Installasjon for administratorer

Endre en distribusjon med det klassiske installasjonsprogrammet


For produkter som oppretter en distribusjon med det klassiske installasjonsprogrammet, følger du disse instruksjonene for å endre en distribusjon, bruke en eksisterende distribusjon som en mal eller erstatte en distribusjon.

 

Merk: Dersom du vil endre en distribusjon som er opprettet med Autodesk-kontoen, kan du se Endre en distribusjon fra Autodesk-kontoen.


Endring av en eksisterende distribusjon

Hva du kan endre, varierer i henhold til innstillingene du valgte da du opprettet den administrative avbildningen i den opprinnelige distribusjonen.

  1. Åpne den delte nettverksmappen som inneholder distribusjonen.
  2. I Verktøy-mappen dobbeltklikker du på snarveien Opprette og endre distribusjon.
  3. Klikk gjennom konfigurasjonssidene for distribusjon, og velg de nødvendige alternativene.
  4. Klikk på Opprett distribusjon.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support