SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Role správce pro správu uživatelů


Jako správce přiřazujete uživatele k produktům a službám v rámci správy uživatelů na portálu Autodesk Account. Správa uživatelů zahrnuje čtyři typy rolí pro správu:

 • Primární správce
  • Tým může mít pouze jednoho primárního správce. (Další informace o týmech naleznete u položky Správa týmů.)
  • Stejná osoba může sloužit jako primární správce u více týmů. 
  • Ve výchozím nastavení přebírá roli primárního správce první kupující – také označovaný jako správce smlouvy.
  • Roli primárního správce lze převést na jinou osobu, která má roli sekundárního správce. 
 • Správce smlouvy
  • Ve výchozím nastavení se původní kupující licence stává správcem smlouvy.
  • Pro každé předplatné nebo smlouvu existuje pouze jeden správce smlouvy.
  • Stejná osoba může být správcem smlouvy u více předplatných nebo smluv. 
  • Roli správce smlouvy lze změnit u licencí zakoupených prostřednictvím prodejců, ale nikoli u licencí zakoupených v internetovém obchodě společnosti Autodesk. (Viz interaktivní formulář Změna správce smlouvy níže.)
 • Sekundární správce
  • Tým může mít více sekundárních správců.
  • Sekundární správci jsou přiděleni primárním správcem, jiným sekundárním správcem nebo správcem SSO.
  • Sekundární správci mají přehled o uživatelích a produktech v týmu, ke kterému jsou přiřazeni.
 • Správce jednotného přihlášení (SSO)
  • V týmu může být více správců SSO.
  • Správci SSO mohou spravovat konfiguraci jednotného přihlášení (stejně jako primární správce).

Poznámka: Pokud spravujete uživatele v rámci klasické správy uživatelů na portálu Autodesk Account, roli primárního správce vykonává správce smlouvy a roli sekundárních správců plní softwaroví koordinátoři. Více informací se dozvíte v tématu Klasická správa uživatelů.


Povinnosti správců

Primární správce

 • Spravuje uživatele a jejich přístup k produktům
 • Přiřazují sekundární správce, správce SSO a může změnit přiřazení jiného sekundárního správce, aby se stal primárním správcem
 • Může spravovat konfiguraci jednotného přihlašování (SSO)
 • Slouží jako hlavní kontaktní osoba pro společnost Autodesk

Správce smlouvy

 • Přijímá e-maily s upozorněním týkající se předplatného nebo smlouvy
 • Spravuje fakturace a obnovení předplatných
 • Přiřazuje nová předplatná k týmu
 • Přesunuje předplatná do jiných týmů (vyžaduje také roli primárního nebo sekundárního správce)
 • Slouží jako hlavní kontaktní osoba pro společnost Autodesk

Sekundární správce

 • Spravuje uživatele a jejich přístup k produktům
 • Přiřazuje další sekundární správce a může změnit primárního správce
 • Spravuje fakturaci a obnovení (vyžaduje také roli správce smlouvy)
 • Zobrazuje a exportuje zprávy o využití produktu pro všechny týmy 

Správce SSO

 • Spravuje uživatele a jejich přístup k produktům
 • Přiřazuje další sekundární správce a může změnit primárního správce
 • Zobrazuje a exportuje zprávy o využití produktů pro všechny týmy v rámci předplatného pro jednoho uživatele a služby Flex (poznámka: nezahrnuje tokeny Flex).

Změna rolí správců

Změna primárního správce

 

Pokud změníte hlavního správce, předchozí hlavní správce se stane sekundárním správcem.

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 3. Vyberte sekundárního správce, kterého chcete označit jako nového hlavního správce (hlavním správcem se může stát pouze sekundární správce).
 4. Klikněte na Změnit roli.
 5. Vyberte možnost Hlavní správce a klikněte na Uložit.

Poznámka: Změnou přiřazení role primárního správce se nezmění správce smlouvy, který nadále spravuje platby a obnovení předplatných a přijímá e-maily ohledně předplatného, upomínky na obnovení a faktury.

Změna správce smlouvy

 

Roli správce smlouvy lze změnit u licencí zakoupených prostřednictvím prodejců, ale nikoli u licencí zakoupených v internetovém obchodě společnosti Autodesk. Pouze stávající správce smlouvy může převést novou osobu do role správce smlouvy. Stávající správce smlouvy k tomu používá následující interaktivní formulář.

Změna sekundárního správce

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 3. Klepněte na jméno uživatele, kterého chcete označit jako sekundárního správce.
 4. Klikněte na Změnit roli.
 5. Vyberte možnost Sekundární správce a klikněte na Uložit.

Změna správce SSO

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 3. Klepněte na jméno uživatele, kterého chcete označit jako správce SSO.
 4. Klikněte na Změnit roli.
 5. Vyberte možnost Správce SSO a klikněte na Uložit.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory