Installasjon for administratorer

Konfigurere og starte nettverkslisensserveren


Opprett en feilsøkingsloggfil, konfigurer nettverkslisensserveren, start den og bekreft at den kjører.


Opprette en feilsøkingsloggfil

Feilsøkingsloggfiler inneholder Network License Manager (NLM)-historikk som du kan se gjennom for å feilsøke problemer med lisensserverne.

 1. Opprett en undermappe med navnet Logger under mappen der du installerte NLM.
 2. Bruk et tekstredigeringsprogram til å opprette en tekstfil i undermappen Logger.
 3. Navngi tekstfilen hva som helst, men sørg for å endre filtypen fra .txt til .log.

Konfigurere lisensserveren

Konfigurasjonsmetodene varierer avhengig av operativsystem. For Windows-nettverksservere bruker du LMTOOLS-verktøyet som følger med Network License Manager (NLM).

Konfigurere en Windows-server

 1. Åpne LMTOOLS-verktøyet. I Windows klikker du på Start > Autodesk > LMTOOLS Utility.
 2. Fra fanen Service/License File kontrollerer du at alternativet Configuration Using Services er valgt.
 3. Merk av i avmerkingsboksen LMTOOLS Ignores License File Path Environment Variables.
 4. Fra Config Services-fanen bruker du rullegardinmenyen Service Name til å angi et navn.
 5. Angi baner for disse tre filene:
  • Bane til lmgrd.exe-filen: Bla gjennom for å velge filen i NLM-mappen.
  • Bane til lisensfilen: Bla gjennom for å velge lisensfilen du fikk fra Autodesk.
  • Bane til feilsøkingsloggfilen: Bla gjennom for å velge feilsøkingsloggfilen du opprettet tidligere.
   Merk:  Sørg for at brukere og tjenester har skrivetilgang til feilsøkingsloggfilen eller -mappen.
 6. Velg Use Services. Velg deretter Start Server At Power Up. Denne innstillingen sikrer at lisensserveren starter automatisk etter vedlikehold eller strømbrudd.
 7. Klikk på Save Service og bekreft.

Konfigurere en macOS- eller Linux-server

 1. Lagre lisensfilen .lic på skrivebordet.
 2. Flytt lisensfilen fra skrivebordet til denne skjulte mappen:
  • For macOS: /usr/local/flexnetserver
  • For Linux: /opt/flexnetserver

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer NLM for macOS, kan du se Slik konfigurerer du Autodesk Network License Manager på en Mac (engelsk). For Linux, se Slik konfigurerer du Autodesk Network License Manager på Linux (engelsk).

 

Starte lisensserveren

Etter konfigurasjonen kan du starte lisensserveren.

Starte lisensserveren på Windows

Bruk LMTOOLS-verktøyet:

 1. Fra fanen Start/Stop/Reread kontrollerer du at riktig servernavn er uthevet. Klikk deretter på Start server.
 2. Kontroller at lisensserveren har startet (innen 30 sekunder). Du skal se meldingen «Server Start Successful» nederst i dialogboksen.

Starte lisensserveren på macOS eller Linux

Bruk Terminal:

 1. For å komme til katalogen skriver du inn følgende kommandoer:
  • For macOS:
   cd /usr/local/flexnetserver
  • For Linux:
   cd /opt/flexnetserver
 2. For å liste opp kataloginnholdet skriver du inn denne kommandoen:
  • ls
 3. For å starte lisensserveren skriver du inn denne kommandoen:
  • For macOS:
   sudo ./lmgrd -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
  • For Linux:
   sudo ./lmgrd -c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log
  •  

Kontrollere at lisensserveren kjører

Kontrollere i Windows

 1. Fra fanen Server Status i LMTOOLS-verktøyet klikker du på Perform Status Enquiry.
 2. Når du ser informasjon i statusvinduet, blar du nedover og kontrollerer at:
  • Lisensserveren kjører den nyeste versjonen. Kontroller linjen som lyder omtrentlig slik:
   YourServerName: license server UP (MASTER) v 11.16.2
  • Lisensserveren har lest lisensfilen og fant ingen feil. Du skal se en linje som lyder omtrentlig slik:
   Adskflex: UP v11.16.2
 3. Dersom du ikke ser disse to linjene, startet ikke lisensserveren riktig. Kontroller arbeidet ditt på nytt for å hente og konfigurere lisensfilen.

Kontrollere i macOS

 • I Terminal skriver du inn denne kommandoen:
  sudo ./lmutil lmstat -a -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic

Kontrollere i Linux

 • Skriv inn følgende kommando:
  sudo ./lmutil lmstat -c @localhost -a

Merk: Hvis du får en melding om at serveren ikke har startet, bruker du Activity Monitor til å finne og stoppe lmgrd-prosessen. Du kan deretter starte lisensserveren på nytt.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support