Installasjon for administratorer

Låne en nettverkslisens


Følg disse instruksjonene for å låne en lisens.

 

Merk: Nettverksadministratoren må tillate lån. Det er heller ikke alle produkter som støtter lisenslån. 


Slik låner du en lisens

En lånt lisens er knyttet til MAC-adressen (verts-ID-en på 12 tegn) til nettverkskortet som ble brukt da du lånte lisensen. Hvis en datamaskin er koblet til en dokkingstasjon, må du vurdere om du vil bruke den etter å ha lånt lisensen. Hvis ikke, må du først koble fra den bærbare datamaskinen og deretter koble til nettverket igjen for å låne lisensen. 

 

Merk: Du må være koblet til nettverket.

 1. Åpne vinduet Lån en lisens på én av to måter:
  • Klikk på Verktøy > Lisenslån > Lån lisens.
  • Klikk på Hjelp > Om > Behandle lisenser.
 2. I vinduet Lån en lisens velger du en dag fra kalenderen. 
  Lisensen returneres automatisk på slutten av den dagen, eller du kan returnere lisensen tidlig.
 3. Klikk på Lån lisens.
 4. Klikk på Lukk i bekreftelsesvinduet.  

Merk: I noen produkter kan du bekrefte at lisensen din er lånt ved å plassere markøren over Låne-ikonet i statusfeltet.

 

Sørg for at nettverkskortet ditt forblir aktivt, og ikke endre påloggingsinformasjon for sluttbrukerdatamaskiner. Fordi noen datamaskiner deaktiverer nettverkskortet i strømsparingsmodus, må du kanskje deaktivere strømsparingsinnstillingen. 

Slik kontrollerer du lisensens utløpsdato

Tilgang til denne kommandoen varierer etter produkt. 

 • I statusfeltet høyreklikker du på ikonet Lisenslån. 

 • Klikk på menyen Hjelp > Om > Behandle lisenser. Se Underlagt lisensperiode-datoen i dialogboksen Lisensbehandling.

Slik returnerer du en lisens tidlig

Hvis du vil returnere en lisens tidlig, gjør du ett av følgende: 

 

Merk: Du må være koblet til lisensserveren. 

 • Klikk på Verktøy > Lisenslån > Returner lisens tidlig. 

 • Klikk på Hjelp > Om I vinduet Om klikker du på Produktlisensinformasjon. I vinduet Produktlisensinformasjon klikker du på Returner lisens og deretter Ja.

 • Skriv inn RETURNLICENSE på kommandolinjen. 

 • I statusfeltet høyreklikker du på ikonet Lisenslån. Klikk på Returner lisens tidlig. 

Merk: Hvis produktet støtter denne metoden, må visningsinnstillingene for statusfeltet være på. Høyreklikk på et tomt område på statuslinjen, og klikk Feltinnstillinger. 

Slik konfigurerer du lånealternativer

Bruk en alternativfil til å konfigurere følgende lånevalg: 

 • Reduser tidsperioden (lånevarigheten).  

Merk: Autodesk tillater ikke lisenslån i mer enn seks måneder. 

 • Begrens antall lisenser som kan lånes. 

 • Velg hvilke brukere som kan låne lisenser. 

Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Konfigurere en alternativfil

 

Slik sporer du lånte lisenser

Spor hvilke brukere som for øyeblikket låner lisenser med LMTOOLS eller lmutil. Begge lister opp brukerne som for øyeblikket har en lånt lisens. Du ser også en «linger» («oppholdstid»)-verdi knyttet til en lånt lisens. Tallet etter linger-setningen indikerer tiden (i sekunder) som lisensen lånes før den automatisk returneres til lisensutvalget.

 

Følgende eksempel (linger: 651600) indikerer at lisensen ble lånt i 651 600 sekunder eller omtrent 7,5 dager. (Konverter verdien til dager ved å dele linger-verdien med 86 400.) 

 

Serverstatusvindu som viser lånte lisenser

 

Du kan ikke se fra serverstatusen hvor mye tid som gjenstår av låneperioden for en bruker. Statusen viser bare varigheten av den opprinnelige låneperioden. Du kan bare se den gjenværende låneperioden på klientmaskinen når du starter programvaren eller returnerer lisensen tidlig.

 

Merk: Startdatoen og -klokkeslettet som vises for lånte lisenser, tilbakestilles alltid når lisensserveren startes på nytt (selv om linger-verdien forblir den samme). Av denne grunn må du ikke stole på startdatoen og -klokkeslettet i serverstatusen for å beregne låneperioden. 

Slik sporer du lånte lisenser med LMTOOLS

 1. Åpne LMTOOLS på lisensserveren din.
 2. Klikk på fanen Serverstatus.
 3. Klikk på Utfør statusforespørsel. 

Slik sporer du lånte lisenser med lmutil

 1. Åpne en terminal (macOS eller Linux) eller ledetekst på lisensserveren.
 2. Åpne mappen der Network License Manager er installert.
 3. Skriv inn en av disse kommandoene: 

 

Windows 

lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

macOS/Linux 

./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

Du kan begrense resultatene til ett enkelt produkt ved å bruke en funksjonskode. Følgende syntaks instruerer for eksempel lmutil om å sjekke en bestemt lisensserver og angir funksjonskoden for Building Design Suite Advanced 2016: 

./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F

Slik verifiserer du overlapping og lån

 1. Fra Hjelp-menyen for produktet velger du Behandle lisenser.
 2. Sjekk dialogboksen Lisensbehandling for å se hvilken lisens som er i bruk. Denne dialogboksen oppdateres automatisk, og lisens-ID-en endres for å gjenspeile lisensen du låner.

Hvis du vil ha mer informasjon om overlappende lisenser, kan du se Overlappende sekvenser for Autodesk-produkter


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support