SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Sledování aktivity týmu


Na portálu Autodesk Account mohou správci používat protokol aktivit ke sledování historie aktivit svého týmu. V protokolu můžete najít informace o týmových událostech, jako jsou přiřazení produktů, přiřazení rolí, změny předplatného, přidávání a odebírání uživatelů ze skupin a mnoho dalších aktivit.  

 

Poznámka: Aktivity související s centry a projekty související s událostmi se v současnosti nezobrazují. 


Přístup k protokolu aktivit pro váš tým: 

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com 

 2. Vyberte možnost Zprávy > Protokol aktivit.   

   

 3.  

 4. V horní části protokolu aktivit vyberte tým.   

   

Protokol aktivit uvádí datum, čas a popis každé události v historii týmu, který vyberete.


Použití filtrů

 

Po výběru týmu, který chcete sledovat, můžete pomocí filtrů zúžit uvedené výsledky. 

 

 

Filtry můžete použít pro jednu nebo více z následujících položek:

 • Datum. Filtrujte na konkrétní den nastavením pouze počátečního data v rozevíracím kalendáři. Chcete-li filtrovat podle rozsahu, nastavte počáteční i koncové datum.
 • Událost. V rozevírací nabídce vyberte jednu nebo více událostí. Příklady událostí jsou vytvořená skupina, produkt přiřazený uživateli, role přiřazená uživateli a vytvořený tým. Je jich mnohem víc.
 • Uživatel. Začněte psát jméno jednoho ze svých uživatelů a poté vyberte jméno, které se zobrazí. Stejně jako u ostatních filtrů můžete vybrat více jmen. Když do týmu přidáte nového uživatele, výběrový seznam bude obsahovat i jeho jméno.
 • Skupina. Začněte psát název jedné ze svých skupin a poté vyberte skupinu, která se zobrazí. Můžete vybrat i více skupin. Když přidáte novou skupinu, výběrový seznam bude obsahovat i její název.
 • Produkt. Začněte psát název produktu a vyberte produkt. Můžete vybrat i více produktů.

Použití vyhledávání

 

Událost, kterou hledáte, můžete najít vyhledáním klíčových slov vložených do popisu aktivity. Můžete například najít všechny události týkající se aplikace 3ds Max zadáním „3ds Max“ do vyhledávacího pole. Můžete také hledat pomocí e-mailové adresy člena týmu spojeného s událostí. Kombinací filtrů s vyhledáváním máte k dispozici výkonné nástroje k nalezení informací, které potřebujete. 

 


Nejčastější dotazy

Jaké druhy aktivit se zobrazují v protokolu aktivit?

Protokol zobrazuje všechny aktivity, které správce provádí při správě uživatelů produktů Autodesk. Patří mezi ně:

 • Aktivity týmů
  • Vytvoření týmu, aktualizace názvu, sloučení
 • Aktivity skupin
  • Vytvoření skupiny, aktualizace
 • Aktivity uživatelů
  • Přidání uživatele do týmu nebo jeho odebrání z týmu
  • Přidání uživatele do skupiny nebo jeho odebrání ze skupiny
  • Hromadné aktualizace
  • Změny rolí
  • Aktivity přiřazení
  • Přiřazení uživatelů k produktům nebo zrušení přiřazení uživatelů k produktům
  • Hromadné aktualizace
  • Seskupení přiřazení produktů
 • Aktivity SSO
  • Nastavení synchronizace adresáře

Poznámka: Viz Nejčastější dotazy níže o aktivitách, které ještě nebyly zahrnuty do protokolu aktivit.

Jak dlouho jsou protokoly uchovávány pro tým?

Protokoly aktivit se uchovávají maximálně jeden rok a poté se smažou.

Jsou protokoly aktualizovány v reálném čase? 

Ne, ale zobrazení můžete obnovit kliknutím na Obnovit. Aktualizace protokolů o novou aktivitu obvykle trvá několik minut.

Od jakého data jsou k dispozici protokoly aktivit?

Aktivity se budou zobrazovat od 18. října 2023. Od tohoto data můžete očekávat, že uvidíte aktivity svého týmu. Starší aktivity nebudou v protokolu dostupné.

Jsou protokoly seřazeny a zobrazeny na základě časových razítek událostí?

Události jsou zpracovávány podle pořadí, ve kterém jsou přijímány.

Obsahuje protokol aktivit události ze staršího systému správy uživatelů (NAMU)?

Ne, protokol aktivit obsahuje pouze aktivity správy uživatelů, které provádějí správci jejich týmu Autodesk. 

Zobrazují se v protokolu aktivit aktivity prováděné společností Autodesk pod mým jménem?

Ano, když podpora společnosti Autodesk aktualizuje vaše údaje o týmu, aktivita se projeví v protokolu pod jménem aktéra „Autodesk“.

Je možné exportovat protokoly z protokolu aktivit? 

Ne, protokol aktivit v současné době nepodporuje export protokolů.

Jaké aktivity ještě nejsou zahrnuty v protokolu aktivit?

Společnost Autodesk bude protokol aktivit neustále vylepšovat a plánuje zahrnout i další aktivity. Zde jsou jen dva příklady aktivit, které v současné době nejsou zahrnuty, ale mohou být v budoucnu přidány:

 • Opakované zasílání pozvánek členům týmů Autodesk
 • Události pocházející z center a projektů spojených s vaším týmem Autodesk. Například události související s týmy služby Fusion, weby Flow Production Tracking a účty BIM/ACC.

Jsou časová razítka v protokolu založena na umístění vlastníka? 

Ano, časová razítka zaznamenaná v protokolu vycházejí z umístění vlastníka.

Zobrazit více nejčastějších dotazů


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory