Installasjon for administratorer

Distribuere AutoCAD for Mac


Du kan lage skreddersydde distribusjoner av 2021 og senere utgivelser av AutoCAD for Mac og AutoCAD LT for Mac (Distribusjonsstøtte er ikke gitt for 2020 og tidligere utgivelser av disse produktene.) Følg disse trinnene og eksemplene for å installere og aktivere AutoCAD, installere oppdateringer og hurtigreparasjoner og distribuere standard konfigurasjonsfiler.


Installere AutoCAD

  1. Kopier AutoCAD for Mac eller AutoCAD LT for Mac .dmg-installasjonsfilen til klientmaskiner.
  2. Kjør Terminal-skript for å montere .dmg-disken og installer AutoCAD. Her er et eksempelskript for å installere AutoCAD 2023:

// Mount dmg-disk
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// Install AutoCAD 2023
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ 
Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

Aktiver AutoCAD

Bruk AdskLicensingInstHelper, som er installert med AutoCAD, for å aktivere AutoCAD. Hvis du vil finne ut mer om AdskLicensingInstHelper, kan du se Autodesk Licensing Installer Helper-verktøyveiledning (engelsk). Her har du noen eksempler:

// Aktiver AutoCAD 2023 med én type nettverkslisensserver
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change 
--prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type 
SINGLE --lic_servers 

// Aktiver AutoCAD 2023 med BRUKERLISENS (krever pålogging for å aktivere)
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// Sjekk AdskLicensingInstHelper hjelp 
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
--help 

Merk: Du kan slå opp produktnøklene for forskjellige utgivelser av AutoCAD for Mac og AutoCAD LT for Mac.

Installer en oppdatering eller hurtigreparasjon (2022 og nyere AutoCAD-utgivelser)

Du kan bruke et skript til å installere en AutoCAD-oppdatering eller hurtigreparasjon. Her har du et eksempel:

// Mount dmg-disk 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// Install AutoCAD 2023.0.1 hotfix 
sudo installer -pkg 
/Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg 
-target /

Distribuer standard konfigurasjonsfiler (2023 og senere AutoCAD-utgivelser)

Du kan distribuere standard konfigurasjonsfiler med AdMigrator-verktøyet.

// Først setter du opp standardkonfigurasjonene på en installert AutoCAD. Eksporter deretter 
konfigurasjonene med dette skriptet:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-e -d ~/Documents/config.tar

//Kopier config.tar til klientmaskiner. Importer deretter .dwt-maler, plottstiler, 
shx-fonter og hkcu.plist fra config.tar til AutoCAD på klientmaskinene:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar

// Sjekk AdskLicensingInstHelper-hjelp for flere bruksområder:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Merk: For å distribuere shx-fontene må du først kopiere .shx-fontfilene til mappen nedenfor før du eksporterer konfigurasjonene. Hvis .shx-fontene legges til i AutoCAD-appen, de vil ikke bli eksportert.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support