Installasjon for administratorer

Distribuere fra det klassiske installasjonsprogrammet


De fleste produktutgivelser tidligere enn 2022 har et installasjonsprogram (det klassiske installasjonsprogrammet) som du bruker til å opprette distribusjoner. Se Opprette distribusjoner fra Autodesk-kontoen for 2022-produkter.

 

Merk: Noen få Autodesk-produktutgivelser tidligere enn 2022 støtter også distribusjoner fra Autodesk-kontoen:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Angi distribusjonsalternativer

 1. Gi navn til den administrative avbildningen som skal opprettes under distribusjonen. Velg et navn som unikt identifiserer distribusjonen og tydelig skiller den fra andre distribusjoner.
 2. Bla til mappen med den delte nettverksressursen du opprettet for den administrative avbildningen, og skriv inn det unike navnet der.
 3. Bestem om du vil inkludere bare de produktene som konfigurasjonen krever. Hvis du velger dette alternativet, kan du ikke endre distribusjonen til å inkludere andre produkter senere. Hvis du ikke velger det, kan du endre det administrative bildet.
 4. Velg om du vil kjøre installasjoner i stille modus. Hvis du kjører i stille modus, har personer ikke innsyn i distribusjonen når produkter installeres på datamaskinene.
 5. Velg om du vil opprette en loggfil i Temp-mappen for hver datamaskin. Hvis du oppretter en loggfil, kan andre få tilgang til filen for å se gjennom og feilsøke sine egne installasjoner.
 6. Velg om du vil opprette en nettverksloggfil på en sentral plassering. Bruk denne filen til å se gjennom data fra alle installasjoner. Hvis du oppretter en nettverksloggfil, legger du den i en delt mappe og gir personer lese-/skrivetilgang.

Oppgi produkt- og lisensinformasjon

Når du har sett gjennom og godtatt Autodesks lisensavtale for programvare, kan du angi produkt- og lisensinformasjon.

 1. Hvis et språkvalg er tilgjengelig for produktet ditt, velger du det.
 2. Angi lisenstypen din. For de fleste distribusjoner er lisenstypen Nettverk.
  • Velg Autodesk-ID for å gi navngitte brukere tilgang til en lisens med Autodesk-kontoen sin.
  • Velg Serienummer (frittstående) for å bruke et serienummer og en produktnøkkel for en lisens som er tilordnet en enhet.
  • Velg Nettverk hvis du bruker programvaren Network License Manager (NLM) til å administrere produktlisenser på nettverksarbeidsstasjonene.
   • Angi nettverkslisensen du har valgt: enkeltlisens, distribuert lisens eller redundant lisens.
   • Bla deretter gjennom for å velge serveren du tidligere installerte NLM på.

Tilpasse produktinstallasjonen

Når du oppretter en distribusjon, kan du godta standardinnstillingene for alle produkter du installerer, eller konfigurere innstillingene for å opprette en tilpasset distribusjon. Konfigurasjonsinnstillingene gjelder for alle installerte forekomster av produktet. Når du har opprettet distribusjonen, kan du ikke endre disse innstillingene med mindre du endrer distribusjonen.

Merk: Hvis du vil forstå konfigurasjonsalternativene for hvert produkt, kan du lese produktets installasjonstillegg i produkthjelpen. Se gjennom disse tilleggene for å finne de riktige innstillingene for hvert produkt i distribusjonen.

 1. Velg hvilke produkter du vil installere. I tillegg til primærproduktet kan andre foreslåtte produkter være forhåndsvalgt. Fjern markeringen for disse forslagene for å fjerne dem fra distribusjonen.
 2. Hvis du blir bedt om å velge en installasjonstype, velger du Vanlig eller Tilpasset.
  • Vanlig. Produktet installeres med standardalternativene.
  • Tilpasset. Produktet installeres med alternativene du velger og konfigurerer. Noen eksempler på konfigurerbare alternativer er brukerinnstillinger for produktatferd, installasjon av støttefiler og tilgang til nettbaserte ressurser.
 3. (Valgfritt) Installer andre programvarekomponenter fra Autodesk eller tredjepartsleverandører. Hvis du vil installere disse komponentene, legger du til EXE- eller MSI-filene i en spesiell tabell i installasjonsprogrammet.

Inkludere annen programvare

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
 2. Fra Alle produkter og tjenester finner og laster du ned hver oppdatering som skal inkluderes i distribusjonen.
 3. Start installasjonsprogrammet, og velg Opprett en distribusjon. Hvis du allerede har en distribusjon, kan du gå til Verktøy-mappen i mappen for produktdistribusjon og kjøre Opprette og endre en distribusjon.
 4. Klikk på Legg til, og velg hver kjørbar oppdatering du lastet ned fra Konto.
 5. Legg til et navn.
 6. Legg til kommandolinjeparametre etter behov i feltet Kommandolinjeparametre. Hvis du for eksempel vil installere en MSI stille uten varsler, legger du til /quiet.
  Merk: Se produktdokumentasjonen for støttede kommandolinjeparametre.
 7. Klikk på pilen for å lukke vinduet.
 8. Fortsett til opprettingen eller endringen av distribusjonen er fullført.
 9. Start installasjonen av distribusjonen på klientdatamaskinen.
 10. Når produktet er installert, åpner du det og kontrollerer versjonen i Hjelp > Om. Velg deretter dialogboksen Produktinformasjon. Du skal se den oppdaterte produktversjonen, som angir at oppdateringene er installert sammen med produktdistribusjonen.

Velge oppdateringer

 1. Logg på kontoen din på manage.autodesk.com.
 2. Gå til Produkter og tjenester > Produktoppdateringer.
 3. Se gjennom tilgjengelige oppdateringer for hvert produkt, og velg de du vil laste ned.

Distribuere distribusjonen

Hvis du vil installere distribusjonen på en arbeidsstasjon, kan du enten kjøre installasjonen manuelt ved hjelp av den medfølgende batchfilen, eller bruke et verktøy som Microsoft Configuration Manager (se dokumentasjonen for Microsoft Endpoint Configuration Manager).

Teste distribusjonen

Før du distribuerer produkter til arbeidsstasjoner, kjører du distribusjonen på en testarbeidsstasjon for å kontrollere at alt fungerer som det skal.

 1. Bruk en vanlig brukerprofil til å logge på en klientmaskin med en profil som ikke har administratortillatelser.
 2. Kjør produktet for å kontrollere at:  
  • Det er ingen lisensieringsfeil.
  • Viktige funksjoner som er kritiske for arbeidet ditt fungerer som forventet.
  • Alle oppdateringer, tilpasninger og tillegg har blitt implementert på riktig måte.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support