Installasjon for administratorer

Planlegge nettverkslisensen


Velg en lisensservermodell, velg nettverksservere, og kontroller systemkravene for Autodesk Network License Manager (NLM).

Velg en lisensservermodell

Velg en av disse servermodellene:

  • Enkelt server. Alle nettverkslisenser installeres på én server.
  • Distribuert server. Nettverkslisenser deles opp og installeres på flere servere.
  • Redundant server. Alle nettverkslisenser installeres på en server, pluss to backup-servere.
    Merk: Denne konfigurasjonen krever at du angir en primærserver og to redundante servere.

Velge nettverksservere

Når du har valgt en lisensservermodell, velger du én eller flere nettverksservere du vil administrere lisensene fra.

  • Sørg for at serverne er tilgjengelige for alle klientmaskiner og tilgjengelig når lisenser blir forespurt.
  • Serverne må kjøre på et støttet operativsystem i et stabilt nettverk som ikke startes på nytt ofte. Hyppige omstarter kan forstyrre lisensadministrasjonen.
  • Serverne skal kommunisere med portene 2080 og 27000–27009, portene NLM bruker. Selv om disse portene kan konfigureres, kan endring av dem føre til konflikter med andre programmer. Unngå endring av portnumre.

Merk: Nettverket ditt kan inkludere Windows-, macOS- og Linux-servere i en hvilken som helst kombinasjon.

 

Kontroller systemkrav

Kontroller systemkravene for NLM for å forsikre deg om at maskinvaren og operativsystemet er kompatibelt med NLM.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support