Installasjon for administratorer

Stoppe og starte en nettverkslisensserver på nytt


Hvis du vil utføre systemvedlikehold på en lisensserver, inkludert avinstallere Network License Manager, må du først stoppe lisensserveren. Når du er ferdig med vedlikeholdsarbeidet, starter du lisensserveren på nytt.


Fra en Windows-lisensserver

Stoppe serveren

  1. Fra Start-menyen søker du etter LMTOOLS.
  2. I LMTOOLS klikker du på fanen Service/License File.
  3. Velg Configure Using Services.
  4. Velg tjenestenavnet for lisensserveren du vil stoppe manuelt.
  5. Klikke på fanen Start/Stop/Reread.
  6. Stopp serveren. 
    Den beste praksisen er å velge Force Server Shutdown før du klikker på Stop Server. Vent deretter fem sekunder før du prøver å starte serveren på nytt.

Starte serveren på nytt

På fanen Start/Stop/Reread i LMTOOLS klikker du på Start Server.

Fra en macOS- eller Linux-lisensserver

Stoppe serveren

Skriv inn følgende i Terminal:

./lmutil lmdown -q -force

Starte serveren på nytt

Skriv inn følgende i Terminal, og erstatt acad.lic med lisensfilnavnet ditt og debug.log med loggfilnavnet ditt:

 

./lmgrd -c acad.lic -l debug.log


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support