Installasjon for administratorer

Vise og administrere en nettverkslisens


Når du har distribuert produkter til individuelle arbeidsstasjoner i nettverket, kan du behandle lisenser direkte i produktet.


Vise lisensinformasjon

  1. Klikk på brukerkontoen din, og velg Behandle lisenser. Dialogboksen Lisensbehandling viser en liste over lisenser som for øyeblikket er aktive i denne økten. 
  2. Hvis du vil se lisensdetaljer, klikker du for å utvide visningen på en aktiv lisens.

Endre lisenstypen

Slik bytter du mellom en navngitt brukerlisens, enhetslisens og nettverkslisens: 

  1. Klikk på brukerkontoen din, og velg Behandle lisenser.
  2. I vinduet Lisensbehandling klikker du på Endre lisenstype for en aktiv lisens. Denne kommandoen lar deg velge en eksisterende lisens eller fullføre lisensiering av en ny. Den fjerner eller deaktiverer ikke eksisterende enhetslisenser.

Fornye lisensen

Årlige og 3-årige flerbrukerabonnementer og nettverksvedlikeholdsavtaler fornyes ikke automatisk. Oppdater lisensfilen for å forlenge tilgangen til neste fornyelsesperiode.

 

Oppdater lisensfilen på én av to måter:

 

Oppdater alle lisenser ved å generere en lisensfil for alle produkter (anbefales)

  1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
  2. Under Alle produkter og tjenester velger du produktet og klikker på Generer nettverkslisensfil.
  3. Velg alternativet for å generere lisensfilen for alle nettverksprodukter for en gitt server.
  4. Legg til denne nye lisensfilen på lisensserveren.

Oppdatere den fornyede kodebiten i lisensfilen

  1. Fra lisensfilen du mottar på e-post når du fornyer, kopierer du kodebiten som viser de fornyede produktene med deres nye utløpsdato.
  2. Erstatt den utløpte kodebiten i gjeldende lisensfil med den nye på nettverkslisensserveren.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support