SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Přiřazení přístupu k produktu


Na portálu Autodesk Account mohou správci přidělovat a odebírat přístup k produktům a službám tak často, jak potřebují.

 

Poznámka: Po zaplacení za nově zakoupený produkt se na portálu Autodesk Account objeví produkt do dvou hodin. Pokud se produkt nezobrazí po dvou hodinách, kontaktujte podporu společnosti Autodesk.

 

Přiřazení lze provést třemi způsoby:

 • Podle produktu Správci vybírají produkty a přiřazují k nim uživatele.
 • Podle uživatele. Správci vybírají uživatele a přiřazují jim produkty.
 • Podle skupiny. Správci vytvářejí skupiny a přiřazují produkty k celé skupině.
  Poznámka: Správci používající klasickou správu uživatelů mohou přiřazovat a rušit přiřazení produktů a služeb pouze podle uživatelů. Viz část Přiřazování a rušení přiřazování produktů a služeb v klasické správě uživatelů.

Poznámka: Hlavní a sekundární správci a správci SSO mohou uživatelům přiřadit přístup a zrušit jejich přiřazení. Další informace o rolích správců naleznete v části Role správce pro správu uživatelů.


Přiřazení a zrušení přiřazení uživatelů podle produktu

Jakmile jsou uživatelé pozváni, zobrazí se v části Podle produktu. Uživatele můžete přiřadit jednotlivě nebo hromadně pomocí souboru CSV.

Přiřazení nebo zrušení přiřazení jednotlivých uživatelů

 1. Přihlaste se na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. Vyberte možnost Správa uživatelů > Podle produktu.
 3. Vyberte produkt, u kterého chcete zobrazit aktuálně přiřazené uživatele.
 4. Chcete-li přiřadit uživatele, klikněte na možnost Přiřadit uživatele.
  1. Zadejte e-mailovou adresu každého uživatele.
  2. Kliknutím na tlačítko Přiřadit přiřaďte všechny položky produktu nebo kliknutím na Přizpůsobit vyberte jednotlivé položky.
 5. Chcete-li zrušit přiřazení přístupu k produktu a všem službám, klikněte na tlačítko Zrušit přiřazení vedle uživatele, kterého chcete odebrat.
  Můžete vybrat, které položky produktu chcete zrušit. Klikněte na šipku vpravo od uživatele, zrušte zaškrtnutí políček u služeb, které chcete odebrat, a klikněte na Uložit změny.

Přiřadit uživatele hromadně

 1. Připravte soubor CSV se seznamem uživatelů, které chcete importovat a přiřadit.
  • Přidejte jeden řádek pro každého uživatele.
  • Přidejte tři sloupce: Křestní jméno, Příjmení a E-mailová adresa.
  • Uživatelům, kteří již mají přístup k tomuto produktu, nebude druhá licence přiřazena.
 2. Přihlaste se na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 3. Vyberte možnost Správa uživatelů > Podle produktu.
 4. Vyberte tým a produkt.
 5. Klikněte na možnost Přiřadit uživatele.
 6. Pokud nechcete přiřadit všechny zahrnuté položky, klikněte na možnost Přizpůsobit a potom vyberte nebo zrušte výběr jednotlivých položek.
 7. Vyberte kartu Importovat k přiřazení a klikněte na možnost Odeslat soubor CSV. Během odesílání souboru můžete pokračovat v práci. Po dokončení importu se zobrazí upozornění.

Přiřazení a zrušení přiřazení produktů podle uživatele

 1. Přihlaste se na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. Vyberte položky Správa uživatelů > Podle uživatele.
 3. Výběrem uživatele zobrazíte produkty, které mu lze přiřadit.
 4. Vyberte produkt.
 5. Postup přiřazení přístupu k produktu:
  • Kliknutím na tlačítko Přiřadit přiřadíte všechny služby produktu.
  • Kliknutím na šipku vedle položky Přiřadit vyberte produkty, které chcete přiřadit. Vyberte zvolené položky a klikněte na Uložit změny.
 6. Chcete-li zrušit přiřazení přístupu k produktu, postupujte takto:
  • Kliknutím na tlačítko Zrušit přiřazení odeberete přístup k produktu a všem jeho propojeným položkám.
   Poznámka: Produkty přiřazené ve výchozím nastavení nebo ve skupině nelze zrušit z položky Podle uživatele nebo Podle produktu.
  • Chcete-li přizpůsobit, které položky produktu se mají zrušit, klikněte na šipku vedle možnosti Zrušit přiřazení. Zrušte zaškrtnutí položek, které chcete odebrat, a klikněte na Uložit změny.

Přiřazení a zrušení přiřazení produktů podle skupiny

Skupiny umožňují uspořádat a přiřadit produkty více uživatelům najednou. Místo toho, abyste přiřazovali lidi k produktům jednotlivě, můžete uživatele organizovat do skupin a přidělovat jim přístup k produktům, které používají členové těchto skupin. Například pro skupinu architektů můžete přiřadit aplikaci AutoCAD. Skupině pro stavební inženýry můžete přiřadit aplikace Civil 3D a Navisworks Manage. Informace o tom, jak vytvářet a spravovat skupiny, naleznete v části Správa skupin.

 

Přiřazení nebo zrušení přiřazení skupiny k produktům:

 1. Přihlaste se na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. Vyberte položky Správa uživatelů > Podle skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Klikněte na položku Zobrazit přiřazení.
 5. Chcete-li přiřadit přístup k produktu, klikněte na Přiřadit.
 6. Chcete-li zrušit přiřazení produktu, klikněte na tlačítko Zrušit přiřazení.

Poznámka: Při přiřazování produktů do skupiny je nutné mít dostatek licencí pro všechny členy skupiny.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory