Installasjon for administratorer

Installere nettverkslisensieringsprogramvare


Last ned og installer den nyeste versjonen av Autodesk Network License Manager (NLM) for operativsystemet ditt. Installer NLM på hver server du planlegger å bruke til å konfigurere lisensserveren. Sørg for å kontrollere NLM-systemkravene.

 


Windows-server

Installe NLM

 1. Last ned NLM for Windows (engelsk).
 2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å starte installasjonsveiviseren.
 3. Følg instruksjonene på skjermen. Se den medfølgende readme-filen for fullstendige installasjonsinstruksjoner.

Merk: NLM-verktøy installeres som standard i C:\Autodesk\Network License Manager.

Avinstallere NLM

 1. Finn LMTOOLS-verktøyet fra Start-menyen.
 2. I LMTOOLS klikker du på fanen Start/Stop/Reread, og deretter klikker du på Stop Server.
 3. Lukk LMTOOLS.
 4. I Windows Kontrollpanel finner du Autodesk Network License Manager i listen over programmer og avinstallerer det ved å klikke på Fjern eller Avinstaller.
 5. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.
 6. Slett manuelt filer du opprettet for bruk med Network License Manager, for eksempel loggfiler, lisensfiler og alternativfilen. Du finner disse filene i C:\Autodesk\Network License Manager.

macOS-server

Installe NLM

 1. Last ned NLM for macOS (engelsk).
 2. Naviger til NetworkLicenseManager-mappen på installasjonsprogrammet eller installasjonsmediet.
 3. Hvis du lastet ned et installasjonsprogram, dobbeltklikker du på NLM DMG-filen i nedlastingsmappen.
 4. Dobbeltklikk på NLM-pakkeikonet.
 5. Klikk Fortsett for å starte installasjonen og følg instruksjonene for å installere NLM-verktøyene. Sørg for å installere i en mappe på en lokal enhet.
 6. Klikk på Lukk når du ser meldingen Installasjonen var vellykket.

Merk: NLM-verktøy installeres som standard i /usr/local/flexnetserver.

Avinstallere NLM

 1. Stopp lisensserveren før du avinstallerer NLM.
 2. Slett følgende mappe: /usr/local/flexnetserver/
  Hvis du sletter denne mappen, fjernes verktøyene for hovedlisensserveren og konfigurasjonsskriptene for å konfigurere lisensserveren.

Linux-server

Installe NLM

 1. Last ned NLM for Linux (engelsk).
 2. Åpne et skall som superbruker (ved bruk av su).
 3. Pakk ut NLM-pakken fra den komprimerte filen du lastet ned, eller naviger til NetworkLicenseManager-katalogen på produktinstallasjonsmediet.
 4. Skriv inn følgende kommando, der # er pakkenummeret:
  rpm -ivh adlmflexnetserver-#.rpm

Merk: NLM-verktøy installeres som standard i /opt/flexnetserver<.

Avinstallere NLM

 1. Stopp lisensserveren før du avinstallerer NLM.
 2. Åpne et skall som superbruker.
 3. Skriv inn følgende kommando for å bekrefte pakkenummeret til Network License Manager-programvaren du installerte:
  rpm -qa | grep adlm
 4. Skriv inn følgende kommando for å avinstallere Network License Manager-pakken, der # er pakkenummeret:
  rpm -e adlmflexnetserver-#.rpm
 5. Hvis du redigerte rc.local-filen for å konfigurere lisensserveren (for eksempel for å starte lmgrd), fjerner du disse kommandoene fra rc.local-filen.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support