Installasjon for administratorer

Overlappende sekvenser for Autodesk-produkter


En overlappende sekvens gjør at en produktlisens kan overlappe til en annen. Sekvensen er forhåndsbestemt, og du kan ikke endre eller konfigurere den.


Overlappende sekvenser

Bruk det interaktive verktøyet til å finne overlappende sekvenser for Autodesk-produktene dine. Sørg for å velge både riktig produktnavn og -år (versjon).

 

 

Når det er mulig, deles lisenser for å minimere total lisensbruk. Rekkefølgen produktene lanseres i, påvirker imidlertid hvordan lisenser tildeles i utgangspunktet.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support