Installasjon for administratorer

Bruke batchfil-maler


Du kan bruke batchfiler med installasjonsskript til å distribuere programvare til datamaskiner i et nettverk. Hver fil har én eller flere kommandoer med kommandobrytere som endrer alternativer.

 

Et installasjonsskript inneholder baner til produktets setup.exe-fil. Denne filen må være på installasjonsmediet eller på nettverket. Du trenger administratortillatelser for å installere produktene.


Batchfil-maler

Bruk batchfil-maler til å installere Autodesk-programvareprodukter i vanlige konfigurasjoner for frittstående eller nettverkslisensierte versjoner. Kopier malen og erstatt variabler med riktige verdier for produktene du installerer. Variabler som deles av mer enn én mal, vises på slutten av dette emnet.

 

Merk: Selv om batchfil-malene som vises her, inneholder flere linjer med kode, bør du i praksis skrive hver fil som en enkelt linje med instruksjoner.

 

Mal for en frittstående lisens

\setup.exe /t /qb /language /c 
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=  
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Eksempel: 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c 
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678  
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" 

INSTALLDIR er en valgfri parameter. Den er ikke anbefalt. Den kan spesifisere en annen installasjonskatalog fra standardplasseringen, noe som kan forårsake problemer. angir installasjonskatalogen for produktet, for eksempel Inventor 2021.

Mal for en nettverkslisens for en enkelt server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License"
ACADLICENSETYPE="Network License" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

 angir nettverkslisensserveren.

Mal for en nettverkslisens for en distribuert server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"


 til og med  er gyldige nettverkslisensservere.

Mal for en nettverkslisens for en redundant server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005; 000000000000 27005;"

 til og med  er gyldige nettverkslisensservere med redundante lisenser.

Mal for å installere en pakke med en frittstående lisens

Når du installerer en Autodesk-pakke som inkluderer flere produkter, trenger du en egen kodeblokk i batchfilen for hvert produkt. Hver kodeblokk inneholder produkt-ID-en for ett av produktene som installeres. Imidlertid brukes samme serienummer og produktnøkkel for alle produkter. Følgende mal viser en batchfil for frittstående installasjon av tre produkter.

\setup.exe /t /qb /language /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Variabler brukt i maler

 •  er stasjonsbokstaven der mediet er montert eller setup.exe-filen er lagret. 
  Installasjonsalternativene som brukes her inkluderer /t (utfør oppsett etter skript) og /qb (vis et grunnleggende brukergrensesnitt). Andre, for eksempel /w (logg ikke-ødeleggende advarsler), kan brukes for Microsofts Msiexec-kommandolinje. 
 •  er det forkortede navnet på produktet som installeres. Eksempler: ACM_MAIN for AutoCAD Mechanical, MAX for 3ds Max og INVENTOR for Inventor. Du finner dette navnet i hakeparenteser i produktdelen av Setup.ini-filen, for eksempel [ACAD_MAIN]. Du finner det fullstendige produktnavnet i produktdelen, for eksempel PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2021.
 •  er de tre første sifrene i serienummeret.
 •  er de siste åtte sifrene i serienummeret.
 •  er produktnøkkelen.
 •  er IETF-språkkoden. Eksempel: en-US for engelsk – USA.
 •  er ISO 3166-1 alfa-2-standarden for landet. Eksempel: US for USA.
 • ACADSTANDALONENETWORKTYPE identifiserer hvilken type lisens som installeres. Den har tre mulige verdier: 0 for både nettverkslisenser og frittstående lisenser, 1 for en frittstående lisens og 3 for en nettverkslisens.

Analytics-bruksdata

Autodesk Analytics sender bruksdata til Autodesk for analyse. Som standard kan brukere i distribusjonen velge eller velge bort dette på et senere tidspunkt, fra et alternativ i Hjelp-menyen for produktet. Under installasjonen kan du imidlertid velge eller velge bort Autodesk Analytics for alle brukere i distribusjonen ved å inkludere en av følgende kommandoer i installasjonsskriptet.

 

Hvis du vil velge bort dette for alle brukere i distribusjonen, inkluderer du denne kommandoen i skriptet:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

Hvis du vil velge dette for alle brukere i distribusjonen, inkluderer du denne kommandoen i skriptet:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support