Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection

Se skvělými nápady a skvělými nástroji dokážete velké věci

Seznamte se se sadou AEC Collection

Autodesk AEC Collection poskytuje projektantům, konstruktérům a stavitelům v kompletním základním balíčku nástroje a integrované pracovní postupy, které pomáhají snadno tvořit. Prozkoumejte své možnosti a stavte s jistotou.

 

Možnosti sady AEC Collection pro architekty

Návrh

Vytvářejte vysoce kvalitní a vysoce efektivní návrhy pomocí řady nástrojů pro tvorbu koncepcí i ladění detailů.

Simulace

Díky výkonné a rychlé analytice životního prostředí vytvářejte přehledy založené na datech, na základě kterých můžete vycházet při navrhování.

Správa

Propojte pracovní postupy, zlepšete dodávky projektů BIM a sjednoťte návrhová a konstrukční data za účelem revize a koordinace projektů.

Ušetřete na produktech, které potřebujete, díky AEC Collection

Seznamte se se sadou nástrojů, která rozšíří vaše dovednosti. Nejlepší produkty navrhování včetně dalších produktů pro analýzu a simulaci, vizualizaci, zachycení reality, tvorbu detailů a automatizaci.

Vybrané produkty Cena při nákupu samostatně Porovnat se sadou
59 182Kč/ročně

Výkonné nástroje BIM a CAD pro projektanty, konstruktéry a dodavatele, včetně aplikací Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma a dalších produktů

84 918Kč/ročně
43 772Kč/ročně
Celková cena 187 872Kč/ročně 103 825Kč/ročně

Ušetříte 84 047Kč/rok

Exkluzivně v sadě AEC Collection

Optimalizace revizí návrhů

Ušetřete čas a mějte vše uspořádané díky cloudovým pracovním postupům revizí a schvalování.

 


Společné datové prostředí

Pomocí cloudového společného datového prostředí Autodesk Docs, které umožňuje zajišťovat soulad s normou ISO 19650, zjednodušíte spolupráci a správu dat.

 


Centrální správa vad

Slučujte data a vady pocházející z aplikací AutoCAD, Revit, Navisworks Manage a dalších do jedné centrální databáze.

 


Plynulá spolupráce se stavebními inženýry

Propojte pracovní postup s aplikací Civil 3D a vytvořte cloudová porovnání, která usnadní diskuze mezi architekty a stavebními inženýry.

 

Možnosti sady AEC Collection pro statiky

Návrh

Vytvářejte odolnější a konstruovatelné návrhy, které jsou detailní, koordinované a propojené s BIM.

Analýza

Vyhodnocujte chování široké škály konstrukcí a ověřujte bezpečnost, spolehlivost a soulad s místními předpisy.

Detailování

Přecházejte od návrhu k detailním modelům a zároveň respektujte obě perspektivy a dodržujte požadavky místní legislativy.

Ušetřete na produktech, které potřebujete, díky AEC Collection

Vybrané produkty Cena při nákupu samostatně Porovnat se sadou
84 918Kč/ročně

Výkonné nástroje BIM a CAD pro projektanty, konstruktéry a dodavatele, včetně aplikací Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma a dalších produktů

59 182Kč/ročně
Exkluzivní sada
Celková cena 144 100Kč/ročně 103 825Kč/ročně

Ušetříte 40 275Kč/rok

„Velkým rozdílem je množství kolizí a vad, které jsme schopni pomocí tohoto 3D softwaru zachytit.“

– Dominick Paradis, projektant, Canam

Možnosti sady AEC Collection pro projektanty TZB

Návrh

Zaveďte propojené a integrované pracovní postupy v dynamickém prostředí BIM, které zlepšují funkčnost a efektivitu systémů TZB.

Analýza

Pomocí kombinace analytických funkcí a technologie optimalizujte vaše systémy TZB a zajišťujte soulad s nejvyššími oborovými standardy.

Detailování

Začleňte do návrhu projektu TZB detailnější komponenty, abyste mohli rovnou přejít k výrobě.

Ušetřete na produktech, které potřebujete, díky AEC Collection

Vybrané produkty Cena při nákupu samostatně Porovnat se sadou
59 182Kč/ročně

Výkonné nástroje BIM a CAD pro projektanty, konstruktéry a dodavatele, včetně aplikací Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma a dalších produktů

84 918Kč/ročně
Exkluzivní sada
Celková cena 144 100Kč/ročně 103 825Kč/ročně

Ušetříte 40 275Kč/rok

„Nejdůležitější je možnost navrhovat vše v aplikaci Revit a používat vytvořený model v několika provozních jednotkách, jako jsou projektování, koordinace či odhadování. Vše nyní více probíhá v reálném čase a vše je mnohem rychlejší, když potřebujeme na něco reagovat – ať už jde o ceny, nebo o změny návrhu.“

– Ken Luong, senior projektový manažer, TDIndustries

Možnosti sady AEC Collection pro stavební inženýry

Návrh

Vytvářejte detailní návrhy nebo modely s geoprostorovým kontextem a dokumentujte projekty infrastruktury tak, aby vyhovovaly požadovaným standardům.

Analýza a vizualizace

Zlepšete kvalitu návrhů pomocí nástrojů pro analýzu a simulaci, které vám pomohou budovat odolnou infrastrukturu. Vizualizujte záměr svého návrhu.

Spolupráce

Zlepšete koordinaci mezi víceoborovými týmy a omezte nutnost přepracovávání díky centralizovanému společnému datovému prostředí.

Ušetřete na produktech, které potřebujete, díky AEC Collection

Vybrané produkty Cena při nákupu samostatně Porovnat se sadou
81 064Kč/ročně

Výkonné nástroje BIM a CAD pro projektanty, konstruktéry a dodavatele, včetně aplikací Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma a dalších produktů

60 930Kč/ročně
11 381Kč/ročně
Celková cena 153 375Kč/ročně 103 825Kč/ročně

Ušetříte 49 550Kč/rok

Exkluzivně v sadě AEC Collection

Analýza mostu

Zjednodušte si práci se složitým projektem návrhu mostu pomocí automatizace, analýzy a zajišťování souladu s normami.

 


Analýza průjezdových křivek vozidel

Zlepšete kvalitu návrhů pomocí sady nástrojů pro průjezdové křivky, parkovací místa a okružní křižovatky. 

 


Extrakce lineárních objektů

Automaticky extrahujte vektorové prvky, 3D objekty, trasy a návrhové linie přímo z cloudu.


Získejte konkurenční výhodu díky integraci BIM a GIS


Pomocí přímé integrace dat BIM a GIS navrhujte odolnou infrastrukturu pro dnešek i budoucnost.

Několik aplikací v sadě AEC Collection disponuje přímou integrací se softwarem ArcGIS od společnosti Esri.

Možnosti sady AEC Collection pro stavitele

Výroba konstrukcí

Pomocí automatizovaných pracovních postupů od návrhu po detailování vytvářejte komplexní dílenské dodávky pro účely výroby betonových a ocelových konstrukcí.

Výroba TZB

Pomocí pracovních postupů založených na informačním modelování budov (BIM) můžete převádět sdílená data mezi záměrem návrhu a detailováním pro výrobu.

Vedení stavby

Rychle a bez kompromisů na kvalitě přecházejte od záměru návrhu ke stavbě, abyste mohli stavět s jistotou.

Ušetřete na produktech, které potřebujete, díky AEC Collection

Využívejte výhod BIM, CAD a cloudových nástrojů pro správu dokumentů v sadě AEC Collection, které vám pomohou navrhovat a stavět efektivně, přesně a kvalitně.

Vybrané produkty Cena při nákupu samostatně Porovnat se sadou
59 182Kč/ročně

Výkonné nástroje BIM a CAD pro projektanty, konstruktéry a dodavatele, včetně aplikací Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma a dalších produktů

84 918Kč/ročně
80 012Kč/ročně
Celková cena 224 112Kč/ročně 103 825Kč/ročně

Ušetříte 120 287Kč/rok

64%

omezení nutnosti přepracování během výstavby


51%

zlepšení dodržování harmonogramů


52%

zlepšení míry vyhraných zakázek díky BIM*V roce 2021 společnost Autodesk shromáždila data od více než 290 smluvních partnerů v oboru AEC, aby zjistila stav jejich digitální transformace a hodnotu, kterou v přístupu BIM spatřují.

Hodnota pracovních postupů BIM ve stavebnictví


Stavební firmy všech velikostí díky pracovním postupům BIM v sadě AEC Collection dosahují smysluplných a měřitelných výhod.

Potřebujete s nákupem poradit od odborníka?