KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER


Med Autodesk Flex kan sporadiske brukere bruke tokener for å få tilgang til alle produkter som er tilgjengelige med Flex, i 24 timer om gangen. Når du har kjøpt Flex-tokener, kan du tilordne brukere og angi hvilke produkter de har tilgang til. Hvis du vil ha en oversikt, kan du se Autodesk Flex.

 

Viktig: For å unngå å bli belastet for inaktiv tid, bør brukerne logge av eller lukke produktene når de ikke er i bruk.

 

Tre trinn for å komme i gang med Flex (video: 2:44 min)

Følg disse trinnene for å konfigurere Flex og invitere andre brukere til å bruke Autodesk-produkter som er tilgjengelige med Flex.


Tilordne Flex-brukere

 1. Kjøp Flex-tokener. Se Kjøpe tokener.

 2. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com og klikk på Brukeradministrasjon > Etter produkt.

 3. Velg Flex og klikk på Tilordne brukere.

 4. Velg ett av følgende, avhengig av om du tilordner en eksisterende bruker eller inviterer en ny bruker. 

  • Eksisterende brukere: Begynn å skrive inn navnet. Velg den eksisterende brukeren fra listen når den vises. Se Legge til og fjerne brukere.

  • Nye brukere: Skriv inn hele navnet etterfulgt av en e-postadresse i vinkelparenteser (for eksempel Ola Nordmann <ola.nordmann@email.com>).

  Merk: Nye brukere blir bedt om å opprette en Autodesk-konto hvis de ikke har en. Hvis en ny bruker ikke godtar en invitasjon innen sju dager, må du sende invitasjonen på nytt.

 5. Vise bruksrapportene for Flex. Se Få informasjon om Flex-bruk


Administrere produkttilgang for enkeltbrukere

Du kan angi hvilke produkter som er tilgjengelige for vanlige brukere med Flex.

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com, og klikk på Brukeradministrasjon > Etter produkt.

 2. I produktlisten velger du Flex. 

 3. Velg brukeren du vil administrere under Tilordnede brukere for å vise en liste over produkter og tjenester.

 4. Velg produktene og tjenestene du vil tilordne, eller fjern merket for alle du vil oppheve tilordning for. 

  Merk: Hvis alle produkter er valgt (ingen produkter fjernes), blir de nye produktene automatisk tilgjengelige når Autodesk legger til nye produkter i Flex. Du må proaktivt oppheve tilordningen hvis du ikke vil ha automatisk tilgang til nye produkter.

 5. Klikk på Lagre endringer. 

Brukere mottar en e-post som varsler dem om at de har tilgang til produkter når de tildeles individuelt. Hvis du bruker Importer til å tilordne, blir ikke e-postvarsler sendt.


Administrere standardtilordninger

Som et alternativ til å administrere produkttilgang på individuell basis, kan du konfigurere standardtilgang til produkter og tjenester for hele teamet ditt. Når du velger oppsett for standardtilordninger, får eksisterende og nye brukere tilgang til det samme settet med valgte produkter.

 

Merk: Standardtilordninger er automatisk slått av for gjestebrukere, og Autodesk anbefaler å la dem være avslått. Imidlertid, om du trenger å slå standardtilordninger på (eller av) for gjestebrukere, kan du kontakte Autodesk support for å gjøre det.

 

Konfigurere standardtilordninger:

 1. Logg på Autodesk Account på manage.autodesk.com.    

 2. På din kontoside, velg Brukeradministrasjon > Etter bruker.

 3. Velg Flex-teamet du vil administrere standardtilordninger for.

 4. Klikk på tannhjulikonet Teaminnstillinger øverst til høyre.

 5. Under Brukeradministrasjon > Standardtilordninger klikker du på Konfigurer standardtilordninger.

 6. I dialogboksen Administrer standardtilordninger klikker du på Flex.

 7. Velg produktene du vil tilordne standardtilgang for. Når Autodesk legger til nye produkter i Flex, blir ikke de nye produktene automatisk tilgjengelige for brukere med standardtilordninger. Du kan redigere listen over standardtilordninger for å tilordne tilgang til de nye produktene.

 8. Klikk Lagre endringer for å aktivere standardtilordninger.

 

For å slå av standardtilordninger:

 • I dialogboksen Administrer standardtilordninger, fjern alle produkter.

Merk: E-postvarsler sendes ikke til brukere for endringer i standardtilordninger.

 

Prioritet for abonnement og prøveversjon

 

Når en bruker tilordnes til både et enkeltbrukerabonnement og Flex-tokener, brukes ikke tokener. Hvis du for eksempel tilordner et AutoCAD-abonnement, vil ikke brukeren bruke tokener for AutoCAD.

På samme måte bruker ikke brukere i en prøveperiode tokener for det produktet. Be brukerne om å ignorere meldingen om at prøveversjonen utløper. Etter at prøveperioden er over, må de begynne å bruke tokener.

 

Merk: Abonnements- og prøveprioritet gjelder bare hvis samme Autodesk-ID brukes til påloggingsgodkjenning.


Kjøpe flere Flex-tokener

Når du kjøper flere tokener, legges de til i teamets tokenbeholdning. Tokener fra hvert Flex-kjøp er gyldige i ett år fra kjøpsdatoen, og eldre tokener brukes først. Dette sikrer at du får mest mulig tid for bruk av tokenene.

 

Hvis du administrerer flere team, må du kontrollere at Flex-kjøpet er lagt til i korrekt team. Hvis ikke, kan du flytte det til et annet team som du administrerer fra Autodesk-kontoen. Se Flex-tokener og -team.

 

Installasjon og pålogging for en sporadisk bruker

 

Brukere av Flex-tokener kan laste ned og installere produkter.

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com, og klikk på Alle produkter og tjenester.

 1. I listen over produktnavn velger du Flex. Klikke på Vis elementer.

 

Du trenger ikke å installere på nytt hvis du bytter fra Flex til en lisens for enkeltbrukerabonnement eller har en støttet versjon allerede installert fra et tidligere abonnement eller en prøveversjon.


Vanlige spørsmål

Hva er forskjellen mellom et enkeltbrukerabonnement og Flex?

Både enkeltbrukerabonnementer og Flex er former for navngitt brukertilgang. Enkeltbrukerabonnementer er dedikerte abonnementer, tilordnet for bruk til bare én navngitt bruker om gangen. De passer best for brukere som anvender produktene jevnlig. Flex, derimot, er ikke et dedikert abonnement. Det er ment å deles av et ubegrenset antall brukere, som får tilgang til produkter ved å "betale" en daglig pris ved bruk av tokener. Flex er best egnet for sporadisk produktbruk.

Hvordan vet jeg hvilke Flex-tokener som skal brukes til forbruk etter at teamet mitt har foretatt et nytt kjøp?

Selv om hvert Flex-kjøp resulterer i én eller flere nye Flex-tokenpakker, legges tokener fra hvert kjøp til teamets beholdning av ett token. Når teamet får tilgang til produkter, forbrukes tokener fra Flex-tokenpakken med den tidligste sluttdatoen først, slik at du får lengst mulig bruksperiode for hver Flex-tokenpakke før den utløper. Hvis teamet ditt har flere Flex-tokenpakker med samme sluttdato, bruker Flex tokener fra de minste pakkene først. For eksempel vil Flex bruke tokener fra en 500-pakke før de hentes fra en 5000-pakke. Dette sikrer at tokener som du betalte en høyere pris for, brukes før tokener fra rabatterte pakker.

Bør jeg lukke et produkt når jeg ikke bruker det? Hva skjer hvis jeg glemmer å lukke et produkt før jeg tar helgen?

Ja, lukk produkter du ikke bruker for å unngå ekstra tokenkostnader. Tokener belastes en gang hver 24. time, selv om du ikke bruker produktet aktivt. Det er viktig å huske på dette for å unngå høye kostnader.

Hvordan vet jeg som bruker om jeg har lite tokener?

Når du logger på et produkt, bekrefter Flex at et team har nok tokener til å dekke den daglige prisen på produktets nye økt. Hvis tokensaldoen ikke er tilstrekkelig, får du en melding fra Flex. Du kan ikke kjøre produktet før teamet har nok tokener. Merk: Du ser denne meldingen dersom teamsaldoen er mindre enn den daglige tokenprisen på produktet du prøver å kjøre, dersom temsaldoen er null, eller dersom Flex-abonnementet har nådd utløpsdatoen etter 12 måneder.

Hva om jeg er med i to team som begge har Flex?

Når du åpner et produkt og logger på, kan du ikke angi hvilket team som skal belastes for tokenforbruk. I dette tilfellet er det Autodesk som velger teamet.

Hvis teamet mitt allerede hadde en Premium-plan før de kjøpte Flex, vil vi fortsatt ha de samme planfordelene med Flex?

Ja, når teamet ditt får Flex, arver Flex-brukere planen og fordelene med enkeltbrukerabonnementene som allerede er i teamet.

Hvis jeg ved et uhell logger på et produkt og deretter logger av med en gang, blir tokener belastet?

Tokener belastes ikke hvis du logger inn og ut igjen innen fem minutter.

Utløper tokener? Kan tokenene overføres til neste termin?

Hver Flex-tokenpakke gjelder i ett år fra kjøpsdatoen. Hvis en Flex-tokenpakke når sluttdatoen med en positiv tokensaldo, utløper de gjenværende tokenene. Tokener fra utløpte abonnementer overføres ikke, og det er ingen refusjon for ubrukte tokener som har utløpt.

Jeg forstår at jeg bare pådrar meg én bruksavgift for hvert produkt i løpet av en 24-timersperiode (uavhengig av hvor mange ganger jeg åpner og lukker det), men hva skjer hvis jeg reiser til en annen tidssone i løpet av disse 24 timene? Har jeg økt eller redusert antall timer før en ny belastning skjer?

Endring av tidssoner har ingen innvirkning på 24-timersperioden. Siden det starter når du logger på produktet, vil du ikke pådra deg en ny belastning i 24 timer fra den starttiden, uavhengig av tidssonen som gjenspeiles på klokken.

Hva om jeg bruker en plugin-modul for et produkt? Hvordan belastes Flex-tokener for plugin-moduler?

Noen produktplugin-moduler medfører en daglig tokenavgift når de åpnes (mens noen ikke gjør det). For dem som utløser en daglig kostnad: Hvis plugin-modulen ble konfigurert til å starte når vertsproduktet starter, vil den daglige tokenprisen bli belastet for begge deler. For å unngå utilsiktede kostnader for plugin-moduler, må du ikke konfigurere plugin-modulen til å lastes inn når vertsproduktet starter. Se oversikt over Flex-priser.

Krever Flex at jeg er koblet til Internett?

Ja. Du må koble til Internett én gang i døgnet. En Internett-tilkobling kreves første gang du logger på et produkt. Etter det kan du jobbe frakoblet i opptil 24 timer. Når du nærmer deg et nytt døgn, vises en melding i produktet om at du må logges på Internett igjen.

Jeg forstår at jeg kan tilordne et ubegrenset antall brukere til Flex. Betyr det at jeg kan installere produkter som følger med Flex på et ubegrenset antall enheter, og/eller at jeg kan kjøre et ubegrenset antall økter samtidig?

Nei. Flex overholder de samme vilkårene for bruk som enkeltbrukerabonnementer. Alle brukere som er tilordnet et produkt som følger med Flex, kan installere dette produktet på opptil 3 enheter og kan kjøre produktet fra én enhet om gangen.

Hvis en Flex-bruker får tilgang til et program på én enhet, og deretter logger på det samme programmet samme dag fra en annen enhet – blir denne brukeren belastet to ganger?

Nei. Flex belaster den daglige tokenprisen bare én gang per navngitte bruker, per produkt, per døgn, uavhengig av hvilken enhet brukeren anvender for å få tilgang til produktet.

Hvis en Flex-bruker åpner to versjoner av samme produkt på samme dag, blir brukeren belastet to ganger?

Nei. Flex belaster den daglige tokenprisen bare én gang per navngitte bruker, per produkt, per døgn, uavhengig av produktversjon.

Kan jeg som administrator angi grenser for tokenbruk per bruker?

Nei. Du kan begrense produktene som hver bruker har tilgang til. Du kan imidlertid ikke angi en tokengrense for en bestemt bruker eller en gruppe brukere.

Støttes Flex for produkttilgang på Linux?

For produkter som følger med Flex som kjører på Linux (for eksempel Flame, Maya, MotionBuilder og Mudbox), støttes bare 2020-versjoner og nyere av Flex.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support