SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Zabezpečení dat uživatelských licencí


Při prvním přihlášení a autorizaci produktů a služeb Autodesk společnost Autodesk shromažďuje identifikátory, jako jsou například jedinečné identifikátory zařízení, IP adresy, ID produktů, licence produktů a uživatelská jména účtů. Shromažďujeme také elektronické informace, jako jsou operační systémy, využití produktů a informace o zeměpisné poloze, a tyto informace zasíláme na servery společnosti Autodesk. Další informace o osobních údajích zpracovávaných společností Autodesk naleznete v části Zásady ochrany osobních údajů společnosti Autodesk.

 

Kromě shromažďování dat pro účely licencí na jména získáváme osobní údaje různými způsoby, aby bylo možné poskytovat služby společnosti Autodesk. Například některé osobní údaje jsou shromažďovány přímo od vás, například při registraci účtu nebo používání produktu, registraci produktu nebo služby, registraci k odběru našeho bulletinu nebo některé z našich událostí, nebo když nás kontaktujete jiným způsobem. Automaticky jsou shromažďována nebo generována další data o tom, jak, kdy a proč s našimi produkty komunikujete. Některé údaje o vás také získáváme od třetích stran, jako jsou pobočky a obchodní partneři. Vaše osobní údaje využíváme uvážlivě a k užitečným účelům, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk.

Nejčastější dotazy

Jak se data shromažďují a ukládají?

Data se ukládají pro účely zajištění souladu a vykazování v systémech, které dodržují zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů společnosti Autodesk (angličtina). V případě incidentu týkajícího se osobních údajů příslušné zákony o oznámení úniku dat určují požadovaný typ oznámení a jeho časový rámec. Přečtěte si další informace o opatřeních týkajících se reagování na incidenty (angličtina).

Jak lze bezpečně přenášet a ukládat přihlašovací údaje uživatele?

Uživatelé se ověřují ve službě ověřování totožnosti pomocí svého ID Autodesk, které vynucuje šifrování při přenosu prostřednictvím protokolu HTTPS pomocí šifrování TLS verze 1.2 a vyžaduje, aby každý uživatel měl jedinečný e-mail a heslo pro ověření. 
Můžete také povolit vícefaktorové ověřování pro vaši organizaci, nebo pokud máte způsobilé předplatné společnosti Autodesk, můžete ho integrovat pomocí jednotného přihlášení (SSO) společnosti Autodesk, pokud máte poskytovatele identity založeného na standardu SAML (například ADFS nebo PingFederate). Všechna uživatelská hesla se ukládají uložena jako jednostranný salted hash.

Jaké jsou konkrétní IP adresy a fyzická umístění serverů společnosti Autodesk pro licence na jména?

Z bezpečnostních důvodů se fyzická umístění serverů společnosti Autodesk nezveřejňují. Podle pokynů společnosti Autodesk pro uchovávání dat licenční služba neukládá data, která shromažďuje pro účely licencování, déle, než je nezbytné pro vyřešení potíží. Data se ukládají pro dlouhodobější účely zajištění souladu a vykazování v dalších systémech, které dodržují zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů společnosti Autodesk (angličtina).

Jak společnost Autodesk zabezpečuje infrastrukturu pro licence na jména?

Program zabezpečení společnosti Autodesk byl navržen v souladu s oborovými standardy, aby byly zachovány konzistentní postupy zabezpečení, což nám umožňuje budovat bezpečně, spouštět bezpečně a zůstat v bezpečí. Tento program se vztahuje na veškerý program zabezpečení společnosti Autodesk, včetně infrastruktury, ve které naše licence na jména běží. Další informace o programu zabezpečení společnosti Autodesk naleznete v našem centru zabezpečení (angličtina).

Jaké jsou podporované konfigurace proxy pro licence na jména?

Existují nějaká řešení aplikací nebo brány firewall jiného výrobce, která nejsou kompatibilní s licencí společnosti Autodesk na jméno?

Ve své organizaci používám bránu firewall, proxy server nebo obojí. Které domény nebo protokoly umožňují fungování licencí na jména?


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory