SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Zásady virtualizace


Mnoho organizací převzalo postupy virtualizace, které drží krok s rychle se měnícími požadavky na hardware a software. Potřebujete méně fyzických počítačů a můžete sdílet počítačové zdroje.

Podmínky virtuální instalace

Schopnost používat software ve virtuálním prostředí závisí na tom, jaký produkt používáte, jak jste jej zakoupili a zda podmínky použití pro daný nákupní plán umožňují virtualizaci. Zkontrolujte systémové požadavky vašeho softwaru a ujistěte se, že bude fungovat ve virtuálním prostředí.

 

Chcete-li si ověřit, zda je váš software vhodný k použití ve virtuálním prostředí, projděte si podmínky přístupu a použití pro váš nákupní plán. 

 

Nákupní plány, které umožňují určitou formu virtualizace

  • Předplatné na jméno (přístup pro jednoho uživatele nebo Autodesk Flex) nebo smlouva Enterprise Business Agreement. Správci mohou rozmístit software tak, aby k němu přiřazený uživatel měl přístup z více zařízení, ale k jedné licenci může mít přístup vždy pouze jeden oprávněný uživatel. Předplatná na jména vyžadují, aby se uživatelé přihlásili a autorizovali přístup k softwaru. Pokud si vaše virtuální prostředí nezachová při restartování MAC adresu uživatele, bude uživatel povinen přihlásit se ke každé relaci, aby mohl získat přístup k softwaru.

  • Servery síťových licencí, serverové komponenty nebo serverové komponenty produktů. Jsou součástí předplatných pro síťové licence a předplatných s přístupem pro více uživatelů. Serverové komponenty můžete virtualizovat na pracovišti ve vlastní síti WAN nebo mimo pracoviště prostřednictvím externího poskytovatele cloudových služeb. Pokud vyberete možnost mimo pracoviště, ujistěte se, že:

    • Hostovaný software je správně zabezpečen vaším externím poskytovatelem cloudových služeb.

    • Můžete řídit přístup k softwaru, který je vzdáleně hostován, a jeho používání.

Nákupní plány, které nepovolují virtualizaci

  • Předplatná s přístupem pro více uživatelů

 

Zásady virtualizace podle typu nákupu

Typ přístupu: Virtualizace instalace softwaru Virtualizace serverových komponent
 

Předplatné na jméno 

 

 

 

Předplatné pro jednoho uživatele

 

Povoleno 

 

Není k dispozici

 

Flex 

 

Povoleno

 

Není k dispozici 

 

Smlouva Enterprise Business Agreement (Token Flex)

 

Povoleno 

 

Povoleno

 

Předplatné pro více uživatelů a trvalé licence 

 

 

 

Předplatné pro více uživatelů

 

Není povoleno 

 

Povoleno

Obsahuje síťovou licenci, servery, serverové komponenty a serverové komponenty produktů.  

 

Síťová trvalá licence 

 

Není povoleno 

 

Povoleno

Obsahuje síťovou licenci, servery, serverové komponenty a serverové komponenty produktů. 

 

Samostatná trvalá licence 

 

Není povoleno 

 

Není k dispozici

Technická podpora pro virtuální instalaci

 

Společnost Autodesk poskytuje technickou podporu, která zajišťuje správnou funkci softwaru, ale neposkytuje technickou podporu pro vaše virtuální prostředí. Pokud máte problém, který vyžaduje technickou podporu, naši odborníci na podporu mohou potřebovat ověřit, zda se problém týká vašeho softwaru, a ne virtuálního prostředí.  Mohou vás požádat o replikaci problematického chování ve fyzickém prostředí. Pokud jej lze replikovat, podporu vám poskytnou. Pokud jej nelze replikovat, obraťte se na poskytovatele virtualizace, který vám podporu poskytne.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory