Demir yolu tasarımı için Civil 3D

Demir yolu projelerini verimli bir şekilde modelleyin ve analiz edin

Transit istasyonlarının ve demir yolu ağlarının planlamasını, tasarımını ve teslimatını hızlandırın.

Demir yolu tasarımı için Civil 3D özellikleri

Özellikler

Hizalamalar ve profiller

Ana ray hizalama geometrisinde, profilinde ve hat eğimindeki değişikliklerle ayarlanan belirli toleranslara dayalı ortak istasyona sahip ray hatları oluşturmak için ray hizalamalarını kullanın. (video: 1:46 dk.)


Özel demir yolu hat çalışması tasarımı

Düzenleyebileceğiniz, silebileceğiniz veya ekleyebileceğiniz yan ray ve çapraz makas türleri kütüphanesini temel alarak paralel hizalamaları bağlayan çapraz geçişler ve ayırma hizalamaları için makaslar tasarlayın.


Koridor modelleme

Hizalamalar, profiller ve derlemeler dahil olmak üzere 3B ray koridor modelleri oluşturun. Demir yolu makasları, yan raylar, platformlar ve hat eğimi hesaplamaları için tasarımları dâhil edin. (video: 54 sn.)

Daha fazla bilgi (İngilizce)


Platform kenarı tasarımı

Ray boyunca dinamik olarak güncellenen platform kenarı ile tek veya çift platform alt montajları kullanarak hafif veya ağır demir yolu için platform kenarları tasarlayın. (video: 1:01 dk.)


Tasarım otomasyonu

Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve diğer sistem unsurları dâhil olmak üzere yinelenen ve karmaşık görevleri otomatikleştirmek için komut dizileri oluşturmak üzere görsel programlamayı kullanın. (video: 2:42 dk.)


Demir yolu tasarımı için diğer Autodesk ürünlerini bağlayın

Demir yolu tasarımını tüm proje aşamalarında optimize edin

Bağlam oluşturun ve dikey/yatay yapıların kavramsal ve ayrıntılı tasarımlarını gerçekleştirin. (video: 2:18 dk.)


Demir yolu tasarımlarını kolaylaştırın

Demir yolu ağı varlıklarının ayrıntılı modellemesini ve dokümantasyonunu oluşturun. (video: 4:07 dk.)


Tasarım iş akışlarını otomatikleştirin

Proje süreçlerini hızlandırmak ve karmaşık ve rutin görevlerin tasarımı ile detaylandırılmasını otomatikleştirmek için Dynamo'yu kullanın. (video: 2:37 dk.)