SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Zprávy o využití licencí


Díky zprávám o využití licencí mohou správci zjistit, kteří uživatelé mají přiřazené produkty, a sledovat četnost jejich používání. Díky těmto informacím mohou správci optimalizovat přiřazení licencí a rozhodování o nákupu. Zprávy o využití licencí jsou k dispozici pouze pro produkty s přístupem pro jednoho uživatele a mohou měřit pouze aktivity uživatelů připojených k internetu.

Přehled o využití licencí sleduje:

 • Celkový počet uživatelů: Uživatelé ve vašem týmu, kteří otevřeli a použili produkty.

 • Celkový počet produktů: Přiřazené produkty, které byly použity.

 • Celkový počet licencí: Licence k předplatnému pro produkty s přístupem pro jednoho uživatele.

Poznámka: Údaje jsou chráněny zásadami ochrany osobních údajů společnosti Autodesk a jsou používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk (angličtina).


Zobrazení využití licencí

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. Vyberte možnost Zprávy > Využití licencí.

Přehled využití licencí

 • Ve zprávě Přehled využití licencí vyberte časový rozsah: 

  1. Tento měsíc 

  2. Poslední 3 měsíce

  3. 6 měsíců 

  4. 9 měsíců

  5. 12 měsíců


 • V aplikaci AutoCAD, včetně specializovaných sad nástrojů, sad pro jednotlivá odvětví a sad aplikací, klikněte na název skupiny produktů, abyste viděli využití jednotlivých produktů.

Využití licencí podle produktu

 1. Vyberte možnost Podle produktu.

 2. Vyberte časový rozsah. 

 3. Chcete-li zobrazit podrobnosti o jednom produktu, klikněte na Podrobnosti.

Využití licencí podle uživatele

 1. Vyberte možnost Podle uživatele. 

 2. Vyberte časový rozsah.

 3. Kliknutím na jméno uživatele získáte podrobné informace o použití podle produktu, verze a četnosti.

Zobrazení uživatelských jmen a e-mailových adres

 1. Vyberte možnost Podle uživatele.

 2. Vyberte ikonu nastavení u položky Pozvat uživatele.

 3. Vyberte Osobní data.


Export dat o využití, uživateli a předplatném

Můžete si stáhnout tabulku se seznamem využití licencí, uživatelů a předplatných.

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.  

 2. Vyberte možnost Zprávy > Využití licencí.

 3. Kliknutím na Exportovat zobrazte nastavení.

 4. Vyberte formát souboru a tým. 

 5. Vyberte jeden nebo více z těchto typů zpráv: Předplatné, Uživatelé a Zprávy o využití.

 6. Pokud vyberete možnost Zprávy o využití, vyberte rozsah dat.

 7. Klikněte na Exportovat.

 

Další informace o exportovaných datech naleznete v části Datová pole pro export zpráv o využití.


Video ke zprávám o využitíPotřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory