továbbá köteles (i) az Átadó fél Bizalmas Információit kizárólag az Ajánlatokkal összefüggésben használni, és (ii) az Átadó fél Bizalmas Információihoz való hozzáférést azon alkalmazottakra, tanácsadókra, vállalkozókra, szolgáltatókra, szakmai tanácsadókra és más személyekre korlátozni, akiknek a hozzáférése az Ajánlatokkal kapcsolatos célból szükséges és akiket olyan titoktartási kötelezettség köt az Átvevő fél irányába, amely legalább olyan szigorú, mint a jelen Feltételekben meghatározott titoktartási kötelezettségek. Az Átvevő fél átadhatja az Átadó fél Bizalmas Információit valamely harmadik személynek, amennyiben erre jogszabály kötelezi. Az Átvevő fél ilyen kötelező információátadás esetén erről előzetesen értesíti az Átadó felet (amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi), és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy korlátozza az információátadást. Az Autodesket érintő jogi eljárás keretében vagy az Ön kérésére az Autodesk valamely kormányzati vagy hatósági szerv kérésének (beleértve a bírósági idézéseket és végzéseket) való megfelelés érdekében átadhatja az Ön Bizalmas Információt. Amennyiben az információátadás az Ön kérésére történik, úgy lehetséges, hogy a Bizalmas Információi összeállításának és hozzáférhetővé tételének költségeit Önnek kell viselnie.

17. Az Autodesk tulajdonjogai

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden (i) az Autodesk által az Ön részére biztosított vagy hozzáférhetővé tett Ajánlat, API, Mérőszám és minden egyéb információ vagy anyag, és (ii) az előbbiek minden másolata, vagy az előbbieken alapuló, azokból származó vagy azokat más módon használó minden anyag vagy egyéb információ (beleértve minden üzleti titkot, szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, vagy az előbbiekkel kapcsolatos minden további szellemi alkotáshoz fűződő jogot vagy tulajdonjogot) az Autodesk, illetve licencpartnerei és beszállítói tulajdona, illetve őket illeti minden ezekkel kapcsolatos jogosultság. Az Ajánlatok és az API-k struktúrája és elrendezése, alapul szolgáló algoritmusai és egyéb belső elemei, protokolljai, adatstruktúrái és egyéb külső elemei és forráskódjai az Autodesk védett és bizalmas információjának minősülnek, és Ön nem jogosult ezen információkat az Autodesk előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személyeknek átadni, vagy azokat a jelen Feltételekben meghatározott általános jellegű hozzáféréshez vagy használathoz nem szükséges célokra felhasználni. Továbbá, Ön vállalja, hogy az Autodesk által biztosított vagy jóváhagyott felületeken kívül nem fér hozzá vagy kísérel meg más módon hozzáférni az Ajánlatokhoz. Ön vállalja azt is, hogy nem vesz részt az Ajánlatok vagy API-k struktúrájának és elrendezésének, alapul szolgáló algoritmusainak és egyéb belső elemeinek, protokolljainak, adatstruktúráinak és egyéb külső elemeinek és forráskódjainak visszafejtésére, szétbontására vagy az előbbiek egyéb módon való feltérképezésére irányuló kísérletben, kivéve, ha szerződéses rendelkezés tiltása ellenére is az alkalmazandó jog ezt kifejezetten megengedi. Az Autodesk biztosíthat vagy hozzáférhetővé tehet az Ön részére egyéb bizalmas vagy az Autodesk tulajdonát képező információkat is (akár ilyenként megjelölve azokat, vagy csak a körülmények által utalva erre). Amennyiben Ön ilyen információkat kap, úgy Ön nem jogosult ezeket az Autodesk előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személyeknek átadni, vagy azokat a jelen Feltételekben meghatározott általános jellegű hozzáféréshez vagy használathoz nem szükséges célokra felhasználni.

Ön kizárólag azokkal a jogokkal rendelkezik, amelyeket a jelen Feltételek (beleértve bármely További Megállapodást vagy Speciális Feltételeket is) biztosítanak az Ön részére. Minden nem kifejezetten Önnek biztosított jog az Autodesk-et, annak licencpartnereit és beszállítóit illeti. Az Autodesk, licencpartnerei és beszállítói kifejezetten kizárnak minden egyéb jogot (Ön pedig vállalja, hogy nem érvényesíti azokat).

Ön vállalja, hogy nem cselekszik olyan módon, illetve harmadik személyeket sem hatalmaz fel vagy bátorít olyan módon való cselekvésre (vagy működik együtt valamely harmadik személy olyan tevékenységében), amely a fentiekkel ellentétes lenne.

18. Korlátozott szavatosság, felelősség kizárás, felelősség korlátozás

18.1 Korlátozott szavatosság

Az Autodesk szavatolja, hogy bármely fizetett előfizetésre vonatkozó Ajánlat az Ön számára történő elérhetővé tételétől számított 90 napos időszak alatt, vagy ha az előfizetési időszak ennél rövidebb, úgy ebben a rövidebb időszakban (“Szavatossági Időszak”) nyújtja a végfelhasználói Dokumentációban meghatározott általános jellemzőket és funkciókat. Ezen szavatosság megsértése esetén az Autodesk kizárólagos kötelezettsége és felelőssége, illetve az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége arra terjed ki, hogy az Autodesk, saját választása szerint, (i) megkísérli megfelelően orvosolni a hibát, vagy (ii) visszatéríti az érintett előfizetésért kapott összeget és megszünteti az előfizetést. Önnek az Ajánlatokkal kapcsolatos szavatossági igényeit a vonatkozó Szavatossági Időszakon belül kell érvényesítenie.

18.2 Felelősség kizárás

A FENTI “Korlátozott szavatosság” ELNEVEZÉSŰ PONTBAN (18.1 Pont) MEGHATÁROZOTT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁGON KÍVÜL, ILLETVE A TOVÁBBI MEGÁLLAPODÁSOKBAN VAGY SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN MEGHATÁROZOTT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁGOKON KÍVÜL, AZ ALKALMAZANDÓJOG ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, (i) AZ AUTODESK AZ AJÁNLATOKAT “AZ ADOTT ÁLLAPOTNAK” MEGFELELŐEN BIZTOSÍTJA, ÉS (ii) AZ AUTODESK, LICENCPARTNEREI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEMVÁLLALNAK ILLETVE ADNAK, ÖN PEDIG NEM KAP AZ AJÁNLATOKKAL VAGY A KIMENETEKKEL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, RENDELKEZÉST VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, MEGFELELŐ MINŐSÉGRE, EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGSZERŰSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, VAGY EGYÉB JOGSZABÁLYBÓL KÖVETKEZŐSZAVATOSSÁGOT VAGY KIKÖTÉST, VAGY EGYÉB TEVÉKENYSÉGEN VAGY KERESKEDELMI VAGY IPARI SZABVÁNYOKON ALAPULÓ SZAVATOSSÁGOT. Az Ajánlatokkal vagy Kimenetekkel kapcsolatos minden olyan nyilatkozat, vagy Önnel történő egyéb kommunikáció, amelyet nem tartalmaznak a jelen Feltételek vagy bármely További Megállapodás vagy Speciális Feltételek, kifejezetten csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szavatossági nyilatkozatnak, rendelkezésnek vagy bármely más kötelezettségvállalásnak. A fentiek általánosságának sérelme nélkül, az Autodesk nem vállal szavatosságot vagy egyéb kötelezettséget arra, hogy (a) az Ajánlatok vagy Kimenetek (vagy az azokhoz való hozzáférés és azok használata) elérhetőek, megszakításmentesek, hibamentesek, biztonságosak, pontosak, megbízhatóak vagy teljesek lesznek, (b) az Ajánlatok bármely kifejezett teljesítményre vagy rendelkezésre állásra vonatkozó kritériumnak megfelelnek, (c) az Ön Tartalmai nem vesznek el vagy sérülnek meg, vagy (d) a hibák kijavításra kerülnek vagy bármilyen kifejezett támogatási kérelem megoldásra kerül az Ön igényeinek kielégítése érdekében. Az Ajánlatokkal kapcsolatos minden “korlátlan” hozzáférésre, használatra, tárolásra vagy egyéb jellemzőre utaló hivatkozás az adott Ajánlat technikai korlátaitól függ.

18.3 Felelősség korlátozás

Sem az Autodesk, sem annak licenciaadói vagy beszállítói nem felelősek (sem közvetlenül, sem közvetetten) semmilyen járulékos, speciális, közvetett, következményi kárért vagy büntető kártérítésért; elmaradt haszonért vagy bevételért; üzletmenet megszakadásért vagy használatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások vagy más helyettesítő megoldások beszerzésének költségéért; a Kimenet meghibásodásáért vagy hibájáért; adatok vagy az Ön Tartalmai elvesztéséért, sérüléséért vagy törléséért (vagy a törlés meghiúsulásáért); vagy Vis Majorból eredő károkért (valamennyi esetben az ilyen károk megtérítésének vagy más felelősség érvényesítésének jogalapjától függetlenül). Továbbá az Autodesk-nek és a licenciaadóinak és beszállítóinak bármely Ajánlatért vagy Kimenetért fennálló összesített felelősségének mértéke nem haladja meg a felelősséget keletkeztető első esemény vagy körülmény felmerülését közvetlenül megelőző 1 évben az Ön által az Ajánlatért kifizetett vagy fizetendő összeg mértékét.

A jelen Feltételekben meghatározott felelősségkorlátozás az alkalmazandójogszabályok által megengedettlegnagyobb mértékben vonatkozik valamennyi kárra vagy más felelősségre, függetlenül a károkozás módjától és a felelősség jogalapjától, függetlenül attól, hogy az szerződésen, szerződésen kívüli felelősségen (ideértve a gondatlanságot és az objektív felelősséget), kártalanításon, kártérítésen vagy jogszabályon alapul vagy más módon áll fenn, függetlenül attól, hogy az Autodesk-et a károsodás lehetőségéről tájékoztatták-e, és hogy a jelen Feltételekben meghatározott limitált jogorvoslatok alapvető céljainak elérése meghiúsul-e.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ajánlatért fizetendő összegek mértéke részben a jelen Feltételeknek a szavatosság kizárására és a felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezéseire tekintettel lettek meghatározva, és hogy ezen kizárások és korlátozások az Ön és az Autodesk közötti megállapodás alapvető elemei.

A jelen Feltételek nem korlátozzák az Autodesk felelősségét (i) az Autodesk által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott halálért vagy személyi sérülésért vagy (ii) az Ön olyan káráért vagy veszteségéért, amely az Autodesk csalárd magatartásából ered.

18.4 Az alkalmazandójogszabályok érvényesülése

Az Autodesk nem korlátozza az Ön szavatossági jogait, az Ön egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit, vagy az Autodesk-nek a károkért vagy veszteségekért fennálló felelősségét olyan mértékben, amely mértékben azt az alkalmazandó jogszabályok nem teszik lehetővé (úgymint a jogszabályok alapján ki nem zárható, jogszabály alapján fennálló szavatosság, rendelkezések, jogorvoslati lehetőségek vagy felelősségek). Az ellenkező szerződéses korlátozások ellenére a jelen Feltételek nem korlátozzák az olyan szavatossági jogok, az Autodesk-nek a károkért vagy veszteségekért fennálló olyan felelősségét, vagy más olyan rendelkezések hatályát, amelyeket az alkalmazandójogszabályok alapján nem lehet kizárni vagy egyébként módosítani. A jelen Feltételek meghatározott jogokat biztosítanak az Ön számára, ezen felül Önnek további jogai lehetnek, amelyek országról országra változhatnak. Egyes országokban például nem megengedett a hallgatólagos szavatosság kizárása, vagy a járulékos vagy származékos károkért való felelősség, vagy más jogok kizárása vagy korlátozása; ilyen esetben tehát a jelen Feltételek vonatkozó rendelkezései nem irányadók Önre nézve. Ezen jogszabályi kötelezettségek egy része az "Ország-specifikus Feltételek" pontban (23. Pont) találhatók.

19. Kártalanítás

Ön köteles az Autodesk-et kártalanítani és mentesíteni (illetve az Autodesk-et kérésére megvédeni) bármilyen veszteségtől, kötelezettségtől, költségtől (ideértve az észszerű ügyvédi díjat), amely az Autodesk-et éri, vagy amelyet a cég visel bármely olyan követelésből, keresetből vagy eljárásból („Követelés”) adódóan, amely a következőkből származik, vagy ezekhez kapcsolódik: (i) az Ön Tartalmai; (ii) az Ajánlatok Ön (és a Jogosult Felhasználók) általi felhasználásából származó Kimenet vagy más eredmény; és (iii) a jelen Feltételek (valamint bármely További Megállapodás, Speciális Feltételek vagy bármely más feltétel) Ön (és a Jogosult Felhasználók) általi megszegése.

20. Hatály, megszüntetés, felfüggesztés

A jelen Feltételek az „Elfogadás” pontban (1. Pont) meghatározottak szerinti első elfogadás napján lépnek hatályba, és határozatlan időtartamra szólnak, kivéve, ha a jelen „Hatály, Megszüntetés, Felfüggesztés” pontban (20. Pont) foglaltak alapján megszüntetésre kerülnek.

20.1 Az Ön felmondási joga

Ön jogosult az Ön előfizetését és a jelen Feltételeket felmondani, ha az Autodesk a jelen Feltételeket (ideértve bármilyen További Megállapodást, Speciális Feltételeket vagy más irányadó feltételeket) súlyosan megszegi, és a szerződésszegésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződésszegést nem orvosolja.

20.2 Az Autodesk felmondási joga

Az Autodesk jogosult felmondani az Ön valamely vagy összes előfizetését vagy más Ajánlatait, a jelen Feltételeket és/vagy az Ön felhasználó fiókját, ha (i) Önnek nincsenek jelenlegi fizetős előfizetései, (ii) Ön elmulasztott időben megfizetni valamely, az Ajánlatokkal összefüggésben vagy egyébként az Autodesk részére fizetendő összeget (ideértve díjakat vagy adókat), (iii) Ön (ideértve az Ön Jogosult Felhasználóit) súlyosan megszegte a jelen Feltételeket (ideértve bármilyen További Megállapodást, Speciális Feltételeket vagy más irányadó feltételeket), és a szerződésszegésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződésszegést nem orvosolja, vagy (iv) Önnel szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, Ön fizetésképtelenné válik, megállapodást köt hitelezőivel vagy a hitelezőit érintő megállapodást köt (ideértve a hitelező javára történő engedményezést), vagy Ön végelszámolási eljárást kezdeményez. A jelen Feltételek bármilyen, az Autodesk további értesítése vagy cselekménye nélkül automatikusan megszűnnek, ha Ön végelszámolási eljárást kezdeményez.

20.3 Az előfizetés megszüntetésének hatása

Egy Ajánlat vagy valamely előfizetés lejártakor vagy bármilyen okból történő megszűnése esetén megszűnnek azon jogai, amelyek az Ajánlathoz, illetve a kapcsolódó Szoftverlicenchez vagy az előfizetéshez tartozó Előnyökhöz kapcsolódnak. Ekkor Ön köteles megszüntetni az Ajánlathoz való hozzáférését és felhagyni annak használatával (ideértve az Ön Jogosult Felhasználói általi hozzáférést és használatot is), és köteles törölni az adott Ajánlathoz kapcsolódó anyagok példányait (köztük a kapcsolódó szoftvereket, dokumentumokat, API-kat és az Autodesk által biztosított egyéb anyagokat). Továbbá az Autodesk kérésére meg kell semmisítenie az adott példányokat, vagy vissza kell őket juttatnia az Autodesk-nek vagy a viszonteladónak, amelytől Ön beszerezte az Ajánlatot. A példányok visszajuttatásáról vagy megsemmisítéséről szóló bizonyítékot meg kell őriznie. Egy előfizetés lejártával vagy megszűnésével kapcsolatban (i) az Ön kényelme érdekében az Autodesk néhány Webes Szolgáltatás esetén, az Ön írásos kérelmére biztosít egy rövid időszakot (például 30 napot), amely során Ön a Webes Szolgáltatás lejárta vagy megszüntetése után visszaszerezheti a saját tartalmait, amennyiben megfelel a jelen Feltételeknek, és befizeti a felmerülő költségeket, ha vannak ilyenek (például az Autodesk mindenkori professzionális szolgáltatásokra vonatkozó díjait az Autodesk által nyújtott segítségért), és (ii) minden más esetben az Autodesk jogosult értesítés nélkül törölni az Ön valamely vagy összes Tartalmát, beleértve a biztonsági másolatokat és a további példányokat. A lejárat vagy megszüntetés utáni tartalomletöltéssel kapcsolatos további információkért ellenőrizze az egyes Webes Szolgáltatásokra vonatkozó Ajánlatokat. Ez, az egyes Webes Szolgáltatások esetén elérhető kényelmi funkció, nem mentesíti Önt azon kötelessége alól, hogy a saját Tartalmát Önnek kell tárolnia és védenie.

20.4 A Feltételek megszüntetésének hatása

A jelen Feltételek bármely okból történő megszűnése esetén (i) az Ön, beleértveaz Ön Jogosult Felhasználóit, felhasználó fiókja és előfizetései és egyéb Ajánlatai azonnali hatállyal megszűnnnek, (ii) Ön köteles az Ajánlatokhoz kapcsolódó valamennyi hozzáférését és használatát megszüntetni (ideértve az Ön Jogosult Felhasználói hozzáférését és használatát), és (iii) az előfizetés vagy más Ajánlat lejárata vagy megszűnése esetén fent bemutatott következmények lesznek alkalmazandók. Az Ön fizetési kötelezettségei, az Ön munkái tulajdonjoga (az „Ön munkája az Ön tulajdona” pontban (5. Pont) meghatározottak szerint), az API-kkal és az Ön Fejlesztéseivel kapcsolatos kötelezettségek (ideértve az „Autodesk API-k” pontban (11.2 Pont) részletezett kötelezettségeket), és a kártalanítási kötelezettségek (ideértve a „Kártalanítás” pontban (19. Pont) részletezett kötelezettségeket); a Visszajelzésekkel kapcsolatos licencek (a „Visszajelzések” pontban (14. Pont) bemutatottak szerint); az Autodesk tulajdonjogokkal kapcsolatos jogai és az Ön kötelezettségei (ideértve az „Az Autodesk tulajdonjogai” pontban (17. Pont) részletezett jogokat és kötelezettségeket); a felelősség-kizárások és korlátozások (a „Korlátozott szavatosság, felelősség kizárás, felelősség korlátozás” pontban (18. Pont) bemutatottak szerint); az alkalmazandó jogra és a vitarendezésre vonatkozó rendelkezések (a „Szerződő Autodesk Entitás, Irányadó Jog, és Vitarendezés” pontban (21.4 Pont) meghatározottak szerint); és az Ön felelőssége azon személyek magatartása iránt, akik Önön vagy az Ön felhasználó fiókján keresztül hozzáférnek vagy használják (vagy beszerzik) az Ajánlatokat (ideértve az Ön Jogosult Felhasználóit)(ideértve a „Felhasználó fiók” pontban (4. Pont) meghatározott felelősséget) a bármely okból történő megszűnést követően is fennmaradnak.

20.5 Az Autodesk felfüggesztési joga

Amennyiben az Autodesk alappal feltételezi, hogy az Ön Tartalmai vagy az Ön magatartása vagy az Ön mulasztása (ideértve az Ön Jogosult Felhasználói magatartását és mulasztását) (i) biztonsági kockázatot jelentenek, vagy más módon hátrányosan érintik az Ajánlatokat, a rendszereket vagy más felhasználókat, (ii) a biztonsági intézkedések (ideértve az Ajánlatok telepítésének, használatának vagy az ahhoz való hozzáférés kezelésére, ellenőrzésére, felügyeletére vagy elemzésére szolgáló mechanizmusokat, vagy az Autodesk szellemi tulajdonjogai védelmére szolgáló mechanizmusokat) hatásának kijátszását, eltávolítását, kiiktatását vagy más módon történő korlátozását valósítják meg vagy teszik lehetővé, (iii) az Autodesk, bármely viszonteladó vagy más felhasználó felelősségét okozza, vagy (iv) sérti a jelen Feltételeket (ideértve bármilyen További Megállapodást, Speciális Feltételeket vagy más irányadó feltételeket), ideértve az Ajánlatokért fizetendő összegek megfizetésének elmulasztását, az Autodesk jogosult (de nem köteles) azonnali hatállyal megszüntetni vagy felfüggeszteni az Ajánlatokhoz és az Ön Tartalmaihoz való hozzáférését és azok használatának lehetőségét. A tervezett megszüntetés vagy felfüggesztés alkalmazását megelőzően az Autodesk értesíteni fogja Önt, kivéve, ha az Autodesk ésszerű megítélése alapján azonnali intézkedés szükséges.

21. Vegyes rendelkezések

21.1 Az Ajánlatok módosítása

Az Autodesk fenntartja a jogát arra, hogy (és Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Autodesk időről-időre), (i) módosítson valamely Ajánlatot vagy annak egy újabb verzióját tegye elérhetővé, vagy egy Ajánlatot megszüntessen és/vagy helyettesítő Ajánlatot nyújtson, (ii) módosítsa vagy megszüntesse valamely Ajánlathoz kapcsolódó Előnyöket, funkciókat és lehetőségeket, vagy támogató szolgáltatásokat vagy annak elérhetőségét, akár általánosságban, akár valamely földrajzi területen vagy nyelven, vagy (iii) licencia kulcsokat, engedélyeket, vagy az Ajánlatokhoz való hozzáférést vagy annak használatát ellenőrző más eszközöket vezessen be vagy módosítson. Az Autodesk törekedni fog arra, hogy az Ajánlatokkal kapcsolatos lényeges módosításokról értesítse Önt.

21.2 A Feltételek módosítása

Az alklamazandó jogszabályok által megengedett mértékben az Autodesk fenntartja a jogát arra, hogy (és Ön tudomásul veszi, hogy az Autodesk), időről időre módosítsa a jelen Feltételeket. Az Autodesk törekedni fog arra, hogy értesítse Önt a Feltételek olyan lényeges módosításáról, amely Önre lényegesen hátrányos lehet („Módosítási Értesítő”), és Önnek lehetősége lesz arra, hogy a módosításokat áttekintse. A jelen Feltételek (ideértve bármely További Megállapodást vagy Speciális Feltételeket) kifejezett eltérő rendelkezése hiányában, amennyiben a módosítások Önre nézve lényegesen hátrányosak lehetnek, és Ön a módosítással nem ért egyet, Ön jogosult a Módosítási Értesítő kézhezvételétől számított 30 napon belül az Autodesk részére megküldött értesítés útján elutasítani a módosítást. Amennyiben Ön ezen rendelkezések alapján elutasít egy módosítást, úgy (i) az Ajánlatokhoz való hozzáférésére és azok használatára az alábbi időponting továbbra is azok a feltételek vonatkoznak, amelyek a módosítást megelőzően hatályban voltak (kivéve, ha a módosításra biztonsági, adatvédelmi vagy jogszabály-megfelelési célból került sor): (a) az érintett előfizetés vagy Ajánlat tartamának lejártáig, vagy (b) a Módosítási Értesítőt követő 180 napig (a kettő közül amelyik a korábbi), és (ii) az adott Ajánlattal kapcsolatos jogai ezt követően megszűnnek, ideértve a kapcsolódó előfizetési Előnyöket is. Az Ön általi megszüntetés esetén az Autodesk (vagy az eljáró viszonteladó) visszatéríti Önnek az előre megfizetett díjaknak az érintett Ajánlatra való előfizetésének a megszüntetés hatálybalépésének napjától számított hátralévő időtartamára járó időarányos részét. Ez az időpont az adott Ajánlat hatálya megszűnésének napja. Amennyiben az előfizetést megújítják vagy meghosszabbítják, úgy arra a mindenkor hatályos Feltételek fognak vonatkozni. Az Ön vagy az Autodesk általi értesítésekre a lenti rendelkezések irányadók, azzal a kivétellel, hogy Ön jogosult az elutasításról szóló értesítését (a 30 napos határidőn belül) e-mailben vagy a Módosítási Értesítőben meghatározott más módon megküldeni.

A fentiek sérelme nélkül az Adatvédelmi Nyilatkozat, a Speciális Feltételek, az Előfizetési Típusok, az Előfizetési Előnyök vagy más szabályzatok módosítására a jelen rendelkezések irányadók.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön Ajánlatokkal és Előfizetési Előnyökkel kapcsolatos kötelezettségvállalásai nem függenek jövőbeli funkciók vagy lehetőségek elérhetővé tételétől (vagy a jövőbeli funkciókra vagy lehetőségekre vonatkozó szóbeli vagy írásbeli kijelentésektől).

21.3 A Feltételek nyelve, értelmezés

A jelen Feltételek angol nyelvű változata alkalmazandó a jelen Feltételek értelmezése során, és a jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely értesítés vagy más kommunikáció nyelve az angol. A jelen Feltételekben szereplő „napok” kifejezés alatt eltérő rendelkezés hiányában naptári napok értendők. Az „ideértve” és „például” vagy „pl.”, vagy hasonló kifejezések nem jelentenek korlátozást vagy kizárólagosságot, és úgy kell tekinteni, hogy ezen kifejezéseket a „korlátozás nélkül” kifejezés követi, függetlenül attól, hogy ez a kifejezés az adott szövegben szerepel-e. A pontok vagy más részek elnevezései csak kényelmi célokat szolgálnak, és azok nem alkalmazhatók semelyik rendelkezés értelmezéséhez. A jelen Feltételekben biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek kumulatívak, és az irányadó jogszabályok alapján elérhető más jogok és jogorvoslati lehetőségek mellett, és nem azok helyett érvényesülnek.

21.4 Autodesk fél, irányadó jog és vitarendezés

Az Ön székhely-elhelyezkedésének függvényében (vagy amennyiben Ön természetes személy, úgy az Ön lakóhelyének függvényében) ezek a Feltételek Önre és az alábbiakban foglalt Autodesk Félre vonatkoznak. A jelen Feltételekre, ideértve az abban foglalt bármilyen jogokra, kötelezettségekre és a felek követeléseire irányadó jog a lentiekben került meghatározásra. Hasonlóan, a jelen Feltételekből vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely jogvitát, követelést vagy egyéb vitát, ideértve a jelen Feltételek megszegését, teljesítését, megszűnését, érvényesítését, értelmezését vagy érvényességét (és függetlenül attól, hogy az szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, ideértve az objektív felelősséget is, versenyjogon vagy más jogalapon alapul), valamint ideértve a jelen Feltételek vitarendezési rendelkezései hatályának és alkalmazhatóságának eldöntését, a lent meghatározott jog alapján, a lent meghatározott helyszínen és a lent meghatározott vitarendezési eljárásnak megfelelően kell elrendezni (kivéve, ha az „Ország-specifikus Feltételek” pont (23. Pont) eltérően nem rendelkezik).

Az Ön székhelye(vagy amennyiben Ön természetes személy, úgy az Ön lakóhelye)

Az „Autodesk Fél” kifejezés az alábbi Autodesk entitást jelöli

Alkalmazandó jog

A vitarendezésre kizárólagos joghatósággal rendelkező fórum

Amerikai Egyesült Államok

Autodesk, Inc., Delaware államban bejegyzett társaság

(i) Kalifornia Állam, és (ii) amennyiben irányadó, az Amerikai Egyesült Államok szövetségi jogszabályai

(i) a san francisco-i Észak-Kalifornia Kerületének Egyesült Államok Kerületi Bírósága (United States District Court for the Northern District of California in San Francisco), vagy (ii) a Marin megyei Kalifornia Állam Legfelsőbb Bírósága (Superior Court of the State of California, County of Marin)

Kína, Hong Kong és Makaó

Autodesk, Inc., Delaware államban bejegyzett társaság

Hong Kong

Váasztottbírósági eljárás három választottbíró előtt Hong Kong-ban aHong Kong-i Nemzetközi Választottbírósági Központban (Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)) a HKIAC eljárási szabályzatának a választottbírósági eljárás megindításáról szóló értesítés benyújtásakor hatályos rendelkezései alapján

Európa, Közel-Kelet és Afrika

Autodesk Ireland Operations Limited, Írországban bejegyzett társaság

Írország

Írország bíróságai

Ázsia, Oceánia vagy az Ázsiai és Csendes-óceáni térség, Kína, Hong Kong és Makaó kivételével

Autodesk, Inc., Delaware államban bejegyzett társaság

Szingapúr

Szingapúr bíróságai

A fent meghatározott országoktól és térségektől eltérő más területek

Autodesk, Inc., Delaware államban bejegyzett társaság

(i) Kalifornia Állam, és (ii) amennyiben irányadó, az Amerikai Egyesült Államok szövetségi jogszabályai 

(i) a san francisco-i Észak-Kalifornia Kerületének Egyesült Államok Kerületi Bírósága (United States District Court for the Northern District of California in San Francisco), vagy (ii) a Marin megyei Kalifornia Állam Legfelsőbb Bírósága (Superior Court of the State of California, County of Marin)

Amennyiben Önnek valamely Ajánlattal kapcsolatban, vagy a jelen Feltételekből (ideértve bármely További Megállapodást, Speciális Feltételeket, az Autodesk Adatvédelmi Nyilatkozatot, vagy más irányadó feltételt) vagy azzal összefüggésben bármilyen vitás kérdése merülne fel, úgy Ön elsősorban köteles megkísérelni a vitás kérdés informális úton történő rendezését a fentiekben foglalt Autodesk Féllel a vitás kérdéssel kapcsolatban a lenti Értesítések pontban meghatározottak szerint megküldött értesítés útján (amely értesítésnek tartalmaznia kell a vitás kérdés leírását és a vonatkozó dokumentációt), és köteles együttműködni az Autodesk Féllel a probléma békés rendezése érdekében. Amennyiben a vita rendezésére az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem kerül sor, úgy Ön vagy az Autodesk Fél jogosult a fenti vitarendezési rendelkezésekben meghatározott fórumhoz fordulni (amely fórum az Ön székhelye, vagy amennyiben Ön természetes személy, úgy az Ön lakóhelye függvényében került meghatározásra).

A fentiek sérelme nélkül az Autodesk jogosult ideiglenes intézkedés vagy más hasonló jogorvoslati megoldás iránt folyamodni bármely országban vagy fórum előtt.

21.5 Megfelelés

Az Autodesk jogában áll, hogy megbizonyosodjon az Ajánlatok Ön és az Ön Jogosult Felhasználói általi telepítéséről, az ezekhez való hozzáférésről és ezek használatáról. Ezen ellenőrzés keretei között az Autodesk vagy a meghatalmazott képviselője jogosult, 15 napos előzetes értesítést követően, hogy megvizsgálja az Ön feljegyzéseit, rendszereit és berendezéseit, beleértve a gépek azonosítóit, a sorozatszámokat, az Autodesk-azonosítókat és további kapcsolódó információkat az Ön telephelyén egy, az Autodesk által jóváhagyott ellenőrző eszköz használatával. Azon felül, hogy az Autodesk-nek jogában áll ellenőrzést végezni az Ön telephelyén, Önnek az ellenőrzési kérelmet követő 15 napon belül jelentést kell küldenie az Autodesk számára egy Autodesk által jóváhagyott ellenőrző eszköz használatával, amely adatokat tartalmaz az Ajánlatok Ön és az Ön Jogosult Felhasználói általi telepítéséről, hozzáféréséről és használatáról, ideértve a gépek azonosítóit, a sorozatszámokat, az Autodesk-azonosítókat, illetve más kapcsolódó információkat. Ha az Autodesk megállapítása szerint a telepítés, hozzáférés vagy felhasználás nem felel meg a jelen Feltételeknek (valamint bármely További Megállapodásnak, Speciális Feltételeknek vagy bármely más feltételnek), Ön köteles haladéktalanul új előfizetéseket vásárolni a sérelem orvoslására, és az Autodesk-nek az ellenőrzés észszerű költségeit megfizetni. Az Autodesk fenntartja a jogot arra, hogy bármely egyéb, jogszabály vagy bírói gyakorlat alapján rendelkezésre álló igényt érvényesítsen a sérelem orvoslására.

21.6 Vis major

Egyik fél sem felelős semmilyen olyan késedelemért vagy mulasztásért, amely az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény vagy ok miatt következett be, ideértve a természeti csapásokat, földrengést, tűzvészt, árvizet, szankciókat, embargókat, sztrájkot, munkáskizárást vagy más munkaügyi zavargásokat, polgári zavargásokat, meghibásodásokat, beszállítók és licenciaiaadók elérhetetlenségét vagy késedelmét, lázadásokat, terrorcselekményeket vagy más rosszindulatú vagy bűncselekményeket, háborút, az internet vagy harmadik személy internetkapcsolatának vagy infrastruktúrájának meghibásodását vagy megszakadását, áramszünetet, civil vagy katonai szervek cselekményeit vagy szélsőséges időjárást („Vis Major”). Az érintett fél (amint erre lehetősége van) haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet a teljesítés elmulasztásáról, és köteles minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy az ebből eredő késedelmet a lehető legrövidebb időre korlátozza.

21.7 Export

Amikor Ön egy Ajánlatot szerez be, ahhoz hozzáfér vagy azt használ, köteles megfelelni az Amerikai Egyesült Államok, valamint azon állam export és nemzetközi kereskedelmi jogi jogszabályainak és szabályozásainak, amelynek joga Önre és az Ön Tartalmaira alkalmazandók. Ön köteles tartózkodni az Ajánlatokhoz való hozzáféréstől és azok használatától, ha Ön az Amerikai Egyesült Államok által szankcionált területen tartózkodik, vagy ha Ön szerepel az Amerikai Egyesült Államok kormányának szankciós listáján. Az Amerikai Egyesült Államok által korlátozott végfelhasználás esetén az Ajánlatok beszerzése, hozzáférése vagy használata, vagy harmadik személyek általi beszerzés, hozzáférés és használat engedélyezése előtt Ön köteles beszerezni az Amerikai Egyesült Államok kormányának engedélyét vagy más szükséges engedélyt. A korlátozott végfelhasználás magába foglalja, de nem kizárólagosan, a nukleáris, kémiai vagy biológiai fegyverekkel vagy ezek kilövésére alkalmas rakétarendszerrel kapcsolatos munkálatokat. Ön köteles tartózkodni attól, hogy olyan tartalmat vagy anyagot (ideértve az Ön Tartalmait) töltsön fel vagy egyébként tegyen elérhetővé az Autodesk számára, amely minősített adatnak minősül, vagy amely a Nemzetközi Fegyverkereskedelemről szóló Törvény (International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”)) vagy ennek külföldi megfelelője hatálya alá tartozik. Ön köteles tartózkodni attól, hogy olyan tartalmat vagy anyagot töltsön fel vagy egyébként tegyen elérhetővé az Autodesk számára, amely az Ön országából nem továbbítható jogszerűen az Amerikai Egyesült Államokba, vagy az Amerikai Egyesült Államokból az Ön országába. Ön nem jogosult arra használni az Ajánlatokat, hogy az Ön Tartalmait vagy bármilyen más tartalmat vagy anyagot olyan ország, entitás vagy más személy számára tegyen elérhetővé, aki vagy amely az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai vagy más alkalmazandó jogszabályok alapján azokat nem jogosult megszerezni.

21.8 Kormányzat

Az Amerikai Egyesült Államok kormányzata általi közbeszerzéssel összefüggésben valamennyi olyan Ajánlat, amely Szoftvernek minősül vagy azt tartalmaz, az irányadó FAR 12.212 és a DFARS 227.7202, valamint az ezeket követő szabályozások alapján meghatározott kereskedelmi számítógépes szoftvernek minősül. A Szoftvernek az Amerikai Egyesült Államok Kormányzata általi felhasználására, módosítására, többszörözés engedélyezésére, teljesítésére, kiállítására vagy közzétételére kizárólag a felhasználási engedélyeknek, korlátozásoknak és a jelen Feltételekben (ideértve valamely További Megállapodást vagy Speciális Feltételeket) szereplő további rendelkezéseknek megfelelően kerülhet sor.

21.9 Átruházás

Az Autodesk előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem jogosult a jelen Feltételeket vagy a jelen Feltételekből eredő jogait vagy kötelezettségeit átruházni vagy más módon átadni (akár jogszabály alapján vagy más módon), és az Autodesk jogosult felmondani a jelen Feltételeket (ideértve az Ön jelen Feltételekből eredő jogait), ha Önt az Autodesk előzetes írásbeli engedélye nélkül valamely más személy vagy entitás felvásárolja, vagy Ön más személy vagy entitás irányítása alá kerül (akár részvények felvásárlása, egyesülés vagy más tranzakció révén). Az Autodesk reorganizáció, egyesülés, eszközátruházás vagy az Ajánlatok egészét vagy részét vagy valamely kapcsolódó üzletágat érintő más tranzakció keretében jogosult a jelen Feltételeket (az Ön hozzájárulása vagy értesítése nélkül) átruházni vagy más módon átadni.

21.10 Joglemondás hiánya

A jelen Feltételek valamely rendelkezése érvényesítésének vagy gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az ezen rendelkezésről való lemondást, kivéve, ha az érintett joglemondást a joglemondó fél írásban meghatározza és aláírja.

21.11 Részleges érvénytelenség

Ha és olyan mértékben, amennyiben a jelen Feltételek valamely rendelkezése az alklamzandó jogszabályok alapján nem érvényesíthető, úgy (i) úgy kell tekinteni, hogy az érintett rendelkezés az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés eléréséhez szükséges mértékben, azonban a feleknek a jelen Feltételekben meghatározott szándékát legteljesebb mértékben érvényre juttató módon, ésszerűen módosításra kerül, és (ii) az érintett rendelkezés kizárólag abban az országban tekintendő hatálytalannak, amely ország jogszabályai alapján a rendelkezés nem érvényesíthető, más országokban azonban az érintett rendelkezés érvényesíthetősége nem sérül.

21.12 Értesítések

Az Ön által az Autodesk részére megküldött értesítéseket az alábbi címre kell eljuttatni postai levél vagy kézbesítő útján: Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, Amerikai Egyesült Államok, a General Counsel figyelmébe. Ezen értesítések az Autodesk általi kézhezvétellel hatályosulnak.

A jelen Feltételek (ideértve valamely További Megállapodást vagy Speciális Feltételeket) kifejezett eltérő rendelkezése hiányában az Autodesk az értesítéseket Önnek az alábbi módokon küldheti meg: (i) az Ön felhasználó fiókjához kapcsolódó, regisztrált e-mail címre küldött e-mail útján, (ii) az Ön felhasználó fiókján történő kihirdetés útján (iii) egy Ajánlatban történő kihirdetés útján (például egy Ajánlaton belüli értesítési funkció vagy bejelentkezési értesítés útján) (iv) az Ön felhasználó fiókjához kapcsolódó címre megküldött postai levél vagy kézbesítés útján, vagy (v) az Autodesk megítélése szerint más, egyéb észszerű módon, ami valamely különleges értesítést feltételez. Az Autodesk részéről az Ön részére megküldött értesítések (a) e-mail-es értesítés esetén az elküldésük napját követő napon hatályosulnak és (b) más értesítések esetén a kihirdetésük vagy elküldésük napját követő 5. napon hatályosulnak. Amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, Ön ezennel elfogadja, hogy az Ön Vevőinformációs Formanyomtatványán szereplő címére (vagy amennyiben Önnek nincs Vevőinformációs Formanyomtatványa, úgy az Autodesk által ismert legutolsó címére) megküldött ajánlott tértivevényes levél minősül az Önre irányadó kézbesítési folyamatnak.

21.13 Teljességi záradék

A jelen Feltételek, ideértve az Adatvédelmi Nyilatkozatot, bármely További Megállapodást vagy Speciális Feltételeket (amelyek a jelen Feltételek részét képezik), azok tárgya tekintetében az Ön és az Autodesk közötti teljes megállapodást képezik (és magukba foglalják és felülírnak minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, tárgyalást, kommunikációt, kijelentést, szavatosságvállalást, ismertetést vagy értelmezést).

21.14 DMCA

Az 1998-as Digitális Millennium Szerzői Jogi Törvény (Digital Millennium Copyright Act of 1998; “DMCA”) jogorvoslatot biztosít a szerzői jogi jogosultak számára, ha megítélésük szerint az interneten megjelenő valamely anyag sérti az Amerikai Egyesült Államok szerzői joga alapján fennálló jogaikat. Amennyiben Ön jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy az Autodesk által vagy azon keresztül közzétett anyagok sértik az Ön szerzői jogait, úgy Ön (vagy megbízottja) jogosult értesítést küldeni erről az Autodesk számára, kérve az érintett anyag eltávolítását vagy az ahhoz való hozzáférés felfüggesztését. Amennyiben Ön jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy valamely személy tévesen nyújtott be Önnel szemben szerzői jogi jogsértést tartalmazó értesítést, a DMCA lehetővé teszi az Ön számára, hogy az Autodesk részére ellenkérelmet nyújtson be. Az értesítéseknek és az ellenkérelmeknek meg kell felelniük a DMCA mindenkor hatályos jogszabályi követelményeinek. További információkért kérjük, tekintse meg az alábbi oldalt: http://www.copyright.gov/. Az értesítéseket és az ellenkérelmeket az alábbi elérhetőségekre kell megküldeni:

Copyright Agent
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903 USA
E-mail: copyright.agent@Autodesk.com
Tel: +1 (415) 507.5000
Fax: + 1 (415) 507.6128

Az Autodesk javasolja, hogy értesítés vagy ellenkérelem benyújtása előtt konzultáljon ügyvéddel.

22. Fogalom-meghatározások

Jogosult Felhasználó: (i) Ön (amennyiben Ön természetes személy) és (ii) egyes meghatározott személyek (például az Ön egyes munkavállalói, megbízottjai és vállalkozói, és valamennyi olyan személy, aki az Ön javára fér hozzá az Ajánlatokhoz illetve használja azokat), akik részére Ön egy Ajánlat vonatkozásában előfizetést igényelt. Amennyiben egy Ajánlat lehetővé teszi az Ön számára, hogy az Ajánlathoz Jogosult Felhasználókat rendeljen, úgy Ön köteles biztosítani, hogy ezen Jogosult Felhasználók az érintett Ajánlathoz való hozzáférésüket és használatukat megelőzően tájékoztatást kapjanak arról és elfogadják, hogy az érintett Ajánlathoz való hozzáférésükre és annak használatára a jelen Feltételek irányadók.

Autodesk: az Autodesk, Inc., Delaware (Amerikai Egyesült Államok) államban bejegyzett társaság, valamint annak leányvállalatai és más kapcsolt vállalkozásai.

Autodesk-fél: az "Autodesk Fél, Irányadó Jog, és Vitarendezés" pontban (21.4 Pont) meghatározott Autodesk entitás.

Előnyök: az Autodesk által az Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói számára nyújtott bármilyen előny. Az Előnyök jellemzően az Ön által megrendelt Ajánlatok szintjéhez vagy típusához kapcsolódnak. Az Előnyök magukban foglalhatnak Újításokhoz vagy Frissítésekhez való hozzáférést, korábbi verziók használatának jogát, további Szoftvert vagy Webes szolgáltatást, Próbaverziókat, API-ket, globális utazási jogokat, műszaki támogatást, képzést, webináriumokat, fórumokat, eseményeket, galériákat, hírleveleket és használati adatokat. Az Előnyök magukban foglalhatnak továbbá fiókelőnyöket, úgymint az Ön felhasználó fiókjához kapcsolódó egyszeri bejelentkezési szolgáltatást és kezelést, biztonsági beállításokat, kapcsolódó felhasználó fiókokat és beállításokat.

Bizalmas Információ: a nyilvánosság számára nem ismert olyan információ, (i) amelyet az Átadó Fél írásban hoz a Fogadó Fél tudomására, és (ii) amelyet az Átadó Fél Bizalmasként jelölt meg. Az Autodesk Bizalmas Információja magába foglalja továbbá az alábbiak nem nyilvános részeit(i) bármely Ajánlat és bármely kapcsolódó termék-terv, technológia és más műszaki információ, és (ii) üzleti tárgyalások. A fentiek ellenére a Bizalmas Információ nem foglalja magába az alábbiakat: (a) az olyan információkat, (1) amelyek anélkül kerülnek nyilvánosságra, hogy a Fogadó Fél megszegné az Átadó Fél felé fennálló kötelezettségeit; (2) amelyekről a Fogadó Félnek már azelőtt tudomása volt, hogy az Átadó Fél azt átadta volna neki, anélkül, hogy a Fogadó Fél az Átadó Fél felé fennálló kötelezettségeit megszegte volna (és rá amúgy titoktartási kötelezettség vonatkozna); (3) amelyek harmadik személytől származnak, anélkül, hogy a Fogadó Fél az Átadó Fél felé fennálló kötelezettségeit megszegte volna (és rá amúgy titoktartási kötelezettség vonatkozna); vagy (4) amelyekhez a Fogadó Fél önálló fejlesztés révén jutott hozzá; (b) az Ön olyan Tartalmait, amelyeket Ön küld meg vagy tesz elérhetővé harmadik személyek számára valamely Ajánlat útján; vagy (c) bármely Visszajelzést.

Vevőinformációs Formanyomtatvány: az Ön felhasználó fiókjával, vagy valamely előfizetéssel vagy más Ajánlattal összefüggésben az Ön által vagy az Ön nevében kitöltött és az Autodesk (vagy egy viszonteladó) részére közvetlenül vagy közvetetten benyújtott formanyomtatvány.

Dokumentáció: bármely végfelhasználói dokumentáció (ideértve az online, a nyomtatott és más dokumentációt is), és az Ajánlatokkal kapcsolatos valamennyi műszaki és jogi követelmény.

Elektronikus Eszközök: a (i) számítógépek (mind az asztali számítógépek, laptopok és tabletek); (ii) nem hálózati kapcsolat útján elérhető virtuális eszközök; és (iii) mobileszközök.

Licenctípus: az Autodesk által az adott előfizetés tekintetében meghatározott licenctípus (például egyfelhasználós vagy többfelhasználós). A Licenctípusok megtalálhatók az Előfizetés Típusoknál

Mérőszámok: az Ajánlatokhoz való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó valamennyi adat és más információ (ideértve az Ön hozzáférését és használatát). A Mérőszámok magukban foglalnak a funkciók, lehetőségek, tárhelyek használatára vonatkozó információkat, indexeket és az Ön Tartalmai használatára, volumenére, típusára, tárolására és kezelésére vonatkozó információkat (de nem magát az Ön Tartalmait). Amennyiben a Mérőszámok személyes adatokat tartalmaznak, az ilyen személyes adatok kezelése az Adatvédelmi Nyilatkozatban

Ajánlatok: az Autodesk által nyújtott Szoftver, Webes Szolgáltatások és más Előnyök, és az ezekre vonatkozó előfizetések. Az Ajánlatok magukban foglalnak ingyenes Szoftvereket, Webes Szolgáltatásokat és más Előnyöket, valamint ezek más Próbaverzióját.

Ajánlat Azonosító: az Autodesk által meghatározott egy vagy több meghatározás, amely megjelöli (adott esetben) az Ajánlat nevét, a Licenctípust vagy a Webes Szolgáltatás Típusát, és az Ön előfizetése engedélyezett számát, Területét és időtartamát. Az Ajánlat Azonosító (i) megtalálható lehet az Autodesk által az Ön részére megküldött írásbeli visszaigazolásban vagy más értesítésben, közzétehető az Ön felhasználó fiókjában, megküldhető e-mailben vagy papír alapon, vagy más módon elérhetővé tehető az Ön számára, (ii) megtalálható lehet a Szoftverben vagy a Szoftver Autodesk általi csomagolásán, ha a Szoftvert kézbesítik az Ön számára, vagy (iii) kérés esetén beszerezhető az Autodesk-től. Az Ajánlat Azonosító nem tartalmaz semmilyen, valamely viszonteladó vagy harmadik személy általi meghatározást, csomagolást vagy más dokumentumot.

Kimenet: az Ajánlatok bármilyen használata által vagy annak útján létrehozott vagy generált valamennyi eredmény, munkatermék, dizájn, prototípus vagy más dolog, ideértve az ilyen eredményeken, munkatermékeken, dizájnokon, prototípusokon vagy más dolgokon alapuló vagy ezeket felhasználó valamennyi terméket, alkotórészeket és szolgáltatásokat.

Szoftver: bármilyen szoftver vagy hasonló anyag, ideértve az Autodesk által elérhetővé tett bármely modult, komponenst, funkciót vagy lehetőséget, függetlenül attól, hogy azt előfizetés részeként vagy díj ellenében nyújtják. A Szoftver magába foglalja az Újításokat és a Frissítéseket.

Feltételek (ideértve a „jelen Feltételeket”): a jelen Általános Szerződési Feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott más feltételek, ideértve a Speciális Feltételeket, az Autodesk Adatvédelmi Nyilatkozatot és a További Megállapodásokat (ha vannak), valamint az esetlegesen irányadó egyéb feltételeket.

Terület: az az ország vagy joghatóság, ahol Ön megszerezte az előfizetését. Az Autodesk az Ajánlat Azonosítóban megjelölheti az irányadó Területet. A Terület fogalmával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az Ország-specifikus Feltételek pontot (23. Pont). Amennyiben Ön jogi személy, és Ön az előfizetését olyan országban vagy joghatóságban szerezte be, ahol Ön bejegyzésre, megalapításra vagy más módon felállításra került (vagy amennyiben Ön természetes személy, úgy az Ön lakóhelye szerinti országban), úgy Ön a Globális Utazási Jogok által biztosított előnyök alapján jogosult lehet további földrajzi területekre; kérjük, tekintse meg az Előfizetési Előnyöket

Próbaverziók: a „Próbaverziók” pontban (12. Pont) meghatározott jelentéssel bír.

Frissítések: biztonsági javítások, gyorsjavítások, patch-ek és más újítások (ideértve új funkciók, új lehetőségek és a Frissítések között kibocsájtott más módosítások), ha és amennyiben azokat az Autodesk elérhetővé tette az Ön számára, és azokat az Autodesk frissítésként jelölte meg.

Újítások: az Ajánlatok új verziói, vagy az Ajánlatokhoz kapcsolódó bővítmények vagy további termékek, ha és amennyiben azokat az Autodesk elérhetővé tette az Ön számára, és azokat az Autodesk újításkéntjelölte meg.

Webes Szolgáltatások: az Autodesk által elérhetővé tett web- vagy felhőalapú szolgáltatások, függetlenül attól, hogy azokat előfizetés részeként vagy díj ellenében nyújtják.

Webes Szolgáltatás Típusok: Az Autodesk által valamely előfizetéssel kapcsolatban meghatározott Webes Szolgáltatás típus (például Felhőpontok száma). A Webes Szolgáltatás Típusok megtalálhatók az Előfizetés Típusoknál

Ön Tartalmai: (i) az Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói által az Ajánlathoz benyújtott vagy feltöltött bármely fájl, dizájn, modell, adatbázis, kép, dokumentum vagy más hasonló anyag és (ii) az Ön nyers adatai vagy információi alapján valamely Ajánlat használata során generált meghatározott kimenet.

23. Ország-specifikus feltételek

A jelen Feltételek egyéb feltételei sérelme nélkül, amennyiben az Ön székhelye (vagy amennyiben Ön természetes személy, úgy az Ön lakóhelye) a lent meghatározott valamely országban vagy joghatóságban található, úgy az ezen ország vagy joghatóság tekintetében az alább meghatározott feltételek irányadók Önre:

23.1 Az Európai Unió Tagállamai

Amennyiben Ön az előfizetését az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamában szerezte meg, úgy az ilyen előfizetésre irányadó „Terület” magába foglalja az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamennyi tagállamát.

Amennyiben az Ön székhelye (vagy amennyiben Ön természetes személy, úgy az Ön lakóhelye) az Európai Unió valamely Tagállamában található, és Ön és valamely harmadik személy között valamely Ajánlat használatával összefüggésben egy Tagállamban bíróság eljárás van folyamatban, úgy (i) Ön köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Autodesk-et a bírósági eljárásról, és (ii) Ön nem vonja perbe az Autodesk-et, kivéve, ha erre az Autodesk írásban felkéri Önt.

Amennyiben Ön az Autodesk Ireland Operations Limited („Autodesk Írország”) társasággal, mint fogyasztó köti meg a szerződést, és az Ön lakóhelye az Európai Unió valamely Tagállamában található, úgy Önre az alábbi további feltételek is irányadók:

(i) Írország jogának alkalmazandó jogként való választása nem fosztja meg Önt attól a védelemtől, amelyet az Ön lakóhelye szerinti állam jogrendszere biztosít az Ön számára, és amelytől ezen állam jogszabályai alapján megállapodás útján nem lehet eltérni. Az Autodesk Írország kizárólag az Ön lakóhelye szerinti ország bíróságai előtt jogosult eljárást indítani Önnel szemben az Ajánlatokkal összefüggésben, Ön pedig vagy Írország bíróságai, vagy az Ön lakóhelye szerinti ország bíróságai előtt jogosult az Autodesk-el szemben eljárást indítani az Ajánlatokkal összefüggésben. Bármely esetben Ön vagy az Autodesk jogosult viszontkeresetet indítani azon bíróság előtt, ahol a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően az alapeljárás folyamatban van.

(ii) Amennyiben az Autodesk átruházza vagy más módon átadja a jelen Feltételeket, az Autodesk biztosítani fogja, hogy az átruházás vagy átadás ne járjon az Önnek a jelen Feltételekből származó jogai sérelmével. Ön jogosult kérni az Autodesk hozzájárulását ahhoz, hogy Ön a jelen Feltételeket vagy a jelen Feltételekből származó jogait és kötelezettségeit átruházza vagy más módon átadja. Az ilyen hozzájárulás megadásának feltétele, hogy Ön biztosítsa azt, hogy a szerző fél a jelen Feltételeknek meg fog felelni, hogy Ön ezen megfelelésért továbbra is felelős marad, és hogy Ön a továbbiakban nem fog hozzáférni az Ajánlatokhoz (ideértve az Ajánlatok bármely funkcióját) és nem fogja azokat használni.

(iii) A jelen Feltételek „Teljességi Záradék” pontja (21.13 Pont) rendelkezéseinek sérelme nélkül, az érintett pont nem zárja ki az Autodesk felelősségét (a) az Autodesk által az Ajánlatokkal kapcsolatosan tett olyan önkéntes nyilatkozatokban lévő megtévesztésért, amelyre Ön az Ajánlatok megrendelésekor támaszkodott; vagy (b) az Ajánlattal összefüggésben az Autodesk által az Ön lakóhelye szerinti állam jogszabályai alapján az Ajánlat Ön általi megrendelését megelőzően kötelezően nyújtandó, szerződéskötést megelőző információk rendelkezésre bocsátásának elmulasztásáért.

Továbbá a jelen Feltételek nem korlátozzák vagy zárják ki (1) az Autodesk felelősségét az Autodesk által gondatlanságból okozott halálért vagy személyi sérülését vagy (2) az Európai Unió valamely Tagállama jogszabályai alapján fennálló termékszavatosságot.

Továbbá a jelen Feltételeknek a Területre vonatkozó bármely korlátozásának sérelme nélkül, a jelen Feltételek nem korlátozzák a határon átnyúló olyan hozzáférést vagy használatot (úgymint az Európai Unió valamely Tagállamában beszerzett Ajánlathoz az Európai Unió más Tagállamában történő hozzáférést vagy használatot), amelyet az irányadó jogszabályok kifejezetten lehetővé tesznek.

23.2 Ausztrália

Az Ön körülményei függvényében az alábbi rendelkezések irányadók lehetnek Önre nézve:

A termékeinkhez olyan jótállás kapcsolódik, amely az Ausztrál Fogyasztóvédelmi Jog alapján nem zárható ki. Jelentős meghibásodás esetén Ön jogosult kicserélést vagy pénzvisszatérítést követelni, valamint jogosult kártérítést követelni más ésszerűen előrelátható veszteségért vagy kárért. Amennyiben a meghibásodás nem éri el a jelentős szintet, azonban a termékek nem rendelkeznek elfogadható minőséggel, Ön jogosult a termékek kijavítását vagy kicserélését is követelni.

Az ausztrál ügyfeleink számára a szavatosságot az Ausztráliában bejegyzett Autodesk Australia Pty Ltd. (Level 5, Building C, 11 Talavera Road, Macquarie Park, New South Wales, Ausztrália) nyújtja. Amennyiben a kézbesítéstől számított 90 napon belül egy Ajánlat nem nyújtja azokat az általános funkciókat és lehetőségeket, amelyek a Dokumentációban szerepelnek, kérjük, hívja a (+61) (0) 2 9844 8000-s telefonszámot, és adja meg az Ön termékének jellemzőit, sorozatszámát, a vásárlás helyét, a hiba részleteit és az Ön elérhetőségi adatait.

Az Autodesk semmilyen felhasználói meghibásodásért nem vállal felelősséget, és az ilyen ügyeket átadhatja egy támogató viszonteladó részére, amennyiben az rendelkezésre áll. Elképzelhető, hogy Önnek saját költségén vissza kell juttatnia az Ajánlatot az általunk megadott címre.

A JELEN FELTÉTELEK RENDELKEZÉSEINEK ELLENÉRE, HA VALAMELY AJÁNLATRA A VERSENYJOGI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY ("COMPETITION AND CONSUMER ACT"; CTH), VAGY AUSZTRÁLIA MÁS IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYAI ("JOGSZABÁLYOK") ALAPJÁN KÖTELEZŐ SZAVATOSSÁG VAGY JÓTÁLLÁS VONATKOZIK, ÉS EZEN JOGSZABÁLYOK LEHETŐVÉ TESZIK AZ AUTODESK SZÁMÁRA, HOGY AZ ILYEN SZAVATOSSÁGOK ÉS RENDELKEZÉSEKMEGSZEGÉSÉÉRT VALÓ FELELŐSSÉGÉT KORLÁTOZZA, ÚGY AZ AUTODESK-NEK AZ ILYEN SZAVATOSSÁGOK ÉS JÓTÁLLÁSOK MEGSZEGÉSÉÉRT FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGE AZ AUTODESK VÁLASZTÁSA SZERINT AZ ÉRINTETT AJÁNLAT KIJAVÍTÁSÁRA, KICSERÉLÉSÉRE VAGY ÚJBÓLI TELJESÍTÉSÉRE (VAGY EZEK KÖLTSÉGEIRE) KORLÁTOZÓDIK.

23.3 Kína, Hong Kong, Makaó, Taiwan

Amennyiben Ön az előfizetését Kína területén szerezte meg, az előfizetésre irányadó "Terület" Kína. Ugyanígy, amennyiben Ön az előfizetését Hong King területén szerezte meg, az előfizetésre irányadó "Terület" Hong Kong; és amennyiben Ön az előfizetését Makaó területén szerezte be, az előfizetésre irányadó "Terület" Makaó. Amennyiben Ön az előfizetését Taiwan-ban szerezte meg, az előfizetésre irányadó "Terület" Taiwan.