SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Správa týmů


Ve výchozím nastavení máte na portálu Autodesk Account automaticky jeden tým, pod který spadají všichni vaši uživatelé a předplatná Autodesk. Volitelně můžete vytvořit další týmy. Vytvoření dalších týmů může být užitečné, pokud má vaše společnost více firem nebo organizací, které spolu nesouvisejí, ale chcete předplatné nakupovat centrálně pro celou organizaci. Vytvořením týmu pro každou divizi budou správci těchto týmů spravovat pouze předplatná, která platí jejich divize, namísto všech předplatných, které vlastní vaše organizace. Předplatná můžete také přesouvat mezi týmy a budou nadále spravována stejným hlavním správcem.

 

Zde jsou některé funkce týmů:

 • Názvy týmů se zobrazují v části Podrobnosti o smlouvě ve vašem účtu, takže až přijde čas obnovení nebo rozhodování o nákupu, můžete vidět, které předplatné je spojeno s kterými týmy. Díky tomu je snadné spravovat obnovování předplatných.
 • Můžete delegovat správce ke správě jednoho nebo více týmů. Správci mohou přejmenovat týmy a pozvat uživatele a přiřadit je k produktům.
 • Zprávy o využití můžete filtrovat podle týmu, abyste viděli, kolik licencí používají uživatelé v daném týmu. Pomocí zpráv o využití můžete určit, zda jsou uživatelská přiřazení a obchodní rozhodnutí, která pro určitý tým činíte, efektivní.

Je důležité si uvědomit, že týmy se liší od skupin dostupných na portálu Autodesk Account. Skupiny umožňují uspořádat a přiřadit produkty uživatelům. Místo toho, abyste uživatele přiřazovali k produktům jednotlivě, můžete je uspořádat do skupin a spravovat je podle rolí tak, aby členové každé skupiny měli přístup ke stejným produktům. Můžete například vytvořit skupinu pro architekty, kteří používají aplikaci AutoCAD. Další informace naleznete v části Správa skupin.

 

Poznámka: Týmy nejsou podporovány v klasické správě uživatelů.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.


Vytvoření týmu

Při prvním zakoupení předplatného se automaticky vytvoří nový tým. V případě potřeby můžete kdykoli vytvořit nový tým a přesunout předplatné do jiného týmu.

 

Vytvoření nového týmu

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 3. V nabídce akcí vyberte položku Vytvořit tým.
 4. Zadejte název týmu a klikněte na možnost Vytvořit tým.

Poznámka: Pokud spravujete cloudový produkt BIM nebo ACC pro spolupráci, další informace naleznete v části Správa týmů Autodesk Account s předplatným BIM 360 (angličtina).


Přejmenování týmu

Ve výchozím nastavení je v názvu týmu použito jméno původního hlavního správce přiřazeného při vytvoření týmu. Ale můžete dát týmu smysluplnější jméno.

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Vyberte tým.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 4. Klikněte na Přejmenovat.
 5. Zadejte nový název a klikněte na Uložit změny.

Odstranění týmu

V současné době nelze tým z účtu v Nastavení týmu odstranit. Místo toho by měl hlavní správce přesunout všechna předplatná do jiného týmu. Poté kontaktujte podporu společnosti Autodesk a tým odstraňte.


Zobrazení osobních údajů ve zprávách

Uživatelská jména a další osobní údaje (PII) jsou zahrnuty do zpráv a exportovaných dat, pokud jsou v nastavení týmu povoleny osobní údaje. Zprávy s osobními údaji můžete pro tým nakonfigurovat.

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Vyberte tým.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 4. V části Osobní údaje kliknutím na políčko zahrňte do zpráv osobní údaje.

Pokud jsou osobní údaje pro jeden nebo více týmů vypnuté, hodnoty hashovaných dat se zobrazí pro všechny týmy.


Přiřazení správců týmu

Týmu můžete přiřadit jednoho hlavního správce a více sekundárních správců. Každý z těchto správců může být přiřazen k více než jednomu týmu. Ve výchozím nastavení se zpočátku vlastník (kupující) předplatného shoduje s hlavním správcem.

 

Změna hlavního správce týmu

Poznámka: Hlavním správcem se může stát pouze druhý (sekundární) správce.

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Vyberte tým.
 3. Vyberte uživatele, kterého chcete označit jako hlavního správce.
 4. Klikněte na Změnit roli.
 5. Vyberte možnost Hlavní správce a klikněte na Uložit.
 6. Kliknutím na Změnit přiřazení hlavního správce potvrďte změnu. Stávající hlavní správce se stane sekundárním správcem. Další informace naleznete v části Role správce pro správu uživatelů.

 

Přiřazení sekundárního správce týmu

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Vyberte tým.
 3. Vyberte uživatele, kterého chcete označit jako sekundárního správce.
 4. Klikněte na Změnit roli.
 5. Vyberte možnost Sekundární správce a klikněte na Uložit.

Přidání uživatelů do týmu

Do týmu můžete přidat neomezený počet uživatelů. Přidání uživatelů do jednoho týmu neznamená jejich odebrání z jiných týmů.

 

Poznámka: Uživatele lze do týmu přidat také prostřednictvím hromadného importu nebo pomocí funkce SSO.

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Vyberte tým.
 3. Klikněte na možnost Pozvat uživatele.
 4. Přidejte a přiřaďte uživatele. Další informace naleznete v části Přidání a odebrání uživatelů.

Přidání produktů a předplatných do týmu

 • Pokud kupující není správcem žádného týmu, automaticky se pro předplatné vytvoří nový tým.
 • Pokud je kupující správcem jednoho týmu, předplatné bude určeno tomuto týmu.
 • Pokud je kupující správcem více než jednoho týmu, musí k tomuto předplatnému přiřadit tým na portálu Autodesk Account pomocí následujícího postupu:
  • Přihlaste se na stránku manage.autodesk.com
  • Přejděte na kteroukoli z následujících stránek:
   • Domů
   • Správa uživatelů > Podle uživatele
   • Správa uživatelů > Podle produktu
   • Správa uživatelů > Podle skupiny
   • Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy
  • Pro předplatné zvolte přiřazení k existujícímu týmu nebo vytvoření nového týmu.
  • Kliknutím na tlačítko Přiřadit akci dokončete.

V případě potřeby můžete předplatné přesunout do jiného týmu. Pokud přidáte licence ke stávajícímu předplatnému, zůstanou tyto licence ve stejném týmu jako zbytek předplatného. Vlastníkovi předplatného je automaticky přiřazena licence. Pokud vlastník produkt nepoužívá, můžete tuto licenci znovu přiřadit týmu.


Přesunutí předplatného do jiného týmu

Pouze vlastník předplatného může předplatné přesunout do jiného týmu. Přesunutím předplatného se nepřesunou uživatelé ani přiřazení. Uživatelé, kteří byli přiřazeni k produktu v předchozím týmu, nejsou automaticky přesunuti s předplatným. Další informace o přiřazování a rušení přiřazení uživatelů naleznete v části Přiřazení přístupu k produktu.

 

Poznámka: Do jiného týmu lze přesunout pouze nepřiřazené licence.

 

Přesunutí předplatného

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Vyberte tým.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 4. V nabídce akcí vyberte položku Přesunout předplatná do tohoto týmu.
 5. Najděte předplatné, které chcete přesunout, a klikněte na tlačítko Vybrat. Poznámka: Pokud při přesunutí předplatného dojde k přeřazení licencí, tlačítko Vybrat bude neaktivní. Najetím na tlačítko Vybrat zjistíte, kolik licencí je třeba zrušit.
 6. Zkontrolujte výběr a klikněte na Odeslat.
 7. Kliknutím na Hotovo zavřete okno.

 

Kdy kontaktovat podporu za účelem přesunutí předplatného

V kterémkoli z těchto případů kontaktujte podporu společnosti Autodesk, abyste přesunuli předplatné do jiného týmu:

 • Nejste vlastníkem předplatného.
 • Máte předplatné Platba podle použití.
 • Máte předplatné Premium a je povoleno SSO (jednotné přihlášení).
 • Pokud chcete přesunout předplatné cloudového produktu (ACC nebo Flow Production Tracking).

Určení týmu, do kterého předplatné patří

 1. Přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Smlouvy.
 2. Vyberte produkt. Název týmu se zobrazí ve sloupci Týmy v dolní části stránky.

Týmy a tokeny Flex

Stejně jako u předplatného se při zakoupení tokenů Flex přidá Flex do týmu následovně.

 • Pokud kupující není správcem žádného týmu, automaticky se pro předplatné vytvoří nový tým.
 • Pokud je kupující správcem jednoho týmu, předplatné bude určeno tomuto týmu.
 • Pokud je kupující správcem více než jednoho týmu, musí k tomuto předplatnému přiřadit tým na portálu Autodesk Account pomocí následujícího postupu:
  • Přihlaste se na stránku manage.autodesk.com
  • Přejděte na kteroukoli z následujících stránek:
   • Domů
   • Správa uživatelů > Podle uživatele
   • Správa uživatelů > Podle produktu
   • Správa uživatelů > Podle skupiny
   • Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy
  • Pro předplatné zvolte přiřazení k existujícímu týmu nebo vytvoření nového týmu.
  • Kliknutím na tlačítko Přiřadit akci dokončete.

Tokeny z nákupu se přičtou k zůstatku tokenů týmu. Tokeny Flex, které jsou nejblíže vypršení platnosti, se použijí jako první.

 

Pokud spravujete více týmů, zkontrolujte, zda byly tokeny Flex po každém nákupu přidány do správného týmu. Pokud tomu tak není, přesuňte tokeny Flex do požadovaného týmu. Při přesouvání tokenů Flex se všechny zbývající tokeny se stejným ID předplatného přesunou do nového týmu. S předplatným Flex se nepřesouvají ani jednotlivá přiřazení ani uživatelé.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory