Installasjon for administratorer

Skaffe og installere en nettverkslisensfil


Generer en ny lisensfil for nettverksserveren kun i følgende tilfeller:

 • Du starter eller fornyer et lisensabonnement. 
 • Du legger til abonnementer for et nettverkslisensprodukt. 
 • Du legger til produkter på nettverkslisensserveren. 
 • Du legger til lisenser for en ny versjon av et nettverkslisensprodukt.
 • Du endrer nettverkslisensserver. 
 • Du konfigurerer nettverkslisensserveren på nytt.

Hente informasjon om lisensserveren

Du trenger følgende informasjon for å generere en lisensfil:

 • For en enkelt servermodell: serververtsnavnet og MAC-adressen (verts-ID på 12 tegn).
 • For en redundant servermodell: serververtsnavnene og MAC-adressene til den primære serveren og de to backup-serverne.
 • For en distribuert servermodell:
  • antall servere.
  • vertsnavnet og MAC-adressen til alle servere.
  • antall abonnementer på hver server

Merk: Dersom du ønsker en beskrivelse av de forskjellige servermodellene, kan du se Planlegge lisensen.

Finne vertsnavnet og MAC-adressen med LMTOOLS på Windows

 1. Mens du er logget på med administratorrettigheter på en lokal datamaskin, klikker du på All Programs > Autodesk > Network License Manager > LMTOOLS Utility.
 2. I LMTOOLS klikker du på fanen Systems Settings.
 3. Finn boksen Computer/Hostname. Denne boksen inneholder vertsnavnet.
 4. Finn boksen Ethernet Address. Adressen på 12 tegn er verts-ID-en, også kalt MAC-adressen.

  Merk: Hvis serveren har mer enn én Ethernet-adapter, velger du en som samsvarer med en MAC-nettverksadapter.
 5. Lukk LMTOOLS.

Finne vertsnavnet og verts-ID-en fra Windows-ledeteksten

 1. Åpne Windows-ledeteksten.
 2. Skriv inn ipconfig /all. En liste over konfigurasjonsdata vises.
 3. Noter vertsnavnet fra delen Windows IP Configuration.
 4. Skriv inn MAC-adressen uten bindestreker fra delen Ethernet Adapter Local Area Connection. MAC-adressen er verts-ID-en på 12 tegn.

  Merk: Hvis serveren din har mer enn én nettverksadapter, velg den som samsvarer med en fysisk nettverksadapter. Se feltet Description over hver MAC-adresse. Når du har mer enn én fysisk nettverksadapter, spiller det ingen rolle hvilken du bruker. Enheter som VPN-adaptere, PPP-adaptere, trådløse enheter eller Bluetooth-enheter er ikke gyldige.
 5. Lukk Windows-ledeteksten.

Finne navnet og verts-ID-en på macOS eller Linux

 1. Åpne et Terminal-vindu.
 2. Gå til mappen der lmutil er installert.
 3. Hent vertsnavnet ved å skrive inn følgende:
  ./lmutil lmhostid -hostname
 4. Hent verts-ID-en (MAC-adressen) ved å skrive inn følgende:
  ./lmutil lmhostid

Generere en lisensfil i Autodesk-kontoen

Når du kjøper nye lisenser for Autodesk-programvare, kan Autodesk sende deg et serienummer og en produktnøkkel som du bruker til å generere en lisensfil. Du finner også denne informasjonen i Autodesk-kontoen.

 

Hvis du vil generere en nettverkslisens, må du være administrator. Du må også ha et abonnement med flerbrukertilgang for produktet som krever nettverkslisensen. Hvis du har en blanding av produkter og vil generere en lisensfil for alle produktene, kan du gjøre det ett produkt om gangen.

 

Merknad til kontraktadministratorer og programvarekoordinatorer: Hvis du vil generere en lisensfil for et evigvarende produkt eller et produkt uten abonnement, går du til Klassisk produktvisning på siden Alle produkter og tjenester i Autodesk-kontoen. Finn produktet ditt og generer lisensfilen.

Generere en lisensfil

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
 2. Finn produktet ditt under Alle produkter og tjenester. Du kan bruke Søk til å begrense antall produkter som vises.
 3. På produktflisen klikker du på Vis detaljer og velger en produktversjon.
 4. Klikk på Lisensdetaljer på produktdetaljer-siden. Hvis produktet ikke har en nettverkslisenstype, vises ikke Vis detaljer.
 5. I vinduet Lisensdetaljer velger du Generer nettverkslisensfil.
 6. På siden Generer nettverkslisensfil velger du en lisensservermodell og klikker på Velg.
 7. Skriv inn servernavnet og server-ID-en (MAC-adressen).
 8. Klikk Legg til produkter. 
 9. I dialogruten «Legg produkter til serveren» velger du ett eller flere produkter som du legger til denne lisensserveren, og klikk «Legg til».
 10. Klikk Generere lisensfil

Lagre lisensfilen

Når du har fått lisensfilen, lagrer du den i mappen der du installerte Network License Manager. Du kan velge hvilket som helst filnavn, men du må bruke filtypen .lic. Her er noen eksempler på lisensfilplasseringer for ulike operativsystemer:

 • Windows: C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
 • macOS: /Users//local/flexnetserver
 • Linux: /opt/flexnetserver

Bekrefte at informasjonen i lisensfilen er nøyaktig

Når du har lagret lisensfilen, må du bekrefte at den inneholder riktig informasjon. Lisensfilen fungerer bare på en datamaskin som har MAC-adressen du oppga da du anskaffet lisensen.

 1. Åpne lisensfilen i et tekstredigeringsprogram. Ikke bruk et tekstbehandlingsprogram, som for eksempel Microsoft Word. Det kan føre til formateringsfeil eller at du utilsiktet endrer filen.
 2. Kontroller at MAC-adressen samsvarer med adressen til serveren din. Den første linjen i lisensfilen, som begynner med SERVER, viser vertsnavnet og MAC-adressen. Hvis de ikke samsvarer, kan du be om en ny lisensfil med riktig informasjon.
 3. Bekreft filtypen. Den må være .lic, og ikke .txt eller .doc.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support