LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

A360 Szolgáltatási Szerződés (frissítve: 3/2013)


Üdvözli Önt az A360
!  Mielőtt megkezdi szolgáltatásunk használatát, kérjük, olvassa el a jelen Szerződést.  a szolgáltatás használata érdekében Önnek az “Elfogadom” gombra kell kattintania, vagy más olyan gombot kell kiválasztania, illetve eljárást alkalmaznia, amellyel elfogadja a megállapodást.

Az “Elfogadom” gombra történő kattintással (vagy más olyan gomb kiválasztásával, illetve eljárás alkalmazásával, amellyel egyetértését fejezi ki) vagy a Szolgáltatás használatával Ön (a) kijelenti, hogy elolvasta a jelen Szerződést, megértette és megköti azt (magára nézve kötelezőnek ismeri el) annak a személynek (társaságnak) a nevében, akinek a képviseletében jogosult eljárni (például mint munkavállaló) (“Társaság”), vagy ha nem valamilyen más személy (társaság) képviseletében jár el, akkor a jelen Szerződést a saját nevében, mint természetes személy köti és elismeri, hogy az Önre nézve kötelező, továbbá (B) Ön kijelenti és szavatol azért, hogy jogosult a kérdéses személy nevében illetve képviseletében (ha van ilyen), vagy a saját nevében eljárni, kötelezettséget vállalni. A fenti esetben a megállapodás az Autodesk és Ön, amennyiben a Szolgáltatást Ön veszi igénybe, vagy az Autodesk és a Társaság között jön létre.

Ha Ön vagy az Ön által képviselt Társaság (együttesen, “Ön”) nem ért egyet a szerződés valamennyi rendelkezésével, vagy nem jogosult a saját, vagy az Ön által képviselt Társaság nevében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni, abban az esetben (A) ne klikkeljen az “Elfogadom” gombra, hanem ehelyett az "Elutasítom” gombot nyomja meg (vagy más olyan gombot nyomjon meg, vagy eljárást használjon, amellyel azt fejezi ki, hogy nem köti meg a szerződést); és (B) Ön nem jogosult a Szolgáltatáshoz hozzáférni vagy használni azt; ugyanakkor azzal, hogy amennyiben akár Ön, akár az Ön által képviselt Társaság jogosulatlanul hozzáfér vagy használja a szolgáltatást, azt fejezi ki, hogy elfogadja a jelen Szerződést és megállapodás jön létre.

 1.      Szolgáltatásokról általában

            1.1      A jelen “Szolgáltatási Szerződés” egy megállapodás. Ezek a szerződési feltételek kiegészítik az Autodesk és Ön közötti egyéb hatályos megállapodásokat, beleértve a Kiegészítő Megállapodásokat és Szabályzatokat.  A jelen Szerződés több szolgáltatásra vonatkozik.  Időnként előfordul, hogy meghatározott szolgáltatásra speciális feltételek vagy jogosultságok is vonatkoznak.  Ezeket a Speciális Szolgáltatási Feltételek és Jogosultságok tartalmazzák, amely a jelen Szerződés része, és amelyek a Szerződés részeként a Szolgáltatásra vonatkoznak.  A jelen Szerződésben találhatóak nagy kezdőbetűvel írott kifejezések, mint például “Autodesk,” vagy “Szolgáltatás.”  A nagy kezdőbetűvel írott kifejezések a jelen Szerződés 10. Szakaszában (Meghatározások) vagy más részében kerültek meghatározásra.  Az Ingyenes Szolgáltatásokra további szerződési feltételek vonatkozhatnak, amelyek az Ingyenes Szolgáltatások Ön általi igénybevétele során jelennek meg, és amelyek a rájuk történő hivatkozás útján a jelen Szerződés részérvé váltak.  A Szolgáltatás díjára és a fizetési feltételekre az Ön és az Autodesk, vagy az Ön és harmadik fél hivatalos viszonteladó, illetve kereskedő közötti szerződési feltételek fizetésre vonatkozó részre irányadó.

            1.2      Az Autodesk a Szolgáltatásokat az Ön, és az Ön Jogosult Felhasználói részére nyújtja. Az Autodesk a jelen Szerződésnek megfelelően nyújtja Önnek a Szolgáltatást, és Ön annak megfelelően jogosult a Szolgáltatáshoz hozzáférni és azt használni, továbbá az Ön Jogosult Felhasználói részére engedélyezni a Szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak használatát, feltéve, hogy mindennemű hozzáférésre és felhasználásra kizárólag az Ön saját üzleti céljai érdekében kerülhet sor, olyan formában, amint azt az Autodesk elérhetővé tette, és/vagy biztosította. Bizonyos esetben a mások általi hozzáférés és felhasználás csak akkor megengedett, ha azt a Dokumentáció, illetve a Speciális Szolgáltatási Feltételek vagy Jogosultságok lehetővé teszik. Ön felelősséggel tartozik azért, hogy az Ön Jogosult Felhasználói vagy más olyan személy, aki Önön keresztül fér hozzá a Szolgáltatáshoz, a jelen Szerződést betartja (függetlenül attól, hogy az ilyen hozzáférést az Autodesk engedélyezte, vagy az az Ön Jogosultsági körébe tartozott).  Előírható Jogosult Felhasználói részére az, hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt áttekintsék és elfogadják a jelen Szerződést.  Ön nem jogosult a Szolgáltatási Ajánlatot, vagy annak valamely részét értékesíteni, vagy értékesítésre ajánlani.  Anélkül, hogy az korlátozná az Autodesk kötelezettségét arra, hogy a Jogosultságoknak megfelelően nyújtsa a Szolgáltatást, Ön megérti, hogy bizonyos Szolgáltatások vagy Szolgáltatási Ajánlatok nem érhetők el minden területen, továbbá, hogy szükség lehet arra, hogy előfizetést vásároljon, további díjat fizessen, illetve nem minden nyelven elérhető.   Az Ön felelőssége az, hogy végrehajtsa az Ön saját, az Ön oldalához vagy tartalmához való hozzáférésre vonatkozó szabályokat az Ön Jogosult Felhasználói tekintetében.  Az Autodesk nem felel az ilyen szabályok végrehajtásáért.       

             1.3         A Szolgáltatás használata érdekében Ön és Jogosult Felhasználóinak fiók létrehozására és internet hozzáférésre van szüksége. A Szolgáltatás használata érdekében Önnek és Jogosult Felhasználóinak internet hozzáférésre van szüksége, és szükséges lehet fiók létrehozására, illetve a fiókba történő belépésre is; az Autodesk fenntartja magának a jogot a fentiek előírására.  Ön elfogadja azt, hogy Ön és a Jogosult Felhasználói nem oszthatják meg felhasználói azonosítójukat (ID), illetve jelszavukat.  Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy senki számára nem engedélyezi azt, hogy az Ön fiókjához, vagy az Ön oldalához hozzáférjen (kivéve, ha azt a jelen Szerződés kifejezetten lehetővé teszi), továbbá semmilyen más módon nem veszélyeztetheti a fiókja biztonságát.  Kizárólag az Ön felelőssége a Szolgáltatás Ön általi eléréséhez és/vagy használatához (“Hozzáférés”) szükséges internet kapcsolat, vagy más hálózati hozzáférés, berendezés, szoftver, szolgáltatás, és más szükséges forrás biztosítása és költségeinek fizetése, korlátozás nélkül beleértve az internet előfizetés díját, telekommunikációs költséget, valamint az eszközök és harmadik fél szoftver díját (korlátozás nélkül beleértve a titkosítási és bármely más biztonsági technológiát is). Az Autodesk nem felel az Ön Hozzáférése támogatásáért, és a Hozzáférés megbízhatóságáért, biztonságáért vagy teljesítményéért.  Kivéve, ha a Speciális Szolgáltatási Feltételek másként rendelkeznek, vagy az Ön Jogosultságai leírása eltérő rendelkezést tartalmaz, a Szolgáltatások a világ bármely részéről elérhetőek (ugyanakkor előfordulhat, hogy akár jelenleg, akár a jövőben, valamely a Szolgáltatás által hivatkozott szolgáltatás és funkció nem érhető el minden országban vagy területen).  A jelen feltételek nem érintik és módosítják a Külön Autodesk Termék Ön általi használatára vonatkozó területi korlátozásokat.

            1.4     Szolgáltatásra Szolgáltatási Szint Megállapodások vonatkozhatnak.  Az Autodesk úgy és olyan módon biztosítja a Szolgáltatást Önnek és az Jogosult Felhasználóinak, amint azt általában a Szolgáltatás felhasználói részére teszi.  Valamennyi, a Szolgáltatással összefüggésben az Ön tekintetében elérhető Szolgáltatási Szint Megállapodás (SLA) Kiegészítő Megállapodásnak minősül, továbbá az SLA-ban meghatározott  kreditek (ha vannak) az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségei arra az esetre, ha a meghatározott szolgáltatási szint nem érhető el.  Nem minden Szolgáltatás tekintetében van SLA.  Az Autodesk nem tesz semmilyen kijelentést és szavatosság vállalást a Szolgáltatási Ajánlatok uptime-ja és elérhetősége tekintetében, kivéve, ha a vonatkozó SLA-ban az kifejezetten meghatározásra került. 

 2.       TARTALOM.

            2.1      Az Ön Tartalma az az Öné. A Szolgáltatási Ajánlat igénybevétele során az Ön Tartalma továbbra is az Ön tulajdona (jogosultsága) marad és azért Ön felel, és felelősséggel tartozik a Szolgáltatási Ajánlat igénybevétele során tanúsított magatartásáért is.  Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Ajánlat igénybevétele folyamán az Ön Tartalma és az Ön (illetve a Jogosult Felhasználói) magatartása megfelel valamennyi alkalmazandó jogszabálynak, előírásnak, Magatartási Kódexnek és minden más vonatkozó Szabályzatnak.  Ön az Ön Tartalmának létrehozatalával, az Autodesk és/vagy más részére történő átadásával, megjelenítésével, vagy más módon történő elérhetővé tételével elismeri és egyetért azzal, hogy (1) Ön értékeli és viseli az Ön Tartalmával kapcsolatos valamennyi felelősséget és kockázatot; (2) az Autodesk Felek semmilyen körülmények között nem felelnek semmilyen módon az Ön Tartalmáért, amelyet feltöltött vagy átadott, beleértve bármilyen hibát vagy mulasztást.  Anélkül, hogy az megszüntetné az Autodesk kötelezettségét arra, hogy a Szolgáltatásokat az Ön Jogosultságainak megfelelően nyújtsa, bátorítjuk arra, hogy alkalmazzon hatékony tartalom megőrzési eljárásokat, készítsen másolatot az Ön Tartalmáról a saját számítógépére vagy helyi hálózatára, használja az aktuális titkosítási és más biztonsági technológiát annak megóvására, készítsen biztonsági másolatot, és óvja az Ön Tartalma biztonságát és bizalmasságát, amint az a Szolgáltatás esetében alkalmazandó.  Az Autodesk személyzete nem fér hozzá az Ön Tartalmához, kivéve (a) a Szolgáltatás nyújtása, karbantartása, biztonságának megőrzése és módosítása keretében, (b) az Ön kérésére vagy az Ön hozzájárulásával szolgáltatási, támogatási vagy műszaki probléma megelőzése, vagy elhárítása keretében, vagy (c) a 2(D) Szakasz rendelkezéseinek megfelelően jogi kötelezettséggel vagy eljárással összefüggésben.  Személyes Adatai az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kerülnek felhasználására.  Az Autodesk nem tulajdonosa az Ön Tartalmának.  Ön elismeri, hogy a Szolgáltatás nyújtása érdekében szükségszerű az Ön Tartalmához és a Szolgáltatás felhasználásával összefüggő Mérőszámaihoz való technikai hozzáférés, azok feldolgozás és továbbítása.   

        2.2      Mi történik, ha megosztja az Ön Tartalmát. Bizonyos Szolgáltatások lehetővé teszik az Ön számára az Ön Tartalmának a megosztását, vagy azt, hogy Ön nyilvánosságra hozza az Ön Tartalmát valamely Forumon, vagy más termék, szolgáltatás keretében közvetlenül vagy közvetve valamely más szoftver felhasználásával.  Ön tudomásul veszi, hogy ha Ön úgy dönt, hogy megosztja vagy nyilvánosságra hozza az Ön Tartalmát, (akár e-mailben való elküldéssel, link megosztásával, valamely szoftveralkalmazásba történő bevitellel, amelyen keresztül hozzáfér egy szolgáltatáshoz, Forumon vagy más nyilvános helyen, illetve olyan megosztott helyen történő megjelenítéssel, amelyhez az Ön által kiválasztott felhasználók férhetnek hozzá, vagy bármely más rendelkezésre álló, megosztást lehetővé tevő módon), akkor bárki, akivel megosztotta azt (bizonyos esetben a közvéleményt is), képes lehet annak felhasználására, reprodukálására, manipulálására (módosítására), továbbítására, megjelenítésére és kommunikálására. A Fórumok nyilvánosak lehetnek, és a Fórumok keretében való közlés nem bizalmas jellegű. Ha Ön nem kívánja, hogy mások ilyen jogokkal rendelkezzenek, ne használja a Szolgáltatást az Ön Tartalmának megosztására, vagy alakítsa ki ennek megfelelően a beállításait, engedélyeit.  Ön felel az Ön Jogosult Felhasználóinak az Ön Tartalmához való hozzáférése adminisztrációjáért, beleértve a hozzáférés biztosítását és megszüntetését is.  Ön elismeri, hogy bizonyos esetekben valamely olyan felhasználó, akinek Ön biztosított hozzáférést, képes lehet arra, hogy az Ön Tartalmát lemásolja, továbbítsa, vagy a Szolgáltatáson kívül lementse , és a hozzáférés felfüggesztése vagy megszüntetése nem szünteti vagy akadályozza meg a korábban lemásolt vagy továbbított tartalomhoz való hozzáférést.  Ön lemond a “személyhez fűződő” vagy más jogairól az Ön Tartalma tekintetében a szerzőként történő feltüntetés vonatkozásában.  Az Autodesk Feleknek nincs ellenőrzési joga és nem felelnek semmilyen olyan kárért, amely az Ön Tartalmának olyan harmadik személyek által történő használatával, illetve jogellenes használatával kapcsolatban keletkezett, akivel Ön a Szolgáltatás keretében, vagy bármely Fórumon, akár közvetve, akár közvetlenül, megosztotta az Ön Tartalmát. HA ÖN ÚGY DÖNT, HOGY MEGOSZTJA AZ ÖN TARTALMÁT, VAGY AZT ELÉRHETŐVÉ TESZI VALAMELY FÓRUMON, VAGY BÁRMELY MÁS MÓDON A SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, AKKOR ÖN AZT A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI.

            2.3      Az Ön Tartalmának és más Bizalmas Információknak a bizalmassága.  Ön és az Autodesk (mint “Feltáró Fél”) a Szolgáltatással összefüggésben feltárhatnak Bizalmas Információkat más felek részére (mint "Tájékoztatott Fél").  A Tájékoztatott Fél köteles ugyanolyan mértékű gondossággal eljárni, mint a saját hasonló bizalmas információ titkosságának megóvása során (de semmi esetre sem kisebb gondossággal, mint az ésszerű gondosság) és egyetért azzal, hogy (i) nem használja fel a Feltáró Fél Bizalmas Információit a jelen Szerződés és bármely További Megállapodás körén kívüli célra, és (ii) kivéve, ha a Feltáró Fél írásban másként nem engedélyezte, korlátozza a Feltáró Fél Bizalmas Információihoz való hozzáférést a saját és a leányvállalatai olyan munkavállalói, szerződéses partnerei, szolgáltatói és ügynökei részére, akiknek szükséges azokhoz hozzáférnie olyan célból, amely összhangban van a jelen Szerződéssel és bármely További Megállapodással, és akiknek tekintetében a Tájékoztatott Fél legalább olyan szigorú titoktartási kötelezettséget írt elő, mint amelyet a jelen Szerződés tartalmaz.

            2.4      Jogi kötelezettséggel kapcsolatos feltárás.  A Tájékoztatott Fél feltárhatja a Feltáró Fél Bizalmas Információit, ha azt jogszabály előírja, feltéve, ha a Tájékoztatott Fél előzetesen tájékoztatja a Feltáró Felet az ilyen kötelező feltárásról (olyan mértékben, amilyen mértékben az jogilag megengedett).  Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az Autodesk hozzáférhet és feltárhatja az Ön Tartalmát annak érdekében, hogy eleget tegyen bármely jogi kötelességének, vagy közigazgatási, illetve szabályozó szerv felhívásának (beleértve az idézést vagy a bírósági végzést is) valamely olyan jogi eljárás keretében, amelynek az Autodesk Fél is a részese, vagy az Ön kérésére.  Ha a feltárásra az Ön kérésére kerül sor, akkor Önt terhelheti az ilyen Bizalmas Információk összegyűjtésének és a hozzáférés biztosításának a költsége.

            2.5      Harmadik Fél Anyagok elérhetősége. A Szolgáltatás keretében akár közvetve, akár közvetlenül Harmadik Fél Anyagokat tehetünk elérhetővé az Ön részére (beleértve az olyan Harmadik Fél Anyagokat is, amelyet a Szolgáltatás más felhasználói osztottak meg olyan Szoftver felhasználásával, amely a Szolgáltatásra hivatkozik, Fórumokon, vagy egyébként bármely más módon). Bizonyos esetekben az ilyen Harmadik Fél Anyagok úgy jelenhetnek meg, mint a Szolgáltatás, Előfizetés, Tagság, vagy az Autodesk Szoftver alkalmazása vagy funkciója, vagy annak kiterjesztése.  Az ilyen Harmadik Fél Anyagokhoz való hozzáférés azt eredményezheti, hogy az Ön számítógépe minden további figyelmeztetés nélkül harmadik fél weboldalakkal kezd kommunikálni — például azért, hogy az Ön részére további információt, alkalmazásokat vagy funkcionalitást biztosítson. A harmadik fél weboldalak vagy Harmadik Fél Anyagok tekintetében a kapcsolódásra vagy a hozzáférésre azok a feltételek irányadók (beleértve a felelősség kizárást és figyelmeztetéseket is), amelyek az ilyen oldalakon találhatóak, vagy más módon összefüggésben állnak a Harmadik Fél Anyagokkal, továbbá a Harmadik Fél Anyagok, vagy más Autodesk termékek és szolgáltatások használatára, illetve a hozzáférés tekintetében szükség lehet külön feltételek elfogadására (szerződés megkötésére) és/vagy további díj fizetésére.  Ön tudomásul veszi, hogy Ön és az Ön Jogosult Felhasználói kizárólag az Ön saját felelősségére és kockázatára tekinthetik meg, férhetnek hozzá, és használhatják fel az Harmadik Fél Anyagot.  Az Autodesk Felek semmilyen körülmények között nem felelnek az Ön olyan káráért vagy veszteségéért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy Ön megtekintette, használta a Harmadik Fél Anyagot, vagy arra támaszkodott.  Ön és bármely harmadik személy bármely ilyen Harmadik Fél Anyaggal összefüggő együttműködését, beleértve, de nem kizárólag, az ilyen harmadik személy adatvédelmi szabályzatát, személyes adatok felhasználására vonatkozó gyakorlatát, az áruk vagy szolgáltatások leszállítását és kifizetését, továbbá bármilyen, az ilyen együttműködésre vagy kapcsolatra vonatkozó egyéb szerződési feltételek kizárólag Ön és a harmadik személy között valósulnak meg, jönnek létre. Az Autodesk bármikor jogosult bármely oknál fogva módosítani bármely Harmadik Fél Anyag elérhetőségét vagy megszüntetni azt.   

            2.6      Az Ön Tartalmának törlése. Ha Ön törli az Ön Tartalmát a Szolgáltatásból, Ön tudomásul veszi, hogy az biztonsági másolatokban tovább létezhet. Azon felül, hogy az Autodesk a jelen Szerződés megszűnése vagy felmondása esetén, amint az a 8. Szakaszban szabályozásra került (Megszűnés), jogosult az Ön Tartalmát törölni, az Autodesk jogosult (de nem köteles) arra, hogy inaktív oldalakat és fiókokat vagy kapcsolódó tartalmakat (és azok minden biztonsági mentését) külön értesítés nélkül és anélkül töröljön, hogy a törlésért vagy tárolásának elmulasztásáért bármilyen felelősséggel tartozna. Az Autodesk Felek nem tartoznak felelősséggel az Ön beállításai, magatartása, hallgatása alapján megvalósuló törlésért, vagy az Ön Tartalma törlésének elmulasztásáért.

            2.7      A biztonság fontos.  A Szolgáltatást olyan eljárások és biztonsági intézkedések felhasználásával nyújtják, amelyeket úgy terveztek, hogy elősegítsék az Ön olyan Tartalma biztonságának a megőrzését és fenntartását, amelyek megfelelőek a Szolgáltatás tekintetében.  Az Autodesk időről időre külső auditorokat vehet igénybe annak igazolására, hogy az Autodesk betartja az egyes Autodesk szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági előírásokat, amelyekről jelentés kerül kibocsátásra (“Jelentések”).   Ön jogosult arra, hogy megkérje az Autodesk-től a Szolgáltatásra vonatkozó Jelentéseket (ha van ilyen), és az Autodesk azok másolatát átadja Önnek (a fentiek feltétele lehet olyan titoktartási megállapodás megkötése, amely ésszerűen elfogadható az Autodesk számára, és ha alkalmazandó, a szolgáltatók és a külső auditorok számára).  Az Autodesk legfeljebb naptári évente egyszer továbbít ilyen Jelentéseket.  A Jelentések a jelen Szerződés és a vonatkozó titoktartási megállapodás alapján az Autodesk Bizalmas Információinak minősülnek. 

 3.       KORLÁTOZÁSOK.

            3.1      A Szolgáltatásra korlátozások vonatkoznak.  A jelen Szerződés egy személyesen Önnek címzett Szolgáltatásra vonatkozó megállapodás, és Ön nem jogosult az alábbiakra, és azt harmadik személyek részére sem engedélyezheti: (1) a Szolgáltatás Ajánlat, a Szolgáltatásra vonatkozó jogainak, a Jogosultságainak vagy a jelen Szerződés egészének, vagy annak bármely részének a forgalomba hozatalára (értékesítése), bérbe adására, kölcsönzésére, eladására, viszonteladására, al-licenciába adására, vagy bármilyen más módon történő átruházása valamilyen személy vagy szervezet részére; (2) a Szolgáltatás Ajánlatban, vagy azon feltüntetett vagy megjelenített bármilyen védjegy, szerzői jogi, illetve bizalmassági, vagy egyéb tulajdonosi (jogosultságra vonatkozó) felhívás, címke vagy megjelölés eltávolítására, módosítására, vagy károsítására, és kivéve, ha a Jogosultságok vagy a Speciális Szolgáltatási Szerződés megengedi, a Szolgáltatás Ajánlat módosítására, fordítására, adaptációjára, vagy az alapján származékos mű készítésére; (3) a Szolgáltatási Ajánlat dekompilálására, szétszedésére vagy bármilyen más módon történő visszafejtésére, vagy a forráskód, algoritmus, módszer vagy a Szolgáltatási Ajánlat által alkalmazott vagy abba beépített technológia meghatározásának megkísérlésére; (4) a Szolgáltatási Ajánlat szolgáltató irodaként történő használatára, vagy arra, hogy a Szolgáltatási Ajánlat használatát vagy a hozzáférést a Jogosult Felhasználókon kívül bárki más számára lehetővé tegye;  (5) a Szolgáltatási Ajánlat olyan használatára, amely bármilyen módon nem felel meg vagy meghaladja az Ön Jogosultságait, vagy jogszabályba ütközik; (6) a Szolgáltatás, vagy olyan szerverek, hálózatok zavarására, vagy megszakítására, amelyek olyan weboldalakhoz kapcsolódnak, amelyeken keresztül a Szolgáltatást nyújtják; (7) a Szolgáltatási Ajánlat használatára távoli feltöltés esetén tárolóhelyként, vagy más weboldal tekintetében kapuként, vagy "signpost"-ként, függetlenül attól, hogy az azon az oldalon belül vagy kívül történik, mint amelyen a Szolgáltatást nyújtják; (8) a Szolgáltatási Ajánlat olyan célra történő felhasználására, hogy bármilyen stressz, sebezhetőségi (megtámadhatósági), penetrációra, elérhetőségre vagy teljesítményre vonatkozó tesztelést végzésére, vagy bármilyen olyan hozzáférés megkísérlésére, amelyet az Autodesk kifejezetten nem engedélyezett, bármely hálózat, rendszer, szerver, vagy a Szolgáltatást, illetve kapcsolódó Szoftvert hosztoló számítógép tekintetében, vagy a Szolgáltatás bármely más összehasonlítási vagy versenyeztetési célú használatára, vagy annak megkísérlésére, hogy a Szolgáltatás vagy valamely kapcsolódó Szoftver felhasználásával hasonló szolgáltatást valósítsanak meg;  (9) a Szolgáltatási Ajánlat bármely személy vagy szervezet személyes adatainak az összegyűjtésére vagy tárolására való használatára, beleértve a Szolgáltatás más felhasználóit is, kivéve, ha egyébként azt a Speciális Szolgáltatási Szerződés vagy a Dokumentáció kifejezetten megengedi, a vonatkozó korlátozások figyelembevételével; (10) a Szoftver vagy a Szolgáltatási Ajánlat felhasználására, vagy hozzáférésére, kivéve, amennyiben azt a jelen Szerződés kifejezetten engedélyezte;  (11) bármely eszköz, készülék, szoftver, vagy más eszköz felhasználására abból a célból (vagy amelyet arra terveztek), hogy az Autodesk által a Szolgáltatási Ajánlattal összefüggésben alkalmazott bármely biztonsági intézkedést vagy mechanizmust kijátsszon vagy eltávolítson, vagy a Szolgáltatási Ajánlathoz való hozzáférésre bármely olyan kóddal, sorozatszámmal, vagy másolás-, illetve hozzáférés védelmi eszközzel, amelyet közvetlenül vagy közvetve nem az Autodesk biztosított.  Az Autodesk jogosult arra, de nem köteles, hogy a Szerződés feltételei betartásának az ellenőrzése végett a Szolgáltatás Ön, vagy az Ön Jogosult Felhasználói általi használatát monitorozza vagy ellenőrizze. A Szerződésben meghatározottaktól eltérő használat vagy hozzáférés nem engedélyezett.

            3.2      A Szolgáltatások felfüggesztése.  Ha az Autodesk tudomására jut, vagy jóhiszeműen azt feltételezi, hogy (az Ön Jogosult Felhasználói vagy) az Ön Tartalma vagy magatartása (1) sértheti a jelen Szerződést (korlátozás nélkül beleértve bármely Szabályzatot vagy További Megállapodást), (2) bármely jogszabályt, szabályt vagy harmadik felek jogát sértheti, beleértve a szerzői jogsértést, becsületsértést, rágalmazást, vagy a magánélethez való jog megsértését, (3) a Szolgáltatás tekintetében vagy a Szolgáltatás bármely felhasználójára biztonsági veszélyt jelent, vagy bármilyen más módon hátrányos hatást gyakorol a Szolgáltatásra, a rendszerre, vagy más felhasználók tartalmára, vagy (4) az Autodesket vagy bármely más harmadik személyt felelősségnek teheti ki, akkor az Autodesk jogosult, de nem köteles arra, hogy az Ön értesítése nélkül azonnal eltávolítsa az Ön Tartalmát vagy felfüggessze az ahhoz való hozzáférést, és/vagy felfüggessze vagy megszüntesse az Ön Szolgáltatási Ajánlathoz való hozzáférését (vagy a jogszabályoknak való megfelelés érdekében bármilyen szükséges intézkedést megtegyen). Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Autodesk jogosult arra is, hogy az Ön Szolgáltatási Ajánlathoz való hozzáférését felfüggessze vagy megszüntesse, ha bármely olyan információ, amelyet Ön a Szolgáltatás használatával kapcsolatos regisztráció vagy annak használata során az Autodesk tudomására hoz, valótlan, pontatlan, elavult, nem teljes, vagy azzá válik. Az Autodesk jogosult értesítés nélkül eltávolítani olyan tartalmat, amelyet a Szolgáltatásra posztoltak, ha azt feltételezi, hogy az ilyen tartalom meghaladja a Jogosultság szerinti (vagy ha a Jogosultság nem határozta meg, akkor az ésszerű) tárolható mennyiséget.   

 4.       ADATVÉDELEM/MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG

            4.1      A Szolgáltatás Ön általi használatára az Autodesk Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik.  Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy a Szolgáltatás használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az éppen aktuális Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően gyűjtsük, felhasználjuk, kezeljük és tároljuk az Ön Személyes Adatait, beleértve azok harmadik országba történő továbbítását, amint az az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározásra került.  Az Adatvédelmi Szabályzat ezzel a hivatkozással a jelen Szerződés részévé vált.          

           4.2      Az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés fontos, és az Ön felelőssége bizonyos engedély/hozzájárulás megszerzése.  Ön elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltatás felhasználásával kapcsolatban az Ön, az Ön Jogosult Felhasználói, vagy az Ön alkalmazottai által az Autodesk részére megadott Személyes Adatok tekintetében Ön felel az alkalmazandó adatvédelmi és magánélet védelmét biztosító jogszabályoknak való megfelelésért, beleértve a tájékoztatással, hozzájárulással, továbbítással (beleértve a határokon átívelő adattovábbítást), nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos szabályok betartását, vagy a Személyes Adatok Szolgáltatással kapcsolatos használatát, beleértve azt, amint az az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározásra került. A fentieket nem érintve, Ön gondoskodik arról, hogy megszerezze a megfelelő hozzájárulásokat ahhoz, amilyen mértékben az szükséges, hogy az Autodesk és szolgáltatói Személyes Adatokat kaphassanak, gyűjthessenek, tároljanak, vagy más módon használjanak, és hogy minden olyan személy, aki a Szolgáltatást használja vagy ahhoz hozzáféréssel rendelkezik, tájékoztatást kapott az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatáról.

            4.3      Szolgáltatók; Különleges Személyes Adatok hiánya.  Ön tudomásul veszi, hogy az Autodesk a Szolgáltatással kapcsolatban harmadik fél szolgáltatókat használhat, korlátozás nélkül beleértve olyan (cloud computing) szolgáltatókat is, amelyek harmadik fél számítógépek és berendezések használatával a világon bárhol továbbíthatják, tárolhatják és karbantarthatják az Ön Tartalmát. Ön továbbá elismeri, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban biztosított adattárolási funkció nem arra a célra szolgál, hogy társadalombiztosítási azonosítót, hitel vagy debit kártya számokat, számlaszámokat, jogosítvány számát, orvosi adatokat (betegséggel kapcsolatos információt), személyes jellemzőkkel kapcsolatos különleges adatokat, így például faji, vallási hovatartozással kapcsolatos, vagy szexuális beállítottságra vonatkozó, vagy olyan személyes adatokat tároljon, amelyek nem megfelelő nyilvánosságra kerülése az érintett jogainak sérelmével járhat (együttesen "Különleges Személyes Adatok"). Ön egyetért azzal, hogy nem tölt fel vagy ad meg a Szolgáltatással kapcsolatban semmilyen Különleges Személyes Adatot, továbbá tudomásul veszi, hogy az Autodesk Felek nem felelnek az olyan Különleges Személyes Adatokkal kapcsolatban, amely a Szolgáltatással összefüggésben kerül feldolgozásra, továbbításra, nyilvánosságra hozatalra, vagy tárolásra.

 5.       AZ AUTODESK (TULAJDONOSI) JOGOSULTSÁGAI.

            5.1      Autodesk tulajdonában álló anyagokat is érint a Szolgáltatás biztosítása.  Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az Autodesk és a licenciába adói valamennyi jog, jogcím és érdekeltség jogosultjai (beleértve korlátozás nélkül a szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet, üzleti titkot, és bármilyen más szellemi alkotáshoz fűződő jogot) a Szolgáltatás, a Szoftver, API Információ, Fejlesztési Anyag, Mérőszámok, Dokumentáció, Szolgáltató Oldal, Jogosultság Oldal, minta adatcsomag, modell minták vagy más minta tartalom, bármely információ, adat vagy anyag vonatkozásában, amelyet a Szolgáltatás használatával kapcsoltban rendelkezésre bocsátanak vagy használnak, vagy a Szolgáltatás használata során keletkezik (kivéve az Ön Tartalmát). Ön egyetért azzal, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amellyel az Autodesknek vagy licenciába adóinak a fenti jogosultságait bármilyen módon veszélyeztetné, megsértené, korlátozná vagy akadályozná. Az Autodesk nem biztosít Önnek jogot a védjegyei, kereskedelmi nevei és logói használatára. Ön kizárólag arra jogosult, hogy a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott módon hozzáférjen és használja a Szolgáltatás Ajánlatot, és semmilyen más jogot nem szerez, illetve semmilyen módon nem kerülnek jogok az Ön részére biztosításra, sem hallgatólagosan, sem estoppel útján, sem másként.  Az Ön hozzáférési joga egy szolgáltatásra vonatkozik.  Az Ügyfél Szoftveren és a Fejlesztési Anyagokon kívül semmilyen más Autodesk szoftver tekintetében, amelyeket kifejezetten a Szolgáltatás engedélyezett felhasználásával összefüggésben használhat, nem keletkezik más Autodesk szoftver tekintetében felhasználási joga.  Az Autodesk jogdíj mentes, világra szóló, visszavonhatatlan és örök jogosultságot szerez (és Ön jogot biztosít) bármely Ön, vagy az Ön Jogosult Felhasználója által a Szolgáltatással összefüggésben tett javaslatának, visszajelzésének, fejlesztési kérelmének, vagy más javaslatának ("Visszajelzés") a felhasználására és beépítésére.  

            5.2      Az Autodesk API-k felhasználási szabályai.  Ön elismeri és egyetért azzal, hogy minden API Információ és Fejlesztési Anyag (kivéve, ha az Autodesk az API-ra vagy a Fejlesztési Anyagra vonatkozó további, vagy eltérő feltételekben másként rendelkezik) (1) Autodesk Bizalmas Információk és azok tulajdonjoga (az azzal kapcsolatos jogok) az Autodesket illetik meg, (2) nem forgalmazható, nem hozható nyilvánosságra, illetve más módon sem közölhető harmadik személlyel, (3) csak belsőleg használható, és kizárólag a Szolgáltatás belső, Ön részére engedélyezett felhasználása során, amelyre az API Információ vagy a Fejlesztési Anyag vonatkozik, mint például szolgáltatások, alkalmazások, modulok és komponensek fejlesztése és támogatása, amelyek a Szolgáltatás keretében vagy azzal együtt működnek, és (4) csak ugyanazon a Számítógépe(ke)n használhatók, amely(ek)en az ilyen Szolgáltatás használata engedélyezett.  A fentiekre tekintet nélkül, ha Ön a jelen Szerződéssel összhangban bármilyen ilyen szolgáltatást, alkalmazást, modult és komponenst kifejleszt, a jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem tiltja meg Önnek azt, hogy az ilyen szolgáltatást, alkalmazást, modult és komponenst más szoftverrel és hardverrel használja (vagy ahhoz alakítsa azokat) (beleértve harmadik felek szoftverét és hardverét), ha az ilyen szolgáltatás, alkalmazás, modul és komponens (a) nem tartalmaz vagy foglal magába, illetve abba nem került beépítésre semmilyen Fejlesztési Anyag, más Szoftver, vagy más Autodesk anyag, amelyet az Autodesk közvetlenül vagy közvetve elérhetővé tett vagy forgalmazott (kivéve az API Információt, amelyet a jelen Szerződéssel összhangban annak fejlesztéshez felhasználtak) és (b) nem hozza nyilvánosságra az API Információt.           

             5.3      A Szolgáltatás Ön általi használata Ügyfél Szoftvereket is érinthet.  A Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez szükséges lehet egy vagy több (1) olyan Szoftver programnak a felhasználására, amelyet az Autodesk letölthetővé tesz és amelyet arra a célra telepítenek és használnak valamely Számítógépen, hogy lehetővé tegye a Szolgáltatás használatát (“Ügyfél Szoftver”) vagy (2) Külön Autodesk Termék felhasználásra.  Valamennyi Szoftver felhasználására az Autodesk által a Külön Autodesk Termékkel kapcsolatban átadott vagy hivatkozott végfelhasználói licencia megállapodás irányadó (mindegyik külön-külön, “Licencia Megállapodás”), vagy Ügyfél Szoftver esetében a következők irányadók: a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően és valamennyi, a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatban felmerült díj (ha van ilyen) teljesítése esetén, az Autodesk ezennel a Hatály időtartamára nem kizárólagos, nem átruházható, al-licenciába nem adható, korlátozott jogot és felhasználási jogot biztosít Önnek arra, hogy: (a) kizárólag biztonsági mentés céljából készítsen egy (1) másolatot az Ügyfél Szoftverről (és a Szoftverrel közvetlenül összefüggő Dokumentációról) (feltéve, hogy valamennyi másolat tartalmazza a jogcímre, védjegyre, szerzői jogokra, és jogkorlátozásra vonatkozó felhívást); (b) telepítse az Ügyfél Szoftvert olyan Számítógép(ek)re, amelyek kizárólag Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak; és (c) felhasználja az Ügyfél Szoftvert, minden esetben kizárólag a Szolgáltatás jelen Szerződésnek és a Dokumentációnak megfelelő felhasználása érdekében, és kizárólag a saját belső üzleti céljaira.  Kivéve, ha a jelen szekció másként rendelkezik, az Ügyfél Szoftver vonatkozásában semmilyen egyéb jogot vagy licenciát nem szerez.  A félreértések elkerülése végett, a Szolgáltatási Ajánlatra vonatkozó valamennyi Korlátozás alkalmazandó az Ügyfél Szoftverre is, és az Ügyfél Szoftver Ön általi használatára irányadók a 7. Szakaszban foglalt felelősség kizárások és korlátozások, valamint a 9. Szakaszban meghatározott Export Jogszabályok.

 6.      MENTESÍTÉS ÉS SZAVATOSSÁG.

            6.1      Mentesítés. Ön a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben köteles kizárólag az Ön saját költségére mentesíteni, megvédeni (az Autodesk kérésére) vagy kártalanítani, illetve kármentesíteni az Autodesk Feleket minden olyan veszteség, felelősség, kiadás (beleértve az ésszerű ügyvédi költséget is) tekintetében, amely az Autodesk Felek tekintetében az alábbiakkal összefüggő igénnyel, követeléssel, perrel vagy eljárással ("Követelés") kapcsolatban merül fel: (1) az Ön Tartalma vagy az Ön Tartalmának használata, beleértve korlátozás nélkül, bármely olyan követelést, amely szerint az Ön Tartalma vagy annak használata sértheti valamely természetes vagy más személy szerzői jogát, védjegyét, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát, vagy valamely természetes vagy más személy üzleti titkát, vagy az rágalmazó, becsületsértő, sértő, pornográf, vagy obszcén anyagot tartalmaz, vagy annak használata halált, testi sérülést vagy kárt okozott valamely harmadik személy ingó dolgában vagy ingatlanában; (2) a jelen Szerződés, bármely Szabályzat, vagy További Megállapodás Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználója általi megsértése vagy a be nem tartása; vagy (3) a Szolgáltatási Ajánlat Ön általi használata (vagy bárki más általi felhasználása, aki Ön által fér hozzá a Szolgáltatáshoz). Ha az Autodesk azt kéri, hogy lépjen fel valamely Követeléssel szemben, Ön nem jogosult az Autodesk előzetes írásbeli beleegyezése nélkül egyezséget kötni, és az Autodesk jogosult arra, hogy saját költségén és a saját maga által választott (jogi) képviselővel részt vegyen a Követeléssel szembeni védekezési eljárásban.

            6.2      Szavatosságok.  Ön kijelenti, elismeri és szavatol azért, hogy (1) Ön rendelkezik a szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy Ön az Ön Tartalmát a Szolgáltatásba bevonja (beadja), azzal összefüggésben fejlessze és felhasználja; (2) az Ön Tartalma nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, vagy bármely jogszabályt, szabályt vagy szabályzatot; (3) az Ön Tartalma nem esik korlátozás alá a nyilvánosságra hozatal, továbbítás, letöltés, export vagy re-export vonatkozásában az alkalmazandó jog szabályai vagy más vonatkozó szabályzat szerint; és (4) bármely Ön által a Szolgáltatásra való regisztráció, vagy a Szolgáltatás felhasználása során megadott információ valós, pontos, és teljes, továbbá, hogy Ön az ilyen információkat rendszeresen frissíti. 

7.       SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA; FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA; JOGLEMONDÁS; A MEGÁLLAPODÁS/ALKU ELŐNYEI

                7.1      Szavatosság kizárása.  TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A LICENCIA MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN MILYEN SZAVATOSSÁG VONATKOZIK A SZOFTVERRE, A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT ÚGY KERÜL NYÚJTÁSRA, “AHOGY VAN” ÉS “AHOGY ELÉRHETŐ.” AZ AUTODESK FELEK A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT VONATKOZÁSÁBAN NEM VÁLLALNAK, ILLETVE EZENNEL KIZÁRNAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT, KIJELENTÉST ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS (TÉNYLEGESEN VAGY A JOG ALKALMAZÁSA SORÁN KELETKEZŐ), VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FORGALOMBA HOZATALRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGOSULTSÁGRA VAGY JOGSZERŰSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT, TOVÁBBÁ MINDEN OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY AZ ÜGYLET TELJESÍTÉS VAGY KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS SORÁN KELETKEZIK. ÖN A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATOT KIZÁRÓLAG SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLHATJA. AZ AUTODESK FELEK NEM SZAVATOLNAK AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, VAGY ANNAK HASZNÁLATA HIBAMENTES, TELJESKÖRŰ, VAGY BIZTONSÁGOS LESZ, VAGY HOGY A TARTALOM MÁSKÉNT NEM KÁROSODIK, VAGY VESZIK EL, ILLETVE AZ MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, IGÉNYEINEK; HOGY A MŰKÖDÉS VAGY ELÉRHETŐSÉG MEGSZAKÍTÁS MENTES LESZ; HOGY A HIBÁK ÉS MULASZTÁSOK JAVÍTÁSRA ÉS ORVOSLÁSRA KERÜLNEK. AZ AUTODESK FELEK NEM SZAVATOLNAK AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT BÁRMILYEN MEGHATÁROZOTT MÓDON MŰKÖDIK. A FENTIEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS (ÉS AZ AUTODESK FELEKET EZZEL KAPCSOLATBAN NEM TERHELI SEMMILYEN FELELŐSSÉG) (1) A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN ÖN ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉSEKÉRT, (2) A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT HASZNÁLATÁÉRT, BELEÉRTVE MINDEN TARTALMAT, ADATOT, INFORMÁCIÓT VAGY MÁS ANYAGOT, AMELYHEZ ÖN A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN HOZZÁFÉR, ILLETVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZERÉRE GYAKOROLT HATÁST, VAGY ADATVESZTÉST; VAGY (3) AZ ILYEN FELHASZNÁLÁS EREDMÉNYEKÉPPEN AZ ÖN ÜZLETÉT ÉRT BÁRMILYEN HATÁSÉRT. AZ AUTODESK FELEK SEMMILYEN HARMADIK FÉL VONATKOZÁSÁBAN NEM VÁLLALNAK SZAVATOSSÁGOT. AZ AUTODESK FELEK NEM TESZNEK OLYAN KIJELENTÉST ÉS NEM SZAVATOLNAK AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT MEGFELELŐ LESZ, VAGY AZ BÁRMELY MEGHATÁROZOTT ÁLLAMBAN FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA ELÉRHETŐ. A jelen Szakasz a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtandó. Az Autodesk Felek vagy a képviselőik által adott semmilyen információ vagy tanács (akár szóbeli, írásbeli, vagy más módon adták) nem keletkeztet semmilyen szavatosságot, vagy befolyásolja a jelen Szerződés kifejezetten szavatosság kizárásra vagy felelősség korlátozásra vonatkozó rendelkezéseit.

            7.2      Funkcionális korlátozások. A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT NEM HELYETTESÍTI AZ ÖN SAJÁT DÖNTÉSÉT, MEGÍTÉLÉSÉT (BELEÉRTVE A PROFESSZIONÁLIS MEGÍTÉLÉST IS), VAGY FÜGGETLEN TESZTELÉSÉT, TERVEZÉSÉT, BECSLÉSÉT VAGY ELEMZÉSÉT, AMINT AZ ALKALMAZANDÓ. TEKINTETTEL ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT CÉLJÁRA SZÁMOS POTENCIÁLIS ALKALMAZÁS LÉTEZIK, A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT NEM KERÜLT TESZTELÉSRE MINDEN OLYAN HELYZETBEN, AMELYBEN AZT HASZNÁLHATJÁK, ÉS NEM BIZTOS, HOGY ELÉRI AZ ÖN ÁLTAL VÁRT EREDMÉNYT. A FENTI 2. SZAKASZ (TARTALOM) VAGY 7. SZAKASZ (KIZÁRÁSOK) KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ AUTODESK FELEK SEMMILYEN MÓDON ÉS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT SEMMILYEN EREDMÉNYÉÉRT VAGY OUTPUT-JÁÉRT, ILLETVE AZ AZON KERESZTÜL LÁTHATÓ EREDMÉNYÉRT, VAGY BÁRMILYEN ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KIFEJLESZTETT ANYAGÉRT. ÖN FELEL A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSÉÉRT, MENEDZSMENTJÉÉRT, ÉS IRÁNYÍTÁSÁÉRT. EZ A FELELŐSSÉG MAGÁBA FOGLALJA TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT MEGFELELŐ HASZNÁLATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁT, A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT ÉS MÁS PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁT AZ ÖN ÁLTAL KÍVÁNT EREDMÉNY ELÉRÉSE VÉGETT. ÖN FELELŐS TOVÁBBÁ AZÉRT IS, HOGY OLYAN FÜGGETLEN ELJÁRÁSOKAT ALAKÍTSON KI, AMELYEK TESZTELIK A SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYEINEK, OUTPUT-JÁNAK, VAGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN ÖN ÁLTAL KIFEJLESZTETT ANYAGOKNAK (HA VAN ILYEN), BELEÉRTVE A MEGTEKINTETT ELEMEKET VAGY OLYAN ELEMEKET, AMELYEKET A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT HASZNÁLATÁRA TERVEZTEK, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT. A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT TEKINTETÉBEN NINCS SZOLGÁLTATÁSI SZINT MEGÁLLAPODÁS, KIVÉVE, HA ARRA A JOGOSULTSÁGOK KIFEJEZETTEN UTALNAK.

            7.3      Felelősség korlátozás.  A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN, TOVÁBBÁ TEKINTET NÉLKÜL BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJÁNAK A HIÁNYÁRA, VAGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁRA, (1) AZ AUTODESK FELEK A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN NEM FELELNEK SEMMILYEN KÜLÖNÖS, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÁRMILYEN MÁS ILYEN KÁRÉRT (BÁRMILYEN MÓDON OKOZTÁK VAGY KELETKEZETT AZ, FÜGGETLENÜL A FELELŐSSÉGI ELMÉLETEKTŐL, LEGYEN AZ SZERZŐDÉSSEL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, VAGY MÁS MÓDON OKOZOTT KÁR (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A SÚLYOS GONDATLANSÁGOT IS)), KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, KIESETT JÖVEDELMET, HASZNÁLAT KIESÉSÉT, ADATVESZTÉST, ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK VAGY MÁS HELYETTESÍTŐ BESZERZÉSÉNEK A KÖLTSÉGÉT, VAGY BÁRMILYEN MÁS HASONLÓ KERESKEDELMI VAGY GAZDASÁGI VESZTESÉGET, MÉG AKKOR IS, HA A BEKÖVETKEZÉS LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET, TOVÁBBÁ A FENTI FELEK EGYIKE SEM FELEL BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT, AMELY VIS MAJOR, HARMADIK FÉL MAGATARTÁSA KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT, VAGY ÚGY, HOGY AZ AZ AUTODESK FÉLNEK NEM RÓHATÓ FEL, ÉS (2) AZ AUTODESK FELEK TELJES KUMULATÍV FELELŐSSÉGE BÁRMELY OLYAN KÖLTSÉGÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET OLYAN KÖVETELÉS, IGÉNY VAGY PER KERETÉBEN ÉRVÉNYESÍTENEK, AMELY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT, NEM HALADHATJA MEG AZ ALÁBBI ÖSSZEGET: (a) AZON SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATÉRT, VAGY AZ ÖN SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉÉRT FIZETETT VAGY ESEDÉKES VALAMENNYI ÖSSZEG, AMELY A KÖVETELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁL ÉS AMELY A KÖVETELÉS KELETKEZÉSÉT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAPBAN KERÜLT BEFIZETÉSRE (TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ ÖSSZEGET TÉNYLEGESEN BEFIZETTÉK-E), VAGY (b) 100 DOLLÁR ($100), AMELY ÖSSZEG MAGASABB.           

             7.4      Az Üzleti Megállapodás/Alku Alapja. A felek egyetértenek abban, hogy valamennyi jelen Szerződés szerinti mentesítés, joglemondás, szavatosság kizárás, felelősség kizárás és korlátozás alapvető és lényegi elemei az Ön és az Autodesk által elfogadott üzleti alkunak, és lényeges feltételei annak az ellenszolgáltatásnak, amelyet az Autodesk a jelen Szerződés szerint a Szolgáltatási Ajánlat nyújtásáért kap, továbbá, hogy az Autodesk ezeknek a mentesítéseknek, jogelmondásoknak, szavatosság kizárásoknak, felelősség kizárásoknak és korlátozásoknak a hiányában nem kötötte volna meg a jelen Szerződést és nem nyújtaná a Szolgáltatási Ajánlatot.   

 8.     HATÁLY ÉS MEGSZŰNÉS.

            8.1      Hatály és megszűnés.  A jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor Ön először választja ki azt az ablakot (kattint), amellyel azt fejezi ki, hogy Ön elolvasta és elfogadja a jelen Szerződést, vagy ha arra korábban került sor, azon a napon, amikor Ön először fér hozzá vagy használja a Szolgáltatást ("Hatálybalépés Napja"). A jelen Szerződés hatálya ("Hatály") a Hatálybalépés napjával kezdődik és addig tart, amíg a jelen Szerződés felmondásra, megszüntetésre nem kerül, vagy a 8. Szakaszban meghatározottak szerint le nem jár. Mind az Autodesk, mind Ön jogosult a jelen Szerződést felmondani, ha a szerződésszegő másik fél a szerződésszegésre való írásbeli figyelmeztetést követő tíz (10) napon belül nem orvosolja a szerződésszegést. A fentieken felül a felmondás alternatívájaként az Autodesk jogosult felfüggeszteni a Szolgáltatást és az Ön Szolgáltatási Ajánlathoz való hozzáférését, és/vagy a jelen Szerződésből fakadó, Autodesket terhelő kötelezettség teljesítését, vagy az Ön jelen Szerződés szerinti jogait, ha Ön nem teljesíti az Autodesk, vagy Autodesk által közvetlenül vagy közvetve felhatalmazott viszonteladó vagy disztribútor felé fennálló fizetési kötelezettségét, vagy Ön bármilyen módon megszegi a jelen Szerződést, vagy a Szolgáltatásra vonatkozó További Megállapodást. Az Autodesk akkor is jogosult a jelen Szerződés felmondására, ha Ön ellen csődeljárás indul, fizetésképtelenné válik vagy egyezséget köt a hitelezőivel. Az Autodesk jogosult a jelen Szerződés módosítására vagy felmondására, ha a Szolgáltatás Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói részére való további nyújtását tiltják az alkalmazandó jogszabályok, vagy egyébként azt az alkalmazandó jog előírja. A jelen Szerződés automatikusan, az Autodesk által küldendő külön értesítés vagy egyéb cselekmény nélkül megszűnik, ha Ön felszámolás alá kerül. Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk a jelen Szerződés alapján keletkező bármely jogosultságát vagy kötelezettségét átruházza (engedményezés és tartozás átvállalás) vagy alvállalkozásba adhatja. Ön bármikor jogosult rendes vagy rendkívüli felmondással megszüntetni a jelen Szerződést, amely a felmondás annak közlésével válik hatályossá, ugyanakkor Ön semmilyen körülmények között nem jogosult semmilyen Szolgáltatással kapcsolatos esedékes megfizetett, vagy előre megfizetett díj visszakövetelésére (kivéve ha a felmondásra a 9A. Szakasznak megfelelően a jelen Szerződés módosítása miatt került sor). Kivéve, ha a jelen 8. Szakasznak megfelelően korábban megszüntetésre került, a jelen Szerződés automatikusan megszűnik az alábbi események közül a legkorábbi esemény bekövetkezése esetén: (1) a Szolgáltatás megszűnésének napja, vagy hatályának vége, amint az az Ön Jogosultágaiban meghatározásra került, (2) valamely További Megállapodás megszűnése, vagy időbeli hatályának vége, (3) a Szolgáltatás eltávolítása a Külön Autodesk Termékből vagy az Ön Jogosultságai közül, vagy (4) ha az Autodesk felhagy a Szolgáltatás nyújtásával. Minden olyan Szolgáltatási Ajánlat esetén, amely “Béta”, “Labor” vagy “Forgalomba hozatal előtti” Szolgáltatási Ajánlatként kerül azonosításra, vagy amelyet “ingyenes”-en, vagy "próba-verziónként", illetve anélkül nyújtanak, hogy a Külön Autodesk Termékért fizetni kellene ("Ingyenes Szolgáltatások") (a) az Autodesk, illetve Ön bármikor jogosult rendes, vagy rendkívüli felmondással, a felmondás közlésével a jelen Szerződés felmondására; és (b) ha nincs a lejárat ideje vagy napja meghatározva a Jogosultságban, és a fenti (2), (3) vagy (4) pontokban meghatározott események valamelyike nem következett be előbb, akkor a jelen Szerződés a Hatálybalépés Napjának első évfordulóján szűnik meg. A jelen pontban foglaltak korlátozása nélkül, minden olyan Szolgáltatási Ajánlat esetén, amelyhez Előfizetés vagy Tagság keretében férhet hozzá, a jelen Szerződés és az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférése akkor szűnik meg, amikor az Előfizetése vagy Tagsága (és a vonatkozó Előfizetési vagy Tagsági Program Szerződés) megszűnik vagy annak időbeli hatálya lejár.

            8.2      A megszűnés következményei.  Függetlenül attól, hogy milyen okból szűnik meg a jelen Szerződés, annak megszűnésével Ön és az Ön Jogosult Felhasználói azonnal köteles felhagyni a Szolgáltatás használatával. A jelen Szerződés megszűnése nem befolyásolja, illetve nem keletkeztet az Ön esetében jogot arra, hogy felmondjon bármilyen További Megállapodást. Függetlenül attól, hogy a jelen Szerződés milyen okból szűnik meg, a következő Szakaszok túlélő rendelkezésnek minősülnek (a megszűnést követően is alkalmazandóak): 3 és, 5-10. Szakaszok. Az Ön felelőssége az, hogy az Ön Tartalmáról másolatot készítsen és megőrizze azt. Megszűnés esetén az Autodesk jogosult haladéktalanul deaktiválni a fiókját, illetve fiókjait, az Ön Tartalmához való hozzáférését felfüggeszteni, és a lehetséges Tartalomkinyerési Időtartamot követően értesítés nélkül törölni az Ön valamennyi Tartalmát, ha van olyan, annak biztonsági mentését, és az Autodesk Felek nem felelnek azokért az Ön által vagy harmadik személyek által elszenvedett károkért, amelyek az ilyen törlés következtében keletkeztek.   

            8.3      Tartalom kinyerése a megszűnést követően.  Az azt követő harminc (30) napon belül, hogy az Ön Szolgáltatásának hatálya megszűnt (“Tartalomkinyerési Időtartam”), Ön kérheti az Autodesktől az Ön Tartalmának Szolgáltatásból történő visszanyerését (kinyerését).  Feltéve, hogy Ön a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi esedékes díjat megfizette, az Autodesk választása szerint vagy (1) kizárólag abból a célból, hogy Ön az elérhető Tartalmát kinyerje, korlátozott hozzáférést biztosíthat Önnek a Szolgáltatáshoz, vagy (2) az ilyen Tartalmát más módon elérhetővé teheti Önnek, mindkét esetben az Autodesk éppen aktuális napi professzionális szolgáltatási díján.

 9.      VEGYES RENDELKEZÉSEK

            9.1      A Szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek módosulhatnak.  A Szerződés is módosulhat. Az Autodesk fenntartja magának a jogot, hogy időről időre saját belátása szerint (1) módosítsa a Szolgáltatást, vagy annak újabb verzióját tegye elérhetővé, (2) a Szolgáltatáshoz való hozzáférés ellenőrzésére licencia kulcsot, engedélyezést, vagy más hasonló eszközt vezessen be, (3) és bármikor megváltoztassa az alábbiakat, vagy felhagyjon a Szolgáltatás, vagy a Szolgáltatás részét képező (összetevők) termékek, funkciók, vagy szolgáltatások nyújtásával, illetve hogy valamely Szolgáltatást bármikor meghatározott földrajzi területre, vagy nyelvre korlátozzon.  Ön elismeri és elfogadja, hogy az Autodesk bármikor jogosult a Szolgáltatás jellemzőit vagy funkcióit frissíteni.  Az Autodesk megkísérli az Ön értesítését a Szolgáltatást érintő jelentős változásokról (beleértve az adott Szolgáltatási Ajonlathoz kapcsolódó Jogosultságokat is).  Az Autodesk kilencven (90) nappal megelőzően tájékoztatja Önt, ha felhagy a teljes Szolgáltatás nyújtásával. Továbbá, ha az Autodesk jelentősen módosítja a jelen Szerződést, tájékoztatja Önt.  Az értesítésre sor kerülhet (i) e-mail küldésével a regisztrált e-mail címére vagy (ii) az adminisztrátor oldalon, az Ön oldalának fiókjában vagy fiókjában történő tájékoztatással, vagy (iii) más olyan módon, amelyet az Autodesk ésszerűnek tart, az Ön külön tájékoztatásával (beleértve például az in-service tájékoztatási funkciót).  A fentiekre tekintet nélkül, az Adatvédelmi Szabályzat módosítására az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelőn kerülhet sor.  Kivéve, ha a Tagsági Program Szerződés kifejezetten másként rendelkezik, ha a jelen Szerződés vagy a Jogosultságok módosítása lényeges hátrányos hatást gyakorol Önre, és Ön nem fogadja el a módosítást, akkor Ön köteles arról a következő címre küldött e-mail üzenetben az Autodesk értesítését követő harminc (30) napon belül tájékoztatni az Autodesket: 360Legal@autodesk.com.  Az ilyen értesítés a 8. Szakasznak megfelelően Ön által gyakorolt felmondásnak minősül.  Ha Ön ennek megfelelően tájékoztatja az Autodesket, akkor a Szolgáltatás Ön általi használatára és a hozzáférésére (még akkor is, ha egyetértése jeléül klikkelt vagy elismeri a módosított Szerződést) továbbra is az a Szerződés irányadó, amely közvetlenül a módosítást megelőzően volt hatályban (kivéve akkor, és olyan mértékben, amikor és amennyiben a módosításra a jogszabályoknak való megfelelés érdekében került sor) mindaddig, amíg (x) lejár az éppen aktuális időtartam, amely az Ön Jogosultságai között került meghatározása, vagy (y) az Autodesk értesítését követő hatvan (60) napon belül, amelyik esemény korábban bekövetkezik.  Abban az esetben, ha Ön ilyen módon mond fel, az Autodesk (vagy a megfelelő harmadik fél) visszatéríti Önnek az előre megfizetett díj megszűnés napját követő időszakra esedékes arányos részét.  Ez a nap az Ön Szolgáltatása Hatályának a vége.  Ha a Szolgáltatás vagy a hatály megújításra vagy kiterjesztésre kerül, akkor arra az éppen akkor aktuális hatályos Szerződés vonatkozik. Ön elismeri, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos elkötelezettsége nem jövőbeli szolgáltatás jellemzők vagy funkciók szállításán, illetve biztosításán alapul (vagy jövőbeli alkalmazásokra vagy funkciókra vonatkozó szóbeli vagy írásbeli kijelentéseken).            

              9.2      Az alkalmazandó jog attól függ, hogy hol szerezte meg a Szolgáltatást.  A jelen Szerződés (1) Svájc joga szerint jött létre, értelmezendő, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Külön Autodesk Terméket egy európai, afrikai vagy közép-keleti államban vásárolta, vagy Külön Szolgáltatás esetén a Szolgáltatásra ezen államok valamelyikében fizetett elő, (2) Szingapúr joga szerint jött létre, értelmezendő, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Külön Autodesk Terméket valamely ázsiai, óceániai országban, vagy egy az ázsiai-csendes-óceáni régióba tartozó országban vásárolta, vagy Külön Szolgáltatás esetén Ön a Szolgáltatásra a fenti államok valamelyikében fizetett elő vagy (3) Kalifornia Állam joga (és, amilyen mértékben alkalmazandó, az Egyesült Államok joga) szerint jött létre, értelmezendő, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Külön Autodesk Terméket valamely amerikai államban (ideértve a karibi térség államait), vagy bármely olyan államban vásárolta, amely nincs meghatározva a jelen 9. Szakaszban, illetve Külön Szolgáltatás esetén is a fentiek irányadók. A jogválasztás nem terjed ki az adott állam jogának nemzetközi magánjogi normáira. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezménye, és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (Uniform Computer Information Transaction Act) szintén nem vonatkozik a jelen Szerződésre (és ezeknek a jelen Szerződésre való alkalmazása kifejezetten kizárt). Továbbá, mindkét fél beleegyezik abba, hogy bármely, a jelen Szerződéssel kapcsolatban, vagy jelen Szerződés alapján (beleértve korlátozás nélkül a Speciális Szolgáltatási Szerződést is) keletkező jogvita, követelés és igény kizárólag Kalifornia Állam Fellebbviteli Bíróságának (Marin County), vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának Kalifornia Állam Északi Kerületi Bírósága, San Francisco, kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha Ön a Külön Autodesk Terméket, vagy Külön Szolgáltatás esetében Ön a Szolgáltatásra az előfizetést (a) egy európai, afrikai vagy közel-keleti államban vásárolta/kötötte, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Svájc bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, vagy (b) amennyiben egy ázsiai, óceániai, vagy egy az ázsiai-csendes-óceáni régióba tartozó, államban vásárolta/kötötte, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Szingapúr bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Az előzőek nem korlátozzák az Autodesknek a jogát arra, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése miatt fellépjen bármely olyan országban, amelyben a szellemi tulajdonjogait feltehetően sértik.  Úgy tekintendő, hogy Ön abban az országban fizetett elő a Szolgáltatásra, amelyben megvette a Szolgáltatást, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást hova szállítják vagy ahhoz honnan férnek hozzá.

            9.3      Az exportra vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.  Ön elismeri és egyetért azzal, hogy a Szolgáltatási Ajánlat az Egyesült Államok és más megfelelő ország export korlátozásai és szabályai (szankciói) hatálya alá tartozik, ideértve többek között az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Egyesült Államok Államháztartási Minisztériuma által kibocsátott jogszabályokat ("Export Korlátozási Jogszabályok"). Kizárólag Ön felelős az Export Korlátozási Jogszabályok betartásáért és azok változásainak figyelemmel kíséréséért. Ön kijelenti és szavatol azért, hogy (1) nem állampolgára illetve nem tartózkodik olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kereskedelmi szankciói vagy más jelentős kereskedelmi korlátozások vonatkoznak (ideértve többek között Kubát, Iránt, Szudánt, Szíriát és Észak-Koreát), (2) nem szerepel az Egyesült Államok kormánya által közzétett, korlátozások alá eső személyek felsorolását tartalmazó bármely listán (ideértve többek között az Egyesült Államok Államháztartási Minisztériuma által létrehozott listát a Kifejezetten Megjelölt Állampolgárokról és Tiltott Személyekről, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által létrehozott listákat a Tiltott Személyekről, a Személyi Listát és a Nem-ellenőrzött Listát és az Egyesült Államok Külügyminisztériumának proliferációval összefüggő listái), (3) kivéve, ha az Export Korlátozási Jogszabályok lehetővé teszik, nem használja a Szolgáltatási Ajánlatot olyan korlátozás alá eső célokra, mint például nukleáris, kémiai / biológiai fegyverekkel, rakétarendszerekkel vagy legénység nélküli légi-járművekkel kapcsolatos tervezésre, elemzésre, szimulációra, becslésekre, tesztelésre vagy egyéb jogellenes tevékenységre, (4) az Ön Tartalmának semmilyen része nem esik az Export Korlátozási Jogszabályok alapján a nyilvánosságra hozatalra, transzferre, letöltésre, exportra vagy re-exportra vonatkozó korlátozások hatálya alá. Ön nem használja Szolgáltatást arra, hogy direkt vagy indirekt módon nyilvánosságra hozza, átruházza, letöltse, exportálja vagy újra- exportálja az Ön Tartalmát, Harmadik Fél Anyagot, vagy bármilyen más tartalmat vagy szolgáltatást olyan országba, szervezetnek vagy személynek, amely az Export Korlátozási Jogszabályok vagy bármely más, Önre vonatkozó szabályozás értelmében nem jogosult ilyen termékeket kapni.      

            9.4      Mit lehet tenni a szerzői jogok megsértésére vonatkozó követelés esetén. Az Egyesült Államok Törvénykönyve (United States Code) 17. címének 512(c)(2) szakasza szerint, ha valószínűsíthető szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos igény merül fel, akkor arról az Autodesk Szerzői Jogi Ügynökét (Autodesk's Copyright Agent) e-mail útján az alábbi e-mail címen kell értesíteni: CopyrightAgent@autodesk.com. Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy hogyan jelezhet szerzői jogi jogsértést, látogasson el az alábbi linkre: szerzői jogi információ (Copyright Information) www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/. AZ OLYAN ÉRTESÍTÉS ESETÉN, AMELYET NEM A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN NYÚJTOTTAK BE, NEM KÜLDÜNK VÁLASZT.  

            9.5      Általános.  A jelen Szerződés alapján, annak tekintetében a felek kizárólag független szerződéses partnerként állnak kapcsolatban egymással, és a jelen Szerződés egyetlen rendelkezése alapján sem jön létre, vagy az nem használható bizonyítékként arra, hogy létrejött volna, bármely társaság, jogi személy, vegyes vállalat vagy egyéb jogviszony a felek között. Kivéve, ha a jelen Szerződés kifejezetten másként rendelkezik, minden fél maga felel a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeiért és kiadásaiért. Ha bármely oknál fogva a joghatósággal rendelkező bíróság megállapítja, hogy a jelen Szerződés valamely feltétele, vagy annak bármely része, nem végrehajtható (érvénytelen), akkor azt a rendelkezést a lehető legteljesebb megengedett módon úgy kell végrehajtani, hogy elérje a jelen Szerződés a célját, és a Szerződés többi része változatlanul továbbra is hatályban marad. A jelen Szerződés egyes Szakaszainak címei csak az Ön kényelmét szolgálják, de azoknak nincs semmilyen joghatása. Ha a jelen Szerződésben az a fogalom szerepel, hogy "többek között" vagy "beleértve", akkor azt úgy értendő, hogy "többek között, de nem kizárólag", vagy "beleértve, de nem kizárólag". Abban az esetben, ha az angol verzió és annak fordítása között bármilyen eltérés van, az angol verzió az irányadó. Ha Ön Kanadában fér hozzá a Szolgáltatáshoz, akkor Ön elfogadja az alábbiakat: A jelen Szerződés szerinti felek ezennel megerősítik, hogy az a szándékuk, hogy a jelen Szerződés, és az azzal összefüggő más dokumentumok, beleértve az Értesítéseket is, kizárólag angol nyelven szülessenek. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise. Bármely fél csak úgy mondhat le az adott felet a jelen Szerződés alapján megillető bármely jogáról, hogy azt a másik féllel - mindkét fél aláírását tartalmazó - írásbeli dokumentumban rögzítik. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése nem kerül kikényszerítésre, illetve végrehajtásra, az nem eredményez sem az adott rendelkezés, sem más rendelkezés tekintetében joglemondást. Ön nem jogosult sem a jelen Szerződés, sem a jelen Szerződés alapján Önt megillető jogok vagy Ön terhelő kötelezettségek engedményezésére vagy átruházására. A nem engedélyezett átruházás semmis.

            9.6      Értesítések. Ön a jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést írásban közöl az 360Legal@autodesk.com e-mail címre küldött e-mail, postai levél, vagy kézbesítési szolgáltató útján (mint például a UPS, a FexEx vagy a DHL), azzal a kivétellel, hogy Ön az Autodesk szerződésszegéséről szóló értesítést nem küldheti elektronikus levél útján az Autodesk részére. Az Autodesk által Önnek küldött értesítések (1) e-mailben küldött vagy weboldalon közölt értesítések esetén, az Autodesk által a megadott e-mail címre történő megküldést vagy a megfelelő weboldalon történő megjelenítést követő napon, vagy (2) postai úton, vagy kézbesítési szolgáltató igénybevételével küldött értesítések esetében, az Autodesknek megadott kézbesítési címre történő elküldést követő öt (5) napon belül hatályosulnak (tekinthetők közöltnek). Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a személyre szóló kézbesítést (pl. idézés) ajánlott levél útján az Ön Vevő Információs Formanyomtatványon megadott címére küldjék (vagy ha ilyen nem került kitöltésre, akkor az Autodesk által ismert utolsó címére), ha azt az alkalmazandó jog lehetővé teszi. Az Ön által az Autodesknek küldött értesítések (1) e-mailen küldött értesítések esetén az elküldést (és Autodesknél történő megérkezést) követő napon, vagy (2) postai úton vagy kézbesítési szolgáltató útján küldött értesítések esetében azoknak az Autodesk által az Autodesk, Inc. 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, Attention: CopyrightAgent címen történő átvételekor válnak hatályossá (tekinthetők közöltnek). Amennyiben Ön Előfizetéssel vagy Tagsággal rendelkezik, bármely fél az Előfizetési vagy Tagsági Program Szerződésben meghatározottak szerint is értesítheti a másik felet.            

             9.7      Vis major.  Egyik fél sem felel abban a tekintetben, és olyan mértékben a jelen Szerződés késedelmes teljesítéséért, vagy a teljesítés elmulasztásáért, amilyen mértékben és amennyiben az előre nem látható eseményre vagy ésszerű, ellenőrzésén kívüli  okra vezethető vissza, beleértve, de nem kizárólag a természeti csapásokat, földrengést, tüzet, áradást, embargót, sztrájkot, kizárást vagy más munkaügyi zavargást, polgári zavargást, vagy a szállítók, illetve licenciába adók elérhetetlenségét, késedelmét vagy hibáját, zendülést, terrorcselekményt, háborút, az internet, harmadik fél internet kapcsolat vagy infrastruktúra hibáját, megszakadását, áramellátás kiesését, polgári és katonai hatóságok fellépését vagy szélsőséges időjárást. Az érintett fél a teljesítés elmulasztásáról haladéktalanul írásban tájékoztatja a másik felet (ha lehetséges) és  ésszerű intézkedéseket tesz a teljesítés késedelmének csökkentése érdekében.

            9.8      Teljes Megállapodás. A jelen Szerződés (beleértve, de nem kizárólag a További Megállapodásokat és Szabályzatokat) Ön és az Autodesk között a jelen tárgyban létrejött teljes megállapodás, és felülír minden korábbi vagy egyidejű, az Autodesk és Ön között a Szolgáltatási Ajánlattal kapcsolatban váltott bármilyen elektronikus, szóbeli vagy írásbeli kommunikációt és javaslatot. Ha a jelen Szerződés és a További Megállapodások vagy Szabályzatok között ellentmondás van, a jelen Szerződés irányadó, kivéve a következő eseteket: (1) a Jogosultságok és a Speciális Szolgáltatási Szerződések megelőzik a jelen Szerződést (irányadók azzal szemben) és (2) valamely További Megállapodás abban a tekintetben és annyiban előzi meg a jelen Szerződést, amennyiben a Szolgáltatás tekintetében kifejezetten felülírta a Szerződés valamely rendelkezését (az ilyen rendelkezés vonatkozásában irányadó). 

10.      MEGHATÁROZÁSOK

            10.1      "További Megállapodás" olyan megállapodás, amely (1) Külön Autodesk Termékre vonatkozik (ha van ilyen) vagy (2) amelyet Ön és az Autodesk egyébként írásban köt, és amely a Szolgáltatás vagy Szoftver hozzáférésével vagy felhasználásával kapcsolatos bizonyos szabályokat és feltételeket tartalmaz. További Megállapodás többek között a Licencia Megállapodás, a Szolgáltatási Szint Szerződés és az Előfizetési, illetve Tagsági Program Szerződés, amennyiben alkalmazandó.

            10.2      "Jogosult Felhasználó” az Ön egyes munkavállalóit és tanácsadóit, szerződéses partnereit, vevőit, ügynökeit, megbízottjait, és más olyan személyeket jelent, akivel Ön üzleti kapcsolatban áll, aki részére Ön a Szolgáltatás tekintetében előfizetést vásárol, és aki a Szolgáltatáshoz az Ön érdekében vagy az Ön valamely projektje keretében fér hozzá és használja azt.

            10.3      "API Információ" az Autodesk által a Szolgáltatási Ajánlat felhasználóinak általában nyújtott standard alkalmazás programozási interfész (“API”) információt jelenti, amely az ilyen Szolgáltatási Ajánlat által tartalmazott Szoftverrel vagy Szolgáltatással való interfész kapcsolat feltételeit tartalmazza. Az API Információ nem foglalja magába az ilyen interfész információk alkalmazását, semmilyen Fejlesztési Anyagot vagy más Szoftvert.

            10.4      "Autodesk" az Autodesk, Inc.-et, egy Delaware állam joga szerint bejegyzett társaságot jelenti, kivéve, ha Ön a Szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot (1) valamely európai, afrikai, vagy közel-keleti államban szerzi meg, mert ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Developement Sàrl-ot, vagy (2) valamely ázsiai, óceániai vagy az ázsiai-csendes-óceáni régióhoz tartozó országban szerzi meg, mert ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Asia Pte Ltd-t jelenti.           

            10.5      "Autodesk Felek” az Autodesket, leányvállalatait, kapcsolat vállalkozásait, ügynökeit, szállítóit és a fentiek megfelelő tisztviselőit, igazgatóit és munkavállalóit jelenti.

            10.6      "Számítógép" (1) külön elektronikus eszköz, amely egy vagy több központi processzorral (CPU) rendelkezik, amely digitális vagy hasonló formában képes információt fogadni és amely az utasítások sorrendjében valamely meghatározott eredmény elérése érdekében kezeli az információt, vagy (2) egy ilyen eszköz szoftver implementációja (úgynevezett virtuális gép); vagy (3) olyan mobil eszköz, amelyet digitális vagy hasonló információ feldolgozására terveztek.

            10.7      "Bizalmas Információ" minden a Feltáró Fél által a Tájékoztatott Féllel közölt olyan bizalmas információ, amelyet bizalmasként jelöltek meg, függetlenül attól, hogy szóban vagy írásban közölték.  Az Ön Bizalmas Információja magába foglalja az Ön Tartalmát; az Autodesk Bizalma Információja magába foglalja a Szolgáltatást, és a vonatkozó technológiát, termék terveket és műszaki adatokat.  Nem minősül Bizalmas Információnak az olyan adat, amely (1) közismert vagy anélkül, hogy a Feltáró Félre tekintettel vállalt kötelezettség megszegésre kerülne, azzá válik; (2) a Tájékoztatott Fél előtt már ismert volt azt megelőzően, mielőtt azt a Feltáró Fél közölte volna vele, anélkül, hogy a Feltáró Félre tekintettel vállalt kötelezettség megszegésre kerülne;  (3) harmadik fél adja át anélkül, hogy a Feltáró Félre tekintettel vállalt kötelezettség megszegésre kerülne; (4) a Feltáró Fél által önállóan került kifejlesztésre; (5) Mérőszámok; vagy (6) Visszajelzés.

            10.8     "Vevő Információs Formanyomtatvány" olyan formanyomtatványt, űrlapot jelent, amelyet Ön vagy az ő nevében töltenek ki, és amelyet az Autodesknek (vagy egy Autodesk által jogosított viszonteladó vagy disztribútor által) közvetlenül vagy közvetve az Ön Szolgáltatásával vagy Külön Autodesk Termékkel kapcsolatban adnak át.

            10.9      "Fejlesztési Anyag(ok)" a Szolgáltatási Ajánlatban tartozó (belefoglalt) SDK-t (szoftver fejlesztési kit) és más "toolkit"-et, könyvtárat, scipt-et, referenciát és minta kódot, és hasonló fejlesztési anyagot jelent.

            10.10     "Dokumentáció" az Autodesk által az Ön részére rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltatás technikai szükségleteit és végfelhasználói feltételeit tartalmazó dokumentumok.

            10.11      "Jogosultsági Oldal" az Autodesk tulajdonában lévő, vagy általa, illetve megbízásából üzemeltetett weboldalt jelenti, amelyen keresztül Ön megtekintheti az egyes Jogosultságait. Néhány Szolgáltatás esetében a Jogosultsági Oldalhoz az Ön Külön Autodesk Terméke vagy a Szolgáltatás valamely funkcióján keresztül férhet hozzá.

            10.12      "Jogosultság(ok)” az Ön Szolgáltatás használatára vonatkozó jogait jelenti (úgy mint a maximum kapacitást, tranzakciókat, output-ot, órákat, vagy a használat mérésének más mértékét, időtartamot, és bármilyen más, az adott Szolgáltatás szempontjából specifikus jogot), amelyet a Külön Autodesk Termék, Külön Licencia, vagy az Ön által igénybe vett (vagy licencia útján használt) Előfizetés vagy Tagság típusa és szintje határoz meg. A “Jogosultságok” olyan információkat is magukba foglalnak, amelyek a Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatosak, és amelyeket a Jogosultsági Oldal és a Szolgáltatási Oldal tartalmaz (beleértve, korlátozás nélkül, a Szolgáltatás leírását, Dokumentációt és a Szolgáltatás minimális technikai szükségleteit).

            10.13      "Fórum" az alábbiakat jelenti: (1) Autodesk vagy harmadik fél vitacsoport, chat terület, bulletin fal, hírcsoport, wiki/segítség rész, vagy társadalmi hálózatok (kivéve azokat, amelyek felhasználók privát csoportjára korlátozódnak az engedélyek fenntartásával, ellenőrzésével és/vagy adatvédelmi beállítások segítségével) vagy a Szolgáltatás nyilvánosan elérhető része, és (2) az Autodesk, a webmestere vagy munkavállalói részére küldött visszajelzés, e-mail, üzenet vagy levél, és minden olyan kommunikáció, amelyet az Autodesknek címeztek a Szolgáltatás részeként, vagy bármely más, Autodesk tulajdonában lévő vagy áltata működtetett weboldal által ajánlott interaktív funkción keresztül.

            10.14      "Mérőszámok" Önnel és a Szolgáltatási Ajánlat Ön általi használatával kapcsolatos információ (amely magába foglalja a felhasznált tárhely méretét, az igénybe vett Szolgáltatás jellemzőit, meta-adatokat, a Szolgáltatási Ajánlat felhasználásával tárolt, feldolgozott vagy elért tartalommal kapcsolatos index és hasonló adatokat).  A Műszaki adatok fogalma magába foglal továbbá olyan információt is, amelyet a Szolgáltatási Ajánlat Ön általi használata során Ön ad meg Önnel és az Ön felhasználóival kapcsolatban, beleértve a Személyes Adatokat is (amelyek gyűjtését, tárolását és felhasználását az Adatvédelmi Szabályzat szabályozza).

            10.15      "Tagság" az Ön által megvásárolt tagságot vagy előfizetést jelenti, amely feljogosítja Önt (más egyéb előnyök mellett) a Szolgáltatás használatára, illetve az ahhoz való hozzáférésre.

            10.16      "Tagsági Program Szerződés" azokat a Tagsági szerződési feltételeket jelentik, amelyeket az Autodesk a következő oldalon közzétett www.autodesk.com/termsofservice (az az URL, amely az Autodesk weboldalán vagy kérésre érhető el), és amelyet az Autodesk a jelen szerződéssel összhangban időről időre módosíthat.

            10.17      "Személyes Adatok" fogalma az Adtavédelmi Szabályzatban került meghatározásra.

            10.18      "Szabályzatok" együttesen jelenti a Jogosultságokat, Speciális Szolgáltatási Szerződést, Dokumentációt, Magatartási Szabályokat, Adatvédelmi Szabályzatot, és minden olyan szerződést, amely hivatkozással a jelen Szerződés része.

            10.19      "Adatvédelmi Szabályzat" az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatát jelenti, amely jelenleg a www.autodesk.com/privacy címen érhető el, és amelyet az Autodesk időről időre saját belátása szerint módosíthat.

            10.20      "Magatartási Szabályzat" az Autodesk Magatartási Szabályzatát jelenti, amint az jelenleg az Autodesk Weboldalának a Használati Szabályzatában található, amely a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use címen érhető el, vagy olyan újabb és kiegészítő Autodesk weboldalon, amelyet az Autodesk időről időre saját belátása szerint módosíthat.

            10.21     "Külön Autodesk Termék" bármely olyan külön Autodesk terméket jelent, amelyet Ön megszerzett, amelyre jogosultságot szerzett, amelyhez csatlakozott, vagy amelyre előfizetett, és amely lehetővé teszi az Ön számára azt, hogy a Szolgáltatási Ajánlatot használja vagy ahhoz hozzáférjen. Külön Autodesk Termék lehet (1) valamely önálló (különálló) termék vagy szolgáltatás, (2) valamely Előfizetés, vagy (3) termékek és/vagy szolgáltatások sorozata; vagy (4) Tagság.

            10.22      "Szolgáltatás" olyan web vagy cloud alapú szolgáltatást jelent, amelyhez internet kapcsolat szükséges, és amelyet az Autodesk Külön Autodesk Terméken vagy Szolgáltatási Oldalon keresztül tesz elérhetővé. 

            10.23      "Szolgáltatási Ajánlat" jelenti a Szolgáltatást, API Információt, Fejlesztési Anyagot, Dokumentációt, Szolgáltatási Oldalt, Ügyfél Szoftvert, Jogosultsági Oldalt, és bármely, továbbá minden tartalmat (korlátozás nélkül beleértve a Harmadik Fél Anyagot is), minta adatcsomagot, minta modelleket, vagy más minta (teszt) tartalmat, információt, adatot vagy anyagot, amelyet az Autodesk a jelen Szerződés keretében tesz elérhetővé, vagy amelyet a Szolgáltatáson keresztül tekintenek meg vagy azzal kapcsolatban készítenek (korlátozás nélkül beleértve bármely kimenetet, eredményt, ajánlást, vagy vetületet az Ön tartalma alapján, vagy más módon) vagy más azzal összefüggő tárgyban.

            10.24      "Szolgáltatási Oldal" az Autodesk tulajdonában lévő, vagy általa, illetve javára üzemeltetett a Szolgáltatással összefüggő weboldal(aka)t jelenti.

            10.25      "SLA" vagy "Szolgáltatási Szint Szerződés" minden, a Szolgáltatással kapcsolatban az Autodesk által Önnek elérhetővé tett szolgáltatási szint megállapodást jelenti.  Általánosságban az elérhető szolgáltatási szint megállapodások, ha vannak, az www.autodesk.com/termsofservice oldalon, vagy az Autodesk más későbbiekben megjelölt vagy alkalmazott, illetve kiegészítő weboldalán találhatóak, amint azok időről időre módosításra kerülnek.

            10.26      "Szoftver" bármely számítógépes programot, programalkotást vagy hasonló anyagot jelent, beleértve annak modulját és alkotórészeit, funkcióit és jellegzetességeit, amelyet az Autodesk vagy az Autodesk nevében más a Szolgáltatással való használat részeként elérhetővé tesz (függetlenül attól, hogy letölthető formában, vagy "hosztolt" megoldásként).

            10.27      "Speciális Szolgáltatási Szerződés" valamely meghatározott Szolgáltatás használatának és hozzáférésének különös, további szabályait jelenti, amelyeket azon a helyen tesznek közzé, ahol a felhasználó az ilyen Szolgáltatásokat megrendelheti vagy regisztrálhat arra (pl. weboldal), vagy amely a rendeléssel és regisztrációval összefüggésben megjelenítésre kerül, vagy ha nincsenek ilyen feltételek, akkor a következő címen, www.autodesk.com/termsofservice vagy az Autodesk más későbbiekben megjelölt vagy alkalmazott, illetve kiegészítő weboldalán találhatóak, amint azok időről időre módosításra kerülnek.

            10.28      "Előfizetés" olyan előfizetést jelent, amelyet valamely Autodesk termékhez vásárolt, amely feljogosítja Önt (más előnyökön felül) arra, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférjen és azt használja.

            10.29     "Előfizetési Program Feltételek" az előfizetési szerződési feltételeket jelenti, amelyek a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks oldalon vagy az Autodesk más későbbiekben megjelölt vagy alkalmazott, illetve kiegészítő weboldalán találhatóak (az URL az Autodesk weboldalán vagy kérelemre elérhető), és amelyek időről időre az Autodesk saját döntése alapján a szerződésekkel összhangban módosítható.

            10.30      "Szerződés” együttesen jelenti a jelen Szolgáltatási Szerződést, a Speciális Szolgáltatási Szerződést, a Jogosultságokat és a Szabályzatokat.

            10.31      "Harmadik Fél Anyag" minden olyan fájl, tartalom, dizájn, modell, beállítás, projekt információ, anyag, dokumentum, számítógépes program, vagy más hasonló anyag (korlátozás nélkül beleértve valamely számítógépes program bármely modulját, komponensét, funkcióját vagy alkalmazását, jellemzőjét), média, audió, kép, név, email cím, komment, feljegyzés, link, és bármely tartalom, adat, információ, alkalmazás és szolgáltatás, amelyet valamely harmadik fél tett az Ön részére elérhetővé a Szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatban, vagy az Autodesk tulajdonában lévő, vagy általa, illetve javára üzemeltetett bármely weboldalon keresztül.          

           10.32      "Ön Tartalma" az alábbiakat jelenti együttesen: (1) Az Ön által a Szolgáltatásba feltöltött, vagy ott közölt (beadott) minden fájl, dizájn, modell, adatbeállítás, kép, dokumentum vagy hasonló anyag; (2) a Szolgáltatással Ön által létrehozott bármilyen meghatározott kimenet, ha van ilyen, amely a saját nyersanyagán és információin alapul és (3) bármely szoftver applikáció, plug-in, vagy más számítógépes program, vagy hasonló anyag (beleértve egy számítógépes program minden modulját, komponensét, funkcióját és jellemzőjét), amelyet Ön az API Információ és/vagy a Fejlesztési Anyag felhasználásával létrehozott.

Ha Ön nem ért egyet a jelen Szerződés valamennyi feltételével, kérjük, ne válassza ki az “Elfogadom" gombot vagy ikont (vagy ne alkalmazzon más olyan mechanizmust, amelyet arra terveztek, hogy megállapodást kössön és kifejezze az egyetértését), amely azt jelzi, hogy Ön elolvasta és elfogadja a jelen Szerződést, és ebben az esetben Ön nem jogosult hozzáférni vagy használni a Szolgáltatást; ugyanakkor bármilyen jogosulatlan hozzáférése vagy felhasználása azt eredményezi, hogy elfogadja és létrejön a jelen Szerződés.

Ön a jelen Szerződéshez az Autodesk következő weboldalán, www.autodesk.com/termsofservice, vagy az Autodesk bármely későbbi vagy kiegészítő weboldalán férhet hozzá. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki és őrizze meg nyilvántartásában a jelen Szerződés egy példányát.