SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Klasická správa uživatelů


Po přihlášení na portál Autodesk Account se může v části Správa uživatelů zobrazit klasická správa uživatelů. Pokud ano, máte produkty, které spadají do klasického procesu. Můžete také vidět položky Podle uživatele, Podle produktu a Podle skupiny. Pokud ano, máte také produkty, které spadají do běžného procesu správy uživatelů. Zde jsou některé rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi:

 • Klasická správa uživatelů:
  • Předplatná jsou obvykle zakoupena prostřednictvím obchodního oddělení společnosti Autodesk nebo prodejce.
  • Správa probíhá jedním správcem smlouvy a jedním softwarovým koordinátorem. Kupující předplatného je na počátku určen jako správce smlouvy, tuto roli však lze později přiřadit znovu. Správce smlouvy přiřadí softwarového koordinátora, který pomáhá spravovat uživatele.
  • Správci přiřazují produkty pouze podle uživatelů.
 • Správa uživatelů:
  • Správa probíhá hlavním a druhým správcem a SSO správcem.
  • Správci přiřazují produkty podle uživatelů, produktů nebo skupin.

Klasické role správce

Správci pro klasickou správu uživatelů přiřazují uživatele k softwaru a službám na portálu Autodesk Account. Existují dvě klasické role správce pro správu uživatelů, správce smlouvy a softwarového koordinátora:

 • Správce smlouvy. Při zakoupení nové licence je správce smlouvy automaticky přiřazen jako hlavní správce. Může existovat pouze jeden správce smlouvy, ale správce smlouvy může být přiřazen k více než jedné smlouvě.
  Správce smlouvy:
  • Přijme potvrzovací e-mail.
  • Spravuje obnovení smlouvy a fakturaci.
  • Je zpočátku také přiřazen jako softwarový koordinátor.
  • Může přiřadit někoho jiného, kdo bude softwarovým koordinátorem.
  • Lze změnit (viz Role správce pro správu uživatelů)
 • Softwarový koordinátor. Softwarový koordinátor je druhý (sekundární) správce, který pomáhá spravovat uživatele a upozornění týkající se nových verzí. Na každou smlouvu může být pouze jeden softwarový koordinátor, ale softwarový koordinátor může spravovat více než jednu smlouvu.
  Softwarový koordinátor:
  • Je přiřazen správcem smlouvy.
  • Má přehled pouze o uživatelích a produktech pro každou přidělenou smlouvu.
  • Přijímá e-maily o stahování nových verzí a aktualizací.
  • Změnu této role může provést pouze správce smlouvy, který musí kontaktovat podporu společnosti Autodesk.

Přidávání a odebírání uživatelů v klasické správě uživatelů

Správci přidávají a odebírají uživatele na portálu Autodesk Account. Chcete-li uživatelům poskytnout přístup k produktům a službám společnosti Autodesk, pozvěte je jednotlivě nebo je importujte hromadně. Pozvaní uživatelé obdrží potvrzovací e-mail s odkazem na vytvoření účtu s vlastním e-mailem a heslem. Prostřednictvím svého účtu si mohou stáhnout produkty a získat přístup k podpoře.

 

Postupy pro přidávání a odebírání uživatelů se u klasické správy uživatelů liší od postupů pro správu uživatelů. Pokud nepoužíváte klasickou správu uživatelů, přečtěte si část Přidání a odebrání uživatelů.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.

Přidání jednotlivých uživatelů

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Kliknutím na + Přidat zobrazte okno Přidat uživatele. Zadejte jméno a příjmení uživatele a e-mailovou adresu.
 3. Vyberte možnost Chci nyní přidat přístup k uživatelům.
 4. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 5. Dokud uživatel pozvánku nepřijme, je jeho účet ve stavu čekající na přijetí. Dokud jej nepřidělíte, nebude mít přístup k produktům nebo službám. Pokud uživatel nepřijme pozvání do sedmi dnů, odešlete pozvánku znovu.

Import seznamu uživatelů

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Klikněte na Hromadné přidání.
 3. Vyberte možnost „Chci nyní přidat přístup k uživatelům“.
 4. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Odebrání uživatelů

Odstranit uživatele z portálu Autodesk Account mohou pouze správci. Odstraněním uživatele odeberete přístup k produktům a službám, ale neodstraníte jeho osobní účet na portálu Autodesk Account.

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Vyhledejte a zrušte výběr uživatele.
 3. Kliknutím na Odebrat potvrďte akci.

Poznámka: Správci smluv a softwaroví koordinátoři nemohou být odebráni, dokud nebudou jejich role přiřazeny jinému uživateli.


Přiřazování a rušení přiřazování produktů a služeb v klasické správě uživatelů

V klasické správě uživatelů spravují přístup k produktům, službám a výhodám podpory pouze správci smluv a softwaroví koordinátoři. Možnosti se liší v závislosti na produktu; seznam dostupných služeb naleznete v dokumentaci.

 

Při nákupu produktu je standardně přiřazen správce smlouvy. Pokud správce smlouvy nebude produkt používat, odeberte jeho přiřazení, aby licence byla k dispozici jinému uživateli.

 

Poznámka: Pokud nepoužíváte klasickou správu uživatelů, přečtěte si část Přiřazení přístupu k produktu.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.

Přiřazení produktů a služeb

Ke cloudovým službám zahrnutým v rámci předplatného můžete přiřadit až tři uživatele.

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda produkty a služby přiřazujete jednomu nebo více uživatelům:
  • Jeden uživatel – klikněte na odkaz Upravit přístup vpravo od jména uživatele.
  • Více uživatelů – zaškrtněte políčko u jejich jmen a v nabídce akcí vyberte možnost Upravit přístup.
 3. Kliknutím na kartu Produkty a služby a na šipku vedle smlouvy vyberte jednotlivé služby.
 4. Vyberte jednotlivé služby nebo klikněte na Přiřadit vše v horní části.
 5. Až skončíte, klikněte na Uložit.

Zrušení přiřazení produktů a služeb

 1. Vyberte položky Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Klikněte na odkaz Upravit přístup vpravo od jména uživatele.
 3. Kliknutím na kartu Produkty a služby a na šipku vedle smlouvy vyberte jednotlivé služby.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Přiřadit vpravo a klikněte na Uložit.

Přiřazení výhod podpory

Přístup k výhodám podpory (e-mailu a chatu) můžete přiřadit až šesti uživatelům na každou zakoupenou licenci.

 1. Vyberte položky Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Vyberte kartu Výhody a šipku vedle smlouvy, abyste zobrazili dostupné výhody podpory.
 3. Proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda webovou podporu přiřazujete jednomu nebo více uživatelům:
  • Chcete-li přiřadit výhody podpory jednomu uživateli, klikněte na odkaz Upravit přístup vpravo od jména uživatele.
  • Chcete-li přiřadit výhody podpory více uživatelům, zaškrtněte políčko vedle jejich jména a v nabídce akcí klikněte na možnost Upravit přístup.
 4. Vyberte buď jednotlivé služby, nebo možnost Přiřadit vše.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zrušení přiřazení výhod podpory

 1. Vyberte položky Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Vyberte kartu Výhody a šipku vedle smlouvy, abyste zobrazili dostupné výhody podpory.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka u jednotlivých služeb.
 4. Klikněte na Uložit.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory