KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Datasikkerhet ved brukerlisensiering


Første gang du logger på og godkjenner Autodesk-produkter og -tjenester, samler Autodesk inn identifikatorer som unike enhetsidentifikatorer, IP-adresser, produkt-ID-er, produktlisenser og brukernavn for kontoer. Vi samler også inn elektronisk informasjon, for eksempel informasjon om operativsystemer, produktbruk og geolokasjon, og sender denne informasjonen til Autodesks servere.  Se Autodesks personvernerklæring (engelsk) for mer informasjon om personopplysninger som behandles av Autodesk.

 

I tillegg til datainnsamling for lisensieringsformål for navngitte brukere, innhenter vi personopplysninger på ulike måter for å kunne tilby Autodesks tjenester. For eksempel innhentes visse personopplysninger direkte fra deg, for eksempel når du registrerer deg for en konto eller bruker et produkt, registrerer et produkt eller en tjeneste, registrerer deg for vårt nyhetsbrev eller et av våre arrangementer eller kontakter oss på annen måte. Andre data samles inn eller genereres automatisk angående hvordan, når og hvorfor du samhandler med produktene våre. Vi innhenter også visse opplysninger om deg fra tredjeparter som tilknyttede selskaper og forretningspartnere. Vi bruker personopplysningene dine med omhu og på nyttige måter, som beskrevet i Autodesks personvernerklæring (engelsk).

Vanlige spørsmål

Hvordan blir dataene innhentet og lagret?

Dataene lagres for samsvars- og rapporteringsformål i systemer som følger Autodesks retningslinjer for sikkerhet og personvern (engelsk) Hvis det skjer en datahendelse som involverer personopplysninger, vil gjeldende lover om bruddvarsling avgjøre hvilken type varsling som kreves samt tidslinjen. Les mer om våre tiltak for hendelseshåndtering (engelsk).

Hvordan overføres og lagres brukerlegitimasjon trygt?

Brukere godkjennes i identitetstjenesten ved hjelp av Autodesk-ID-en, som håndhever kryptering under overføring via HTTPS ved hjelp av TLS versjon 1.2-kryptering og krever at hver kundebruker har en unik e-postadresse og et unikt passord for godkjenning. 
Du kan også velge å aktivere godkjenning med flere faktorer for organisasjonen din, eller hvis du har et kvalifisert Autodesk-abonnement, kan du integrere med enkel pålogging (SSO) fra Autodesk hvis du har en SAML-basert identitetsleverandør (for eksempel ADFS eller PingFederate). Alle brukerpassord lagres som en enveis “salted hash”.

Hva er de spesifikke IP-adressene og de fysiske plasseringene til Autodesk-serverne for lisensiering av navngitte brukere?

Av sikkerhetsgrunner publiseres ikke Autodesk-servernes fysiske plassering. Lisensieringstjenesten lagrer ikke dataene den samler inn for lisensieringsformål utover den tiden som er nødvendig for feilsøking, i henhold til Autodesks retningslinjer for dataoppbevaring. For langsiktige samsvars- og rapporteringsformål lagres dataene i andre systemer, som følger Autodesks retningslinjer for sikkerhet og personvern (engelsk).

Hvordan sikrer Autodesk infrastrukturen for lisensiering av navngitte brukere?

Autodesk Security-rammeverket ble utformet i henhold til bransjestandarder for å opprettholde konsekvente sikkerhetsrutiner, slik at vi kan bygge sikkert, kjøre sikkert og være sikre. Dette rammeverket gjelder for alle Autodesks sikkerhetsprogrammer, inkludert infrastrukturen som lisensieringen for navngitte brukere kjører på. Finn ut mer om Autodesks sikkerhetsprogram i klareringssenteret (engelsk) vårt.

Hva er de støttede proxy-konfigurasjonene for lisensiering med navngitte brukere?

Finnes det tredjeparts applikasjons- eller brannmurløsninger som ikke er kompatible med Autodesks lisensiering for navngitte brukere?

Jeg bruker en brannmur eller proxy, eller begge deler, i organisasjonen. Hvilke domener eller protokoller tillater lisensiering av navngitte brukere å fungere?


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support