Installasjon for administratorer

Anbefalte fremgangsmåter for distribusjon


Følg disse tipsene for en vellykket distribusjon.

  • Opprett distribusjonen på en delt nettverksplassering fra en administrativ arbeidsstasjon i stedet for en server. På denne måten trenger du ikke å bruke den samme datamaskinen til å kjøre installasjonsprogrammet, lese media og skrive filene. Oppretting av distribusjonen på en server kan forlenge distribusjonen og føre til feil.
  • Ikke opprett distribusjoner over WAN eller VPN. Disse er vanligvis trege og det kan føre til feil.
  • Opprett Windows-distribusjoner kun på FAT/FAT32/NTFS-filsystemer. Autodesk verken tester eller støtter andre filsystemer, for eksempel DFS, NFS, AIX, LINUX/UNIX og filsystemer på NAS-enheter (Network Attached Storage).
  • Kontroller at alle brukere har:
    • Lesetilgang til den delte nettverksressursen der distribusjonene er plassert
    • Skrivetilgang til nettverksloggbanen
  • Unngå å flytte distribusjoner mellom servere. Hvis du må flytte en distribusjon, må du endre den for å inkludere den nye plasseringen i distribusjonsstrukturen.
  • Test distribusjonen ved å installere den på kun én arbeidsstasjon før du installerer den på andre.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support