Installasjon for administratorer

Funksjonskoder


Når du starter nettverksversjonen av et Autodesk-produkt, ber Autodesk Network License Manager (NLM) om en lisens.

 

NLM kontrollerer de utstedte lisensene og håndterer lisensforespørsler ved å bruke funksjonskoder. Funksjonskoder er spesifikke for produktene. Alle nettverksversjoner av et Autodesk-produkt har en unik funksjonskode.


Flexnet-funksjonskoder

Funksjonskoder finnes i tre typer: produktspesifikke på en vedlikeholdsavtale, produktspesifikt abonnement med flerbrukertilgang og produktversjonsspesifikke. For eksempel:

  • 64300ACD_F  angir en evigvarende lisens for AutoCAD på en vedlikeholdsavtale.

  • 64300ACD_T_F  angir et abonnement på AutoCAD med flerbrukertilgang.

  • 87393ACD_2021_0F  angir et bestemt produkt og versjon: AutoCAD 2021.

De to første endres ikke fra en utgivelse til den neste: 64300ACD angir alltid AutoCAD. Den siste er imidlertid en unik funksjonskode for hver nye produktutgivelse.

 

Funksjonskoder er nødvendige fordi NLM administrerer lisenser for hundrevis av Autodesk-produkter og -versjoner. Derfor trenger alle produkter unike identifikatorer. Autodesk-produktfunksjonskoder vises i lisensfiler, feilsøkingsloggfiler, alternativfiler, brukerstøtteartikler og mer. Her er et eksempel på en funksjonskode i en loggfiloppføring:

11:00:04 (adskflex) OUT: "87393ACD_2021_0F" user@hostname

Når du oppretter en alternativfil for å administrere bruken av nettverkslisensen, må du vite hvilken funksjonskode som er tilordnet til hvilket produkt.

 

Med hver nye utgivelse publiserer Autodesk en liste over produktfunksjonskodene for det året.

 

Bruk det interaktive oppslagsverktøyet til å finne produktnøkler for Autodesk-produktene dine. Sørg for å velge både riktig produktnavn og -år (versjon).

 

 

En enkel måte å vise funksjonskodene for lisensene du eier, er å bruke License File Parser


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support