Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk

Aktualizováno: 1. ledna 2020

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Autodesk velmi důležitá. V tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, jakým způsobem jsou shromažďovány, používány a zpřístupňovány osobní údaje ve spojení s webovými stránkami, produkty a službami („aplikace“) poskytovanými společností Autodesk, Inc. a dalšími subjekty ze skupiny společností Autodesk („Autodesk“, „my“, „naše“), které se odkazují na toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Aktuální seznam subjektů skupiny společností Autodesk naleznete zde.

V některých našich aplikacích se mohou zobrazit dodatečná oznámení o ochraně osobních údajů, abyste mohli provádět informovaná rozhodnutí přímo při čtení těchto oznámení. Může se vám například zobrazit oznámení, které vysvětluje program shromažďování dat v aplikaci, a vaše možnosti účasti.

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje pro své vlastní účely. Osobní údaje zpracováváme také pro své firemní zákazníky na základě písemné smlouvy. Na postupy zpracování a ochrany osobních údajů našich firemních zákazníků nemáme vliv a mohou se lišit od těch popsaných v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

„Osobní údaje“ jsou informace, které přímo nebo nepřímo identifikují osobu nebo které mohou být rozumnými prostředky přímo nebo nepřímo spojeny s identifikovatelnou osobou. Pro účely tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů mají výrazy „osobní údaje“ a „osobní informace“ stejný význam a jsou zaměnitelné.

Jaké informace o vás společnost Autodesk shromažďuje?

Osobní údaje získáváme různými způsoby. Některé osobní údaje získáme přímo od vás. Jiné údaje o tom, jak, kdy a proč interagujete s našimi aplikacemi, jsou shromažďovány nebo generovány automaticky, včetně údajů získaných prostřednictvím souborů cookie nebo jiných technologií pro sledování. Dále o vás získáváme určité údaje od třetích stran.

Informace, které nám poskytujete:

Přímo od vás získáváme údaje, například když si zaregistrujete účet nebo používáte aplikaci, registrujete produkt nebo službu, přihlásíte se k odběru novinek nebo na některou z našich akcí, když se účastníte našich akcí a aktivit, reagujete na našich sociálních médiích nebo nás jinak kontaktujete. Můžeme od vás získávat následující typy údajů:

 • identifikátory, jako je vaše jméno, telefonní číslo, fyzická a e-mailová adresa, IP adresa, uživatelské jméno a heslo k účtu,

 • profesní informace, jako je vaše povolání, obor, profesní licence, pracovní zkušenosti a historie zaměstnání a další kvalifikace,

 • komerční informace, jako jsou údaje o vašich předplatných, aplikacích, které jste zakoupili nebo o ně projevili zájem, a akcích, kterých jste se zúčastnili,

 • informace o finančních účtech, jako jsou platební údaje, které poskytujete při nákupu v aplikacích (tyto převody pro nás zpracovává třetí strana, jak je popsáno níže),

 • informace o vzdělání, jako je dosažené vzdělání,

 • chráněné charakteristiky, jako je váš věk (je-li použitelné),

 • vizuální, zvukové a elektronické informace, jako je vaše podoba nebo podpis, záznamy o našich interakcích, například korespondenci, podrobnosti o stížnostech a jejich řešeních, servisní záznamy a vaše preference, včetně preferovaných nástrojů, nastavení, jazyka a četnosti, s jakou si přejete dostávat marketingová sdělení.

Když provedete nákup prostřednictvím našich webových stránek, používáme služby platebních zprostředkovatelů (Digital River, BlueSnap, PayPal, Stripe, Adyen). Neukládáme informace o vaší kreditní kartě ani žádné další finanční údaje (kromě potvrzení, že byla provedena platba v určité výši). Shromažďujeme od vás kontaktní údaje a údaje o účtu, které předáváme platebnímu zprostředkovateli za účelem umožnění transakce. Pro další informace můžete kontaktovat naše zprostředkovatele, jak je uvedeno v jejich oznámeních o ochraně osobních údajů.

Informace, které získáváme na základě vašeho používání našich aplikací:

Automaticky shromažďujeme a generujeme určité osobní informace o vašem používání našich aplikací a můžeme je spojit s vaším účtem. Mezi shromažďované údaje patří:

 • identifikátory, jako jsou jedinečné identifikátory zařízení, IP adresy, identifikátory souborů cookie, ID produktů, informace o produktových licencích, uživatelských jménech a e-mailových adresách,

 • informace o aktivitě na internetu nebo v jiné elektronické síti, například navštívené webové domény, používané aktivity a aplikace, způsob a délka jejich použití, způsob přístupu k aplikacím, příspěvky, diskuze a další typy komunikace s námi, například na našich blozích, diskuzních fórech nebo chatovacích místnostech, použití hypertextových odkazů nebo obsahu ke stažení v aplikacích a další Metriky dle definice v našich všeobecných podmínkách,

 • informace o zeměpisné poloze,

 • elektronické údaje, například informace o operačních systémech, typech zařízení, prohlížečích, informace související s automatickými aktualizacemi a technickými chybami, informace o vašem používání našich aplikací, včetně vašich preferovaných nástrojů a nastavení, a o vašem zapojení do našich aktivit,

 • komerční informace, například záznamy o vašem zájmu o naše aplikace nebo provedených nákupech,

 • závěry vyvozené z jakýchkoli osobních údajů a údajů o používání aplikací, které máme k dispozici.

Používáme také soubory cookie (malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá při používání webových stránek) a související technologie, například pixely a soubory beacon (dále jen „soubory cookie“) ke shromažďování a ukládání informací, když používáte naše aplikace. Používáme analytické programy společnosti Autodesk a nástroje včetně analytických nástrojů třetích stran, například Google Analytics, které nám pomáhají porozumět, jak, kdy a proč používáte naše aplikace. Další informace o našem používání souborů cookie naleznete v našem Prohlášení o souborech cookie.

S výjimkou případů popsaných v Prohlášení o souborech cookie je rozhodnutí, zda budeme prostřednictvím souborů cookie shromažďovat údaje, jen na vás. Své rozhodnutí můžete kdykoli změnit. Pokud chcete změnit nastavení, přejděte do nastavení v aplikaci nebo můžete změnit své předvolby souborů cookie zde.

Data sociálních sítí: Naše aplikace mohou zahrnovat obsah, tlačítka nebo jiné nástroje, které se odkazují na služby nebo platformy jiných společností („moduly plug-in“). Informace o vašem používání pluginů shromažďujeme prostřednictvím analytických programů společnosti Autodesk i našich a externích analytických nástrojů. Pokud používáte aplikaci, která obsahuje moduly plug-in, mohou být informace z vašeho zařízení přeneseny přímo k poskytovateli služeb nebo platformy třetí strany. Nejsme správci dat shromažďovaných moduly plug-in. Pokud jste přihlášeni k sociální síti, může tato síť spojit vaše používání naší aplikace se svými službami nebo platformou.

Pokud například používáte moduly plug-in kliknutím na tlačítka To se mi líbí, Sledovat nebo Sdílet nebo napsáním komentáře, mohou se tyto informace automaticky objevit ve vašem profilu na příslušné sociální síti nebo platformě. I v případě, že nejste přihlášeni, mohou moduly plug-in odeslat vaši IP adresu poskytovatelům služeb nebo platforem sociálních sítí. Berte to prosím při používání našich aplikací na vědomí.

Když se ke službě nebo platformě sociální sítě připojíte prostřednictvím zařízení, které používají také jiní uživatelé, mohou tito jiní uživatelé vidět informace, které jsou uloženy nebo zobrazeny ve spojení s vaším profilem na stránce této služby sociální sítě.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran:

Získáváme a zpracováváme informace od našich přidružených společností a zdrojů třetích stran, jako jsou zaměstnavatelé, obchodní partneři, databáze obchodních kontaktů, služby rozšíření dat, prodejní partneři (např. maloobchodníci), poskytovatelé marketingových služeb, agregátoři dat třetích stran a platformy sociálních sítí (např. LinkedIn a Facebook). Získáváme také informace z veřejně dostupných zdrojů a od poskytovatelů licencí. Z těchto zdrojů shromažďujeme například následující kategorie osobních údajů:

 • identifikátory, jako jsou jména, telefonní čísla a e-mailové adresy,

 • profesní informace, jako je povolání, obor, profesní licence, pracovní zkušenosti a historie zaměstnání a další kvalifikace,

 • informace o vzdělání, jako je dosažené vzdělání,

 • komerční informace, jako jsou informace o událostech, kterých jste se zúčastnili, nebo aktivitách, do kterých jste se zapojili,

 • vyvozené závěry, například ohledně informací o používání a vašich preferencí, chování a dalších atributů.

V souladu s platnými zákony můžeme vaše osobní údaje spojit s informacemi získanými od dalších stran, abychom mohli udržovat aktuální a přesné databáze a poskytovat vám užitečnější obsah, zážitky, aplikace a další nabídky.

Jak společnost Autodesk používá informace, které o vás shromažďuje?

Vaše osobní data používáme s rozvahou a užitečně, například:

 • k ověření vaší identity v rozsahu nezbytně nutném ke splnění našich smluvních závazků vůči vám;

 • k poskytování služeb, produktů a podpory, jak to vyžaduje plnění našich smluvních závazků, které platí pro vaše používání našich aplikací, a ke komunikaci s vámi;

 • k zasílání důležitých informací v rozsahu naší smlouvy s vámi;

 • k zasílání dalších vámi vyžádaných informací, například o tom, že někdo označil jeden z vašich příspěvků tlačítkem To se mi líbí, v rozsahu nezbytně nutném ke splnění našich smluvních závazků vůči vám;

 • k zasílání doporučení, nabídek, propagačních akcí, zpravodajů, průzkumů a dalších informací v rámci prosazování našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován;

 • k anonymizaci, agregaci nebo deidentifikaci vašich osobních údajů, aby již nebylo možné vás na jejich základě identifikovat;

 • k získání lepší představy, jakým způsobem jsou naše aplikace používány, a porozumění jejich uživatelům v rámci prosazování našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován;

 • ke zlepšování našich aplikací a vaší spokojenosti v rámci prosazování našich oprávněných zájmů (nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován), například s využitím automatizovaných systémů, které analyzují data pomocí strojového učení a dalších analytických technik;

 • ke zlepšení zabezpečení našich aplikací a řešení potíží, jak to vyžaduje plnění našich smluvních závazků, které platí pro vaše používání našich aplikací, a ke komunikaci s vámi;

 • k poskytování propagačních nabídek, reklamy nebo jiného marketingového obsahu odpovídajícího vašim zájmům v rámci prosazování našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován;

 • k odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodů a softwarového pirátství (např. k ověření pravosti softwaru a řádné licence) a ochraně vás, společnosti Autodesk a třetích stran v rámci prosazování našich oprávněných zájmů. Další informace o tom, jak společnost Autodesk detekuje neplatný software a bojuje s ním, naleznete zde;

 • k vymáhání právních podmínek platných pro naše aplikace;

 • k plnění našich právních povinností;

 • k ochraně práv, bezpečnosti a majetku společnosti Autodesk, vás nebo jakékoli třetí strany;

 • k dalším účelům, k nimž získáme váš souhlas (pokud osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat s využitím kontaktních údajů uvedených níže, nebo jiným způsobem, o kterém vás budeme písemně informovat);

 • k účelům blíže popsaným v našich aplikacích, například v dodatečných oznámeních nebo dialozích O aplikaci (dostupné prostřednictvím nabídky Nastavení v aplikaci).

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, můžete mít právo proti takovému zpracování vznést námitku na základě konkrétních okolností. Další informace naleznete níže v části „Jaká máte práva a možnosti?“.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností nebo smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy s vámi nebo našim zákazníkem, jehož prostřednictvím naše aplikace používáte, může neposkytnutí údajů mít za následek nesplnění nebo opožděné plnění těchto povinností.

Jakým způsobem společnost Autodesk sdílí vaše osobní údaje?

Výše popsané kategorie údajů zpřístupňujeme následujícím kategoriím osob:

 • našim poskytovatelům služeb, jako jsou prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb, kteří pro nás provádějí služby nebo funkce k obchodním účelům. Mezi naše poskytovatele služeb patří například společnosti, které nám zajišťují služby v oblasti marketingu, prodeje, poradenství, komunikace, správy a podpory softwaru, analýzy, sociálních médií, průzkumu trhu, dodržování licencí, zabezpečení, ověřování uživatelů, lokalizace a zpracování plateb. Naši poskytovatelé služeb zpracovávají vaše údaje na základě smluvních podmínek, které omezují jejich možnosti vaše údaje používat;

 • našim obchodním partnerům, jako jsou integrační partneři, prodejní partneři (např. maloobchodníci) a přispěvatelé na webovém trhu Autodesk App Store, s nimiž jednáte v rámci zprostředkování vztahu se společností Autodesk, pro účely popsané v našich nebo jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů;

 • našim přidruženým společnostem k jakýmkoli účelům popsaným v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, například k poskytování integrovaných produktů a služeb (jako je zpracování nákupů, služeb a plateb v rámci našich integrovaných produktů a služeb) v rámci prosazování našich oprávněných zájmů. Seznam subjektů Autodesk naleznete zde;

 • službám a platformám sociálních sítí prostřednictvím modulů plug-in, nebo když se pomocí našich aplikací připojíte k těmto službám či platformám nebo veřejně či se svými kontakty sdílíte informace;

 • osobám, kterým jsme povinni údaje zpřístupnit ze zákona, například na základě obsílky nebo soudního příkazu;

 • orgánům činným v trestním řízení, právním zástupcům nebo jiným podobným stranám, pokud jednáme v dobré víře, že je toto sdílení nutné k zabránění podvodu nebo softwarovému pirátství či reakci na ně, bránění společnosti Autodesk před útoky nebo ochraně práv, vlastnictví a bezpečnosti společnosti Autodesk, našich zákazníků a veřejnosti;

 • osobám podílejícím se na zvažování, vyjednávání nebo realizaci obchodní transakce, jako je prodej, fúze, akvizice, změna kontroly, převod podstatné části majetku, bankrot či reorganizace a následná integrace.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také dalším stranám, pokud k tomu máme váš souhlas nebo nás o to požádáte, k jakýmkoli účelům, které vyžádáte nebo odsouhlasíte.

Agregované, anonymní nebo deidentifikované demografické, statistické a další údaje o používání našich aplikací můžeme sdílet s třetími stranami k marketingovým a dalším účelům. Tyto informace konkrétně neidentifikují žádného uživatele.

Jakým způsobem společnost Autodesk chrání vaše údaje?

K ochraně vašich dat před neautorizovaným přístupem či zneužitím používáme kombinaci důvodných a přiměřených fyzických, administrativních a technologických postupů. Další informace o našich bezpečnostních postupech naleznete v našem centru zabezpečení.

Přiměřenými způsoby omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, dodavatele a zprostředkovatele společnosti Autodesk, kteří tyto údaje potřebují k provedení své práce.

Jaká máte práva a možnosti?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, které uchováváme. Také je můžete aktualizovat, odstranit, získat jejich kopii nebo omezit, jak je používáme. Pokud osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat.

Pokud chcete spravovat používání vašich osobních údajů a obsahu v našich aplikacích, přihlaste se ke svému účtu. Také můžete odstranit své osobní údaje a zrušit svůj účet. V souladu s platnými zákony můžeme uchovat určitá data o vás z důvodu právních a interních obchodních účelů, například prevence podvodů.

Chcete-li požádat o kopii osobních údajů ve vašem účtu, vyplňte tento formulář. Než vaši žádost vyřídíme, v souladu s platnými zákony vás můžeme požádat o průkaz totožnosti a můžeme také vyžádat další způsob ověření v závislosti na povaze vyžádaných osobních údajů.

V určitých jurisdikcích mají fyzické osoby další práva ve spojení se svými osobními údaji. V závislosti na tom, kde žijete nebo na platných zákonech, můžete mít také právo:

 • vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů;

 • požádat nás o blokování nebo anonymizaci vašich osobních údajů;

 • získat kopii svých osobních údajů pro přenos třetí straně;

 • vyjádřit nesouhlas se zasíláním určitých sdělení přímého marketingu;

 • vyjádřit nesouhlas s určitým zpřístupněním vašich osobních údajů třetím stranám;

 • obdržet zboží nebo službu i při využití těchto práv, úroveň poskytnuté služby se však v takovém případě může lišit, nebo vám může být účtována jiná sazba či cena v souladu s platnými zákony;

 • podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato práva mohou být za určitých okolností místními zákony omezena. Pokud nás například požádáte o vymazání vašich osobních údajů, může se stát, že je budeme muset zachovat k dokončení transakcí, o které jste požádali, dodržení zákonných povinností, nebo jiné omezené obchodní účely, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon. Chcete-li využít svá práva, kontaktujte nás.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro své zákazníky, můžeme žádost předat příslušnému zákazníkovi a spolupracovat při jejím řešení s dodržením případných zvláštních smluvních ujednání s daným zákazníkem.

Rezidenti Kalifornie by si měli přečíst část „Vaše práva ve spojení s osobními údaji dle zákonů Kalifornie“, kde jsou popsána další zpřístupnění a informace o právech dle kalifornského právního řádu.

Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti ukládání a uchovávání dat?

Vaše osobní údaje a obsah ukládáme na našich serverech a na serverech našich poskytovatelů služeb. Vzhledem k tomu, že my i naši poskytovatelé služeb provozujeme servery v globálních umístěních, mohou být vaše osobní údaje přenášeny přes státní hranice a uchovávány mimo vaši zemi.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k tomu, abychom vám poskytovali aplikace, které používáte, zjistili, uplatnili nebo bránili právní nároky a splňovali své zákonné povinnosti. Údaje mohou být ještě nějakou dobu uloženy v kopiích pořízených pro účely zálohování a kontinuity podnikání.

Přenáší společnost Autodesk vaše osobní údaje přes státní hranice?

Vzhledem k tomu, že jsme globální společnost, přenášíme vaše osobní údaje přes státní hranice do jiných zemí. Vždy jsou přitom dodržovány zákony, které se k těmto údajům vztahují.

Když jsou vaše údaje přenášeny ze země Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarska nebo Spojeného království do Spojených států nebo ze subjektů v EHP do jiné země mimo EHP, spoléháme na jeden nebo více následujících právních mechanismů, které poskytují vhodné zabezpečení těchto přenosů: štít EU–USA na ochranu soukromí, štít Švýcarsko–USA na ochranu soukromí a Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Chcete-li využít své zákonné právo vidět kopie dokumentů o mechanismu přenosu údajů, který společnost Autodesk používá k přeshraničnímu přenosu údajů, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Společnost Autodesk dodržuje rámec štítu EU–USA na ochranu soukromí a rámec štítu Švýcarsko–USA na ochranu soukromí („štít na ochranu soukromí“) stanovený Ministerstvem obchodu USA pro shromažďování, používání a archivaci osobních údajů přenášených z EHP, Spojeného království nebo Švýcarska do Spojených států v rámci štítu na ochranu soukromí.  Společnost Autodesk potvrdila ministerstvu obchodu, že ve spojení s těmito údaji dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí.  V případě rozporu mezi tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí budou mít přednost zásady štítu na ochranu soukromí.  Pokud máte zájem o další informace o programu štítu na ochranu soukromí a chcete se podívat na naši certifikaci, navštivte stránky https://www.privacyshield.gov/ a přečtěte si naše Prohlášení o štítu na ochranu soukromí.

Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti marketingu a reklamy?

Používáme analytické nástroje a spolupracujeme s jednou nebo několika inzertními sítěmi (naši „reklamní partneři“), které používají soubory cookie nebo jiné technologie k shromažďování informací o návštěvnících aplikací, zobrazování reklam a sledování výsledků reklamních a marketingových kampaní. Těmito prostředky můžeme my nebo naši reklamní partneři shromažďovat údaje od návštěvníků aplikací, například navštívené webové stránky, údaje o tom, jak, kdy a proč jsou aplikace používány, marketingové předvolby, IP adresy, ID zařízení a informace o prohlížečích. Tyto informace se používají k zobrazení přizpůsobených reklam v aplikacích a na webových stránkách, k výpočtu a kontrole počtu jedinečných a opakovaných zhlédnutí dané reklamy, dodávání reklam odpovídajících zájmům návštěvníků a měření efektivity reklamních kampaní. Vaše osobní údaje zpracováváme k výše uvedeným činnostem v rámci prosazování našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován.

Použití vašich údajů reklamními partnery pro online behaviorální reklamu můžete odmítnout prostřednictvím nástroje asociace Digital Advertising Alliance Your AdChoices. Nástroj Your AdChoices nemusí fungovat, pokud váš prohlížeč nepřijímá soubory cookie třetích stran, a pokud tyto soubory odstraníte, použijete jiný prohlížeč nebo jiný počítač, bude zapotřebí nástroj použít znovu.

Jak již bylo uvedeno výše, své předvolby pro soubory cookie z našich webových stránek můžete také změnit zde. Upozorňujeme, že ke změně nastavení může být nutné také vymazat existující soubory cookie v každém prohlížeči ve všech zařízeních.

Společnost Autodesk v tuto chvíli nepodporuje signály „nesledovat“.

Jakým způsobem společnost Autodesk chrání údaje dětí a studentů?

Ve společnosti Autodesk nám velmi záleží na ochraně soukromí dětí a jejich údajů.

Mnoho našich aplikací je vytvořeno pro širokou veřejnost a navrženo pro dospělé uživatele. V souvislosti s aplikacemi pro širokou veřejnost neshromažďujeme vědomě osobní údaje dětí.

Jiné aplikace jsou určeny k použití dětmi a jsou pro ně vhodné. Pro osobní údaje shromažďované těmito aplikacemi platí Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. V případě rozporu mezi naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů dětí a Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů se naše zacházení s osobními údaji dětí řídí standardy určenými v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. Další informace naleznete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí.

Mohou být osobní údaje, které nám poskytnete, zobrazeny veřejně?

Jako vždy vás nabádáme k tomu, abyste při zveřejňování svých osobních údajů, a to i v rámci našich aplikací, postupovali rozvážně. Některé naše aplikace umožňují zveřejňovat obsah, například komentáře a označení „To se mi líbí“, který může být veřejně viditelný.

V některých případech můžete omezit, kdo bude mít k vámi zveřejněným informacím a obsahu přístup a kdo si je bude moci zobrazit. V jiných případech mohou být informace a obsah k dispozici registrovaným členům aplikace, případně i široké veřejnosti. Spolu s vaší zprávou nebo jiným obsahem, který zveřejníte prostřednictvím našich aplikací a webových stránek, může být zveřejněno vaše jméno, vaše uživatelské jméno, profilový obrázek a e-mailová adresa (obzvlášť, pokud ji používáte jako uživatelské jméno).

Pokud zveřejňujete informace, které nechcete zpřístupnit pro širokou veřejnost, ujistěte se, že používáte aplikaci, která vám umožňuje určit, kdo uvidí informace, které zveřejníte.

Bude se toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů měnit?

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme změnit tak, aby odráželo změny zákonů, našich způsobů zpracování údajů nebo prvků našeho podnikání. Aktualizované Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů bude k dispozici v našem centru zabezpečení zde. Je zde uvedeno datum poslední aktualizace, abyste měli přehled o tom, kdy se Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů změnilo. Pokud v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů provedeme zásadní změny, budeme se snažit vás na tyto změny upozornit před tím, než vejdou v platnost, například viditelným oznámením na našich webových stránkách či službách nebo e-mailem.

Jak nás můžete kontaktovat?

Chcete-li nás kontaktovat, použijte následující kontaktní údaje. Uveďte přitom také název aplikace, ohledně které nás kontaktujete:

E-mail: privacy.questions@autodesk.com

Pošta:

Privacy Questions
Autodesk, Inc. The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
USA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, použijte následující kontaktní údaje: DPO@autodesk.com.

Na koho se můžete obrátit v případě dotazů nebo stížností?

Jsme odhodláni spolupracovat s vámi na nalezení spravedlivého řešení veškerých vašich stížností nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se však domníváte, že bychom vám nedokázali s vaší stížností či obavou pomoci, máte právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů Spojených států amerických a/nebo kompetentnímu evropskému úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů, případně odpovídajícímu místnímu úřadu.

Vaše práva ve spojení s osobními údaji dle zákonů Kalifornie

Kalifornský právní řád považuje určité zpřístupnění osobních údajů třetím stranám výměnou za něco hodnotného za „prodej“, i když nedojde k poskytnutí peněz. „Prodej“ osobních údajů dle kalifornského práva neuskutečňujeme.

V části „Jaká máte práva a možnosti?“ uvedené výše jsme popsali několik typů práv. Pokud jste rezidenty Kalifornie, máte právo na přístup ke konkrétním údajům, právo znát podrobnosti o zpracování vašich údajů, právo požádat o vymazání vašich osobních údajů a právo získat zboží nebo služby i přes využití těchto práv. Tato práva můžete využít zasláním e-mailu na adresu privacy.questions@autodesk.com. Chcete-li požádat o kopii osobních údajů ve vašem účtu, můžete také vyplnit tento formulář.