Civil 3D'nin önemli özellikleri

Civil 3D'de alt bölüm koridorları çizimi

Saha ve etüt iş akışları

Hem etüt verilerini indirin, analiz edin ve değerlendirin hem de sahada elde edilen verileri ofise kolayca aktarın

Arazi modelleme

Arazi kullanımı çalışmaları, ulaşım sistemi planlaması ve su akış simülasyonları gibi çalışmalar için zemin topoğrafyasının kapsamlı dijital modellerini oluşturun 

Koridor modelleme

Otoyollar, yollar ve demir yolları için hem dinamik hem de veri açısından zengin koridor modelleri oluşturun

Kavşak tasarımı

3 yollu (T şekilli), 4 yollu ve döner kavşakların dinamik modellerini oluşturun

Drenaj tasarımı ve analizi

Yağmur ve kanalizasyon suyu tasarımlarını yönetin. Hidrolik/hidroloji analizleri ile optimize edilen boru hattı yolları tanımlayın

Basınç şebekeleri

Basınç şebekelerinin yatay ve dikey tasarımlarını düzenleyin, yönü değiştirilmiş eğri boru segmentlerini modelleyin, tasarım ve derinlik kontrollerinden yararlanın

Plan üretimi ve dokümantasyonu

Plan/profil, yalnızca planlar, yalnızca profiller ve bölüm çizimleri gibi seçeneklerle çizimlerden inşaat belgelerini hızla oluşturun

Birlikte çalışabilirlik

Civil 3D verilerinizi içe ve dışa aktarmanın yanı sıra bu verileri hem IFC gibi yaygın olarak kullanılan CAD biçimleriyle hem de Esri ArcGIS ve Bentley verileriyle ilişkilendirir

Tasarım otomasyonu

Elektrifikasyon ve sinyal dahil olmak üzere yinelenen ve karmaşık görevleri otomatikleştirmek için komut dizileri oluşturmak üzere görsel programlamayı kullanın

Jeoteknik modelleme

Yüzey altı verilerini görselleştirin, analiz edin ve bu verileri doğrudan Civil 3D tasarım modelinde kolayca kullanın

Malzemeler ve miktarlar

Tasarım ve mevcut zemin yüzeylerini ve keşif bedellerini karşılaştırarak hacim raporları oluşturmak için malzeme ve bölüm veya profil bilgilerini kullanın

Köprü tasarımı

Karmaşık köprü tasarımı projelerinde çalışırken çeşitli alanlardaki iş akışlarını daha verimli bir şekilde koordine edin

Civil 3D'deki diğer özellikler

Yüzey modelleme

Yüzey modelleme araçları

TIN, Izgara ve Kırpılmış ve Koridor yüzeyleri desteğiyle noktalar, kesme çizgileri, sınırlar ve konturların birleşiminden oluşan yüzeyler oluşturun.


Nokta bulutu araçları

Mevcut koşul ve yapıların dijital temsillerini oluşturmak için lazer tarayıcı ve diğer yakalama teknolojileri ile elde edilen geniş nokta koleksiyonlarından yararlanın. Tasarım projenizde kullanmak üzere 3B model oluşturmak için nokta verilerini Civil 3D'ye aktarın.


Yüzey düzenleme

Mevcut yüzey veri bileşenleri yerine düzenleme işlemleri olarak yüzey tanımına düzenlemeler ekleyen düzenleme araçlarıyla çalışın.


Yüzey maskeleri

Yüzey alanlarını bloke etmenize ve görüntülenmesini engellemenize veya belirli bir işleme malzemesi kullanarak yüzeyin bir bölümünü işlemenizi sağlayan bir görüntüleme aracı.


Yüzey su havzaları

Drenaj hedeflerini ve havzaları daha iyi belirlemek için suyun bir yüzey boyunca ve yüzeyden nasıl aktığını analiz edin.


Yüzey hacimleri

Hacim yüzeylerini ve bu yüzeylerdeki sınırlı alanları hesaplayıp analiz etmek için Hacim Paneli'ni kullanın.


Yüzey analizi

Kontur, yönler, yükseklikler, eğimler, eğim okları, su havzaları ve yağmur damlası yolu dahil olmak üzere yüzeyle ilgili analizler yapın.


Saha ve etüt

Saha tasarımı araçları

Nesneleri (parseller, hizalamalar, derecelendirmeler ve özellik çizgileri) saha koleksiyonunda ortak bir topoloji ile yönetin.


Etüt araçları

Sahada toplanan etüt verilerini indirme, oluşturma, analiz etme ve düzenlemeyi kolaylaştırın.


Sahadan proje bitime kadar uzanan iş akışları

Civil 3D'de akıllı temel harita oluşturmak için sahada toplanan etüt verilerini daha verimli bir şekilde işleyin.


Jeoteknik modelleme

Jeoteknik verilerini görselleştirin, analiz edin ve bu verileri doğrudan Civil 3D tasarım modelinde kullanın.


Derecelendirme araçları

Derecelendirme araç ve komutları sayesinde tamamlanan zemin yüzeylerinin tasarımını kolaylaştırın.


Grading optimization

Belirlenen tasarım projesi ölçütlerine göre arazi alanları için derecelendirme tasarım çalışmaları gerçekleştirme süreçlerini otomatikleştirin.


Koridor modelleme

NEW

Kısmi montaj dağıtımı
ve yönetimi

Paylaşılan proje konumunda özel kısmi montajları paylaşarak hem kısmi montajları hem montajları dağıtın. Kısmi montajı tüketen koridorlar, yeni sürümü kullanmak üzere kolayca güncellenebilir.


ENHANCED

Koridor geçişleri

Kısmi montajdaki parametre değerleri arasında geçiş yapmak istediğinizde koridor geçişi oluşturun ve düzenleyin. Geçişlerin kolay hareket ettirmek ve geçiş sırasını yeniden düzenlemek için daha fazla kontrol eklendi.


Koridor tasarımı araçları

Otoyollar ve yollar için dinamik ve veri açısından zengin koridor modelleri oluşturun. Demir yolu makasları, yan raylar ve hat eğimi hesaplamaları için tasarımlar içeren tren rayı koridor modelleri oluşturun.


Koridor verilerini dışa aktarın

Koridor özellik çizgilerini, derecelendirme nesneleri veya diğer tasarım projeleri oluşturmak üzere bir temel olarak kullanmak için kolayca çıkartın. Özellik satırlarını çıkarma işlemi toplu olarak, tek tek veya koridor bölgesi veya çokgen içinde bir alt küme seçilerek gerçekleştirilebilir.


Montajlar ve alt montajlar

Kara yolu veya diğer hizalamaya bağlı tasarımların temel yapı bloklarını oluşturmak için montajları ve alt montajları verimli bir şekilde kullanın.


Kavşaklar ve döner kavşaklar

Dinamik 3 yollu, 4 yollu ve döner kavşaklar oluşturun.


Gelişmiş döner kavşak tasarımı

Tanımlanan standartlara göre döner kavşak tasarlayın. Döner kavşaklarınızı mevcut koridor modellerinde oluşturun. Böylece, koridor hizalamalarında değişiklik yaptığınızda tasarımınızın otomatik olarak güncellenmesini sağlayın.


Yağmur suyu ve pis su

ENHANCED

Basınç şebekesi tasarımı

Su iletim sistemleri gibi basınç şebekeleri 3B modellerini oluşturun. Basınç şebekelerini birleştirme, DREF senkronizasyon iyileştirmeleri ve parti sembolü görüntüleme dahil olmak üzere yerleşim ve düzenleme iş akışları için daha fazla kontrol eklendi.


Boru şebekeleri modelleme

Yağmur ve kanalizasyon suyu gibi yardımcı sistemlerin 2B ve 3B modellerini verimli bir şekilde çizin.


Hidrolikler ve hidroloji araçları

Yağmur suyu tasarımı, su havzası analizi, tutma göleti modellemesi ve menfez, kanal ve giriş analizi dahil olmak üzere çeşitli yağmur suyu yönetimi görevleri gerçekleştirin.


Basınç şebekesi tasarımı

Su iletim sistemleri gibi basınç şebekeleri 3B modellerini oluşturun. Basınç şebekelerini birleştirme, DREF senkronizasyon iyileştirmeleri ve parti sembolü görüntüleme dahil olmak üzere yerleşim ve düzenleme iş akışları için daha fazla kontrol eklendi.


Plan üretimi ve dokümantasyonu

Plan üretimi ve yapı dokümantasyonu

Tek bir sayfaya birden fazla plan veya profil görünümü ekleyerek yalnızca plan, plan ve profil, yalnızca profil ve bölüm sayfaları oluşturun.


QTO ve hafriyat hesaplamaları

Malzeme hacimlerini çıkartın ve raporlayın, malzemeden miktarları, kesit veya profil bilgisini analiz edin.


Üretkenlik ve otomasyon

Dynamo for Civil 3D

Tekrar eden tasarım görevlerini otomatikleştiren rutinler geliştirmek ve iş akışlarını hızlandırmak için Dynamo görsel komut dizisini kullanın. (video: 1:16 dk.)


ENHANCED

Project Explorer

Bu araç ile Civil 3D modellerinin hacimli tasarım verilerini yönetin. Modelleri kolayca inceleyin, doğrulayın, raporlayın, dışa aktarın ve düzenleyin. Özel özellik verilerinin raporlanma ve yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmek için gezinme becerileri ve araçları geliştirildi.


Birlikte çalışabilirlik

Koridor verileri kısayolu (DREF)

Koridorlar için veri kısayolları oluşturup paylaşın.


3ds Max ile birlikte çalışma

Profesyonel kalitede görselleştirmeler oluşturun.


IFC içe ve dışa aktarma

AutoCAD katı nesnelerini IFC dosyalarına içe ve dışa aktarın.


InfraWorks ile veri alışverişi yapın

Tasarım sürecinize bağlam modelleme ve kavramsal tasarım süreçlerini ekleyin. Civil 3D'de mevcut koşulların gerçek dünya bağlamlarıyla daha iyi kararlar alın, alternatifleri daha verimli bir şekilde değerlendirin ve detaylandırılmış tasarım ve dokümantasyonu süreçlerinizi tamamlayın.