You have been detected as being from . Megtekintheti az adott országra érvényes termékinformációkat, ajánlatokat és árakat, amennyiben van ilyen.

Ország/nyelv módosítása X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Speciális feltételek

A nagy kezdőbetűvel használt, de másként nem definiált fogalmak meghatározott jelentéssel bírnak az Általános Feltételekben. A Speciális feltételek időnként frissülhetnek. A frissítésekről szóló értesítések az oldal tetején lévő „Hatályba lépés dátuma/Frissítve” hivatkozáson lesznek közzétéve.

Saját Szolgáltatási feltételekkel rendelkező ajánlatok

A következő Ajánlatokhoz saját szolgáltatási feltételek tartoznak, amelyek az adott Ajánlatok esetében alkalmazhatók:

BIM 360 Glue szolgáltatás (Felhasználócsomagok)

Ha előfizet az Autodesk BIM 360 Glue szolgáltatásra, lehetővé teheti az adott Szolgáltatás Jogosult Felhasználói számára, hogy telepítsék az Autodesk által az Ön számára elérhetővé tett Autodesk Navisworks Manage és Autodesk Point Layout szoftvereket, és hozzáférjenek azokhoz az Ön előfizetésének időtartama alatt. A Jogosult Felhasználók telepíthetik és/vagy hozzáférhetnek az érintett Termékekhez egynél több számítógépről is, feltéve, hogy egy Jogosult Felhasználó egyszerre a Termék csak egy másolatához fér hozzá és/vagy használja azt.

Az Autodesk Navisworks Manage és az Autodesk Point Layout szoftverek – amelyekhez hozzáférést biztosíthat a Jogosult Felhasználók számára – egyfelhasználós licenciáinak száma az Ön számára biztosított Autodesk BIM 360 szolgáltatások felhasználócsomagjai alapján lesznek korlátozva, a következő módon:

Felhasználócsomagok

Autodesk Navisworks Manage és Autodesk Point Layout szoftverek licenciáinak száma

1-es Felhasználócsomag

0

10-as Felhasználócsomag

0

25-ös Felhasználócsomag

Maximum öt (5)

100-as Felhasználócsomag

Maximum húsz (20)

500-as Felhasználócsomag

Maximum ötven (50)

1000-es Felhasználócsomag

Maximum száz (100)

Enterprise 8000-es Felhasználócsomag

Maximum nyolcszáz (800)

BIM 360 Ops épületalapú szolgáltatás

Az Autodesk BIM 360 Ops Szolgáltatás(ok)hoz (a továbbiakban „Épületalapú Szolgáltatás[ok]”) tartozó Épületalapú hozzáférés feljogosítja Önt és a Jogosult Felhasználóit arra, hogy egy (1) Épületre vonatkozóan hozzáférjenek és/vagy használják az Épületalapú Szolgáltatás(oka)t az Ön előfizetésének időtartama alatt. Amennyiben az Épületalapú Szolgáltatás(ok)nak az Ön szintje szerinti feltételek nem rendelkeznek másként, Ön korlátlan* számú Jegy létrehozására és az ezekhez való hozzáférésre jogosult az Épületalapú Szolgáltatás(ok) keretén belül, exportálhatja a Jegyeket Airtable-adatbázisba, továbbá beltéri térképeket használhat az említett Szolgáltatás(ok)ra szóló, egy (1) Épületre érvényes előfizetésének időtartama alatt. E bekezdésben az „Épület” szó jelentése: olyan meghatározott építmény, infrastruktúra, műtárgy vagy egyéb terület, amelyet (i) Ön jelöl ki az Épületalapú ajánlaton belül, és (ii) amelynek üzemelését Ön kezeli; a „Jegy” jelentése: egyetlen hozzárendelhető esemény, amelyet Ön hoz létre a Szolgáltatáson belül.

*Észszerű műszaki korlátozások érvényben lehetnek.

Ha úgy dönt, hogy Jegyeit Airtable-adatbázisba exportálja, akkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön az Airtable általános szerződési feltételeinek hatálya alá kerül, el kell fogadnia az Airtable általános szerződési feltételeit, amelyek a továbbiakban majd megszabják az Ön általi ilyen hozzáférést és használatot. Az Autodesk nem felelős – és semmilyen jótállást vagy szavatosságot nem vállal az Airtable szolgáltatás Ön által történő használatáért, az Ön és az Airtable közötti küldött és fogadott adatokért, továbbá semmilyen olyan adatért, jelentésért vagy más anyagért, amelyet adott esetben szolgáltatásaival vagy szolgáltatásain keresztül az Airtable biztosít Önnek vagy gyűjt Öntől.

Fusion lifecycle

Ha Ön korábban előfizetett az Autodesk Fusion Lifecycle Enterprise Services szolgáltatásra, akkor (i) az előfizetés időtartama alatt hozzáférhet a Fusion Lifecycle Enterprise Service szolgáltatáshoz, valamint (ii) Harmadik Felek Felhasználói (lentebb meghatározva) számára korlátlan* számban nyújthat hozzáférést a Fusion Lifecycle Enterprise Service-fiókjához. A „Harmadik felek felhasználói” azok a Jogosult Felhasználók, akik (i) nem az Ön alkalmazottai vagy helyszíni vállalkozók, és (ii) vásároltak előfizetést a Fusion Lifecycle Enterprise Service szolgáltatáshoz. Ha Harmadik Felek további Felhasználóinak biztosít hozzáférést, akkor erről egyeztetnie kell az Ön által kijelölt fiókigazgatóval (akit a rendelési űrlapon jelölt meg).

*Ésszerű műszaki korlátozások érvényben lehetnek.

Élő térképadatok

Az Autodesk online térképadataihoz való hozzáférés által Ön elismeri és elfogadja, hogy a további harmadik felek feltételeit és az azokban megjelölt adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, és azokat betartja:

Az Autodesk nem felelős és nem vállal jótállást vagy képviseletet ezekre a külső szolgáltatásokra vagy minden olyan adatra, információra, jelentésre, eredményre vagy egyéb anyagra vonatkozóan, amelyeket ezek a harmadik felek nyújtanak Önnek vagy vesznek át Öntől ilyen szolgáltatások tekintetében.

Apple App Store-letöltések

Ha Ön az Apple App Store-ból töltött le egy Ajánlatot, vagy Apple márkájú termékkel fér hozzá egy Ajánlathoz, akkor az Ajánlatra vonatkozó használatára a További Apple App Store feltételek is vonatkoznak.

Creative Finishing Tools

Ha az Ajánlat az Autodesk valamely kompozitáló, grading, szerkesztési és/vagy finiselő eszköze, nem kizárólagos jelleggel beleértve az Autodesk Flame Premium, az Autodesk Flame, az Autodesk Flame Assist, az Autodesk Flare, az Autodesk Lustre vagy az Autodesk Backdraft Conform (összefoglalva: „Creative Finishing Tools”) szoftvereket, akkor a következő további feltételek lépnek hatályba az Autodesk Wiretap API tekintetében: Ön telepíthet és hozzáférhet ilyen Wiretap API-khoz olyan számítógépen is, amelyre a Creative Finishing Tools nincs telepítve; az ilyen Wiretap API-kat pedig nem szükséges kizárólag a Creative Finishing Tools eszközökhöz kapcsolódóan használni.

Letöltési technológia

Az Autodesk letöltési technológia használhatja az Akamai NetSession Interface felületet, amely korlátozott mértékben kihasználhatja az Ön feltöltési sávszélességet és a számítógépes erőforrásokat azzal, hogy csatlakoztatja Önt egy társhálózathoz, és megnöveli a webes tartalom szolgáltatásának sebességét és megbízhatóságát. Az Akamai NetSession Interface egy biztonságos kliensoldali hálózatkezelési technológia, amely a számítógép teljesítményének felhasználásával juttatja célba az Akamai hálózaton elérhető szoftvereket és médiatartalmat. Az Ön Akamai NetSession Interface felülete együttműködik egyéb Akamai NetSession Interface felületekkel, valamint több ezer Akamai Edge kiszolgálóval, és hálózati szolgáltatásként futva az Ön számítógépe elérhető erőforrásainak korlátozott mértékű felhasználását eredményezi. További információkért lásd: Akamai NetSession Interface.Amennyiben elfogadja ezeket a feltételeket, és használja az Autodesk letöltési technológiáját, Ön elfogadja az Akamai licenciaszerződését ] amely az Akamai NetSession Interface felület használatát szabályozza.

Oktatás

Az oktatási licenciákhoz és előfizetésekhez nem tartoznak az előfizetési előnyök. Az Oktatási ajánlatokra vonatkozó további feltételekért kérjük, tekintse meg az Oktatási feltételeket.

Assemble szolgáltatás(ok)

Ha Autodesk Assemble szolgáltatásra fizet elő, jogosulttá válik arra, hogy az adott Szolgáltatást átruházza a Jogosult Felhasználók számára, úgy, hogy hozzáférjenek az Autodesk által az Ön számára elérhetővé tett Autodesk Assemble szoftverhez előfizetésének időtartama alatt. A Jogosult Felhasználókra, akiknek hozzáférést biztosít, az Autodesk Assemble szolgáltatás Ön által megvásárolt ajánlatában foglalt korlátozások vonatkoznak az alábbiak szerint:

Assemble szolgáltatás ajánlata

Jogosult használat

Assemble Project ajánlat

Felhatalmazza Önt és korlátlan számú Jogosult Felhasználóit arra, hogy az Ön előfizetésének időtartama alatt hozzáférjenek az Assemble szolgáltatáshoz, illetve felhasználják ezt a szolgáltatást a vásárláskor meghatározott számú „Projekt” esetében.A „Projekt” esetünkben legfeljebb nyolc (8) különböző, ugyanazon a területen elhelyezkedő épületre terjedhet ki.

Assemble Office ajánlat

Felhatalmazza Önt és korlátlan számú Jogosult Felhasználóit arra, hogy az Ön előfizetésének időtartama alatt hozzáférjenek az Assemble szolgáltatáshoz, illetve felhasználják minden olyan projekt esetében, amely az adásvétel fizikai címétől legfeljebb 100 mérföldnyire zajlik.

Assemble Region ajánlat

Felhatalmazza Önt és korlátlan számú Jogosult Felhasználóit arra, hogy az Ön előfizetésének időtartama alatt hozzáférjenek az Assemble szolgáltatáshoz, valamint hogy felhasználják minden olyan projekt esetében, amely az adásvétel fizikai címétől legfeljebb 750 mérföldnyire zajlik.

A Bifrost extension for Mayára és a Bifrost Engine-re vonatkozó speciális feltételek

Ha az ajánlatot az Autodesk Maya vagy az Autodesk Média- és szórakoztatóipari gyűjtemény alkotja, akkor Ön a következőkre jogosult:

1. Az Autodesk Maya Ön által történő használatával kapcsolatban Önnek lehetősége van – az Általános Feltételek 11.2 szakaszával összhangban – a Bifrost Extension for Maya bővítmény (a továbbiakban mint „Bifrost”) telepítésére, és arra, hogy hozzáférjen a Bifrosthoz; és

2. Ha az Ön ajánlata az Autodesk Maya, akkor jogosult a Bifrost Engine terméket jogosult felhasználónkénti háttérfeldolgozásra használni az Ön ajánlatától függően, a következők szerint:

Az Ön ajánlata

A Bifrost Engine terméket használó gépek száma jogosult felhasználónként

Önálló Autodesk Maya egyfelhasználós előfizetés, többfelhasználós előfizetés vagy örökös karbantartási licenc

Legfeljebb 3

3. Ha az Ön ajánlata az Autodesk Média- és szórakoztatóipari gyűjtemény, akkor jogosult a Bifrost Engine terméket jogosult felhasználónkénti háttérfeldolgozásra használni az Ön ajánlatától függően, a következők szerint:

Az Ön ajánlata

A Bifrost Engine terméket használó gépek száma jogosult felhasználónként

Autodesk Média- és szórakoztatóipari gyűjtemény egyfelhasználós előfizetés, többfelhasználós előfizetés vagy Örökös karbantartási licenc

Legfeljebb 15

Az Arnold-jogosultságra vonatkozó speciális feltételek Autodesk Média- és szórakoztatóipari gyűjtemény-előfizetéssel

Ha az ajánlata az Autodesk Média- és szórakoztatóipari gyűjtemény egyfelhasználós előfizetése, akkor Ön az Arnold szoftver egyfelhasználós előfizetésére jogosult, amellyel az Arnold szoftver legfeljebb 5 példányát telepítheti és használhatja egyidejűleg külön számítógépeken. Az egyértelműség érdekében, ha az ajánlatot az Autodesk Média- és szórakoztatóipari gyűjtemény többfelhasználós előfizetése alkotja, akkor Ön a licencfájlba ágyazott 5 többfelhasználós Arnold-előfizetésre jogosult.