AutoCAD ile Revit'i karşılaştırın

AutoCAD ile Revit'in özelliklerini karşılaştırın ve tasarım akışınız için hangi CAD yazılımının doğru çözüm olduğunu öğrenin.

Önerilen karşılaştırma

Revit, AutoCAD, Civil 3D ve daha fazlasını içerir

Paket

Fiyatlandırma

Aylık 6.802 TL 9.879 TL 11.985 TL
Yıllık 54.740 TL 78.546 TL 96.037 TL
3 yıllık 164.218 TL 235.638 TL 288.110 TL

Genel Bakış

2B ve 3B CAD yazılımı. AutoCAD aboneliği; AutoCAD'i, özel araç setlerini ve uygulamalarını içerir.

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için iş akışlarını kolaylaştıran güçlü BIM ve CAD araçları.

Mimari modelleme

Duvarlar, zeminler, çatılar, tavanlar, kolonlar Checkmark Checkmark Checkmark
Bileşenler: kapılar, pencereler vb. Checkmark Checkmark Checkmark
Tasarım seçenekleri Checkmark Checkmark Checkmark
Odalar ve alanlar Checkmark Checkmark Checkmark
Site modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Merdivenler ve rampalar Checkmark Checkmark Checkmark
Korkuluklar Checkmark Checkmark Checkmark
Kütle çalışmaları Checkmark Checkmark Checkmark
Kat planları, kesitler, yükseltiler
Sınırlı
Kapsamlı
Kapsamlı
Kat planlarından geometri oluşturma Checkmark Checkmark
8.500'den fazla akıllı mimari nesne Checkmark Checkmark
AIA 2. sürüm katman standartlarını destekler Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, ISYBAU Uzun Format Checkmark Checkmark
ISYBAU Kısa Format ve STLB Checkmark Checkmark

Yapısal modelleme

Yapısal duvarlar, zemin döşeme Checkmark Checkmark Checkmark
Yapısal temel duvarı ve İzole
Sınırlı
Kapsamlı
Kapsamlı
Yapısal kolonlar, kirişler ve destekler Checkmark Checkmark Checkmark
Eğimli sütunlar Checkmark Checkmark
Makas kirişler Checkmark Checkmark
Çelik bağlantılar Checkmark Checkmark
Destek, betonarme demiri modelleme Checkmark Checkmark

MEP modelleme

HVAC kanal sistemleri Checkmark Checkmark Checkmark
Mekanik ekipman Checkmark Checkmark Checkmark
Boru ve sıhhi tesisat sistemleri Checkmark Checkmark Checkmark
İmalat parçaları Checkmark Checkmark Checkmark
Elektrik ve aydınlatma sistemleri Checkmark Checkmark Checkmark
Doğru MEP dokümantasyonu Checkmark Checkmark Checkmark
MEP çizimleri oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
MEP, HVAC sembol kütüphaneleri Checkmark Checkmark Checkmark
10.500'den fazla akıllı MEP nesnesi Checkmark Checkmark Checkmark
AIA 2. sürüm, BS1192 Tanımlayıcı desteği Checkmark Checkmark Checkmark
BS1192 – AUG Sürüm 2 standartları desteği Checkmark Checkmark Checkmark
Boru parçaları hizalama Checkmark Checkmark Checkmark
Parçalar ile nesnelerin kuvvetlerini hesaplayın Checkmark Checkmark Checkmark
Malzeme raporları Checkmark Checkmark Checkmark

İnşaat modelleme

Parçalar Checkmark Checkmark Checkmark
Montajlar Checkmark Checkmark Checkmark
Aşamalar Checkmark Checkmark
Düzeltmeler Checkmark Checkmark Checkmark

Gelişmiş modelleme

Tekrarlanan öğeler için grup oluşturun Checkmark Checkmark Checkmark
Bildiğiniz düzenleyici ortamı Checkmark Checkmark
Revit içeriğini FormIt Pro'ya gönderme Checkmark Checkmark
Yerinde modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Şekilli düzenlenmiş zeminler ve çatılar Checkmark Checkmark Checkmark
Global parametreler Checkmark Checkmark Checkmark
Kavramsal kütleleme, uyarlanabilir bileşenler Checkmark Checkmark Checkmark

Map 3D araç seti

GIS topolojisini ekleme Checkmark Checkmark
CAD, CBS verilerini oluşturma, koruma Checkmark Checkmark
GIS verilerini tasarım verileriyle toplama Checkmark Checkmark
Birden fazla kaynaktaki uzamsal verilere erişme Checkmark Checkmark
Electric N. Amer./Avrupa veri şemaları Checkmark Checkmark
Su, atık su ve gaz raporları Checkmark Checkmark
Coğrafi harita verilerinden geometriler oluşturma Checkmark Checkmark
Coğrafi eşleme verileri ekleme Checkmark Checkmark

Elektrik tasarımı

Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Proje tabanlı bir yapıda düzenleme Checkmark Checkmark Checkmark
Tutarlı proje standartları kullanımı Checkmark Checkmark Checkmark
Kablolama şeması hata kontrolü Checkmark Checkmark Checkmark
Akıllı elektrik sembolleri Checkmark Checkmark Checkmark
AS, GB, IEC, JIC ve IEEE standartları Checkmark Checkmark

Mekanik tasarım

Tasarım parçaları, montajlar, ürünler Checkmark Checkmark
Akıllı araç paletleri Checkmark Checkmark
Harici CAD geometrisini içe aktarma Checkmark Checkmark
Malzeme listelerini otomatikleştirin Checkmark Checkmark
Parça güncellemelerini otomatikleştirin Checkmark Checkmark
Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama Checkmark Checkmark
Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri Checkmark Checkmark
700.000'den fazla akıllı imalat parçası Checkmark Checkmark
ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN ve GB desteği Checkmark Checkmark

İş birliği

Müdahale kontrolü, kopyala/izle Checkmark Checkmark Checkmark
Görüntü paylaşımı Checkmark Checkmark Checkmark
Inventor, BIM 360'a blok aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
BIM 360, Inventor'a çizimleri içe/dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Revit, Fusion 360'tan içe aktarma/dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme Checkmark Checkmark Checkmark
Revit Bulut Modelleri Checkmark Checkmark
İş paylaşımı (çok kullanıcılı ortam) Checkmark Checkmark
Projeler arasında paylaşılan koordinatlar Checkmark Checkmark
Revit Sunucusu Checkmark Checkmark
Koordineli BIM modellerini entegre edin Checkmark Checkmark
PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme Checkmark Checkmark

Simülasyon ve analiz

Alan analizi Checkmark Checkmark
Rota analizi Checkmark Checkmark
Elektrik yükü analizi Checkmark Checkmark
MEP sistemlerinin analizi Checkmark Checkmark
Revit için Enerji Optimizasyonu Checkmark Checkmark
Autodesk Görüntü Oluşturma ile Aydınlatma Analizi Checkmark Checkmark
Güneş ışığı analizi Checkmark Checkmark
Güneş ve gölge çalışmaları Checkmark Checkmark
Yapısal analiz modeli Checkmark Checkmark
Yapısal analiz sonuçları araştırması Checkmark Checkmark
Yapısal analiz Checkmark Checkmark

Sunum ve görselleştirme

Gelişmiş 2B yumuşatma ve çizgi görüntüleri Checkmark Checkmark Checkmark
DWG nesnelerine dönüştürme Checkmark Checkmark Checkmark
Nesneleri renklerle katmanlara atama Checkmark Checkmark Checkmark
Yüksek kaliteli 3B grafik döndürme/kaydırma Checkmark Checkmark Checkmark
Gerçekçi, kavramsal 3B geometrik görünümler Checkmark Checkmark Checkmark
Profesyonel işlemeler oluşturun Checkmark Checkmark Checkmark
Kavram oluşturma ve detaylandırma Checkmark Checkmark Checkmark
3B baskı için uyumlu Checkmark Checkmark Checkmark
Taslak çizgileri Checkmark Checkmark
Gölgeler ve ortam gölgeleri Checkmark Checkmark
Mimari derinlik işaretleme Checkmark Checkmark
Yer değiştirmiş elemanlar Checkmark Checkmark
Gerçekçi görünüm stilleri Checkmark Checkmark
Ortografik, perspektif, gözden geçirmeler Checkmark Checkmark
Kenar yumuşatma özelliğine sahip pürüzsüz çizgiler Checkmark Checkmark
Tıkanıklık ayırma Checkmark Checkmark
Bulut görüntü oluşturma Checkmark Checkmark
Fotogerçekçi malzemeler Checkmark Checkmark
Ürün görüntüsü oluşturmada Checkmark Checkmark
Çıkartmalar Checkmark Checkmark
Raster ve vektör araçlarıyla taramaları düzenleme Checkmark Checkmark

Plant 3D

Şematik diyagramlar, tesis planları oluşturun Checkmark Checkmark Checkmark
Malzeme raporları Checkmark Checkmark Checkmark
40 standardı destekleyen yapısal üyeler Checkmark Checkmark Checkmark
Tesis tasarım çizimleri oluşturun, koruyun Checkmark Checkmark
P& ID'leri otomatikleştirin Checkmark Checkmark
İzometrikleri, ortografi raporları paylaşın Checkmark Checkmark
400'den fazla akıllı bitki nesnesi Checkmark Checkmark
Ekipman ve destek şablonları içerir Checkmark Checkmark

Bulut ve mobil kullanım

Uzaktan erişme, görüntüleme veya düzenleme Checkmark Checkmark Checkmark
Çevrim içi yayınlama, paylaşma ve iş birliği yapma Checkmark Checkmark Checkmark
Popüler bulut hizmetleriyle çalışır Checkmark Checkmark Checkmark
Uyumlu kullanıcı deneyimi Checkmark Checkmark Checkmark
Uçak modunda dwg dosyalarına açıklama ekleme Checkmark Checkmark
AutoCAD mobile app Checkmark Checkmark
AutoCAD web app Checkmark Checkmark

Destek ve kararlılık

Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirin Checkmark Checkmark Checkmark
Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir Checkmark Checkmark Checkmark
Sertifikalı donanım desteği Checkmark Checkmark Checkmark
Mevcut özel telefon desteği Checkmark Checkmark Checkmark
Kapsamlı kullanıcı topluluğu Checkmark Checkmark Checkmark
Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi Checkmark Checkmark Checkmark
Önceki yıllara ait sürümlere erişim Checkmark Checkmark Checkmark
Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme Checkmark Checkmark
Ağ dağıtımı Checkmark Checkmark

Kullanıcı arabirimi

Menüyü ve şerit arayüzlerini özelleştirin Checkmark Checkmark Checkmark
İçeriğe duyarlı şeritler Checkmark Checkmark Checkmark
Kütüphaneden blokları tanımlayın, yerleştirin Checkmark Checkmark Checkmark
Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma Checkmark Checkmark Checkmark
CAD bloklarını içe aktarma, düzenleme ve oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Son veya favori bloklara hızlı erişim Checkmark Checkmark Checkmark
Autodesk Family tarayıcısını yükleme Checkmark Checkmark
Özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi Checkmark Checkmark

Dokümantasyon

Akıllı açıklama notu araçları Checkmark Checkmark Checkmark
Boyutlandırma, tarama, revizyon bulutları Checkmark Checkmark Checkmark
Çizim gruplarını yazdırma Checkmark Checkmark Checkmark
2B detay çizgileri, 2B detay bileşenleri Checkmark Checkmark
Revizyon takibi Checkmark Checkmark
Boyutlandırma, etiketleme, açıklama, metin Checkmark Checkmark
Aşamalı Checkmark Checkmark
Çizelgeler, malzeme keşif bedeli Checkmark Checkmark
Betonarme demiri şekli görüntüleri Checkmark Checkmark
Tümleşik çizelgeler Checkmark Checkmark
Panel çizelgeler Checkmark Checkmark
Kanal ve boru basınç kaybı raporları Checkmark Checkmark
Filtreleri görüntüleme Checkmark Checkmark
Grafik sütun çizelgeleri Checkmark Checkmark
Xref karşılaştırma Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ dosya doğrulaması Checkmark Checkmark
Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma Checkmark Checkmark
CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama Checkmark Checkmark
Çizimlerde izlenen değişiklikler Checkmark Checkmark

Birlikte çalışabilirlik

DWG, DXF dosya formatı Checkmark Checkmark Checkmark
Resimler (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
PDF'leri içe/dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
İzlenecek yollar ve görüntüler, FBX, NWC Checkmark Checkmark
Oda/Alan raporları, çizelgeler Checkmark Checkmark
Bağlı Rhino 3DM ve FormIt AXM dosyaları Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp, DWF işaretleme Checkmark Checkmark
Point cloud'lar Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, aile türleri Checkmark Checkmark

Veri yönetimi

Bağlı dosyalardaki öğeleri etiketleme ve zamanlama Checkmark Checkmark Checkmark
Bağlantılardan öğe kopyalama/yapıştırma Checkmark Checkmark Checkmark
Bağlı modellerin görünürlüğünü özelleştirme Checkmark Checkmark Checkmark
Açın, tüm Revit dosya türlerini düzenleyin Checkmark Checkmark
Revit dosyalarını bağlama Checkmark Checkmark
Yerel olmayan verilerle çalışın Checkmark Checkmark

API'ler ve otomasyon

Özel tuş vuruşu komutları oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Birden çok nesne özelliğini düzenleme Checkmark Checkmark Checkmark
Tekrarlayan tuş vuruşu dizilerini kaydetme Checkmark Checkmark Checkmark
Sektöre özgü nesne kitaplıkları Checkmark Checkmark Checkmark
Autodesk App Store erişimi Checkmark Checkmark Checkmark
3. taraf API eklentileri Checkmark Checkmark Checkmark
Makrolar Checkmark Checkmark Checkmark
Revit'te Üretken Tasarım Checkmark Checkmark
Yazılım geliştirici kiti (SDK) Checkmark Checkmark
Dynamo for Revit Checkmark Checkmark
Inventor, BIM 360'a blok aktarma Checkmark Checkmark
Koordineli BIM modellerini entegre edin Checkmark Checkmark
BIM 360, Inventor'a çizimleri içe/dışa aktarma Checkmark Checkmark
Revit, Fusion 360'tan içe aktarma/dışa aktarma Checkmark Checkmark
Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme Checkmark Checkmark
AutoLISP programlama ve otomasyon Checkmark Checkmark
Visual LISP işlevselliği Checkmark Checkmark
Visual Basic uygulamaları Checkmark Checkmark

Sistem gereksinimleri

İşlemci
2.5-3+ GHz
2.5-3+ GHz
2.5-3+ GHz
Microsoft Windows
10, 64 Bit
10, 64 Bit
10, 64 Bit
Apple macOS
Tüm AutoCAD araç setleri için Big Sur v11, Windows gereklidir
Big Sur v11, Windows gereklidir
Big Sur v11, Windows gereklidir
Sanallaştırma
VMware veya Parallels
VMware veya Parallels
Linux
Disk alanı
9-16 GB
30 GB
30 GB
RAM
8-16 GB
8-32 GB
8-32 GB
Video grafik kartı
DirectX 11 özellikli
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
Tarayıcılar
Chrome
Chrome
Chrome