Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk

Aktualizováno: 28. ledna 2021

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Autodesk velmi důležitá. Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem společnost Autodesk zpracovává osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek, produktů a služeb (dále jen „aplikace“), včetně těch distribuovaných našimi prodejci a partnery v jiných prodejních kanálech, a prostřednictvím osobních a digitálních událostí, webinářů, průzkumů, marketingových aktivit a návštěv našich prostorů (společně s aplikacemi dále jen naše „nabídky“). Odkazy na společnost „Autodesk“ a slova „my“, „náš“ nebo „naše“ znamenají společnost Autodesk, Inc. a ostatní entity, které patří do rodiny společnosti Autodesk a odkazují se na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Seznam entit, které jsou součástí rodiny společnosti Autodesk, naleznete zde.

Příležitostně můžeme uvádět dodatečná oznámení týkající se ochrany osobních údajů, například pokud se domníváme, že vám může zvýšená transparentnost pomoci učinit informované rozhodnutí ohledně toho, zda nám poskytnete své osobní údaje. Může se vám například zobrazit dodatečné oznámení o ochraně osobních údajů s vysvětlením konkrétního programu shromažďování osobních údajů nebo se vám může zobrazit dodatečné oznámení o ochraně osobních údajů při registraci na událost.

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů  popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje pro naše vlastní účely. Také zpracováváme osobní údaje jménem našich zákazníků, a to na základě písemné smlouvy. Zpracovávání údajů ani postupy jejich ochrany našimi zákazníky nijak neovlivňujeme. Zpracovávání údajů nebo postupy jejich ochrany našimi zákazníky nemusí odpovídat podmínkám stanoveným v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

„Osobní údaje“ jsou informace, které identifikují jednotlivce nebo je lze s přiměřeným úsilím přímo nebo nepřímo propojit s identifikovatelnou osobou. Osobní údaje nezahrnují informace, které jsou anonymní, deidentifikované nebo agregované podle definic v rámci platných zákonů. Pro účely tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů považujeme termíny „osobní data“, „osobní údaje“ a „osobní informace“ za synonyma, která mají stejný význam a lze je libovolně zaměňovat.

Jaké informace o vás společnost Autodesk shromažďuje?

Osobní údaje získáváme různými způsoby. Některé osobní údaje shromažďujeme přímo od vás. Jiné údaje jsou automaticky shromažďovány či generovány a týkají se toho, jakým způsobem, kdy a proč s námi interagujete prostřednictvím našich nabídek. Do této kategorie patří i údaje získané prostřednictvím používání souborů cookies a dalších sledovacích technologií. Osobní údaje týkající se vaší osoby také získáváme od třetích stran.

Informace, které nám poskytujete:

Některé informace shromažďujeme přímo od vás, například když si registrujete účet nebo používáte naše nabídky, registrujete si produkt nebo službu, přihlašujete se k odběru našeho newsletteru, přihlašujete se na naše události, účastníte se našich událostí, průzkumů nebo aktivit, interagujete s námi přes sociální sítě, navštěvujete naše prostory nebo nás jiným způsobem kontaktujete. Typy informací, které od vás můžeme shromažďovat, zahrnují:

 • identifikátory, například vaše jméno, telefonní číslo, fyzickou a/nebo e-mailovou adresu, IP adresu, uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu,

 • profesní informace, například o vašem povolání, oboru, profesionálních licencích, pracovní praxi, historii zaměstnání a dalších kvalifikacích,

 • obchodní informace, například podrobnosti o vašich plánech předplatných, nabídkách, které jste zakoupili, používali a/nebo o ně projevili zájem, a událostech, kterých jste se zúčastnili,

 • finanční informace, například platební údaje, které jste použili při nákupu nabídky nebo při nákupu prostřednictvím nabídky (tyto převody zpracovává naším jménem třetí strana, jak je popsáno níže),

 • informace o vzdělání, například o vašem dosaženém vzdělání,

 • chráněné charakteristiky, například vaše datum narození (kde je relevantní),

 • vizuální, zvukové a elektronické informace, například vaše fotografie nebo podpis, záznamy našich interakcí (například korespondence), podrobnosti o reklamacích a jejich řešení, servisní záznamy, vaše předvolby včetně preferovaných nástrojů, prostředí, jazyka a preferované frekvence zasílání marketingových zpráv.

Když provedete nákup prostřednictvím našich webových stránek, používáme služby platebních zprostředkovatelů (Digital River, BlueSnap, PayPal, Stripe, Adyen). Neukládáme informace o vaší kreditní kartě ani žádné další finanční údaje (kromě potvrzení, že byla provedena platba v určité výši). Shromažďujeme od vás kontaktní údaje a údaje o účtu, které předáváme platebnímu zprostředkovateli za účelem umožnění transakce. Pro další informace můžete kontaktovat naše zprostředkovatele, jak je uvedeno v jejich oznámeních o ochraně osobních údajů.

Informace, které získáváme nebo generujeme:

Na základě vašich interakcí s námi, například vašeho používání našich nabídek, automaticky shromažďujeme nebo generujeme určité osobní údaje, které můžeme asociovat s vaším účtem. Mezi informace, které shromažďujeme, patří:

 • identifikátory, například jedinečné identifikátory uživatele, jedinečné identifikátory zařízení, IP adresy, identifikátory souborů cookies, informace o produktových licencích a uživatelská jména,

 • informace o aktivitě na internetu nebo v jiných elektronických sítích, například o navštívené webové doméně; o tom, jaké aktivity a nabídky jste využívali, jakým způsobem a jak dlouho; příspěvky, diskuze a další typy vašeho zapojení na našich platformách, včetně blogů, diskuzních fór nebo chatových místností; a interakce s hypertextovými odkazy nebo stahovatelným obsahem dostupným prostřednictvím našich nabídek,

 • geolokační informace,

 • elektronické informace, například informace o operačních systémech, typech zařízení a prohlížečích, informace související s automatickými aktualizacemi a technickými chybami, informace o vašem používání našich nabídek, včetně informací o vašich preferovaných nástrojích a prostředích, a informace o vašem zapojování do našich aktivit,

 • obchodní informace, například záznamy o vašem zájmu o naše nabídky nebo dokončených nákupech,

 • identifikační charakteristiky, například obličejové šablony a pohyb očí,

 • závěry odvozené z osobních údajů a údajů o vašem používání našich nabídek, které máme k dispozici.

Také používáme soubory cookies (malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá při používání webových stránek) a související technologie, například pixely a soubory beacon (souhrnně „soubory cookies“) ke shromažďování a ukládání informací, když používáte naše aplikace. Používáme analytické programy Autodesk Analytics a nástroje zahrnující analytické nástroje třetích stran, například Google Analytics, které nám pomáhají porozumět, jak, kdy a proč používáte naše aplikace. Další informace naleznete v našem Prohlášení o souborech cookies.

S výjimkou případů popsaných v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a Prohlášení o souborech cookies rozhodujete o tom, zda budeme pomocí souborů cookies shromažďovat údaje, vy. Svou volbu můžete kdykoli změnit. Provést to můžete v nastaveních aplikace nebo kliknutím na odkaz v zápatí našich webových stránek. Příslušný odkaz může být nazván „Nastavení soukromí“, „Předvolby souborů cookies“ nebo podobně.

Volby týkající se souborů cookies jsou obecně specifické pro aplikaci, prohlížeč a zařízení. Pokud tedy navštívíte jinou aplikaci nebo použijete nový prohlížeč či zařízení, případně pokud vymažete soubory cookies ve svém prohlížeči, může být nutné provést tyto volby znovu.

Data sociálních sítí: Můžeme zahrnovat obsah, pixely, značky, tlačítka nebo jiné nástroje, které odkazují na služby a/nebo platformy jiné společnosti (dále jen „moduly plug-in“). Pokud používáte některou z našich nabídek, která obsahuje moduly plug-in, mohou být z vašeho zařízení přenášeny informace přímo k externímu poskytovateli služeb a/nebo platforem. Na data shromažďovaná moduly plug-in nemusíme mít vliv. Pokud jste přihlášeni na sociální síti, může tato sociální síť propojit vaše používání naší nabídky se svými službami a/nebo platformou.

Pokud například provádíte interakci s modulem plug-in kliknutím na tlačítka To se mi líbí, Sledovat či Sdílet nebo napsáním komentáře, mohou se tyto informace automaticky objevit ve vašem profilu na příslušné sociální síti nebo platformě. Moduly plug-in mohou odeslat vaši IP adresu do služeb a/nebo platforem sociálních sítí i v případě, že nejste přihlášeni. Berte to při používání našich nabídek na vědomí.

Když se ke službě nebo platformě sociální sítě připojíte prostřednictvím zařízení, které používají také jiní uživatelé, mohou tito jiní uživatelé vidět informace, které jsou uloženy nebo zobrazeny ve spojení s vaším profilem na stránce této služby sociální sítě.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran:

Přijímáme a zpracováváme informace od našich přidružených společností a z externích zdrojů, například od zaměstnavatelů, od obchodních partnerů, z databází obchodních kontaktů, ze  služeb rozšíření dat, od partnerů z prodejních kanálů (například prodejců), od poskytovatelů marketingových služeb, od externích agregátorů dat a ze služeb a platforem sociálních sítí (například LinkedIn a Facebook). Také přijímáme informace z veřejně dostupných zdrojů a od poskytovatelů licencí. Kategorie osobních údajů, které z těchto zdrojů shromažďujeme, zahrnují:

 • identifikátory, například jména, telefonní čísla a e-mailové adresy,

 • profesní informace, například o povoláních, oborech, profesionálních licencích, pracovní praxi, historii zaměstnání a dalších kvalifikacích,

 • informace o vzdělání, například o vašem dosaženém vzdělání,

 • obchodní informace, například o událostech, které jste navštívili, nebo o aktivitách, kterých jste se účastnili,

 • odvozené závěry, vycházející například z informací o používání a vašich předvolbách, vzorcích chování a dalších atributech.

V souladu s platnými zákony můžeme zkombinovat vaše osobní údaje s informacemi, které shromažďujeme od jiných stran, abychom tak udržovali naše databáze aktuální a přesné a mohli vám poskytovat relevantnější obsah, prostředí, aplikace a další nabídky.

 

Jak společnost Autodesk používá informace, které o vás shromažďuje?

Vaše osobní data používáme s rozvahou a užitečně, například:

 • k ověření vaší identity, do míry nutné k plnění našich smluvních závazků vůči vám,

 • k dodávání služeb, produktů a dalších nabídek, včetně informací, jako jsou personalizované poznatky a doporučení, do míry nutné k plnění našich smluvních závazků vůči vám,

 • k zasílání důležitých informací, například o vašem účtu nebo nákupech, v rozsahu naší smlouvy s vámi,

 • k zasílání informací, které jste si vyžádali, v rozsahu nutném k plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo, pokud to není nutné k plnění našich smluvních závazků, k podpoře našich oprávněných zájmů, například při odpovídání na dotazy zákazníků,

 • k zajištění nebo zvýšení zabezpečení našich nabídek a k řešení veškerých problémů, které se k nim vztahují, do míry nutné k plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo, pokud to není nutné kplnění našich smluvních závazků, k podpoře našich oprávněných zájmů týkajících se ochrany našich obchodních zájmů,

 • k anonymizaci, agregaci nebo deidentifikaci vašich osobních údajů, abychom vás již nemohli identifikovat, v rámci podpory našeho oprávněného zájmu týkajícího se provádění průzkumů a analýz,

 • k vyvíjení a vylepšování našich aktuálních a budoucích nabídek a vašeho uživatelského prostředí (včetně používání automatizovaných systémů, které analyzují data pomocí strojového učení, a dalších analytických technologií) v rámci podpory našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, je-li to nutné,

 • k pochopení způsobu, jakým jsou používány naše produkty, a toho, kdo je používá, v rámci podpory našeho oprávněného zájmu týkajícího se zlepšování našich nabídek a celkového uživatelského prostředí nebo s vaším souhlasem, je-li to nutné,

 • k analýze informací o tom, jak interagujete nebo můžete interagovat s námi nebo našimi nabídkami, v rámci podpory našeho oprávněného zájmu týkajícího se zlepšování našich nabídek a vašeho uživatelského prostředí nebo s vaším souhlasem, je-li to nutné,

 • k provádění strategických rozhodnutí ohledně našeho obchodního provozu, včetně vykazování informací o našem obchodním výkonu, v rámci podpory našeho oprávněného zájmu týkajícího se provádění těchto rozhodnutí nebo s vaším souhlasem, je-li to nutné,

 • k zasílání vzdělávacího obsahu, výukových programů, návrhů, newsletterů, průzkumů nebo jiných informací, včetně informací, které mohou být relevantní pro vaše zájmy nebo preference, v rámci podpory našeho oprávněného zájmu týkajícího se zlepšování vašeho zákaznického prostředí nebo s vaším souhlasem, je-li to nutné,

 • k zasílání propagačních nabídek, reklam nebo jiného marketingového obsahu v rámci podpory našeho oprávněného zájmu týkajícího se provádění přímého marketingu nebo s vaším souhlasem, je-li to nutné,

 • k detekování, prevenci či jinému řešení nelegitimního používání, například v důsledku podvodu nebo softwarového pirátství (například k ověření, zda je software legální a správně licencovaný) a k ochraně vás, společnosti Autodesk a/nebo třetích stran v rámci podpory našich oprávněných zájmů (příklady metod, kterými společnost Autodesk detekuje nelegitimní software a pomocí kterých s ním bojuje),

 • k vynucování a kontrole souladu s právními podmínkami, které řídí naše nabídky, v rámci podpory našeho oprávněného zájmu týkajícího se zajištění souladu s relevantními podmínkami,

 • k zajištění dodržení našich právních povinností ukládaných platnými zákony,

 • k ochraně práv, bezpečnosti a majetku společnosti Autodesk, vás nebo jiné třetí strany v rámci podpory našeho oprávněného zájmu týkajícího se ochrany nás, našich uživatelů a třetích stran,

 • k dalším účelům, pro které získáme váš souhlas,

 • k účelům blíže popsaným v našich nabídkách, například v dodatečných oznámeních nebo dialozích O aplikaci (dostupné prostřednictvím nabídky Nastavení v aplikaci).

V případech, kdy se při zpracování osobních údajů opíráme o váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže nebo jiným způsobem, který vám byl písemně popsán.

V případech, kdy se při zpracování osobních údajů opíráme o naše oprávněné zájmy, zvážíme vaše práva vůči našim právům takovým způsobem, aby naše zájmy neměly přednost před vašimi zájmy na ochranu vašich údajů. V závislosti na okolnostech také můžete mít právo vznést proti takovému zpracovávání námitku. Další informace najdete v části Jaká práva a volby máte? níže.

Když zpracováváme s vámi související osobní údaje za účelem plnění právních požadavků nebo plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo našemu zákazníkovi, jehož prostřednictvím používáte naše nabídky, může vaše neposkytnutí těchto údajů zabránit našemu plnění těchto povinností nebo je opozdit.

 

Jakým způsobem společnost Autodesk sdílí vaše osobní údaje?

Informace z výše popsaných kategorií sdílíme s následujícími kategoriemi osob:

 • Naši poskytovatelé služeb, včetně dodavatelů, konzultantů a dalších poskytovatelů služeb, kteří naším jménem zprostředkovávají služby nebo funkce, a to pro obchodní účely. Příkladem našich poskytovatelů služeb jsou společnosti, které nám pomáhají s marketingem, prodejem, poradenstvím, komunikací, údržbou a podporou softwaru, analytikou, sociálními sítěmi, marketingovými průzkumy, auditováním validního používání, zajišťováním souladu s licencemi, zabezpečením, ověřováním uživatelů, lokalizací a zpracováním plateb. Naši poskytovatelé služeb zpracovávají vaše údaje podle smluvních podmínek, které omezují jejich možnosti používání těchto údajů.

 • Naši obchodní partneři, například partneři pro integrace, partneři z prodejních kanálů (například prodejci), sponzoři, partneři a účastníci událostí, reklamní partneři a subjekty publikující v obchodu s aplikacemi společnosti Autodesk, se kterými interagujete v zájmu usnadnění svého vztahu se společností Autodesk a těmito obchodními partnery za účely, které jsou popsány v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů nebo v prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů těchto obchodních partnerů.

 • Naše přidružené společnosti, které zpracovávají nebo používají údaje za účely popsanými v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, včetně poskytování integrovaných nabídek (včetně zajišťování nákupů, služeb a plateb v našich integrovaných nabídkách), v rámci podpory našich oprávněných zájmů. Seznam entit společnosti Autodesk naleznete zde.

 • Služby a platformy sociálních sítí za účelem propojení nebo veřejného sdílení údajů s poskytovateli služeb nebo s vašimi kontakty v těchto službách nebo platformách.

 • Osoby, kterým musíme poskytovat údaje na základě zákonných požadavků, například vyhovění obsílce nebo soudnímu příkazu.

 • Orgány vymáhání práva, subjekty právního poradenství nebo jiné důvodně nutné strany, pokud jednáme v dobré víře, že je toto sdílení nutné k zabránění podvodu nebo softwarovému pirátství či reakci na ně, bránění společnosti Autodesk před útoky nebo ochraně práv, vlastnictví a bezpečnosti společnosti Autodesk, našich zákazníků a veřejnosti.

 • Osoby zapojené do zvažování, vyjednávání nebo provádění obchodní transakce, včetně prodeje, fúze, konsolidace, akvizice, změny vedení, převodu podstatných aktiv, bankrotu nebo reorganizace a jakékoli další následné integrace.

Vaše osobní údaje můžeme jiným stranám poskytnout také v případě, že k tomu máme váš souhlas nebo pokyny, a to pro libovolné vámi povolené nebo vyžádané účely.

Se třetími stranami můžeme sdílet agregované, anonymní nebo deidentifikované demografické, statistické nebo jiné informace týkající se používání našich nabídek, a to pro účely marketingu, analytiky, plánování nebo jiné účely. Takové informace neidentifikují specificky žádného konkrétního uživatele.

 

Jakým způsobem společnost Autodesk chrání vaše údaje?

K ochraně vašich dat před neautorizovaným přístupem či zneužitím používáme kombinaci důvodných a vhodných fyzických, administrativních a technologických postupů. Další informace o našich bezpečnostních postupech naleznete v našem centru zabezpečení.

Používáme přiměřené postupy, které omezují přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, dodavatele a zprostředkovatele společnosti Autodesk, kteří tyto údaje potřebují k provádění své práce.

 

Jaká práva a volby máte?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, které uchováváme. Také je můžete aktualizovat, odstranit, získat jejich kopii nebo omezit, jak je používáme. Pokud osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

Chcete-li spravovat své osobní údaje a obsah pomocí našich aplikací, přihlaste se ke svému účtu. Také můžete odstranit své osobní údaje a zrušit svůj účet. V souladu s platnými zákony můžeme uchovat určitá data o vás kvůli právním a interním obchodním účelům, například prevenci podvodů.

Chcete-li požádat o kopii osobních údajů ze svého účtu, vyplňte tento formulář. V souladu s platnými zákony můžeme před splněním vaší žádosti požádat o prokázání vaší identity a můžeme požádat o další formy ověření v závislosti na povaze vyžádaných osobních údajů.

Určité jurisdikce jednotlivcům udělují další práva týkající se jejich osobních údajů. V závislosti na tom, kde se nacházíte, a na platných zákonech můžete mít také následující práva:

 • vznést námitku vůči našemu zpracovávání vašich osobních údajů,

 • nechat nás podle potřeby zablokovat nebo anonymizovat vaše osobní údaje,

 • obdržet kopii vašich osobních údajů za účelem předání třetí straně,

 • odhlásit se z odběru určitých přímých marketingových komunikací,

 • zakázat určité sdílení vašich osobních údajů se třetími stranami,

 • nebýt zbaveni možnosti získat zboží nebo službu kvůli uplatnění vašich práv, ačkoli je možné, že vám bude v souladu s platnými zákony poskytována jiná úroveň služeb nebo účtována jiná sazba nebo cena,

 • podat stížnost u relevantního úřadu pro ochranu osobních údajů v jurisdikci, kde se nacházíte.

Tato práva mohou být za určitých okolností omezena místními zákony. V případě, že nás požádáte o odstranění vašich osobních údajů, můžeme například potřebovat zachovat tyto údaje za účelem dokončení vámi požadovaných transakcí, splnění našich zákonných povinností nebo za jinými omezenými obchodními účely, které vyžaduje nebo umožňuje zákon. Pokud chcete uplatnit svá platná práva, kontaktujte nás.

V případech, kdy zpracováváme osobní údaje jménem našich zákazníků, můžeme žádost předat relevantnímu zákazníkovi a spolupracovat s ním při jejím řešení, a to podle případných zvláštních smluvních ujednání s daným zákazníkem.

Pro občany Kalifornie (USA): Přečtěte si část Your California Privacy Rights (v angličtině), která obsahuje dodatečné informace týkající se vašich práv v rámci kalifornských zákonů.

Pro občany Brazílie: Přečtěte si část LGPD FAQs (v angličtině), která obsahuje dodatečné informace týkající se zákona LGPD a vašich práv v rámci tohoto zákona.

 

Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti ukládání a uchovávání dat?

Vaše osobní údaje a obsah ukládáme na našich serverech a na serverech našich poskytovatelů služeb. Vzhledem k tomu, že my i naši poskytovatelé služeb provozujeme servery v globálních umístěních, mohou být vaše osobní údaje přenášeny přes státní hranice a uchovávány na serverech mimo vaši zemi či oblast. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat nabídky, které používáte nebo o které žádáte, abychom mohli vyřizovat, uplatňovat nebo bránit právní nároky a abychom mohli podle potřeby plnit naše zákonné povinnosti. Údaje mohou být po určitou další dobu uchovávány v kopiích vytvořených za účelem záloh a obchodní kontinuity.

 

Přenáší společnost Autodesk vaše osobní údaje přes státní hranice?

Vzhledem k tomu, že jsme globální společnost, přenášíme osobní údaje přes státní hranice do jiných zemí. Vždy jsou přitom dodržovány zákony, které se k těmto údajům vztahují. V případech, kdy je to vyžadováno zákony, jsme zavedli opatření (například standardní smluvní klauzule) k adekvátní ochraně osobních údajů, které přenášíme přes hranice. Pokud si přejete získat kopii bezpečnostních opatření, která používáme k ochraně osobních údajů přenášených přes hranice, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů v části „Jak nás kontaktovat“ níže.

Společnost Autodesk potvrzuje, že se prokazatelně řídí programem Privacy Shield Framework mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA (dále jen „program Privacy Shield“) stanoveným Ministerstvem obchodu Spojených států, který se týká shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenášených z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do Spojených států a řízených programem Privacy Shield. Společnost Autodesk prokázala Ministerstvu obchodu Spojených států, že co se týče takových údajů, vyhovuje principům programu Privacy Shield. Pokud se vyskytne konflikt mezi podmínkami v tomto Prohlášení o zásadách osobních údajů a principy programu Privacy Shield, platí pro přenášené osobní údaje řízené programem Privacy Shield platné principy tohoto programu. Další informace o programu Privacy Shield a naši certifikaci naleznete na stránkách https://www.privacyshield.gov/ a v našem oznámení Privacy Shield Notice (v angličtině).

V důsledku zneplatnění programu Privacy Shield již na něj společnost Autodesk při přenosu osobních údajů z EHP, Spojeného království nebo Švýcarska do Spojených států nespoléhá. U osobních údajů , které jsme přenesli do Spojených států na základě programu Privacy Shield, budeme nadále používat bezpečnostní opatření tímto programem stanovená.

 

Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti marketingu a reklamy?

Používáme analytické nástroje a také spolupracujeme s jednou nebo více reklamními sítěmi (naši „reklamní partneři“), které používají soubory cookies nebo jiné technologie ke shromažďování informací o návštěvnících aplikací, k zobrazování reklam a k asistenci při sledování výsledků reklamních a marketingových kampaní. Pomocí těchto prostředků můžeme mít my a/nebo naši reklamní partneři možnost shromažďovat údaje o návštěvnících aplikací, včetně informací o navštívených webových stránkách, o tom, jakým způsobem, kdy a proč naše aplikace používají, o marketingových preferencích, IP adresách, ID zařízení a prohlížečích. Tyto informace se používají k zobrazení personalizovaných reklam na webových stránkách a v ostatních aplikacích, k výpočtu a kontrole počtu jedinečných a opakovaných zhlédnutí dané reklamy, k dodávání reklam odpovídajících zájmům návštěvníka a k měření efektivity reklamních kampaní. Vaše osobní údaje u výše uvedených aktivit zpracováváme v rámci podpory našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, je-li to nutné.

Používání vašich údajů reklamními partnery pro účely online behaviorální reklamy můžete zakázat, a to pomocí nástroje Your AdChoices organizace Digital Advertising Alliance. Nástroj Your AdChoices nemusí fungovat, pokud váš prohlížeč nepřijímá soubory cookies třetích stran. Pokud odstraníte soubory cookies nebo použijete jiný prohlížeč či počítač, může být nutné zakázat toto používání pomocí daného nástroje znovu.

Své předvolby týkající se souborů cookies můžete změnit, jak je popsáno výše. Volby týkající se souborů cookies jsou obecně specifické pro aplikaci, prohlížeč a zařízení. Pokud tedy navštívíte jinou aplikaci nebo použijete nový prohlížeč či zařízení, případně pokud vymažete soubory cookies ve svém prohlížeči, může být nutné provést tyto volby znovu.

Společnost Autodesk aktuálně nereaguje na signály „do not track“ (nesledovat).

 

Jakým způsobem společnost Autodesk chrání údaje dětí a studentů?

Ve společnosti Autodesk nám velmi záleží na ochraně soukromí dětí a jejich údajů.

Většina našich aplikací je vytvořena pro širokou veřejnost a navržena pro dospělé uživatele. Tyto aplikace označujeme jako „aplikace obecného zájmu“. V souvislosti s aplikacemi obecného zájmu neshromažďujeme vědomě osobní údaje dětí. Určité aplikace jsou vhodné a určené pro používání dětmi. Tyto aplikace označujeme jako „aplikace pro děti“.

Pro osobní údaje shromažďované od určitých dětí a studentů, kteří používají nabídky společnosti Autodesk, včetně aplikací pro děti, platí naše Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. V případě rozporu mezi naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů dětí a naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů se naše zpracovávání osobních údajů dětí řídí standardy určenými v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. Další informace naleznete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí.

 

Mohou být osobní údaje, které nám poskytnete, zobrazeny veřejně?

Jako vždy vás nabádáme k tomu, abyste při zveřejňování svých osobních údajů, a to i v rámci našich nabídek, postupovali rozvážně. Naše nabídky vám mohou umožňovat zveřejňování obsahu, včetně komentářů a označení „líbí se mi“, který může být viditelný pro veřejnost.

V některých případech můžete omezit, kdo bude mít k vámi zveřejněným informacím a obsahu přístup a kdo si je bude moci zobrazit. V jiných případech mohou být informace a obsah k dispozici registrovaným členům nabídky, případně i široké veřejnosti. Spolu s vaší zprávou nebo jiným obsahem, který zveřejníte prostřednictvím našich nabídek, může být zveřejněno vaše jméno, vaše uživatelské jméno, profilový obrázek nebo e-mailová adresa (obzvlášť, pokud ji používáte jako uživatelské jméno).

Pokud zveřejňujete informace, které nechcete zpřístupnit pro širokou veřejnost, ujistěte se, že používáte nabídku, která vám umožňuje určit, kdo uvidí informace, které zveřejníte.

 

Bude se toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů měnit?

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme změnit tak, aby odráželo změny v zákonech, našich postupech zacházení s daty nebo prvcích našeho podnikání. Aktualizované Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů bude k dispozici v našem centru zabezpečení zde. Zveřejníme i datum poslední aktualizace Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Díky tomu poznáte, zda a kdy bylo změněno. Pokud provedeme zásadní změny našeho Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, vynasnažíme se vám zaslat před vstoupením takových změn v účinnost oznámení, a to například formou zřetelného oznámení na našich webových stránkách či v našich službách nebo přes e-mail.

 

Jak nás kontaktovat?

Chcete-li nás kontaktovat, použijte následující kontaktní údaje. Uveďte přitom také název nabídky, ohledně které nás kontaktujete:

E-mail: privacy.questions@autodesk.com

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
Spojené státy americké

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, použijte následující kontaktní údaje: DPO@autodesk.com.

 

Na koho se mám obrátit v případě dotazů nebo stížností?

Jsme odhodláni spolupracovat s vámi na nalezení spravedlivého řešení veškerých vašich stížností nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se však domníváte, že bychom vám nedokázali s vaší stížností či obavou pomoci, máte právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů Spojených států amerických a/nebo kompetentnímu evropskému úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů nebo ekvivalentnímu místnímu úřadu.

Jaké informace o vás společnost Autodesk shromažďuje?

Osobní údaje získáváme různými způsoby. Některé osobní údaje získáme přímo od vás. Jiné údaje o tom, jak, kdy a proč interagujete s našimi aplikacemi, jsou shromažďovány nebo generovány automaticky, včetně údajů získaných prostřednictvím souborů cookie nebo jiných technologií pro sledování. Dále o vás získáváme určité údaje od třetích stran.

Informace, které nám poskytujete:

Přímo od vás získáváme údaje, například když si zaregistrujete účet nebo používáte aplikaci, registrujete produkt nebo službu, přihlásíte se k odběru novinek nebo na některou z našich akcí, když se účastníte našich akcí a aktivit, reagujete na našich sociálních médiích nebo nás jinak kontaktujete. Můžeme od vás získávat následující typy údajů:

 • identifikátory, jako je vaše jméno, telefonní číslo, fyzická a e-mailová adresa, IP adresa, uživatelské jméno a heslo k účtu,

 • profesní informace, jako je vaše povolání, obor, profesní licence, pracovní zkušenosti a historie zaměstnání a další kvalifikace,

 • komerční informace, jako jsou údaje o vašich předplatných, aplikacích, které jste zakoupili nebo o ně projevili zájem, a akcích, kterých jste se zúčastnili,

 • informace o finančních účtech, jako jsou platební údaje, které poskytujete při nákupu v aplikacích (tyto převody pro nás zpracovává třetí strana, jak je popsáno níže),

 • informace o vzdělání, jako je dosažené vzdělání,

 • chráněné charakteristiky, jako je váš věk (je-li použitelné),

 • vizuální, zvukové a elektronické informace, jako je vaše podoba nebo podpis, záznamy o našich interakcích, například korespondenci, podrobnosti o stížnostech a jejich řešeních, servisní záznamy a vaše preference, včetně preferovaných nástrojů, nastavení, jazyka a četnosti, s jakou si přejete dostávat marketingová sdělení.

Když provedete nákup prostřednictvím našich webových stránek, používáme služby platebních zprostředkovatelů (Digital River, BlueSnap, PayPal, Stripe, Adyen). Neukládáme informace o vaší kreditní kartě ani žádné další finanční údaje (kromě potvrzení, že byla provedena platba v určité výši). Shromažďujeme od vás kontaktní údaje a údaje o účtu, které předáváme platebnímu zprostředkovateli za účelem umožnění transakce. Pro další informace můžete kontaktovat naše zprostředkovatele, jak je uvedeno v jejich oznámeních o ochraně osobních údajů.

Informace, které získáváme na základě vašeho používání našich aplikací:

Automaticky shromažďujeme a generujeme určité osobní informace o vašem používání našich aplikací a můžeme je spojit s vaším účtem. Mezi shromažďované údaje patří:

 • identifikátory, jako jsou jedinečné identifikátory zařízení, IP adresy, identifikátory souborů cookie, ID produktů, informace o produktových licencích, uživatelských jménech a e-mailových adresách,

 • informace o aktivitě na internetu nebo v jiné elektronické síti, například navštívené webové domény, používané aktivity a aplikace, způsob a délka jejich použití, způsob přístupu k aplikacím, příspěvky, diskuze a další typy komunikace s námi, například na našich blozích, diskuzních fórech nebo chatovacích místnostech, použití hypertextových odkazů nebo obsahu ke stažení v aplikacích a další Metriky dle definice v našich všeobecných podmínkách,

 • informace o zeměpisné poloze,

 • elektronické údaje, například informace o operačních systémech, typech zařízení, prohlížečích, informace související s automatickými aktualizacemi a technickými chybami, informace o vašem používání našich aplikací, včetně vašich preferovaných nástrojů a nastavení, a o vašem zapojení do našich aktivit,

 • komerční informace, například záznamy o vašem zájmu o naše aplikace nebo provedených nákupech,

 • závěry vyvozené z jakýchkoli osobních údajů a údajů o používání aplikací, které máme k dispozici.

Používáme také soubory cookie (malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá při používání webových stránek) a související technologie, například pixely a soubory beacon (dále jen „soubory cookie“) ke shromažďování a ukládání informací, když používáte naše aplikace. Používáme analytické programy společnosti Autodesk a nástroje včetně analytických nástrojů třetích stran, například Google Analytics, které nám pomáhají porozumět, jak, kdy a proč používáte naše aplikace. Další informace o našem používání souborů cookie naleznete v našem Prohlášení o souborech cookie.

S výjimkou případů popsaných v Prohlášení o souborech cookie je rozhodnutí, zda budeme prostřednictvím souborů cookie shromažďovat údaje, jen na vás. Své rozhodnutí můžete kdykoli změnit. Pokud chcete změnit nastavení, přejděte do nastavení v aplikaci nebo můžete změnit své předvolby souborů cookie zde.

Data sociálních sítí: Naše aplikace mohou zahrnovat obsah, tlačítka nebo jiné nástroje, které se odkazují na služby nebo platformy jiných společností („moduly plug-in“). Informace o vašem používání pluginů shromažďujeme prostřednictvím analytických programů společnosti Autodesk i našich a externích analytických nástrojů. Pokud používáte aplikaci, která obsahuje moduly plug-in, mohou být informace z vašeho zařízení přeneseny přímo k poskytovateli služeb nebo platformy třetí strany. Nejsme správci dat shromažďovaných moduly plug-in. Pokud jste přihlášeni k sociální síti, může tato síť spojit vaše používání naší aplikace se svými službami nebo platformou.

Pokud například používáte moduly plug-in kliknutím na tlačítka To se mi líbí, Sledovat nebo Sdílet nebo napsáním komentáře, mohou se tyto informace automaticky objevit ve vašem profilu na příslušné sociální síti nebo platformě. I v případě, že nejste přihlášeni, mohou moduly plug-in odeslat vaši IP adresu poskytovatelům služeb nebo platforem sociálních sítí. Berte to prosím při používání našich aplikací na vědomí.

Když se ke službě nebo platformě sociální sítě připojíte prostřednictvím zařízení, které používají také jiní uživatelé, mohou tito jiní uživatelé vidět informace, které jsou uloženy nebo zobrazeny ve spojení s vaším profilem na stránce této služby sociální sítě.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran:

Získáváme a zpracováváme informace od našich přidružených společností a zdrojů třetích stran, jako jsou zaměstnavatelé, obchodní partneři, databáze obchodních kontaktů, služby rozšíření dat, prodejní partneři (např. maloobchodníci), poskytovatelé marketingových služeb, agregátoři dat třetích stran a platformy sociálních sítí (např. LinkedIn a Facebook). Získáváme také informace z veřejně dostupných zdrojů a od poskytovatelů licencí. Z těchto zdrojů shromažďujeme například následující kategorie osobních údajů:

 • identifikátory, jako jsou jména, telefonní čísla a e-mailové adresy,

 • profesní informace, jako je povolání, obor, profesní licence, pracovní zkušenosti a historie zaměstnání a další kvalifikace,

 • informace o vzdělání, jako je dosažené vzdělání,

 • komerční informace, jako jsou informace o událostech, kterých jste se zúčastnili, nebo aktivitách, do kterých jste se zapojili,

 • vyvozené závěry, například ohledně informací o používání a vašich preferencí, chování a dalších atributů.

V souladu s platnými zákony můžeme vaše osobní údaje spojit s informacemi získanými od dalších stran, abychom mohli udržovat aktuální a přesné databáze a poskytovat vám užitečnější obsah, zážitky, aplikace a další nabídky.

Jak společnost Autodesk používá informace, které o vás shromažďuje?

Vaše osobní data používáme s rozvahou a užitečně, například:

 • k ověření vaší identity v rozsahu nezbytně nutném ke splnění našich smluvních závazků vůči vám;

 • k poskytování služeb, produktů a podpory, jak to vyžaduje plnění našich smluvních závazků, které platí pro vaše používání našich aplikací, a ke komunikaci s vámi;

 • k zasílání důležitých informací v rozsahu naší smlouvy s vámi;

 • k zasílání dalších vámi vyžádaných informací, například o tom, že někdo označil jeden z vašich příspěvků tlačítkem To se mi líbí, v rozsahu nezbytně nutném ke splnění našich smluvních závazků vůči vám;

 • k zasílání doporučení, nabídek, propagačních akcí, zpravodajů, průzkumů a dalších informací v rámci prosazování našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován;

 • k anonymizaci, agregaci nebo deidentifikaci vašich osobních údajů, aby již nebylo možné vás na jejich základě identifikovat;

 • k získání lepší představy, jakým způsobem jsou naše aplikace používány, a porozumění jejich uživatelům v rámci prosazování našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován;

 • ke zlepšování našich aplikací a vaší spokojenosti v rámci prosazování našich oprávněných zájmů (nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován), například s využitím automatizovaných systémů, které analyzují data pomocí strojového učení a dalších analytických technik;

 • ke zlepšení zabezpečení našich aplikací a řešení potíží, jak to vyžaduje plnění našich smluvních závazků, které platí pro vaše používání našich aplikací, a ke komunikaci s vámi;

 • k poskytování propagačních nabídek, reklamy nebo jiného marketingového obsahu odpovídajícího vašim zájmům v rámci prosazování našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován;

 • k odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodů a softwarového pirátství (např. k ověření pravosti softwaru a řádné licence) a ochraně vás, společnosti Autodesk a třetích stran v rámci prosazování našich oprávněných zájmů. Další informace o tom, jak společnost Autodesk detekuje neplatný software a bojuje s ním, naleznete zde;

 • k vymáhání právních podmínek platných pro naše aplikace;

 • k plnění našich právních povinností;

 • k ochraně práv, bezpečnosti a majetku společnosti Autodesk, vás nebo jakékoli třetí strany;

 • k dalším účelům, k nimž získáme váš souhlas (pokud osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat s využitím kontaktních údajů uvedených níže, nebo jiným způsobem, o kterém vás budeme písemně informovat);

 • k účelům blíže popsaným v našich aplikacích, například v dodatečných oznámeních nebo dialozích O aplikaci (dostupné prostřednictvím nabídky Nastavení v aplikaci).

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, můžete mít právo proti takovému zpracování vznést námitku na základě konkrétních okolností. Další informace naleznete níže v části „Jaká máte práva a možnosti?“.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností nebo smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy s vámi nebo našim zákazníkem, jehož prostřednictvím naše aplikace používáte, může neposkytnutí údajů mít za následek nesplnění nebo opožděné plnění těchto povinností.

Jakým způsobem společnost Autodesk sdílí vaše osobní údaje?

Výše popsané kategorie údajů zpřístupňujeme následujícím kategoriím osob:

 • našim poskytovatelům služeb, jako jsou prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb, kteří pro nás provádějí služby nebo funkce k obchodním účelům. Mezi naše poskytovatele služeb patří například společnosti, které nám zajišťují služby v oblasti marketingu, prodeje, poradenství, komunikace, správy a podpory softwaru, analýzy, sociálních médií, průzkumu trhu, dodržování licencí, zabezpečení, ověřování uživatelů, lokalizace a zpracování plateb. Naši poskytovatelé služeb zpracovávají vaše údaje na základě smluvních podmínek, které omezují jejich možnosti vaše údaje používat;

 • našim obchodním partnerům, jako jsou integrační partneři, prodejní partneři (např. maloobchodníci) a přispěvatelé na webovém trhu Autodesk App Store, s nimiž jednáte v rámci zprostředkování vztahu se společností Autodesk, pro účely popsané v našich nebo jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů;

 • našim přidruženým společnostem k jakýmkoli účelům popsaným v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, například k poskytování integrovaných produktů a služeb (jako je zpracování nákupů, služeb a plateb v rámci našich integrovaných produktů a služeb) v rámci prosazování našich oprávněných zájmů. Seznam subjektů Autodesk naleznete zde;

 • službám a platformám sociálních sítí prostřednictvím modulů plug-in, nebo když se pomocí našich aplikací připojíte k těmto službám či platformám nebo veřejně či se svými kontakty sdílíte informace;

 • osobám, kterým jsme povinni údaje zpřístupnit ze zákona, například na základě obsílky nebo soudního příkazu;

 • orgánům činným v trestním řízení, právním zástupcům nebo jiným podobným stranám, pokud jednáme v dobré víře, že je toto sdílení nutné k zabránění podvodu nebo softwarovému pirátství či reakci na ně, bránění společnosti Autodesk před útoky nebo ochraně práv, vlastnictví a bezpečnosti společnosti Autodesk, našich zákazníků a veřejnosti;

 • osobám podílejícím se na zvažování, vyjednávání nebo realizaci obchodní transakce, jako je prodej, fúze, akvizice, změna kontroly, převod podstatné části majetku, bankrot či reorganizace a následná integrace.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také dalším stranám, pokud k tomu máme váš souhlas nebo nás o to požádáte, k jakýmkoli účelům, které vyžádáte nebo odsouhlasíte.

Agregované, anonymní nebo deidentifikované demografické, statistické a další údaje o používání našich aplikací můžeme sdílet s třetími stranami k marketingovým a dalším účelům. Tyto informace konkrétně neidentifikují žádného uživatele.

Jakým způsobem společnost Autodesk chrání vaše údaje?

K ochraně vašich dat před neautorizovaným přístupem či zneužitím používáme kombinaci důvodných a přiměřených fyzických, administrativních a technologických postupů. Další informace o našich bezpečnostních postupech naleznete v našem centru zabezpečení.

Přiměřenými způsoby omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, dodavatele a zprostředkovatele společnosti Autodesk, kteří tyto údaje potřebují k provedení své práce.

Jaká máte práva a možnosti?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, které uchováváme. Také je můžete aktualizovat, odstranit, získat jejich kopii nebo omezit, jak je používáme. Pokud osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat.

Pokud chcete spravovat používání vašich osobních údajů a obsahu v našich aplikacích, přihlaste se ke svému účtu. Také můžete odstranit své osobní údaje a zrušit svůj účet. V souladu s platnými zákony můžeme uchovat určitá data o vás z důvodu právních a interních obchodních účelů, například prevence podvodů.

Chcete-li požádat o kopii osobních údajů ve vašem účtu, vyplňte tento formulář. Než vaši žádost vyřídíme, v souladu s platnými zákony vás můžeme požádat o průkaz totožnosti a můžeme také vyžádat další způsob ověření v závislosti na povaze vyžádaných osobních údajů.

V určitých jurisdikcích mají fyzické osoby další práva ve spojení se svými osobními údaji. V závislosti na tom, kde žijete nebo na platných zákonech, můžete mít také právo:

 • vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů;

 • požádat nás o blokování nebo anonymizaci vašich osobních údajů;

 • získat kopii svých osobních údajů pro přenos třetí straně;

 • vyjádřit nesouhlas se zasíláním určitých sdělení přímého marketingu;

 • vyjádřit nesouhlas s určitým zpřístupněním vašich osobních údajů třetím stranám;

 • obdržet zboží nebo službu i při využití těchto práv, úroveň poskytnuté služby se však v takovém případě může lišit, nebo vám může být účtována jiná sazba či cena v souladu s platnými zákony;

 • podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato práva mohou být za určitých okolností místními zákony omezena. Pokud nás například požádáte o vymazání vašich osobních údajů, může se stát, že je budeme muset zachovat k dokončení transakcí, o které jste požádali, dodržení zákonných povinností, nebo jiné omezené obchodní účely, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon. Chcete-li využít svá práva, kontaktujte nás.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro své zákazníky, můžeme žádost předat příslušnému zákazníkovi a spolupracovat při jejím řešení s dodržením případných zvláštních smluvních ujednání s daným zákazníkem.

Rezidenti Kalifornie by si měli přečíst část „Vaše práva ve spojení s osobními údaji dle zákonů Kalifornie“, kde jsou popsána další zpřístupnění a informace o právech dle kalifornského právního řádu.

Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti ukládání a uchovávání dat?

Vaše osobní údaje a obsah ukládáme na našich serverech a na serverech našich poskytovatelů služeb. Vzhledem k tomu, že my i naši poskytovatelé služeb provozujeme servery v globálních umístěních, mohou být vaše osobní údaje přenášeny přes státní hranice a uchovávány mimo vaši zemi.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k tomu, abychom vám poskytovali aplikace, které používáte, zjistili, uplatnili nebo bránili právní nároky a splňovali své zákonné povinnosti. Údaje mohou být ještě nějakou dobu uloženy v kopiích pořízených pro účely zálohování a kontinuity podnikání.

Přenáší společnost Autodesk vaše osobní údaje přes státní hranice?

Vzhledem k tomu, že jsme globální společnost, přenášíme vaše osobní údaje přes státní hranice do jiných zemí. Vždy jsou přitom dodržovány zákony, které se k těmto údajům vztahují.

Když jsou vaše údaje přenášeny ze země Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarska nebo Spojeného království do Spojených států nebo ze subjektů v EHP do jiné země mimo EHP, spoléháme na jeden nebo více následujících právních mechanismů, které poskytují vhodné zabezpečení těchto přenosů: štít EU–USA na ochranu soukromí, štít Švýcarsko–USA na ochranu soukromí a Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Chcete-li využít své zákonné právo vidět kopie dokumentů o mechanismu přenosu údajů, který společnost Autodesk používá k přeshraničnímu přenosu údajů, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Společnost Autodesk dodržuje rámec štítu EU–USA na ochranu soukromí a rámec štítu Švýcarsko–USA na ochranu soukromí („štít na ochranu soukromí“) stanovený Ministerstvem obchodu USA pro shromažďování, používání a archivaci osobních údajů přenášených z EHP, Spojeného království nebo Švýcarska do Spojených států v rámci štítu na ochranu soukromí.  Společnost Autodesk potvrdila ministerstvu obchodu, že ve spojení s těmito údaji dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí.  V případě rozporu mezi tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí budou mít přednost zásady štítu na ochranu soukromí.  Pokud máte zájem o další informace o programu štítu na ochranu soukromí a chcete se podívat na naši certifikaci, navštivte stránky https://www.privacyshield.gov/ a přečtěte si naše Prohlášení o štítu na ochranu soukromí.

Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti marketingu a reklamy?

Používáme analytické nástroje a spolupracujeme s jednou nebo několika inzertními sítěmi (naši „reklamní partneři“), které používají soubory cookie nebo jiné technologie k shromažďování informací o návštěvnících aplikací, zobrazování reklam a sledování výsledků reklamních a marketingových kampaní. Těmito prostředky můžeme my nebo naši reklamní partneři shromažďovat údaje od návštěvníků aplikací, například navštívené webové stránky, údaje o tom, jak, kdy a proč jsou aplikace používány, marketingové předvolby, IP adresy, ID zařízení a informace o prohlížečích. Tyto informace se používají k zobrazení přizpůsobených reklam v aplikacích a na webových stránkách, k výpočtu a kontrole počtu jedinečných a opakovaných zhlédnutí dané reklamy, dodávání reklam odpovídajících zájmům návštěvníků a měření efektivity reklamních kampaní. Vaše osobní údaje zpracováváme k výše uvedeným činnostem v rámci prosazování našich oprávněných zájmů nebo s vaším souhlasem, pokud je vyžadován.

Použití vašich údajů reklamními partnery pro online behaviorální reklamu můžete odmítnout prostřednictvím nástroje asociace Digital Advertising Alliance Your AdChoices. Nástroj Your AdChoices nemusí fungovat, pokud váš prohlížeč nepřijímá soubory cookie třetích stran, a pokud tyto soubory odstraníte, použijete jiný prohlížeč nebo jiný počítač, bude zapotřebí nástroj použít znovu.

Jak již bylo uvedeno výše, své předvolby pro soubory cookie z našich webových stránek můžete také změnit zde. Upozorňujeme, že ke změně nastavení může být nutné také vymazat existující soubory cookie v každém prohlížeči ve všech zařízeních.

Společnost Autodesk v tuto chvíli nepodporuje signály „nesledovat“.

Jakým způsobem společnost Autodesk chrání údaje dětí a studentů?

Ve společnosti Autodesk nám velmi záleží na ochraně soukromí dětí a jejich údajů.

Mnoho našich aplikací je vytvořeno pro širokou veřejnost a navrženo pro dospělé uživatele. V souvislosti s aplikacemi pro širokou veřejnost neshromažďujeme vědomě osobní údaje dětí.

Jiné aplikace jsou určeny k použití dětmi a jsou pro ně vhodné. Pro osobní údaje shromažďované těmito aplikacemi platí Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. V případě rozporu mezi naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů dětí a Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů se naše zacházení s osobními údaji dětí řídí standardy určenými v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. Další informace naleznete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí.

Mohou být osobní údaje, které nám poskytnete, zobrazeny veřejně?

Jako vždy vás nabádáme k tomu, abyste při zveřejňování svých osobních údajů, a to i v rámci našich aplikací, postupovali rozvážně. Některé naše aplikace umožňují zveřejňovat obsah, například komentáře a označení „To se mi líbí“, který může být veřejně viditelný.

V některých případech můžete omezit, kdo bude mít k vámi zveřejněným informacím a obsahu přístup a kdo si je bude moci zobrazit. V jiných případech mohou být informace a obsah k dispozici registrovaným členům aplikace, případně i široké veřejnosti. Spolu s vaší zprávou nebo jiným obsahem, který zveřejníte prostřednictvím našich aplikací a webových stránek, může být zveřejněno vaše jméno, vaše uživatelské jméno, profilový obrázek a e-mailová adresa (obzvlášť, pokud ji používáte jako uživatelské jméno).

Pokud zveřejňujete informace, které nechcete zpřístupnit pro širokou veřejnost, ujistěte se, že používáte aplikaci, která vám umožňuje určit, kdo uvidí informace, které zveřejníte.

Bude se toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů měnit?

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme změnit tak, aby odráželo změny zákonů, našich způsobů zpracování údajů nebo prvků našeho podnikání. Aktualizované Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů bude k dispozici v našem centru zabezpečení zde. Je zde uvedeno datum poslední aktualizace, abyste měli přehled o tom, kdy se Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů změnilo. Pokud v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů provedeme zásadní změny, budeme se snažit vás na tyto změny upozornit před tím, než vejdou v platnost, například viditelným oznámením na našich webových stránkách či službách nebo e-mailem.

Jak nás můžete kontaktovat?

Chcete-li nás kontaktovat, použijte následující kontaktní údaje. Uveďte přitom také název aplikace, ohledně které nás kontaktujete:

E-mail: privacy.questions@autodesk.com

Pošta:

Privacy Questions
Autodesk, Inc. The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
USA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, použijte následující kontaktní údaje: DPO@autodesk.com.

Na koho se můžete obrátit v případě dotazů nebo stížností?

Jsme odhodláni spolupracovat s vámi na nalezení spravedlivého řešení veškerých vašich stížností nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se však domníváte, že bychom vám nedokázali s vaší stížností či obavou pomoci, máte právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů Spojených států amerických a/nebo kompetentnímu evropskému úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů, případně odpovídajícímu místnímu úřadu.

Vaše práva ve spojení s osobními údaji dle zákonů Kalifornie

Kalifornský právní řád považuje určité zpřístupnění osobních údajů třetím stranám výměnou za něco hodnotného za „prodej“, i když nedojde k poskytnutí peněz. „Prodej“ osobních údajů dle kalifornského práva neuskutečňujeme.

V části „Jaká máte práva a možnosti?“ uvedené výše jsme popsali několik typů práv. Pokud jste rezidenty Kalifornie, máte právo na přístup ke konkrétním údajům, právo znát podrobnosti o zpracování vašich údajů, právo požádat o vymazání vašich osobních údajů a právo získat zboží nebo služby i přes využití těchto práv. Tato práva můžete využít zasláním e-mailu na adresu privacy.questions@autodesk.com. Chcete-li požádat o kopii osobních údajů ve vašem účtu, můžete také vyplnit tento formulář.