Installasjon for administratorer

Distribuere fra Autodesk-konto


For de fleste 2022-utgivelser og nyere oppretter du distribusjoner fra Autodesk-kontoen (kun Windows-produkter).

 

For de fleste Windows-produktutgivelser før 2022 bruker du det klassiske installasjonsprogrammet til å opprette distribusjoner. Se Opprette distribusjoner fra det klassiske installasjonsprogrammet.

 

Merk: Noen få Windows-produktutgivelser før 2022 støtter også distribusjoner fra Autodesk-kontoen:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Velge og tilpasse produktene dine

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
 2. Velg Tilpasset installasjon i navigasjonsfeltet til venstre.
 3. Klikk på Opprett ny.
 4. Velg lisenstype.
 5. I delen Legg til et produkt velger du ett eller flere produkter du vil legge til i distribusjonspakken. Hvis du ikke ser et produkt oppført, kan du laste det ned fra Alle produkter og tjenester og velge Opprett distribusjon i installasjonsprogrammet.

  Når du velger produkter, kan du tilpasse dem i høyre panel. Du kan velge hvilken versjon som skal inkluderes i distribusjonen. Alle installasjonsprogrammer som trengs for den versjonen, er inkludert i distribusjonen. Du kan også legge til valgfrie programmer eller angi en lagringsplass for innhold, inkludert maler, materialer og tegninger.

  Egendefinerte innstillinger gjelder for alle forekomster av produktet som er installert fra distribusjonen. Etter at du har opprettet distribusjonen, kan du ikke endre disse innstillingene. Serienumre og produktnøkler vises automatisk basert på lisenstypen din. 

  Merk: Konfigurasjonsinnstillingene varierer etter produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets installasjonsanvisninger.

Angi innstillinger og opprette distribusjonen

 1. Når du har valgt produktene du vil ha i distribusjonspakken, klikker du på Neste for å gå til Installasjonsinnstillinger. Du kan gå tilbake til forrige trinn ved å klikke på overskriften for den aktuelle delen.
 2. Skriv inn et pakkenavn. Dette navnet vises i filnavn og identifiserer distribusjonen etter at den er opprettet på den delte nettverksressursen. Angir hvem pakken er tiltenkt og hvilke produkter som er inkludert. Bruk et gyldig Windows-filnavn.
 3. (Valgfritt) Skriv inn en pakkebeskrivelse. Dette vil hjelpe deg med å forstå innholdet i pakken når du viser den i en liste.
 4. For installasjonstypen velger du Distribuer. (Hvis du velger Installer i stedet, oppretter du en pakke med produkter som skal installeres på din egen enhet.)
 5. Angi en avbildningsbane for distribusjon. Dette er plasseringen på den delte nettverksressursen der distribusjonen opprettes. Du kan bruke et UNC (Uniform Naming Convention)-banenavn (anbefalt) eller en stasjonsbokstav og -bane, for eksempel: \\servername\path  eller  C:\Autodesk\Deployments. Bruk en gyldig bane til Windows-mappen.
 6. Angi om nødvendig en filbane for distribusjonslogg. Standardbanen vises i illustrasjonen. Hver installasjon av distribusjonen skriver diagnoseinformasjon til denne loggen. Bruk en gyldig bane til Windows-mappen.
 7. Hvis du valgte nettverkslisenstypen, legger du til lisensserverinformasjonen ved å klikke på Angi lisensserver og deretter klikke Lagre.
 8. Utvid Avanserte alternativer for å gjøre andre endringer i pakken, for eksempel endre standard installasjonsbane.

  Innstillinger for distribusjonspakke
 1. Bekreft innstillingene i distribusjonssammendraget i feltet til høyre.
 2. Klikk i avmerkingsboksen for å godta Vilkår for bruk (engelsk).
 3. Klikk på Last ned eller Lagre. Last ned plasserer den kjørbare distribusjonen i nedlastingsmappen eller en annen mappe basert på nettleserinnstillingene. Denne filen er på omtrent 10 MB og inneholder distribusjonskonfigurasjonen og den kjørbare filen som oppretter distribusjonen. Lagre lar deg lagre pakken til senere uten å laste den ned.

  Merk: På dette tidspunktet lastes ikke produktbilder ned.
 4. Når nedlastingen er klar, dobbeltklikker du på den nedlastede filen for å opprette distribusjonen. Når det er fullført, kan du enten lukke distribusjonsverktøyet eller vise distribusjonen i distribusjonsmappen.

  Oppretter fremdriftslinje for distribusjonen

Installere distribusjonen

Hvis du vil installere distribusjonen på en arbeidsstasjon, gjør du ett av følgende: 

Manuell installasjon ved hjelp av batchfilen

Du kan kjøre batchfilen manuelt for å installere produktet på en arbeidsstasjon. I distribusjonsmappen inneholder filen Install .bat kommandolinjeparametrene du bruker til å installere produktet.

Bilde som viser distribusjonsmappen

 

Batchfilen er også en nyttig ressurs for å lage et installasjonsskript for Configuration Manager. Selv om skriptet bruker fullstendige baner til konfigurasjonsfilene, kan du bruke relative baner. I tillegg finnes filen Summary.txt som gir detaljert informasjon om hvert programs installasjonsprogram som er inkludert i distribusjonen, for eksempel navnet og build-nummeret for installasjonsprogrammet. For en helt stille installasjon må du kommentere ut den første linjen i batchfilen og fjerne kommentaren fra den andre linjen. Når dette utføres, vises ikke brukergrensesnittet. (Standard batchfilinstallasjon har et minimalistisk brukergrensesnitt.)

 

Merk: Du trenger administratorrettigheter for å kjøre den nedlastede oppstartsfilen.

Teste distribusjonen

Før du distribuerer produkter til arbeidsstasjoner, kjører du distribusjonen på en testarbeidsstasjon for å kontrollere at alt fungerer som det skal.

 1. Bruk en vanlig brukerprofil til å logge på en klientmaskin med en profil som ikke har administratortillatelser.
 2. Kjør produktet for å kontrollere at: 
  • Det er ingen lisensieringsfeil.
  • Viktige funksjoner som er kritiske for arbeidet ditt fungerer som forventet. 
  • Alle oppdateringer, tilpasninger og tillegg har blitt implementert på riktig måte. 

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support