SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Oznámení o využití


Primární správci mohou v případě potřeby požadovat oznámení o uživatelích, kteří aktivně neprovozují přiřazené produkty. Ve funkci Oznámení o využití na portálu Autodesk Account určují správci možnosti plánování pro příjem automatických e-mailových upozornění na nečinnost uživatele. Na základě toho, co se z těchto oznámení dozvědí, mohou primární a sekundární správci přejít do zprávy o využití a zrušit přiřazení neaktivních uživatelů.

 

Poznámka: Údaje o neaktivních uživatelích jsou k dispozici pouze pro předplatná Standard nebo Premium.

 

Nastavení oznámení o využití

 1. Přihlaste se na portál Autodesk Account na adrese manage.autodesk.com
 2. V části Zprávy vyberte Oznámení o využití.
 3. V okně Oznámení o využití klikněte na Nastavit.
 4. Vyberte požadované možnosti plánování oznámení:
  • V kalendáři vyberte datum, kdy má Autodesk začít odesílat e-maily s oznámením o využití.
  • Vyberte, jak často chcete dostávat e-maily s oznámením. Můžete si vybrat, zda chcete dostávat e-maily týdně, jednou za dva týdny, měsíčně nebo každé tři měsíce.
  • Vyberte neaktivní časové období. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit přehledy neaktivních uživatelů v minulosti: třicet dní, tři měsíce, šest měsíců, devět měsíců nebo jeden rok.
 5. Klikněte na Zapnout.
 6. Zobrazí se zpráva, že oznamování neaktivních uživatelů bylo zapnuto.

 

Úprava oznámení o využití:

 1. V okně Oznámení o využití klikněte na Upravit.
 2. Změňte počáteční datum, frekvenci nebo časové období.
 3. Klikněte na Uložit.
 4. Zobrazí se zpráva, že změny byly uloženy.

 

Vypnutí oznámení o využití:

 1. V okně Oznámení o využití přepněte přepínač do polohy „vypnuto“.
 2. Zobrazí se zpráva, že oznámení o využití bylo vypnuto.

 

Zrušení přiřazení neaktivních uživatelů:

Když obdržíte e-mailové oznámení o neaktivních uživatelích, zobrazí se tlačítko „Zobrazit neaktivní uživatele“. (Toto tlačítko se zobrazí pouze v případě, že máte neaktivní uživatele.)

 1. Kliknutím na tlačítko Zobrazit neaktivní uživatele otevřete zprávu o využití, která je nastavena tak, aby zobrazovala pouze neaktivní uživatele.
 2. Zaškrtněte políčka vedle těch uživatelů, u kterých chcete zrušit přiřazení.
 3. V zobrazené zprávě klikněte na Zrušit přiřazení.
 4. V zobrazeném potvrzovacím okně Zrušit přiřazení klikněte na Zrušit přiřazení.

 

Poznámka: Můžete také přejít přímo do zprávy o využití na portálu Autodesk Account a zrušit přiřazení uživatelů. V tomto případě nebude seznam automaticky filtrován, aby byli vidět jen neaktivní uživatelé.Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory