SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Přidání a odebrání uživatelů


Správci přidávají uživatele do týmů a odebírají je z týmů. Tým je centrální místo, kde správci spravují uživatele, přiřazení a nastavení. Tým zahrnuje uživatele přidané prostřednictvím portálu Autodesk Account, hostující uživatele a uživatele spolupracující na cloudových produktech Autodesk. Další informace o týmech naleznete u položky Správa týmů.

 

Správce může uživatelům poskytnout přístup k produktům a službám společnosti Autodesk:

 • Pozvěte uživatele jednotlivě nebo je hromadně importujte prostřednictvím portálu Autodesk Account. Pokud uživatelé nemají existující účet na portálu Autodesk Account, obdrží potvrzovací e-mail s odkazem na vytvoření účtu pomocí vlastního e-mailu a hesla.
 • Přidejte je automaticky prostřednictvím služby JIT (Just-In-Time) s jednotným přihlášením (SSO). Služba JIT automaticky vytváří účty pro nové uživatele a přidává je do týmu, když se poprvé pomocí jednotného přihlášení přihlásí na portál Autodesk Account. Další informace najdete v tématu Jak funguje služba JIT?
 • Přidejte je pomocí synchronizace adresáře. Pomocí synchronizace adresářů můžete v adresáři vaší organizace vytvářet skupiny uživatelů, které lze automaticky synchronizovat s vaším týmem na portálu Autodesk Account. To umožňuje novým uživatelům připojit se k vašemu týmu, aniž by se pro vytvoření účtu museli přihlašovat. Další informace naleznete v tématu Princip synchronizace služby Active Directory (angličtina).
 • Přidejte je přes centra. Pomocí centra můžete spravovat členy a jejich oprávnění, abyste svému týmu umožnili bezpečně ukládat a sdílet data a spolupracovat na projektech napříč produkty společnosti Autodesk (v současnosti BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma a Fusion).

Přidávání a odebírání uživatelů na portálu Autodesk Account

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.

 

Poznámka: Následující postupy nepoužívejte k vytváření nových předplatných nebo ke zrušení stávajících předplatných. Pro tyto operace přejděte na Přidání nebo snížení počtu licencí. Chcete-li vrátit nedávno zakoupené předplatné, přejděte na Kontaktovat podporu.


Přidání jednotlivých uživatelů

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Vyberte tým, do kterého chcete pozvat uživatele, a klikněte na Pozvat uživatele.
 3. Zadejte jméno a příjmení uživatele a e-mailovou adresu.
 4. Klikněte na Odeslat pozvání.
  Uživatelé s existujícím účtem na portálu Autodesk Account se ve vašem týmu objeví jako ověření.

   

  Uživatelé bez existujícího účtu se ve vašem týmu objeví jako pozvaní a obdrží e-mailovou pozvánku k vytvoření účtu. Pozvaní uživatelé mají sedm dní na to, aby si vytvořili svůj účet prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce.
 5.  

 6. Průvodce nastavením, který se zobrazí ve vašem účtu po dobu 30 dnů od zahájení předplatného, identifikuje uživatele, kteří ještě neověřili své účty. Po 30 dnech můžete přejít na Správa uživatelů > Podle uživatele a zjistit, zda má účet uživatele stav Ověřeno nebo Pozvané.
 7. Pokud uplyne sedmidenní lhůta, než uživatel ověří svůj účet, zkontrolujte, zda je jeho e-mailová adresa správná, a odešlete pozvánku znovu:
  • Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele
  • Vyberte uživatele a klikněte na Znovu odeslat pozvánku.

Poznámka: Pokud máte předplatné Premium s SSO (jednotné přihlašování), uživatelé mohou být přidáni automaticky.


Import seznamu uživatelů

 1. Připravte soubor CSV obsahující až 5 000 uživatelů, které chcete importovat.
  1. Použijte jeden řádek pro každého uživatele.
  2. Použijte tři sloupce: Křestní jméno, Příjmení a E-mailová adresa.
   Poznámka: Uživatelé, kteří již ve vašem týmu existují, budou ignorováni.
 2. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Podle uživatele.
 3. Vyberte tým, do kterého chcete pozvat uživatele, a klikněte na Pozvat uživatele.
  Poznámka: Pokud používáte klasickou správu uživatelů, přečtěte si část Přidání uživatelů v klasické správě uživatelů.
 4. Vyberte kartu Import a klikněte na možnost Odeslat soubor CSV. Během odesílání souboru můžete pokračovat v práci. Po dokončení importu se zobrazí upozornění.

Odebrání jednotlivých uživatelů

Hlavní a sekundární správci a správci SSO mohou odebírat uživatele z portálu Autodesk Account. Odebráním uživatele zrušíte jeho přístup k produktům a službám, ale neodstraníte jeho osobní účet na portálu Autodesk Account.
 

Pomocí správy uživatelů:

 1. Vyberte možnost Správa uživatelů > Podle uživatele (pokud jste správce, zobrazí se pouze možnost Správa uživatelů).
 2. Vyberte uživatele.
 3. Klikněte na ikonu Odebrat uživatele (koš u kontaktních informací uživatele).
 4. V okně pro potvrzení klikněte na tlačítko Odstranit uživatele.

Poznámka: Hlavního správce nelze odebrat, pokud nejsou odebrána jeho administrativní oprávnění. Všichni správci mohou odebrat ostatní sekundární správce a správce SSO.


Hromadné odebrání uživatelů

 1. Přihlaste se k účtu na adrese manage.autodesk.com a klikněte na možnost Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Klepnutím na zaškrtávací políčka vyberte jednoho nebo více uživatelů. Zobrazí se titulek ukazující, kolik uživatelů jste vybrali.
 3. Klikněte na možnost Odstranit z týmu.
 4. V okně pro potvrzení klikněte na tlačítko Odstranit.

Poznámka: Primární správce nebo uživatele přidané ze synchronizace adresářů (předplatné Premium) nelze odebrat.


Odebrání přístupu ke cloudovým webům pro spolupráci

U některých produktů pro spolupráci může být nutné provést další kroky, abyste zakázali přístup k webům pro spolupráci a datům projektu.

 

Následující tabulka popisuje přístup k webu po odebrání uživatele z týmu společnosti Autodesk.

Produkt Uživatel zakázán Přístup uživatele
Autodesk Construction Cloud (ACC) Ne Zůstane aktivní
BIM 360 Ne Zůstane aktivní
Fusion Ano Neaktivní Nelze přistupovat k datům na webu
Info360 Ne Zůstane aktivní
Flow Production Tracking Ano Neaktivní Nelze přistupovat k datům na webu
Forma Ano Neaktivní Nelze přistupovat k datům na webu.
Tandem Ne Zůstane aktivní
Upchain Ne Zůstane aktivní

Pokud odebraný uživatel zůstává aktivní, obraťte se na správce webu pro spolupráci, aby uživatele zakázal nebo odstranil z webu.

 

Pokyny ke správě přístupu uživatelů naleznete v nápovědě k produktu pro spolupráci. Správu stavu člena v aplikaci BIM 360 nebo ACC naleztenet v tématu Správa členů účtů.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory