SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Získání informací o využití služby Flex


Zprávy o využití služby Flex zobrazují využití tokenů Flex ve vašem týmu podle produktu a uživatele. To může správcům pomoci při správě tokenů a předvídání budoucích nákupů.

 

Údaje jsou chráněny zásadami ochrany osobních údajů společnosti Autodesk a jsou používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk (angličtina).


Zobrazení využití tokenů

 1. Přihlaste se na portál Autodesk Account.

 2. Vyberte možnost Zprávy > Využití tokenů.

 3. Na obrazovce Využití tokenů vyberte v rozevírací nabídce tým.

Poznámka: Na stránce Zůstatky si můžete zobrazit zůstatky v reálném čase pro tokeny Flex a sdílené kredity pro cloud. Přejděte na Zprávy > Zůstatky.

Přehled využití tokenů

Karta přehledu využití tokenů zobrazuje pro každý vybraný tým následující informace:

Horní oddíl

 • Použité tokeny. Celkový počet tokenů z aktivních předplatných Flex, které spotřebovávají všichni uživatelé při přístupu k produktům a službám.

  Poznámka: Aktivní předplatná Flex jsou taková předplatná, která byla zakoupena během posledních 12 měsíců.

 • Zbývající tokeny. Počet nevyužitých tokenů dostupných uživatelům v týmu. Nevyužité tokeny z předplatných, kterým vypršela platnost, jsou z tohoto počtu vyloučeny, stejně jako nevyužité tokeny z jiných týmů.

 • Přidané/odebrané tokeny. Počet tokenů přidaných do týmu nebo odebraných z týmu za posledních sedm dní. Mohou být výsledkem nových nákupů, přesunů tokenů nebo sloučení týmů.

  Poznámka: Toto číslo zobrazuje pouze aktivitu za posledních sedm dní.

 • Tokeny používané podle dnů. Spojnicový graf počtu tokenů Flex používaných každý den během posledních 365 dní, jak z aktivních předplatných Flex, tak z předplatných Flex, jejichž platnost vypršela.

Dolní oddíl
Vyberte časové rozmezí (viz Časová rozmezí níže), které chcete zobrazit:

 • Celkový počet využitých tokenů. Počet tokenů Flex využitých v daném časovém rozmezí.

 • Použité produkty. Počet jedinečných produktů, které byly použity prostřednictvím služby Flex v daném časovém rozmezí.

 • Celkový počet uživatelů. Počet uživatelů, kteří v daném časovém rozmezí použili alespoň jeden produkt nebo službu Flex.

  Poznámka: Podrobnosti o používání zahrnují aktivní předplatná Flex i předplatná Flex, jejichž platnost vypršela.


  Časová rozmezí
  Měření se budou lišit v závislosti na vybraném časovém rozmezí:

 •  
  • Posledních 30 dní. Během 30denního období.
  • Poslední tři měsíce. Poslední plně dokončené tři měsíce.
  • Posledních šest měsíců. Posledních plně dokončených šest měsíců.
  • Posledních devět měsíců. Posledních plně dokončených devět měsíců.
  • Posledních 12 měsíců. Posledních zcela dokončených 12 měsíců.

Využití tokenů podle produktu

Na kartě Využití tokenů podle produktu jsou uvedeny následující informace pro každý vybraný tým a časové rozmezí (viz oddíl Časová rozmezí výše):

Horní oddíl

 • Celkový počet tokenů. Celkový počet tokenů použitých u všech produktů a služeb ve vybraném časovém rozmezí.

 • Použité produkty. Počet jednotlivých produktů, které byly použity prostřednictvím služby Flex ve vybraném časovém rozmezí.

Dolní oddíl

 • Název produktu. Název produktu, který byl použit pomocí služby Flex.

 • Celkový počet uživatelů. Počet uživatelů v týmu, kteří produkt nebo službu použili ve vybraném časovém rozmezí.

 • Celkový počet využitých tokenů. Množství tokenů, které všichni uživatelé ve vybraném časovém rozmezí použili k přístupu k tomuto produktu nebo službě.

 • Průměrný počet tokenů použitých každý měsíc. Průměrný počet tokenů použitých za měsíc, které byly použity k přístupu k produktu nebo službě. Průměry se vypočítají jako celkový počet použitých tokenů vydělený počtem měsíců ve vybraném časovém rozmezí (i když zvolené časové období ještě neuplynulo).


  Kliknutím na libovolný řádek (Zobrazit podrobnosti) zobrazíte informace o jednotlivých produktech nebo službách ve zprávě:


  • Distribuce tokenů. Sloupcový graf distribuce znázorňující počet uživatelů, kteří spadají do pásem spotřeby tokenů. Graf může například uvádět, že sedm uživatelů využilo 0–100 tokenů a tři uživatelé využili 101–500 tokenů. Tím pomáhá rozdělit uživatele do skupin podle jejich průměrné spotřeby.

  • Uživatelé podle verze. Počet uživatelů, kteří použili verze produktů ve vybraném časovém rozmezí.

  • Uživatelské jméno. Uživatelé, kteří přešli na vybraný produkt, s celkovým počtem tokenů, které každý uživatel použil, a průměrný počet tokenů použitých za měsíc uživatelem. Kliknutím na řádek (Zobrazit podrobnosti) zobrazíte informace specifické pro vybraného uživatele (stejné podrobnosti jsou k dispozici na kartě Podle uživatele).

Využití tokenů podle uživatele

Na kartě Využití tokenů podle uživatele jsou uvedeny následující informace pro každý vybraný tým a časové rozmezí (viz oddíl Časová rozmezí výše):

Horní oddíl

 • Celkový počet uživatelů. Celkový počet uživatelů v týmu, kteří použili produkt nebo službu prostřednictvím služby Flex během vybraného časového období.

 • Celkový počet tokenů. Celkový počet tokenů Flex, které všichni uživatelé v týmu použili během vybraného časového období.

 • Použité produkty. Počet jedinečných produktů, které byly použity prostřednictvím služby Flex ve vybraném časovém období.

Dolní oddíl

 • Jméno. Jméno uživatele, který prostřednictvím služby Flex použil alespoň jeden produkt nebo službu.

 • Použité produkty. Název produktů nebo služeb, které tento uživatel použil prostřednictvím služby Flex.

 • Celkový počet využitých tokenů. Celkový počet tokenů, které tento uživatel použil během vybraného časového rozmezí pro přístup k produktům a službám Flex.


  Kliknutím na libovolné jméno zobrazíte další informace o vybraném uživateli:

  • Použité tokeny.  Celkový počet tokenů Flex použitých u všech produktů ve vybraném časovém rozmezí.

  • Počet dnů využití. Celkový počet dní, během kterých tento uživatel použil produkt nebo službu Flex, mimo celkový počet dní ve vybraném časovém rozmezí.

  • Použité produkty. Počet jedinečných produktů, které byly použity prostřednictvím služby Flex ve vybraném časovém rozmezí.


  Poznámka: U každého produktu používaného vybraným uživatelem můžete přejetím přes graf zobrazit počet dnů, ve kterém byl během týdne použit. Můžete také zobrazit sloupcový graf znázorňující počet podle verze produktu.

Zobrazení uživatelských jmen a e-mailových adres nebo přidání algoritmu hash k nim

Jako správce můžete určit, zda budou uživatelská jména zahrnuta do zprávy nebo zda k nim bude přidán algoritmus hash, a to jak na portálu Autodesk Account, tak v souboru exportu využití.

 1. Vyberte ikonu ozubeného kola Nastavení.

 2. V části Osobní údaje zaškrtněte políčko, chcete-li zahrnout uživatelská jména do zprávy využití tokenů a licencí. Zrušením zaškrtnutí políčka k uživatelským jménům přidáte algoritmus hash.

Export dat o využití tokenů, uživatelích a předplatných

Můžete si stáhnout tabulku, která obsahuje seznam dostupných dat o licencích a tokenech.

 1. Přihlaste se na portál Autodesk Account.

 2. Vyberte Zprávy > Využití tokenů.

 3. Kliknutím na Exportovat zobrazte nastavení.

 4. Vyberte formát souboru a tým.

 5. Vyberte jeden nebo více z těchto typů zpráv:

  • Předplatná
  • Uživatelé
  • Využití (vyberte rozsah dat)
 6. Klikněte na možnost Exportovat.

Další informace o exportovaných datech naleznete v části Datová pole pro export zpráv o využití.Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory