Installasjon for administratorer

Endre en distribusjon fra Autodesk-kontoen


Du kan endre en distribusjon som er opprettet fra Autodesk-kontoen.

 

Merk: For distribusjoner som er opprettet med det klassiske installasjonsprogrammet, kan du se Endre en distribusjon med det klassiske installasjonsprogrammet.

Endre pakker

Når du redigerer en pakke, lastes den inn i konfigurasjonsredigeringsprogrammet, der du utfører endringer.

 1. Gå til visningen av pakkebiblioteket.
 2. Hold markøren over pakken du vil endre, og klikk på rediger.

Tips: Dersom du vil forkaste endringene, klikker du tilbakeknappen i nettleseren eller tilbakepilen øverst til venstre på siden.

 • Klikk på Lagre for å lagre arbeidet til senere.
 • Klikk på Last ned for å lagre arbeidet og starte nedlastingen av pakken.

Når opprettingsverktøyet for avbildning kjører, blir du bedt om å bekrefte at du vil oppdatere den eksisterende administrative avbildningen.

Endre plasseringen av den administrative avbildningen

Det er nyttig å flytte den administrative avbildningen når du vil distribuere den til andre plasseringer eller til nettverk som ikke er koblet til internett.

 1. Rediger batchfilen som er inkludert i den administrative avbildningen, for å vise banen til den nye plasseringen. Du trenger ikke å endre andre filer i avbildningsmappen, siden batchfilen er den eneste komponenten som inneholder navnet på mappen der den administrative avbildningen opprinnelig ble opprettet.
 2. I Autodesk-kontoen redigerer du pakken for å oppdatere distribusjonsbanen for avbildningen til den nye plasseringen. Dette vil gjøre det enklere å oppdatere banen på et senere tidspunkt.

Tips: Du kan bruke relative baner, som er nyttige hvis du planlegger å distribuere den administrative avbildningen til flere serverplasseringer, eller hvis du dupliserer en avbildning før du endrer den.

Kommandolinjeparametre

Kommandolinjeparametre for den kjørbare installasjonsfilen kreves ikke for hver distribusjon, men en installasjon vil mislykkes hvis nødvendige parametre mangler. Batchfilen inneholder kommandoer med de riktige installasjonsparametrene og kjører installasjonen i en grunnleggende brukergrensesnitt-modus (med en fremdriftslinje) som standard.

Merk: Batchfilen inneholder flere kommandoer for stille installasjon og stille avinstallasjon. Disse kommandoene er kommentert ut. Fjern kommentarene for å aktivere dem.

Noen parametre i den følgende referansetabellen vises i både forkortet form og en lengre for lesbarhet.

Navn Parameter Beskrivelse
Hjelp -h Skriver ut de tilgjengelige programalternativene og en kort beskrivelse for hver.
Manifest -m Angir filbanen til manifestet som skal lastes inn for denne installasjonen. Standardinnstillingen er Setup.xml i samme katalog som Installer.exe.
Installasjonsmodus -i Angir typen operasjon som installasjonsprogrammet skal kjøre.
 • installer vil kjøre arbeidsflyten for installasjon. (Standard)
 • avinstaller vil kjøre arbeidsflyten for avinstallasjon.
 • distribuer vil kjøre arbeidsflyten for distribusjon.
Brukergrensesnitt-modus --ui_mode Angir modusen for brukergrensesnittet for installasjonsprogrammet.
 • full vil kjøre installasjonsprogrammet med alle alternativer som kan velges av brukeren. (Standard)
 • grunnleggende vil kjøre installasjonsprogrammet som kun viser fremdrift og feilmeldinger.
 • stille viser ingen dialogbokser og er det samme som parameteren -q eller --silent.
Stille -q Angir at arbeidsflyten ikke viser noen dialogbokser.
Språk -l
 • en-US (amerikansk engelsk, standard)
 • cs-CZ (tsjekkisk)
 • de-DE (tysk)
 • es-ES (spansk)
 • fr-FR (fransk)
 • hu-HU (ungarsk)
 • it-IT (italiensk)
 • ja-JP (japansk)
 • ko-KR (koreansk)
 • pl-PL (polsk)
 • pr-BR (portugisisk – brasiliansk)
 • pt-PT (portugisisk – Portugal)
 • ru-RU (russisk)
 • zh-CN (forenklet kinesisk)
 • zh-TW (tradisjonell kinesisk)
Frakoblet modus --offline_mode Angir at installasjonsprogrammet startes fra lokale medier. Det gjøres ingen anrop til Autodesk for å laste ned installasjonsprogrammer.
Distribusjonskonfigurasjon -o Angir filbanen til distribusjonskonfigurasjonen som skal lastes inn for denne installasjonen. Vanligvis er dette deployment.xml-filen i image-mappen.
Pakkeutvidelse --extension_manifest Angir filbanen til manifestet som inneholder oppdateringer, filtyper, plugin-moduler, innhold og språkpakker som skal inkluderes i denne installasjonen.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support