Installasjon for administratorer

Konfigurere en alternativfil


Tilgang til lisenser kan kontrolleres med en alternativfil konfigurert med innstillingene du vil bruke. Bruk av alternativfilen er valgfritt og er ikke nødvendig for normal lisensdrift. Hvis du vil ha fullstendig informasjon om alternativfiler, kan du se Managing the Options File i PDF-filen FLEXnet Publisher License Administration Guide som er installert sammen med NLM. Hvis du vil vise denne PDF-veiledningen, kan du se mappen Network License Manager på lisensserveren.

 

De følgende avsnittene beskriver hvordan du oppretter en alternativfil og utfører ulike funksjoner med den. Et eksempel på en alternativfil vises i den siste delen.


Opprette en alternativfil

Du kan opprette alternativfiler for én eller flere servere og administrere nettverkslisenser gjennom disse filene. Hvis du ikke trenger funksjonene i alternativfilen, trenger du ikke å opprette alternativfiler for alle servere.

 

Hvis alternativfilen definerer kontroller basert på produktfunksjoner, gjelder kontrollene for produkter, enten du har en vedlikeholdsavtale eller et flerbrukerabonnement. Hvis du imidlertid definerer kontroller på produktpakkenivå, kan du skille vedlikeholdsavtalelisenser fra flerbrukerabonnementer.

 

Hvis du vil aktivere en alternativfil, lagrer du den og leser lisensfilen på nytt.

 1. Åpne et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk (Windows) eller TextEdit (macOS). Skriv inn kommandoene og parametrene som angitt for rapportloggen eller andre operasjoner.
 2. Navngi filen adskflex.opt og lagre den der du lagret nettverkslisensfilen.
  Merk: Sørg for å lagre filen med filtypen .opt. NLM gjenkjenner ikke .txt.
 3. Les lisensfilen på serveren på nytt.
  • For en Windows-server bruker du LMTOOLS-verktøyet som er installert med NLM, og velger Reread License File.
  • For en macOS- eller Linux-server åpner du et terminalvindu, navigerer til Autodesk Network License Manager-mappen (flexnetserver) og skriver inn følgende streng:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Kontroller loggfilen for å være sikker på at alternativfilen ble lest. Hvis den ikke ble det, stopper og starter du lisensserveren på nytt.

Angi et tidsavbrudd for lisens

Angi en grense for hvor lenge en lisens tildeles en inaktiv datamaskin før serveren tar den tilbake. Hvis datamaskinen blir aktiv igjen, utsteder serveren en ny lisens. Hvis en lisens ikke er tilgjengelig, får brukeren et varsel.

 

Åpne alternativfilen i et tekstredigeringsprogram, og skriv inn en av følgende kommandoer på en egen linje.

TIMEOUT feature_code n

Her er feature_code navnet på produktet, og n er antall sekunder med inaktivitet før serveren tar tilbake en lisens. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

Dette eksemplet indikerer at tidsavbruddet for lisensen for Revit er 7200 sekunder, eller to timer.

TIMEOUTALL n

Her er tidsavbruddet for alle produkter, der n er antall sekunder før serveren tar tilbake et inaktivt Autodesk-produkt.

Konfigurere lisenslån

Det er flere alternativer for å kontrollere lisenslån:

 • Opprettholde et utvalg av tilgjengelige lisenser
 • Angi låneperioden
 • Ekskludere lisenslån
 • Inkludere lisenslån

Opprettholde et utvalg av tilgjengelige lisenser

BORROW_LOWWATER angir hvor mange lisenser som ikke kan lånes. Dette alternativet sikrer at det angitte antallet lisenser alltid forblir i lisensutvalget. På denne måten blir ikke utvalget fullstendig tømt ved lån.

BORROW_LOWWATER [productfeature] [count]

Følgende eksempel blokkerer lisenslån for fem AutoCAD-abonnementslisenser med flerbrukertilgang:

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

Angi låneperioden

Du kan angi det maksimale tidsintervallet, i timer, som en bestemt lisens kan lånes. Denne verdien kan ikke overskride den maksimale låneperioden som er spesifisert av Autodesk i produktlisensfilen.

MAX_BORROW_HOURS [productfeature] [hours]

Følgende eksempel begrenser lisenslån av en AutoCAD-abonnementslisens med flerbrukertilgang til 3 dager:

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Merk: Uten denne innstillingen i en alternativfil er maksimal låneperiode for lisenser 6 måneder eller ved utløpet av abonnementet med flerbrukertilgang, avhengig av hva som kommer først. Vi anbefaler på det sterkeste å etablere en kortere låneperiode.

Ekskludere lisenslån

Blokker muligheten til å låne bestemte lisenser. Alle brukere, verter eller IP-adresser som ikke eksplisitt er ekskludert, kan fortsette å låne lisenser.

EXCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Følgende eksempler blokkerer lån av en AutoCAD-abonnementslisens med flerbrukertilgang for en bruker, datamaskin, gruppe og så videre:

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Merk: I likhet med EXCLUDE og INCLUDE, har EXCLUDE_BORROW forrang over motstridende INCLUDE_BORROW-setninger.

Inkludere lisenslån

Tillat lån av spesifikke lisenser. Alle brukere, verter eller IP-adresser som ikke er eksplisitt inkludert, blokkeres fra å låne de angitte lisensene. Hvis du vil blokkere lisenslån for bare noen få brukere, bør du vurdere å bruke EXCLUDE_BORROW i stedet.

INCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Følgende eksempler tillater lån av en AutoCAD-abonnementslisens med flerbrukertilgang for en bruker, datamaskin, gruppe og så videre:

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Merk: Fordi en EXCLUDE_BORROW-setning alltid har forrang over en motstridende INCLUDE_BORROW-setning, er beste praksis å bruke bare én av disse setningene i en enkelt alternativfil.

Bruke pakke- og funksjonskoder

Følgende eksempler viser innstillinger for alternativfilparametre for et bestemt produkt ved å bruke pakkekoden til det produktet. Følgende setning bruker for eksempel pakkekoden fra et abonnement med flerbrukertilgangslisens for AutoCAD 2016 (64300ACD_T_F) til å reservere én lisens for AutoCAD 2016-2013 for en bestemt bruker:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Ved å bruke pakkekoden bruker du denne alternativfilparameteren på alle kvalifiserte versjoner av produktet i henhold til abonnentens tidligere versjonsrettigheter.

 

Noen ganger kan du bruke pakkekoder i alternativfilen, og lisensfilen kan inneholde både evigvarende avtaler eller vedlikeholdsavtaler samt abonnementslisenser med flerbrukertilgang for samme produkt. I slike tilfeller må du inkludere andre parametre for å imøtekomme abonnementslisensene med flerbrukertilgang. Følgende setninger reserverer én lisens for AutoCAD 2016-2013 for en bestemt bruker, enten det er en evigvarende lisens på en vedlikeholdsavtale eller en abonnementslisens med flerbrukertilgang:

RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Når du har lagt til parametre for abonnementslisenser med flerbrukertilgang, trenger du ikke å endre alternativfilen når abonnementet fornyes eller en versjon utgis.

 

Bruk en produktfunksjonskode (for eksempel 86445ACD_2016_0F) bare hvis du angir en alternativfilparameter for en evigvarende lisens som ikke er på en vedlikeholdsavtale. For evigvarende lisenser på en vedlikeholdsavtale og abonnementslisenser med flerbrukertilgang, bruker du alltid pakkekoden. Følgende setning bruker en funksjonskode til å reservere fem lisenser med en evigvarende lisens for AutoCAD 2016 (ikke på en vedlikeholdsavtale) for en bestemt gruppe:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup 

Skrive inn kommentarer i alternativfilen

Lisensbehandling ignorerer all syntaks etter et hash-symbol (#).

#Dette er en kommentar

Definere grupper

Når du angir hvem som har og ikke har tilgang til lisenser, er det praktisk å definere grupper av brukere eller datamaskiner. Grupper er nyttige når du reserverer eller begrenser lisensbruken.

 

Du kan definere grupper ved å bruke Windows-påloggingsnavnet eller datamaskinnavnet. Som standard skilles det mellom store og små bokstaver for datamaskinnavn og brukernavn med mindre du har lagt til setningen GROUPCASEINSENSITIVE ON i alternativfilen.

GROUP [groupname] [user1] [user2] [user3]

HOST_GROUP [groupname] [computername1] [computername2] [computername3]

Følgende eksempel definerer en gruppe kalt EngineeringGroup for tre brukere:

GROUP EngineeringGroup smithj jonesb whitef

Følgende eksempel definerer en gruppe kalt DraftingDept med tre datamaskiner:

HOST_GROUP DraftingDept computer1 computer2 computer3

Hvis du vil opprette en gruppe med mange brukere, definerer du flere GROUP-linjer med samme gruppenavn, som hver inneholder opptil maksimalt 4 000 tegn. Hvis du definerer flere GROUP-linjer med samme gruppenavn, kan du legge til alle de angitte brukerne i en enkelt gruppe.

Deaktivere skille mellom store og små bokstaver for brukernavn og datamaskinnavn

Du kan aktivere/deaktivere skille mellom store og små bokstaver for brukernavn og datamaskinnavn når du bruker kommandoene GROUP eller HOST_GROUP. Som standard skilles det mellom store og små bokstaver for datamaskinnavn og brukernavn.

 

Setningen GROUPCASEINSENSITIVE deaktiverer (ON) og aktiverer (OFF) skille mellom store og små bokstaver for brukernavn og datamaskinnavn:

GROUPCASEINSENSITIVE ON

GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Reservere lisenser

Reserver et bestemt antall lisenser for å sikre at produktlisenser er tilgjengelige ved behov. (Reserverte lisenser er ikke tilgjengelige for andre brukere.) Du kan for eksempel reservere lisenser for personer som arbeider på et tidssensitivt prosjekt.

RESERVE [count] [productfeature] [type] [name]

Følgende eksempler reserverer enten én eller fem lisenser for en AutoCAD-abonnementslisens med flerbrukertilgang for en bruker, datamaskin, gruppe og så videre:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Begrense maksimal lisensbruk

Begrens bruken av lisenser for å maksimere lisenstilgjengeligheten ved å begrense tilgangen til et fast antall lisenser for bestemte produkter.

MAX [count] [productfeature] [type] [name]

Eksemplene nedenfor angir en grense på enten én eller fem lisenser for en AutoCAD-abonnementslisens med flerbrukertilgang for en bruker, datamaskin, gruppe og så videre.

MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Ekskludere lisensbruk

Blokker tilgang til bestemte lisenser. Alle brukere, verter eller IP-adresser som ikke eksplisitt er ekskludert, har tilgang til disse lisensene.

EXCLUDE [productfeature] [type] [name]

Følgende eksempler blokkerer tilgang til en AutoCAD-abonnementslisens med flerbrukertilgang for en bruker, datamaskin, gruppe og så videre:

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Merk: EXCLUDE-setninger erstatter alltid motstridende INCLUDE-setninger. Hvis det er en konflikt, har EXCLUDE-setningen forrang.

Inkludere lisensbruk

Gi tilgang til bestemte lisenser. Denne innstillingen blokkerer alle brukere, verter eller IP-adresser som ikke er eksplisitt inkludert. Hvis du bare vil blokkere noen få brukere, bør du vurdere å bruke EXCLUDE i stedet.

INCLUDE [productfeature] [type] [name]

Følgende eksempler gir tilgang til en AutoCAD-abonnementslisens med flerbrukertilgang for den angitte brukeren, datamaskinen, gruppen og så videre:

INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project

Merk: Fordi en EXCLUDE-setning alltid har forrang over en motstridende INCLUDE-setning, er beste praksis å bruke bare én av disse setningene i en enkelt alternativfil.

Opprette en rapportlogg

Rapportloggfilen er en komprimert, kryptert fil som genererer bruksrapporter om lisensaktivitet.

REPORTLOG [+]report_log_path

Eksempel for Windows: En rapportlogg med navnet report.rl er i mappen C:\My Documents.

REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"

Eksempel for macOS eller Linux: En rapportlogg med navnet report.rl er i mappen /Users//NLM.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Merk: Baner som inneholder mellomrom, må stå i anførselstegn. Banen må allerede eksistere. Lisensbehandling kan ikke opprette denne plasseringen for deg.

 

I REPORTLOG-syntaksen betyr [+] at nye oppføringer i loggfilen legges til tidligere oppføringer i stedet for å overskrive dem hver gang Network License Manager starter på nytt. En beste praksis er å bruke [+]-alternativet for å beholde en historikk over loggoppføringer.

Definere produkttilknytning

Du kan definere bestemte datamaskiner som en del av et prosjekt ved å konfigurere en miljøvariabel på disse klientmaskinene. Bruk deretter denne prosjektbetegnelsen for å kontrollere lisenstilgang gjennom alternativfilen. Prosjektmiljøvariabelen er valgfri. Du trenger ikke å angi den når du definerer grupper direkte i alternativfilen.

 

Slik angir du en datamaskin som medlem av et prosjekt:

 1. På Start-menyen (Windows) klikker du på Innstillinger > Kontrollpanel.
 2. I Kontrollpanel dobbeltklikker på du System.
 3. I dialogboksen Systemegenskaper klikker du på fanen Avansert.
 4. På Avansert-fanen klikker du på Miljøvariabler.
 5. Under Systemvariabler klikker du på Ny.
 6. I dialogboksen Ny systemvariabel skriver du inn LM_PROJECT for variabelnavnet og prosjektnavnet for variabelverdien.
 7. Klikk på OK for å lukke hver dialogboks.

Prosjektet ditt er nå definert. Du trenger ikke å starte datamaskinen på nytt for at disse innstillingene skal tre i kraft.

Eksempel på alternativfil

# Selskap A – alternativfil 
# 
# Sist oppdatert: 5. januar 2021 av John Smith 

# Angir tidsavbrudd for inaktivitet for alle produkter til 90 minutter: 
TIMEOUTALL 5400 

# Angir maksimal lånetid på 10 dager for et abonnement med flerbrukertilgang på AutoCAD: 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Definerer en rapportlogg: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# Deaktiverer skille mellom store og små bokstaver ved definisjon av groups/host_groups: 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# Definerer en Civil Eng-gruppe og kontrollerer lisensbruk: 
GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# Definerer en Mech Eng-gruppe etter datamaskinnavn og kontrollerer lisensbruk: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# Kontrollerer lisensbruk for generelle tegnere i subnett 192.168.0.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support