SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Správa skupin


Namísto přiřazování uživatelů k jednotlivým produktům vám Autodesk Account umožňuje uspořádat uživatele do skupin a přidělit všem ve skupině přístup ke stejným produktům. Dále můžete vytvářet skupiny, které odpovídají specializovaným rolím. Můžete například přiřadit aplikace AutoCAD a Revit ke skupině nazvané Architekti. Případně můžete přiřadit aplikace Civil 3D a Navisworks Manage do skupiny pro stavební inženýry.

 

Jakmile skupinu nastavíte, můžete u ní sledovat údaje o využití ve zprávě o využití (v části Zprávy vyberte možnost Zpráva o využití). To vám pomůže porozumět používání, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí a s důvěrou spravovat přiřazení produktů.​ Kontrolou údajů o využití můžete:

 • Získat jistotu, že svým skupinám přiřazujete ty správné produkty. Pokud například většina lidí ve skupině nepoužívá nějaký produkt, můžete jej odebrat z výchozího přiřazení skupiny a snížit tak své náklady. 
 • Škálovat vlastní analýzu zpráv zobrazením využití u podobných skupin uživatelů, abyste snáze odhalili trendy.

Je důležité pochopit, že na portálu Autodesk Account se skupiny liší od týmů. Ve výchozím nastavení máte ve svém účtu automaticky jeden tým, pod který spadají všichni vaši uživatelé a předplatná Autodesk. Skupiny vytváříte v rámci týmu. Pokud máte další týmy, tyto skupiny nejsou sdíleny ostatními týmy, a to ani v případě, že skupiny mají stejné uživatele v různých týmech. Další informace o týmech naleznete v části Správa týmů.

 

Poznámka: Skupiny nejsou podporovány v klasické správě uživatelů. Do skupin také nelze přidávat nabídky Autodesk Construction Cloud (ACC), produktů BIM nebo Flow Production Tracking.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.


Vytvoření skupiny

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle skupiny.
 2. Klikněte na Vytvořit skupinu.
 3. Zadejte název skupiny a klikněte na Vytvořit skupinu.

Přidání uživatelů do skupiny

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle skupiny.
 2. Vyberte skupinu podle názvu.
 3. Klikněte na Přidat uživatele.
 4. Vyberte uživatele ze seznamu, který se zobrazí.
 5. Chcete-li přidat uživatele do vybrané skupiny nahráním souboru CSV, klikněte na Importovat.
 6. Klikněte na Hotovo.

Poznámka: Při přiřazování uživatelů do skupiny je nutné mít pro nové členy k dispozici dostatek licencí.


Přiřazení produktů členům skupiny

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle skupiny.
 2. Vyberte skupinu.
 3. Klikněte na položku Zobrazit přiřazení.
 4. Vyberte produkty a klikněte na Přiřadit.

Přiřazení jsou aditivní, to znamená, že uživateli může být přiřazen produkt podle výchozího nastavení a podle jedné nebo více skupin a obdrží součet těchto přiřazení produktů. Pokud je uživateli přiřazen stejný produkt z více zdrojů v rámci týmu, je vyžadována pouze jedna licence.

 

Poznámka: Při přiřazování produktů do skupiny je nutné mít dostatek licencí pro všechny členy skupiny.


Přejmenování skupiny

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle skupiny.
 2. Vyberte skupinu.
 3. V části Akce klikněte na možnost Přejmenovat skupinu.
 4. Zadejte nový název a klikněte na Uložit změny.

Odstranění skupiny

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle skupiny.
 2. Vyberte skupinu.
 3. V části Akce klikněte na možnost Odstranit skupinu.

Poznámka: Uživatelé přiřazení k produktům mají i nadále individuální přístup. Správa skupin nemá vliv na jednotlivá přiřazení produktů.


Vytvoření skupiny pomocí synchronizace adresáře

Pouze pro předplatná Premium a Enterprise: Pokud je váš tým nakonfigurován pro jednotné přihlášení (SSO), můžete automaticky synchronizovat skupiny s uživateli v adresáři vaší organizace. Chcete-li nastavit synchronizaci SSO a adresáře, nahlédněte do Průvodce konfigurací jednotného přihlašování.

 

Kontrola stavu synchronizovaných skupin:

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle skupiny.
 2. Klikněte na Vytvořit skupinu.
 3. Klikněte na Synchronizováno. Pokud možnost Synchronizováno není k dispozici, je nutné provést aktualizaci na předplatné Premium. Další informace naleznete na stránce www.autodesk.com/cz/plans.

Pokud adresář vaší organizace není synchronizován, požádejte hlavního správce a správce SSO, aby nastavili synchronizaci adresáře v nastavení týmu. Po úvodním nastavení mohou sekundární správci přiřazovat produkty do synchronizovaných skupin.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory