Installasjon for administratorer

Bruke License File Parser for å vise funksjonskoder


License File Parser leser lisensfilen din og viser innholdet i et tabellformat. License File Parser er nyttig for å hente lisensdetaljer når du angir parametre i en alternativfil.

  • Gå til License File Parser.
  • Klikk på Choose File for å bla til lisensfilen din.
  • Velg lisensfilen og klikk på Open.
  • Klikk på Submit License File.

License File Parser viser detaljer om produktlisensene dine.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support